Pensioenen van Zon en Wind..

U en de meeste andere mensen betaalt waarschijnlijk een pensioen premie. Dat doet u terwijl uw pensioenfonds de domme sukkel mag uithangen en geld verliezen, dekkingsgraad missen. Het is nu eenmaal wettelijk vastgesteld dat u de premie moet betalen, en dat de fondsen op een bepaalde manier worden beheerd. Heerlijk moeten deze fondsen dat gevonden hebben, het geld stroomt binnen, dat is “beter” voor iedereen!

Pensioenen lopen het risico waardeloos te zijn. De premies worden betaald in papier geld, niet in goud of land of iets anders tastbaars. Het geld, zelfs als het wordt belegd, heeft slechts waarde door de economie die zich er omheen bevind. Die economie is afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus als u op een dag uw pensioen ontvangt en er is geen olie/benzine meer te koop, dan is uw geld moeilijk te besteden. Dit is misschien het best te demonstreren door naar Noorwegen te kijken. Dat land heeft enorme financiele reserves, miljarden kronen in een nationaal pensioenfonds. Maar wat gebeurt er de dag dat de laatste druppel olie in het vat wordt gelepeld? Wie wil al die kronen dan hebben? Welke goudse kaasboer gaat zijn kaas voor noorse papiertjes naar Oslo verschepen? En hoe gaan de Noren alles doen wat ze tot dan toe gedaan hebben? Want als je dan 1 mijoen kronen hebt dan kun je daar alleen dennebomen en elanden mee kopen (niet slecht, maar die raken ook op).

De waarde van pensioengelden is dus twijfelachtig tot de dag dat men het kan besteden. Sparen zoals het nu gebeurt is helemaal niet compatible met geld dat geen intrinsieke waarde heeft, dat snapt een kind. Toch doen we het. De enige plausibele reden om het te doen zoals het nu gaat (naast dat het een leuke grabbelton is voor financiele trucs) is om te zorgen dat het geld niet direct wordt besteed. Sparen is een besparings maatregel! Waarom zou men besparen? Omdat de meeste mensen met wat ze hebben prima rondkomen.

Stel nu dat u de wens hebt absoluut zeker te zijn dat u over 20 jaar iets hebt aan uw pensioen. Dan is er sinds kort goed nieuws. Tegenwoordig kunnen we de aanvoer van energie namelijk borgen, in plaats van er op te moeten vertrouwen door naar bv. het IEA of Shell te luisteren terwijl we prima aanvoelen dat de koektrommel eens leeg zal zijn. We kunnen de energie die nodig is om ons brood te bakken, onze huizen te verwarmen, ons water te zuiveren, ons autootje of de traplift aan te drijven borgen door middel van hernieuwbare energie. Het is toch een enorme geruststelling als u vandaag al kon gaan kijken naar al de infrastructuur die u straks nodig hebt, zonder losse eindjes? Een italiaans kustdorp dat alles wat het nodig heeft om de bewoners te onderhouden zelf maakt of door verhandeling van eigen energie kan laten maken, reeds van u als u met pensioen gaat.

Het vreemde is dat een pensioenfonds dat zich richt op het borgen van de behoeften ipv het reserveren van een ruilmiddel (van twijfelachtige waarde) veel goedkoper is en veel duurzamer dan ons huidige systeem. Stel dat een investering in zonnepanelen zich in 10 jaar terugbetaalt, dan kunt u meteen zien dat als u elke cent premie in zonnepanelen steekt u na 10 jaar uw maandlast verdient. Dus in principe is er niemand die meer dan 10 jaar voor zijn pensioen hoeft te betalen. Het mooie is ook dat de inkomsten van de stroom doorgaan (en dat is natuurlijk lastig vis a vis de fossiele sector) ook nadat u bent overleden. U hebt dus indirect een voorziening voor een ander gemaakt, want de panelen gaan lang mee. Een herfundering van uw pensioen op hernieuwbare energie basis is dus een no brainer van de eerste orde. En we komen tot deze conclusie zonder enige moeite te doen, stelt u zich voor als we dat wel deden.

In onze vrije markt waar banken elkaar de hand boven het hoofd houden (SNS Reaal) of waar Stadsverwarming (Gas) gewoon een gegarandeerde afzet krijgt, zou het niet kunnen om eens precies te kijken wat mensen aan hun pensioencenten hebben? Om dit niet op basis van vertrouwen maar op basis van voorziening te doen? Nu gebeurt het via de ‘markt’, en we zien dat dat niet werkt. De verhalen over bejaardentehuizen zijn op zijn zachtst gezegd niet vrolijk (25 Euro om te mogen douchen bv.) terwijl een fractie van het geld dat er in omgaat genoeg zou zijn om de kwaliteit en zelfs de inkomens van het verzorgend personeel te borgen. Het zou best een interessante casus kunnen zijn om een groep mensen van rond de 40 te betrekken bij een proces van gezamelijke inrichting van de pensioensituatie. Op een manier die problemen en behoeften voor eens en altijd dekt, ipv lapt, zover als mogelijk is natuurlijk. De deelnemers zouden misschien maar 15 jaar premie hoeven betalen om klaar te zijn.

Door onze opgelegde fossiel economische bewustzijnsvernauwing zien we niet dat ons een overvloed aan hernieuwbare energie ter beschikking staat waarmee we de maatschappij kunnen herinrichten. Laten we het ons mondjesmaat via het schaarstedenken toedelen dan blijven we hangen in ons huidige systeem. Wat echt zoden aan de dijk zet is het opbouwen van pensioenvoorzienigen op hernieuwbare basis, zodat de productie van wat we dan nodig hebben wordt geborgd.

De kwestie is natuurlijk iets complexer dan genoeg geld verdienen met zonnepanelen, de economie heeft momenteel zoveel olie kolen en gas nodig dat er waarschijnlijk veel meer winst te behalen is door processen minder fossiel-intensief te maken (met name landbouw) of helemaal te schrappen. Prognoses van energie behoefte (van de Wereldbank of IEA) zijn in feite targets, ambities, geen noodzakelijke realiteit, het gaat immers over de toekomst. Door te verduurzamen en bestaande maar ondergefinancierde technologieen te gebruiken kan de fossiele consumptie worden geelimineerd.

F. Rincker, Jan 31, 2013

De Arrogantie van Economen, die liever in schaarste leven met macht, dan in overvloed zonder

Economische denken verdeelt eindige hulpbronnen 

Economisch denken is ontstaan in het begin van de 20ste eeuw. Keynes en anderen hebben bijgedragen aan een verzameling denkbeelden die goed aansloten bij de wensen van de industrie in die tijd. We hebben het over een geloofstructuur ten behoeve van de fossiele expansie. De kern van economisch denken is "Het maximaliseren van de utiliteit van fossiele brandstoffen." daarvoor was het misschien "Het maximaliseren van de utiliteit van alles.". Fossiele brandstoffen bleken echter zo potent, een manier om de wereld kleiner te maken, om arbeid te vervangen, om perfecte producten te fabriceren, dat men gerust van de fossiele utilisatie kernmotivatie mag uitgaan.

Een andere manier om eea te kaderen is te stellen dat ook de verkopers van aardolie en gas e.d. deel wilden nemen aan het samenspel, dat ze hiertoe een groot deel weggaven zodat de ‘markt’ zich zou vormen en zich afhankelijk zou maken (dwz allemaal benzine en diesel motoren bv.). Een producent van aardolie heeft geen geld nodig, want daarmee haalt hij de olie niet uit de grond. Dat gebeurt met oa olie! De prijs van olie is dus tot op zekere hoogte arbitrair, het minimum is de prijs die maakt dat de producent de logistiek met olie kan betalen, wat een stabiel geldsysteem veronderstelt. Het maximum is er niet, want dat wordt bereikt tijdens hyperinflatie, als het geldsysteem niet meer werkt.

Economen zagen deze crisis niet aankomen, hoewel ze het wel eens waren met het beleid in de aanloop. Het beleid dat ze vervolgens voorschreven is al even onsuccesvol. Waarom? Omdat de aanloop en het verloop van deze crisis te maken heeft met een basis assumptie van economen, nl onbeperkte fossiele brandstoffen. De dotcom bubble, de hypotheek bubble en nu de staatsobligatie bubble zijn allen een feeding frenzy geweest op de fossiele brandstof aanvoer. Als tijdens de dot com bubble de aanvoer van fossiele brandstoffen naar China en de VS geen pas hadden weten te houden met de geldcreatie dan was er inflatie geweest. Maar het geld wat in die periode werd gecreerd kon gewoon worden uitgegeven. Net de hypotheek bubble gebeurde hetzelfde. De banken leenden steeds meer geld uit (dat ze niet hebben, ze creeren dat op basis van het onderpand) omdat ze daar zelf beter van werden, maar ook omdat de wereldmarkt de olie had om de aankopen die met dat geld gedaan werden mogelijk te maken. Zonder China geen hypotheek bubble, want de huisprijs stijging zou al snel druk zetten op het aanbod in de markt en prijzen zouden zijn gestegen.


We houden van sussende verhalen.

De crisis laat het eind zien van deze feeding frenzy. Het is misschien wel de meest effectieve klimaat actie tot nu toe genomen, om geen andere reden dan dat de aanvoer van fossiele brandstoffen stokte. U denkt Bear Stearns etc, en dat is ook zo, maar dan heb je het over de zichtbare financiele wereld. De onzichtbare, het schaduw (ongeadminstreerde/ongereguleerde) banksysteem, is er ook nog, en niemand heeft overzicht op het geheel. Banken werken op basis van twee voorwaarden: 1. Dat het publiek hen gelooft, 2. Dat er fossiele aanvoer is om de activiteiten gaande te houden. En factor 2. staat momenteel onder enorme druk, dus gedraagt het banksysteem zich als een muis onder een glazen stolp.  

Het advies van economen onder deze omstandigheden is hetzelfde als altijd "build and they will come", omdat ze 100 jaar konden uitgaan van twee zaken 1. De fossiele aanvoer was verzekerd, dus ook productiviteit op basis van krediet. 2. De instituten om krediet te verspreiden hadden als doel de welvaart te vergroten. Beiden zijn niet langer waar. De olie wordt met veel pijn en moeite geproduceerd, en banken zijn bezig onze maatschappij in te richten zodat de fossiele voorwaarde langer geldig blijft. Er wordt aangestuurd op een plutonomie, een tweedeling tussen arm en rijk. Waarom? Omdat je meer hebt aan weinig tevreden klanten dan alleen ontevreden klanten, want die doeken je winkel op.

Economen zijn volkomen irrelevant terwijl het bankwezen (met name in de VS) probeert een selectie te maken tussen de ‘Have a little bit longers’ en de ‘Have never agains’. Klanten zijn het allemaal, totdat iemand op het idee komt om het banksysteem te ontmantelen en op andere principes op te bouwen. Deze verandering kan plaatsvinden met of zonder geweld, het geweld zal zeker in de eerste plaats van het bankwezen komen zoals nu al het geval is. Economen zijn in deze situatie de sport commentatoren die naar een wedstrijd zitten te kijken waarvan de uitkomst is afgesproken. Ze houden mensen een mythologie voor die al lang niet meer relevant is. Wel op persoonlijke microschaal, maar niet op de schaal van grote producenten en financiele instellingen.

Een econoom doet uitspraken met behulp noodzakelijke elementen, zoals bijvoorbeeld ‘prijs’ en ‘kosten’. Maar als het Pigiron uit Azie niet langer beschikbaar is in Europa dan zijn de ‘kosten’ van alles wat er mee gemaakt zou moeten worden opeens, eh, ja, oneindig? Of nul? Wat doe je als er geen aanvoer is? En wat is de prijs van iets als je er niet voor wil betalen? Wat doet Frankrijk in Mali voor Areva, het bedrijf dat het uranium daar uit de grond haalt? Uranium gratis maken! Anders stormt de VS die meer dan 30 basis in Africa wil bouwen het land in en zoemen daar de kernreactoren nog decennia door. Wat als in de VS de sherrifs de banken verbieden de dorpen en steden te betreden met uitzettingsbevelen? Dan zijn de huizen niet meer van de banken en is er ook geen hypotheek schuld meer. Een hypotheek portfolio zonder bestaande hypotheken is daar overigens niets nieuws.

Als Stern, een econoom die de ‘kosten’ van de klimaatcrisis heeft berekend, zegt dat het veel duurder uit zal pakken kunnen we dat gerust terzijde schuiven met het argument "Het kost alleen iets als je ook iets te besteden hebt", anders is het gewoon een probleem en dat was ons al wel duidelijk. De organisatorische kracht van geld wordt ook ondermijnt als de aanvoer van producten, met name fossiele brandstoffen, energie stokt, dus ontkenning van de economische risico’s is opgelegde zelfdestructie.

Nu zegt Stern dat het veel erger is dan hij zelf had gedacht. Irrelevant. Je hoeft alleen maar te wachten en het klimaat probleem wordt erger. Opwarming veroozaakt branden, het smelten van permafrost waardoor methaan vrijkomt, het smelten van Clathrate ijs op de zeebodem waardoor methaan vrijkomt. Het opwarmen van de oceanen waardoor allerlei gassen vrijkomen omdat die alleen in koeler water opgelost blijven (vergelijk koude met warme Spa Rood), enorme hoeveelheden CO2, N2, H2S. We hebben als glimmende goudvissen in een heldere vijver gezwommen, en Shell, Exxon, Rosneft hebben met een stok in de bodem geroerd. 

Minister president Aso : "Older people should hurry up and die!" want we hebben schaarste! 

Maar wat een domme mensen zijn die economen toch. Het is zulk een beperkt denken, het (vrije) markt denken. De houding van economen is fundamenteel afwachtend. ‘s Ochtends zitten ze aan de rand van het plein te kopen dat er maar veel kooplui zullen opdagen. Elke keer als ze een analyse uitvoeren dan kijken ze rond naar wat er gebeurt in de markt. Omdat hun opdracht de ‘expansie van utilisatie van fossiele brandstoffen’ is denken ze de hele tijd na over wie ze het beste geld kunnen geven zodat er meer de doen is zodat er meer consumenten ontstaan zodat er meer geproduceerd kan worden zodat er meer fossiele afzet is. Maar wat doen ze als op een dag de markt leeg blijft? Tja, daar zijn we niet voor opgeleid.

Het tegengestelde van wat Stern beweert is namelijk ook waar. De klimaatcrisis hoeft ons niets te kosten. Er is zoveel hernieuwbare energie die we kunnen winnen dat we niet alleen onze welvaart in stand kunnen houden, maar ook het klimaatprobleem kunnen aanpakken. Als we ons in plaats van op de eindige hulpbronnen focussen op de oneindige hulpbronnen, dan hebben we geen economen meer nodig. Het denken op basis van oneindige bronnen terwijl die ook echt oneindig zijn, terwijl de bronnen niet van een bepaald persoon zijn maar overal in onze omgeving te vinden, is fundamenteel anders dan ons huidige denken. We hebben er een naam aan gegeven, nl. de zogenaamde Roboeconomie, omdat we met behulp van robots de ecologie kunnen herstellen gebruikmakend van hernieuwbare energie. We hebben ook geschreven over de lancering van extraeconomische zones, stukken land die geen handel mogen drijven met de wereldeconomie, maar zich alleen richten op zelfbehoud en klimaat mitigatie.

Denken over hoe de oneindige energiebronnen onze welvaart kunnen verzekeren is iets fundamenteel anders dan denken over hoe de eindige bronnen de welvaart van de verdelers ervan kunnen verzekeren. Hoge kosten om dat proces in gang te houden terwijl het de laatste hulpbronnen consumeert zijn logisch, en moeten in plaats van als een uitdaging gezien worden als een fout. Het is een denken zonder zonlicht, dat de hele tijd tegen de consequenties van de eigen domheid aanloopt, en die steeds arrogant ontkent. "Nou, dan moeten de ouderen maar snel dood" zei minister Aso in Japan recent. "Hurry up and die!". Schaarste neemt toe, we gebben niet genoeg, weg met de ouderen. Dat is kortzichtig. Er is genoeg, duizend maal meer dan we nodig hebben, maar economisch denken staat ons actief in de weg bij het verwezelijken van de overgang. Na 100 jaar economisch denken resulterend in een steeds verergerende crisis is het niet meer dan logisch dat er plaats gemaakt wordt voor een nieuw denken.

De wereld wordt complexer, en dat is goed, want mensen kunnen prima omgaan met complexiteit. We hebben meer aan regio energie en gebruiksoptimalisatie, open en bloot, dan aan competitie voor schaarse goederen, een strijd die ons niet confronteert met het leven van de afvallers. Er is genoeg energie, en dus van alles  genoeg, maar in de huidige economische context is die overvloed onbereikbaar. 

Warmteplan : Weg met uw keuzevrijheid, GAS!

Ons land is bezig met een gastransitie, gas is er genoeg op Aarde, klimaat schlimaat zegt de Gasunie. Om dat te bevorderen wordt gesleuteld aan de Warmtewet. De kwestie begon met het ‘Niet meer dan anders’ principe, dat zegt dat eigenaren nooit meer mogen betalen voor warmte dan de goedkope (arbitraire) gasprijs. Tevens was er een poging het warmtenet van afzet te verzekeren:

“omdat niet meer op voorhand duidelijk zou zijn of het voor de exploitatie van een warmtenet minimaal vereiste aantal aansluitingen in de loop der tijd daadwerkelijk zou worden bereikt.” Boehoe! Vrije markt heet dat. (bron)

Waarom niet? Omdat mensen volgens het zn. gelijkwaardigheidsbeginsel zelf mogen kiezen waar ze in investeren. En als alternatieven goedkoper zijn of gewenster, dan is de investering in het warmtenet niet te rechtvaardigen. Het Gelijkwaardigheids beginsel (ander woord voor vrijheid) in het bouwbesluit van 2012 ligt niet vast op gemeentelijk niveau. Dat was voor de gaslobby de kans om een voorstel te creeren:

In het “Warmteplan is aangegeven het gebied waarvoor
het geldt, het maximaal aantal vereiste aansluitingen voor een gezonde exploitatie
van het warmtenet en de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu dat
wordt bereikt met het warmtenet. Het Warmteplan geldt voor maximaal tien jaar.”

J. W. E.Spies (CDA) vindt het bovenstaande een goed resultaat, het “het stimuleert de aanleg van duurzame warmtenetten”. Wat is daar per se goed aan, het is gewoon een uitbreiding van het gasgebruik in Nederland. De vervuiling van de verwarmings centrale schaadt de gezondheid, en bovendien is helemaal niet duidelijk of een warmtenet iets is wat mensen kunnen of willen betalen! Bovendien wordt een vervelend ijkpunt gecreerd voor alternatieven:

“Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bij aansluiting op het warmtenet.

Je bent alleen gelijkwaardig als je beter bent. Dit terwijl gelijkwaardigheid was geintroduceerd als gelijke kans in de markt. Die is in deze uitwerking op gemeentelijk niveau om zeep, dus op uw niveau. Het geld uitgegeven aan de aanleg van een misschien wel lang onrendabel warmtenet (is gas vervoeren naad CHP niet efficienter?), en u die betaalt voor allerlei biomassa die overal vandaan gescharreld wordt en verbrand, allemaal geld dat had kunnen worden gebruikt voor veel schonere oplossingen. Maar dankzij Spies bent u daar straks waarschijnlijk niet vrij meer in.

En dan nog

En als er een warmtenet wordt aangelegd, is dat dan als een prive snelweg voor warmte? Stel ondergetekende bouwt een wind warmte bron zoals we die in een andere post lieten zien, mogen we dan warmte invoeren in het net? Kunnen individuele huishoudens dat doen? Men mag aannemen van wel, of is het gewoon weer het zoveelste fossiele winstwerktuig dat ons op het hoofd geschroeft wordt?

Emmissie handel heeft geen invloed op emissies

Misschien is de titel van deze post wat overvloedig, maar het is een feit. Een recente notitie van het CPB stelt dat er geen CO2 reductie is geweest als gevolg van het Europese ETS, Dit komt met name omdat er vrijstellingen zijn, een overschot aan emissie rechten, en omdat rechten gratis worden toegewezen. Terwijl Nederland volgens Kamp hard werkt aan 16% emissie reductie in 2020, zorgt het ETS ervoor dat er tot die datum geen werkelijke besparing is tav het uitstoten van CO2. Als gevolg hiervan is er geen effect waarneembaar, en zijn al uw besparingen slechts een gift aan de industrie. De reactie van EZ en het CPB is om dan te gaan zoeken naar een ander nut voor het ETS.

"Moet de inzet van deze instrumenten soms begrepen worden vanuit de wens
om andere doelstellingen te realiseren, zoals het ondersteunen van
duurzame innovatie of het verbeteren van de
energievoorzieningszekerheid?"

Wacht even, we hebben een miljarden handel in CO2 rechten op poten gezet, het blijkt niet te werken, dus nu gaan we een andere doelstelling bedenken? Het hele idee om zo een probleem met wanprestatie aan te pakken is belachelijk. Vergelijk met een timmerman die spijkers wil slaan maar (zoals het nu is ingericht) de hele tijd met zijn hamer in de lucht blijft zwaaien. Gaat die dan zeggen "Misschien is het zwaaien wel leuk om te zien"? Of zegt hij "Ik zal die spijkers toch een keer moeten raken!". Een ETS met onbeperkte emmissierechten werkt niet. De rechten moeten een effectieve prijs hebben.

Emissie handel heeft in het meest positieve geval geen effect op emissies, want het gebruikt de creatie van duurzame energie als reden om elders wel emissies te veroorzaken

Natuurlijk kan het zijn dat het hele systeem alleen zo krachteloos wordt geintroduceerd om het op gegeven moment wel kracht te laten krijgen. Dat moet soms, want anders ontstaat er weerstand. Met het klimaatprobleem is het echter zo slecht gesteld dat er geen tijd is voor dit geneuzel.

Emissie handel werkt pas als de totale hoeveelheid rechten wordt verminderd ongeacht het fossiele aanbod

Nu wil de EU het programma uitbreiden richting Australie. Dat is leuk voor alle nette mensen die de administratie bijhouden en alle financiele consultants etc die ETS derivaten verkopen en verhandelen, maar het zal nog steeds een nutteloze santekraam blijven. Alleen een grotere, met meer geld, zodat er beter gelobbied kan worden. 

Het ETS in de huidige vorm is een wenskind van de fossiele/financiele sector

De clou is dat de fossiele belangen het voor het zeggen hebben. Ze zijn in staat geweest op allerlei manieren hun afzet te garanderen, en dat is wat wordt vastgesteld : geen effect op emissies. Het ETS zonder aanbods onafhankelijk CO2 plafond is niets meer dan een veiligheidsgordel die 5 meter te lang is. Nutteloos.

Men kan nu gaan zoeken naar oplossingen in termen van de complexiteit van het ETS systeem, dat zonder twijfel zeer complex is, want hoe bescherm je anders de banen van degene die er mee omgaan? Waar het over gaat is dat iemand die fossiele brandstoffen gebruikt extra moet betalen voor de vervuiling die hij zo veroorzaakt. Dus de vervuiler betaalt. Vreemd genoeg gaat de betaling naar iemand die niet vervuilt, en zo ontstaat een handels/financierings systeem echter momenteel zonder positief effect.

Alleen bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken mogen meedoen. Vuilisbelten die methaan benutten hebben geen geld nodig!

Om het systeem te repareren zijn een aantal simpele stappen nodig. Ten eerste moeten alle gratis emissie rechten af worden geschaft, want dat is alsof iemand thuis geld zit te drukken, dat werkt niet in een handels systeem. Ten tweede moeten de noodzakelijke rechten worden bepaald, dus ijkjaar 2012, uw uitstoot is 2 miljoen ton CO2, dus die rechten moeten bestaan. Zo tel je alle rechten op en die worden daarop vrij verhandelbaar. Vervolgens haal je elk jaar wat rechten weg uit de pool, en controleer je of er vervuilers zijn bijgekomen of weggegaan. Bedrijven die nooit CO2 zullen produceren, dus windmolen parken ed. doen niet mee! Je legt de grens bij de vraag of een bedrijf fossiele brandstoffen inkoopt. Methaan afvangen van een vuilisberg is al winstgevend! Zo heb je elk jaar minder rechten voor iedereen, en zullen de bedrijven die vervuiling reduceren iets te bieden hebben aan anderen, en de bedrijven die dit niet doen commercieel pijn lijden. Exact zoals je dat wil. Elk bedrijf moet elk jaar rechten inleveren. Dan heb je effectief een oplopende CO2 belasting ingevoerd, maar daar wil EZ niet over nadenken!

Het is belangrijk op te merken dat er geen geld met het ETS wordt verdient. Niemand verkoopt de rechten initeel, ze zijn er (jawel gratis) en kunnen dan verhandeld worden. De reden hiervoor is dat je geen koopkracht wil creeren op basis van de verkochte rechten, want koopkracht is koopkracht bij de benzine pomp, dus emissies! De verkoper van 1 ton CO2 recht krijgt welliswaar geld, en daarmee worden emissies veroorzaakt, maar de koper veroorzaakt die niet meer.

Waterschaarste, een probleem met supporters

IBM kondigt aan een mondiale water prijsindex te gaan samenstellen. Door high tech analyse zal worden vastgesteld hoeveel water overal is en op basis daarvan zal een index worden gecreerd.

"Scientists from IBM Research will apply Big Data expertise, acting as a
calculation agent, to analyze large and diverse unstructured
data sets. This will be used to develop of a WCI framework that would
estimate the cost of water in different regions around the world. With
its market and
financial product expertise, Waterfund will work to structure and
commercialize the WCI." 

De analyse van grote en ongestructureerde datasets dmv ‘deep computing’, bullshit van de eerste orde.

"As governments are increasingly forced to turn to the private sector to
fund the construction and maintenance of complex water networks,
the Rickards Real Cost Water Index™ will serve as a benchmark for
helping measure hundreds of critical projects on a like-for-like basis. "

Complexiteit doet het ook altijd goed bij het verkopen van onzin. En volgens IBM zijn overheden in toenemende mate gedwongen zich tot commerciele bedrijven te richten voor het oplossen van problemen in complexe watersystemen. Is dit omdat de prive sector blijft pushen voor privatisatie? Maar even serieus.. 

By 2025, an estimated 60 percent of the world’s population will live in water-stressed conditions (bron)

Water wordt schaarser, niet water in de lucht, die hoeveelheid neemt toe vanwege klimaatverandering. Maar de grond droogt uit en rivieren drogen op omdat de voedende gletchers smelten en er minder sneeuw valt. Door oa de veranderde polaire jetstreams zit heel de VS met een droogte die waarschijnlijk permanent is. Daardoor wordt water nu schaars. Het wordt ook schaars omdat bedrijven het vervuilen, en omdat mensen het wegpompen uit de grond waar het soms vervangen wordt door zout water. DSM heeft zoveel grondwater onder Delft weggepompt dat dit n Den Haag te merken is. Water had een prijs omdat het gezuiverd en via leidingen en pompen bij u thuis werd bezorgd. Nu krijgt het een prijs omdat er competitie om ontstaat, existentiele competitie in sommige gevallen.

Alle dieren drinken water. Hoe gaan die daar voor werken om het te verdienen? Wat zal er met veel dieren en insecten gebeuren? 

Water is wat dat betreft minder barmhartig dan voedsel, als er ergens geen water is houdt het snel op. De Wereldbank kondigde aan dat de regenval in sommige delen van Africa sterk zal afnemen. Het stelde vast dat de meeste boeren in die gebieden geen irrigatie systemen hebben, dat dit dus een probleem voor ze zal zijn. Daarop was het advies van Zoellick dat de arme boeren dan maar ‘rainindexfutures’ moesten kopen, dwz regenverzekeringen. 

De regendansjes ontwikkeld door MTV worden gecopyrighted

Dit is typische marktoptimisme, want stel dat een boer dat doet, en de droogte slaat toe, en hij krijgt $40 dollar omdat hij geen oogst heeft, wat kan hij dan met die $40 dollar doen? Hij sterft van de honger en dorst, niemand heeft voedsel in de aanbieding en dan nog, wat moet iemand die voedsel of water verkoopt met papier geld? De markt is voor verhandeling van wat wordt aangeboden, maar garandeert deze op geen enkele manier.

De VS kan dollars naar hartelust drukken, zonder tegenprestatie, zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. Daarmee zijn alle verzekeringen in dollars nog minder garantie dat er met dat geld ook iets gekocht kan worden. De rellen in Egypte werden veroorzaakt door prijsinflatie, en waren een direct gevolg van het dollarbeleid van de VS. Banken varen wel bij elk scenario, terwijl africa verschrompelt vangen ze hun ‘rainindexfutures’ marge! Zoellick was alleen bezig zijn collega’s rijker te maken.

"We’ve done a project with Malawi that is very much dependent on
rain-fed agriculture that in a country such as Malawi if the rains are
good, everybody lives well, if they’re not, it’s very bad.  So, you can
buy rain index futures.  So if the rain doesn’t come above a certain
level, you get a certain sort of payment in the system." (bron)

Er zijn oplossingen voor water problematiek, zoals de dutchrainmaker , vriesdesalinatie, ionische desalinatie, het gebruik van zoutwaterbekkens voor verdamping, het aanplanten van water vasthoudenden planten etc. Er zijn ook oplolssingen voor de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur, zoals fabricage van pijpen en pompen. Maar oplossingen zijn soms niet welkom, getuige de enorme weerstand tegen hernieuwbare energie. De belanghebbenden bij energie schaarste (degene die energie verkopen) zijn ons grootste probleem.

Het probleem is doorgaans dat niemand het oplost omdat iemand er belang bij heeft 

IBM laat zien (en het is zeker niet de eerste), dat waterschaarste een markt is waar veel mensen naar uitkijken. Deze markt zal zich gaan gedragen als elke andere markt, nl. als een gesloten cartel. Mbv de technologie van IBM, die ook de joden in Europa zo goed in de kaart wist te brengen, zal elke druppel deel worden gemaakt van de markt, en zal er een zorgvuldige balans worden gecreerd tussen de haves en have nots. Wie krijgen de macht? De intermediars in de waterhandel. Is er dan ruimte voor plaatsen met ‘gratis’ water? Nee, want die plekken zullen moeten exporteren. Hoe zit het met de mensen die niets te beiden hebben, terwijl de exporterende industrie het water opgebruikt? Zit daar een mooie kans voor de fabrikanten van dialyse apparaten? Is het slim van landen als de VS en Engeland om hun grondwater te laten vervuilen door schaliegasboringen?

Het doel is niet dat iedereen werkt, maar dat iedereen vrij is. Vrijheid is de grootste motivator

Stel een groep mensen trekt zich terug in Mauritanie, legt daar een waterwinnings infrastructuur aan en poogt zich zonder inmenging van buitenaf in leven te houden (wat prima kan). Zal deze groep met rust worden gelaten? Zal daar na enige tijd beleefd gevraagd worden deel te gaan nemen aan de wereldwatereconomie? Zal water (dat door overvloed gratis is) dan snel zo schaars gemaakt worden zodat mensen elke dag zullen moeten sloven alleen om niet uit te drogen? En zal de enclave langzaam worden geplunderd omdat de bewoners van de externe waterhandelaars afhankelijk zijn geworden, zoals Griekenland wordt geplunderd omdat het van extern oliekrediet afhankelijk is geworden? 

Hypertransparency

If you look beyond the market as presented to you, beyond the politics and myths told to you, and discover that most things are not what they seem, it becomes clear our world today is much more risky than it ever was. To much of it is linked, based on promise and a large amount depend on the direct availability of fossil fuels. The institutions that are supposed to secure us seem to be preoccupied with enriching themselves. The growing insecurity translates into rising precious metal prices, increased central bank buying, the US mint running out of silver ounce coins.

But gold and silver don’t provide a solutions. They are excellent means of exchange in a society where most products come from manual labor. Add one wind turbine and a few machines, and the gold and silver will accrue with the owner of the turbine, like it is now accruing with anyone controlling oil.

We are not prepared for a labor intensive society, and it is unnecessary as we have a huge surplus renewable energy we can use to replace fossil fuels. Sure, in the interim after global oil trade collapsed due to a bond collapse we may have to work very hard, but that’s just a phase before renewables start pulling the global wealth wagon out of the mud.

GLD and SLV do not have an obligation to deliver Gold or Silver, how many know that?

But we need a way to deal with the fraud, the shadow banking system, the distrust, the unbacked derivatives. The whole attitude of suits that think they are untouchable because they can hit you or your business with fast money, retract credit, corrupt ratings, false valuations. Nobody has a clue what’s real in any warehouse, the futures can be fraudulent, delivery may not be in the contract, it may be ‘fractional banking’ without it being made clear. Life is so easy for people that can lie to you and hide in legal or even semantic complexity. How do we deal with that?

The trajectory predicted and steered towards by those that have the influence to do it seems to be to continue expanding debts. A glance towards an exit may trigger an implosion. It’s like the Southern Oil Company’s truck in Wages of Fear, loaded with nitroglycerine having to maintain speed on the ribbed road or it’s supension would resonate and shaking cause the nitro to explode. Smile Yves.

London bullion certificates are fractional reserve notes, 1% is present. How many know that?

The danger of collapse lies in pulling the curtain of complexity, of deferred responsiblity, of legal misdirection, of contractual fraud (the derivative says it will pay out, but nobody has the reserve to do it). Then the order created by contracts, leases, derivatives, loans, bonds disintegrates, because the glue, the flow of currency, will sieze to connect them. Still that should not be a major problem, but the currency is what makes people go through the motions, it’s the string in the pearl neclace, and it’s been rotting and eaten away. Soon people will be scrambling for the jumping pearls, every one for himself, but even the pearls may be rotten.

The Wages of fear is a convolution with one driver, oil. The truck runs on oil, it’s about an oil well fire needing to be put out and the money is valuable to the drivers because there is an oil based economy

The answer we proposed before was to allow anybody to create a currency, in a barter style system, so that the baker could trade bread certificates, the butcher meat certificates, and the hairdresser haircut certificates. That system would always be liquid, be compatible with our current production system, be hard to dominate, never know inflation, and be highly informative about actual resources. Trust would not have to be enforced, it would stem from people’s experience in getting the stuff they got certificates for, or not. Fear would be brought down from being system wide ‘risk management’ apathy to being related to direct observable performance, we would feel more in association with our daily needs.

But how do you deconstruct the current house of cards without affecting the real economy? Would that not depend on knowing exactly how the system works? Whereas you would like to see the distribution of resources such that wealth is spread equally for the benefit of security, we have a system that sees companies take resources based on hubris generating inequality and insecurity. It is hard to respond because of both complexity and aupageness and ‘trade’ secrecy. We are not allowed to know how Goldman Sachs steals billions from pensionfunds by front running trades through collocated high frequency trading bots. The Quants are bound to silence by contract!

Fear makes you afraid to look 

To improve things it seems that transparency is the big solution. This is not ‘reported’ transparency. In the relationship between companies and consumers in the market it’s often maintained that companies are transparent ‘just like the consumer’. But of course companies are only transparent about what they need to report because law requires them, or what they can report that makes them look good. After all, they remain ‘for profit’ enterprises. Of course there’s nothing secretive about a baker, butcher, milkman, postman, carpenter, nothing anyone should hide on facebook. It’s likely the economy can be run without any secrets at all. One could say that secrecy could be abolished generally. Companies will have no privacy, only people.

Daylight can turn the vampire into dust 

Hypertransparency would be a term adopted for a policy that removes any right to secrecy from companies. It would mean all data, all transactions and contracts would be accessible. Not only to the CIA like right now, but to every citizen with interest. Wikileaks not as a challenger but as the modus operandus. How can the essentials of our wealth creation process be a secret? 

Hypertransparency would mean all bank accounts are public, all security feeds are public, all emails are public. This would turn all businesses into public enterprises, no longer private ones. There is a great example of a company that made hypertransparency their core business : Twitter.

Twitter runs on the idea that anyone can share 140 characters that are public, the time of conception dated to the second, which then can be shared with every user that cares to take a look, even without ‘following’. Direct messages in Twitter are private, but more because they are of little interest to the public than because Twitter wants to be a medium of encrypted communication. The protocol is https, so the senders identity is probably more reliable than when using a mobile phone text message or paper letter.

Do we know what’s in our truck? 

If we use Twitter as an example of hypertransparency and apply it everywhere in our economy, we will shatter a lot of dreams, dissolve a lot of advantages, see a lot of people go to jail, but after some time we will all know who to trust and who to shun. We will know the resources of every player in the game and facts will become more important than fictions. Rather than a public that is eternally in the ropes from the media’s constant fudgewashing, the biased media (like oil money driven Fox News) would become outcast.

The world economy fears fragmentation, autonomous wealth

It seems the biggest fear of those that promote the global economy, the ones selling the pyramid game by presenting your access to wealth as dependent on climbing a pyramid structured system, is that all the strife relaxes into a disinterested satisfied state that can never again be stirred into such emotional imbalance. The tropical island nightmare, the human swamp, where all pull each other down. How to shake a tree that’s cut in a million pieces? Where will the apples fall? Security for the majority and the functioning of the real economy lies in this fragmentation, this result of daylight in every corner. What we keep in that state may be exactly what we have now, but then at least we will know that we are on solid ground. 

The Smiling Psychopat, or Banks and Ethics

Tuesday musings

For a long time societies on Earth have tried different ethics, different laws and moral rules. It is spectacular to read about greek, roman, tudor violence, about the discretion to kill that has shaped most of human history. Cultures like our western culture are said to have progressed as we adopted chrstianity, but we had a long time of dark ages as we where very religous. Now we are supposed to abide by the law and fight for profit. Is that any different than not having any law and fighting to stay alive? What does it mean to drive cut throat competition for profit, like we see in the biggest banks.

The three forces

Law is a function of language and organization in society. ‘Order’ however is a ubiguitous phenomenon. Animals that have no language will chase and or kill each other and other animals to fix the order, with what they have, their own strength. Animals that lose their strength get killed. Of course nature has a lot of lazy slackers that found a niche and don’t hunt or kill, along with ‘plant killers’ so this is a simplification, but one that is close to our human nature. If a lion sees a jackal tresspass on his territory and cause trouble, 20 seconds later that jackal is dead. If a lion sees another lion tresspass on his territory, the fight is for life and death.

Order, the management of fear, is the motivation behind creating (written) laws 

When you can introduce law you still need an motive. We believe the growth of the population is that motive. How can you induce order in a group you can not run after. Law in early days was enfoced by severe punishment and death, so natural selection favoured individuals that could obey laws. Another motive would be the desire to utilize the population for production and the ability to trade is greatly enhanced if you don’t kill. Zoroaster was one of the first to stop killing, Moses, many others brought wealth by preventing killing. It could be turned around : Mohammed is one example of a man that created his law to form an army and keep moral high. Kill the infidel. So for Mohammed not only does a person have to obey law, he has to be religious, and then very specifically religious. 

Laws can kill, indirectly, in hard to see ways 

The major problem of law is that there is no guarantee it protects life. The Amish don’t want to use medicin, so the mortality from simple deceases is high. Lots of primitive law systems, superstitions, would sacrifice human life or kill because of fixations. The Aztec that clearly sacrificed. We burned witches. A law can be abusive, life shortening, discriminative and cruel. The morality of the person making the law is essential. If you can’t trust that you need to devise a system where the potential victims of law have their say (to protect their life and livelyhood) which is our system of democratic law.

Law designed democratically will become more just 

If we lived in medieval times you could choose to be a thug (knight) and kill and get killed, or be a farmer/worker, and hope no knight passed by. Death and killing was only regulated by kings, but kings where basically chief thughs. Weirdly even when these kings where deeply religious that did not stop them from maintaining order in the most horrendously cruel ways. Most british kings and queens for instance simply had an idea and went their thuggish way about it. This is lightyears away from ‘I had a dream’, more like ‘I had a gang’ or ‘Become king or die trying’. History shows that society was educated and adapted to the institution of the kingdom so that after a while kings and queens (in England) wheren’t really killing that much anymore (it ended with Bloody Mary?).

A change perhaps came as religion passified many, channeled their agression and told them to work hard to generate their own wealth and if things suck, not complain (protestantism). Selling people to strife for a modest industrious life without having to give them anything made life for lawmakers a lot easier. Besides, industrious activity generates wealth, and wealth always trumps aggression because you generally fight to survive. Another possible factor is that conflicts eliminate the most aggressive ones, at least a few of them. If groups fight with aggressive individuals, there is no real selection for more aggressive individuals and the group  will become less aggressive. Another society became milder may be that we started to protect woman, so rapists did not create so much offspring. Nutrition is a factor as wel, but in general aggression in was reduced through the application of laws (religious and worldly) with an effect on the people. Laws, understood and obeyed may be seen as eugenetic devices.

Three forces in history, agression, laws, money.. 

So in this environment where we managed to subdue human agression, bring out their industrious qualities, create some protection of women you still had a symbol of ownership and potential, money. It basically travelled along with law and physical force in history as a third power. If you where a poor knight you died, if you where a rich one you could pay your way out. When king Henry invaded France (he had an idea he should own both England and France) he killed all the knights/noblemen he captured in the first battle. This was shocking at the time, a destruction of culture, something that was usually settled monetarily.

Newton Sentenced a Counterfeiter of Money to Death 

The ‘third force’ in life and death situations became visible many times. The Dutch 80-year war was lost by the Spanish because they could not pay their mercenaries anymore. The Bostoners printed paper money (silver dollar certificates) to keep the looting soldiers at bay (who should have been robbing the French in Canada, but where repelled). Money represents wealth and quells the appitite for violence. You can make people work for it, it can symbolize anything. It may be interesting to know that one King brought it all together when he both abolished the divine right of kings, was protestant and created his own bank, the Bank of England. We’re talking about William of Orange the Third, who ruled together with Mary. Hmm..womans rights anyone ? He came in with a horde of dutch traders and made London boom.

Banking

Modern banks are at the top of the food chain, like Goldman Sachs and JP Morgan Chase are about money. Their fight for it actually gives value to money, because the constant pressure on society to pay for things makes people unwilling to share them, even in an environment of wealth and abundance like we had last century. These banks are after money like it was oxygen. Internally they apply the death penalty (practically), they fire people at a whim. This culture creates a machine that simply tries to suck up and own all money available, by any means, and thus has a big influence on real life, even if that is not stricly necessary. The motivation for the people working in this system is winning in the game, not living a life (according to testimony by Joris Luyendijk). These people are nerds for money and are most powerfull in their game. 

The fraud of banks is not the real problem, their profit seeking is

This world of quants, derivatives, bonds, all kinds of instruments that would be meaningless if people didn’t care about them, has at it’s core money itself. This is it’s security, because as long as you extract money, people will need money. Banks will deflate because people will come to them to lend money and thus hand over their goods and possesions, which they can then lose because the same bank takes away the money from society that should have been there for the lender to make a profit. By striving for profit banks maintain a dependency. They are not like other companies, we mentioned before that energy companies and banks are anomalies that do not fit in the normal economic paradigm. This is why they are so powerfull. A ‘private’ bank is a problem.

Profit seeking by banks means money scarcity, thus forcing people to lend

What ethics is derived from this essential instinct for more money? That depends on what effect the money and the fight for it has. The ethics of a bank does not lie in its investment strategies, but in the nature of money, because all banks combined will invest in all possible activities. This is true and a fact, even hard drugs are payed for and the money is laundered by banks. Todays money derives it’s value from it’s ability to buy fossil fuels. This is why we need it. If it didn’t do that we would have to work much harder, really produce many things we now get from factories that run on fossil fuels, through logistics that depend on fossil fuels. Bank ethics pretends not to say anything about this, because it only looks at money, but it does, because it knows very well that it needs this ability for the money to retain it’s power. The banking system depends on the availability of fossil fuels to keep us needing the money they lend us.

Money and credit can only be granted as we do today in a world with plenty of fossil fuels 

What does this say about ethics? Well, like laws that can be lethal and should be democratized, and force to be contained, the power of money should be such that it not only enables trade etc. but that it is not a problem in itself. Our bank ethics is partially shaped by the ethics of the money we use. Do we use fossil fuel money then our world will be destroyed, wars will have to be faught, many have to be poor, droughts, storms, floods will kill millions. This is even without a bank investing in wars for profit! The nerd/knight bankers fighting cut throat to keep their system alive (by creating money scarcity) are even without knowing it endangering us all. We should not be experiencing constant debt and money scarcity, and we would not if these big banks would not exist. But we would also not have acces through money to the resources these banks brought under money control.  

The money extraction (profit) pressure from the moneylenders corrupts everything. It is a spreading disease. Banks are parasites.

Money does other things that leach it’s third force into the other two, law and violence. This is mainly because of it’s fossil fuel nature, because if it was gold and labour backed you could not do a lot of things that damage the population. You could lobby for wars and corn syrup but after a while that would affect the economy so badly the laws would change. Today it’s clear lawmaking is part of bankers profit seeking, against the response of a population that is miseducated by profit driven media conglomerates. Money pays for lobbyist that help introduce harmfull chemicals, plants, machines, processes into society, and make room for more fossil fuel. Money perverts the laws and deals death everywhere, because that is a way you can make a profit as a bank. Bank ethics are a function of the utility of the money they lend out, and we live in a time where money itself is a force, because it can buy fossil energy. It can put power in a killer bot, as it does with drones, and kill kill kill. The banker drives this because he is after profit to keep himself in business.

Remedies 

So there is something wrong with banker ethics, basically it’s blindness to consequences of the drive for self preservation. There is no ethics in banking, financing, even if there is in some cases. People pointing at fair banks fall for the oldest trick in the book, the smile of the psychopath. You fix things by taking money out of law (no lobbyist or rich congressmen), but taking lethality out of banking (no arms trade or war financing). But most of all by changing the nature of money, and by eliminating money through ownership. If money represents productive power, meaning energy, then you can use it to create wealth. But if people have productive power or own it in the form of renewable energy sources, you don’t need money.

Local renewable energy and production reduces the need for money 

Another way to reduce the damaging effect of banking is by making transactions more local. Money should not behave like it has no physicality. A payment to Spain from Holland has less impact then one to Belgium. You give money a weight and apart from pretending it arrives in your account you also pretend it was transported there like any other commodity.

Making money behave more like a physical commodity serves the real economy 

Of course the last option is the easiest to implement, in crude form, by taxing money transfers around the globe. ‘Fast money’ or ‘Flash Cash’ laws reduced the ability of banks to have money show up in strange places, not allowing outsiders to know how much was actually there. One way to achieve it is through more different currencies and laws against using foreign currencies. The exchange rate tells you what the reciprocity is between the people of the two currencies. 

Full transparency kills bank dominance

The last option would kill banking, which is not a shocking thing, after all money can exist without huge banks. It is to make banks 100% transparent. Not in terms of reporting, but simply open at every level, like you can access a database and walk the floor whenever you feel like it. It would kill banks because it would make it impossible to maintain the illusion of power. The source of it would be apparent, namely crazy laws. Public support of those laws would dissapear and they would be changed, and banks would become small and servile.

Banker occupation

What is clear is that if we don’t break the captive power of banks, we will not be able to move against fossil fuels, and we will face so much climate change it will make it impossible to maintain law and order or an economy, and so banks have an interest in changing themselves. But because their horizon is short term, they will have to be changed by us. How? We can demand the change, primarily by new investment laws that prioritize investments in renewables. There is real momentum for this as anyone can see the ROI on renewables is fantastic. How than can it be so difficult to lend to buy renewables?

Saving the Oceans, With The Oceans

Our oceans are suffering because of overfishing, pollution, warming and CO2 gas absorption (acidification). The effects are devestating if we don’t act on them. For instance, the loss of oxygen will mean fish species dissapear, iron is lost and dangerous hydrogen sulfide buildups can occur. The temperature rise means the amount of gas the oceans can contain is reduced, and methane, CO2, N2, and other gasses enter the athmosphere. The concentration of CO2 in ocean water is a multiple of that in the air, so it would accelerate global warming, leading to an almost unstoppeable venting of gas. 

On idea to counter these trends is to use the oceans to absorb more CO2, by using nutrients found at debts of 200 meter in combination with sunlight at the surface. Algae and seaweed can grow at amazing speeds when fed well, and pyrolizing them (burning without oxygen) means you can dump carbon to the deep where it can stay in an anoxic environment for millions of years, like our burned coal reserves. On a large scale this would certainly reverse the rise in CO2 in our atmosphere. To do this we thougth of Bambooya, a giant island created out of bamboo that would create a maritime base even in the middle of the Pacific.

Another thing that could certainly help would be to generate oxygen in the deep ocean. A growing area of our oceans has become anoxic, due to fertilizers from rivers causing algae blooms. Another factor reducing oxygen is the slowing ‘ocean conveyer belt’, the current from equator to the poles. More oxygen not only sustains oxygen breathing life, but also helps organisms that use photosynthesis by keeping iron dissolved (as rust). Iron can be a limiting factor to growth as was demonstrated by several iron fertilization experiments. But how would you generate oxygen so deep in under sea?

One way to do it would be to have solar panels floating at the surface. Then run a cable to the deep and split water there. This would allow for several other interesting processes, like generating liquid fuel near the surface using the H2 while leaving the O2 in the deep. 

Another way would be to place a tidal or current driven turbine to do the same, generate oxygen, perhaps pump nutrient rich water to the surface (something that happens near the coast and sustains fish habitats). Such turbines mid ocean could become sources of liquid fuels for shipping.

The last source of energy at the bottom of the ocean is geothermal. Vulcanic vents can be used to generate the power to drive fertilization or capture carbon. According to the below video the potential is huge. There is thousands of miles of ridges where geothermal energy can be found at shallow depths. Instead of using tubes to bring the gasses and chemicals to the surface perhaps some type of submersible power plant can be developed that can be sunk to the vent, and do it’s usefull work there. 

Minister Schultz zegt Stik Maar tegen Overschie

Het is tijd om opnieuw lokaal bestuur te scheppen, in plaats van dit door top down koolstof economische belangen afwegingen om zeep te laten brengen. Groenlinks en Overschie wordt genegeerd, terwijl de partij 3000 handtekeningen op een bevolking van 16.000, 20% van de bevolking wilde overhandigen, maar daar hoef je geen aandacht aan te besteden als je het ‘economische belang’ dient.

"De bewoners pleiten er met steun van GroenLinks tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A13. Uit onderzoek van milieudienst DCMR en TNO blijkt dat 500 bewoners van Overschie gemiddeld tot drie maanden korter leven door de hogere snelheid. Nog eens 7.000 bewoners leven gemiddeld tot één maand korter." (bron)

Dat is door de hogere snelheid, we hebben het niet over de 4 jaar en vroege dementie vanwege de aanwezigheid van de snelweg door stof en NOx. 

DMCR heeft tegenover ondergetekende toegegeven dat er eigenlijk helemaal geen goede modellen zijn, of alleen modellen die door Rijskwaterstaat worden beheerd. Vandaar dat Greencheck het initiatief ‘Luchtmeetnet’ startte. Maar Rijskwaterstaat houd overal schijn inspraak evenementen die de bewoners alleen maar tijd kost. Laten wij die vroegtijdige begravenissen koesteren, want ze zijn een geschenk van Melanie Schultz. 

Voorbeeld Toepassing Wind-Mechanische Energie, of de Dutch Rainmaker

For english summary see bottom of post 

De Dutch Rainmaker is een toepassing van de mechanische kracht van de wind zonder deze eerst in stroom om te zetten. Het geesteskind van Gerard Schouten uit 2003 begint nu langzaam meer aandacht te krijgen. De mechanische kracht wordt direct door compressoren gebruikt om te koelen, en door lucht te koelen kan daar water aan worden onttroken (net als condens tegen een raam). 6000 liter of meer per dag.

Het is een prachtige uitvinding, want deze constructie vergt weinig onderhoud, is makkelijk te begrijpen en gaat dus lang mee. Intussen kan het water voor irrigatie worden gebruikt. Met het stijgen van de mondiale temperatuur zal er minder regen gaan vallen, maar er zal wel veel waterdamp in de lucht aanwezig zijn, dus een windmolen die dat water toch beschikbaar maakt is een zegen.

Waar wind is is water

De installatie kan ook voor ontzilting worden gebruikt, mbv een mechanische pomp en Reverse Osmosis (RO) filter. Dit is veel efficienter dan eerst van wind stroom maken en die dan gebruiken om pompen aan te drijven.

Water voor 1ct/Liter 

Trouw meldt in 2008 dat er weinig belangstelling is van NGO’s en ontwikkelingshulp organisaties. Dat kan aan gebrek aan expertise liggen, maar eerder hebben wij al geconstateerd dat ontwikkelingshulp vaak niet bedoeld is als hulp maar als subsidie aan nederlandse bedrijven. Een arm en zielig Africa staat zijn grondstoffen makkelijker af. Maar in het algemeen is deze creatie van Gerard Schouten een mogelijke schadepost voor al diegenen die glunderend uitkijken naar de monetisatie van water. Waterkrediet en een internationale watermarkt die veel financiele bedrijven wel zien zitten (vanwege de macht die dit geeft en de marges) staat of valt bij het ontbreken van permanente oplossingen voor waterproblemen.

Misschien een prima oplossing voor de woestijn van Peru, waar de luchtvochtigheid hoog is maar geen regen valt. 

Uit een gecopieerd artikel van de NRC blijkt dat er intussen is gesproken met investeerders, er zou nu een exemplaar in Leeuwarde bij de biogas testboerderij van Bosma Zathe moeten staan, net als een in Harlingen. Dit getest en beproef is vertraging die nergens voor nodig is. De prijs was in het artikel van de trouw nog tussen de 10.000 en 1 miljoen. In het artikel van de NRC is het 200.000 tot 700.000, al weten we niet of we het nu over de RO of de water-ui-lucht versie hebben.

English

The Dutch Rainmaker is a product of Holland, it was concipated by Gerard Schouten in 2003, it uses mechanical energy from wind to cool air so the water can be extracted. Another version of the windmill uses Reverse Osmosis to desalinate ocean water directly. Dependent on the size the mill can generate 6000 liters of water per day (about 1 585 gallons) at a cost of 1ct/liter. NGO’s don’t seem to be interested which is strange because you only need to ship this installation to a site, and it runs without need for electricity or anything else.

Our air is becoming more humid as average global temperatures rise, and plants and argiculture cause a lot of evaporation into the air, so in principle this solution could allow use and reuse of a resource that is becoming very scarce in some regions. Of course this cuts into plans to monetize and derive power from the water scarcity and so it invites reluctance of invesment and excuses to not expand production.