Pensioenen van Zon en Wind..

U en de meeste andere mensen betaalt waarschijnlijk een pensioen premie. Dat doet u terwijl uw pensioenfonds de domme sukkel mag uithangen en geld verliezen, dekkingsgraad missen. Het is nu eenmaal wettelijk vastgesteld dat u de premie moet betalen, en dat de fondsen op een bepaalde manier worden beheerd. Heerlijk moeten deze fondsen dat gevonden hebben, het geld stroomt binnen, dat is “beter” voor iedereen!

Pensioenen lopen het risico waardeloos te zijn. De premies worden betaald in papier geld, niet in goud of land of iets anders tastbaars. Het geld, zelfs als het wordt belegd, heeft slechts waarde door de economie die zich er omheen bevind. Die economie is afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dus als u op een dag uw pensioen ontvangt en er is geen olie/benzine meer te koop, dan is uw geld moeilijk te besteden. Dit is misschien het best te demonstreren door naar Noorwegen te kijken. Dat land heeft enorme financiele reserves, miljarden kronen in een nationaal pensioenfonds. Maar wat gebeurt er de dag dat de laatste druppel olie in het vat wordt gelepeld? Wie wil al die kronen dan hebben? Welke goudse kaasboer gaat zijn kaas voor noorse papiertjes naar Oslo verschepen? En hoe gaan de Noren alles doen wat ze tot dan toe gedaan hebben? Want als je dan 1 mijoen kronen hebt dan kun je daar alleen dennebomen en elanden mee kopen (niet slecht, maar die raken ook op).

De waarde van pensioengelden is dus twijfelachtig tot de dag dat men het kan besteden. Sparen zoals het nu gebeurt is helemaal niet compatible met geld dat geen intrinsieke waarde heeft, dat snapt een kind. Toch doen we het. De enige plausibele reden om het te doen zoals het nu gaat (naast dat het een leuke grabbelton is voor financiele trucs) is om te zorgen dat het geld niet direct wordt besteed. Sparen is een besparings maatregel! Waarom zou men besparen? Omdat de meeste mensen met wat ze hebben prima rondkomen.

Stel nu dat u de wens hebt absoluut zeker te zijn dat u over 20 jaar iets hebt aan uw pensioen. Dan is er sinds kort goed nieuws. Tegenwoordig kunnen we de aanvoer van energie namelijk borgen, in plaats van er op te moeten vertrouwen door naar bv. het IEA of Shell te luisteren terwijl we prima aanvoelen dat de koektrommel eens leeg zal zijn. We kunnen de energie die nodig is om ons brood te bakken, onze huizen te verwarmen, ons water te zuiveren, ons autootje of de traplift aan te drijven borgen door middel van hernieuwbare energie. Het is toch een enorme geruststelling als u vandaag al kon gaan kijken naar al de infrastructuur die u straks nodig hebt, zonder losse eindjes? Een italiaans kustdorp dat alles wat het nodig heeft om de bewoners te onderhouden zelf maakt of door verhandeling van eigen energie kan laten maken, reeds van u als u met pensioen gaat.

Het vreemde is dat een pensioenfonds dat zich richt op het borgen van de behoeften ipv het reserveren van een ruilmiddel (van twijfelachtige waarde) veel goedkoper is en veel duurzamer dan ons huidige systeem. Stel dat een investering in zonnepanelen zich in 10 jaar terugbetaalt, dan kunt u meteen zien dat als u elke cent premie in zonnepanelen steekt u na 10 jaar uw maandlast verdient. Dus in principe is er niemand die meer dan 10 jaar voor zijn pensioen hoeft te betalen. Het mooie is ook dat de inkomsten van de stroom doorgaan (en dat is natuurlijk lastig vis a vis de fossiele sector) ook nadat u bent overleden. U hebt dus indirect een voorziening voor een ander gemaakt, want de panelen gaan lang mee. Een herfundering van uw pensioen op hernieuwbare energie basis is dus een no brainer van de eerste orde. En we komen tot deze conclusie zonder enige moeite te doen, stelt u zich voor als we dat wel deden.

In onze vrije markt waar banken elkaar de hand boven het hoofd houden (SNS Reaal) of waar Stadsverwarming (Gas) gewoon een gegarandeerde afzet krijgt, zou het niet kunnen om eens precies te kijken wat mensen aan hun pensioencenten hebben? Om dit niet op basis van vertrouwen maar op basis van voorziening te doen? Nu gebeurt het via de ‘markt’, en we zien dat dat niet werkt. De verhalen over bejaardentehuizen zijn op zijn zachtst gezegd niet vrolijk (25 Euro om te mogen douchen bv.) terwijl een fractie van het geld dat er in omgaat genoeg zou zijn om de kwaliteit en zelfs de inkomens van het verzorgend personeel te borgen. Het zou best een interessante casus kunnen zijn om een groep mensen van rond de 40 te betrekken bij een proces van gezamelijke inrichting van de pensioensituatie. Op een manier die problemen en behoeften voor eens en altijd dekt, ipv lapt, zover als mogelijk is natuurlijk. De deelnemers zouden misschien maar 15 jaar premie hoeven betalen om klaar te zijn.

Door onze opgelegde fossiel economische bewustzijnsvernauwing zien we niet dat ons een overvloed aan hernieuwbare energie ter beschikking staat waarmee we de maatschappij kunnen herinrichten. Laten we het ons mondjesmaat via het schaarstedenken toedelen dan blijven we hangen in ons huidige systeem. Wat echt zoden aan de dijk zet is het opbouwen van pensioenvoorzienigen op hernieuwbare basis, zodat de productie van wat we dan nodig hebben wordt geborgd.

De kwestie is natuurlijk iets complexer dan genoeg geld verdienen met zonnepanelen, de economie heeft momenteel zoveel olie kolen en gas nodig dat er waarschijnlijk veel meer winst te behalen is door processen minder fossiel-intensief te maken (met name landbouw) of helemaal te schrappen. Prognoses van energie behoefte (van de Wereldbank of IEA) zijn in feite targets, ambities, geen noodzakelijke realiteit, het gaat immers over de toekomst. Door te verduurzamen en bestaande maar ondergefinancierde technologieen te gebruiken kan de fossiele consumptie worden geelimineerd.

F. Rincker, Jan 31, 2013

Leave a Reply