Het nut van Vakantie

Vakantie is een uitvinding, vroegah (rond/voor 1900) ging men zelden op vakantie, je werkte ergens en maakte misschien een keer een reis als je jong was, maar that was it. Het was een soort uitbreiding van de gewoonten van de rijken in de twintigste eeuw die vakantie populair maakte. Het heeft zeker nut als het gaat om bv. europese integratie. Het blijkt ook nut te hebben tav het perspectief van Peter van Vliet, die het nieuws na een kort reces opeens anders bekijkt. Bijna goed..

Ons is de afgelopen tijd een moeheid bekropen om de zaken aan de kaak te stellen die ons van dit terminale fossiele schaarste massochisme kunnen transporteren naar een zon en wind aangedreven wereld van welvaart en overvloed. Het stuk van Peter geeft moed, de vraag is bijna :"Hoe schrijnend moet de waanzin zijn voor mensen een alternatief construeren". Peter toont (net als wij ervoeren) een creatief moment, een moment waarop de brokstukken in zijn hoofd niet meer door de gebruikelijke onzin bij elkaar gehouden worden en hij met zijn eigen vormende impuls een nieuwe orde definieert. Wij hadden dat in 2006 na het lezen van een analyse en prognose van containervolumes (Drewry report). 

We willen Peter verder helpen, want het is niet logisch dat als je van de achterste tribune uit de circustent naar buiten valt je meteen kaas kunt maken van wat achter de schemerige zeilen en tussen scheerlijnen allemaal beweegt en losgaat. 

De G20 wil belasting ontduiking aanpakken, en dat leidt tot een paradox, want :

"als die wereldhandel de motor van de economie is, dan ligt de conclusie voor de hand dat hoe meer belasting er ontdoken wordt, hoe harder de economie groeit.

Ten eerste zijn we het eens dat veel multinationals niet zouden kunnen bestaan of concureren op de markt als ze niet belastingen konden ontduiken. We geloven dat de opmars van Starbucks, Mcdonalds, Burgerking etc. een onderdeel is van cultureel imperialisme dat tot doel heeft mensen een ‘internationale identiteit’ te geven, een die loyaliteit aan eigen natie verzwakt, en zo de lobby van de internationale bedrijven helpt. Aangezien landen openlijk belasting regimes bieden (in Nederland zelfs geheime regimes) is het een wisselwerking van waar bedrijven zitten, welke banken daar de dienst uitmaken, hoe die de belasting lobbyen, hoe zeer de koffie ketens van deze wereld belasting kunnen ontduiken. Dit is goed voor de ‘economie’ (niet de reele maar de financieele). Er is geen ‘dader’ aan te wijzen in dit systeem, het is met dat doel ontworpen.

Peter draait het nog om : Hoe harder de economie groeit, hoe meer belasting je kan ontduiken. Wat van het streven naar economische groei een mooie dekmantel maakt voor illegaal zakkenvullen.

Dit is een lastige, want volgens ons is de primaire misdaad de dwang om deel te nemen aan een fossiele schaarste economie, een waarin krediet wordt verstrekt om ons in staat te stellen fossiele brandstoffen te kopen, waarna we met een schuld zitten die we niet kunnen betalen. Dit leidt niet alleen tot ecologische problemen, maar ook tot de overdracht van eigendom van alles aan banken, die daarmee een groeiende machtsbasis hebben, een zichzelf verstrekend proces.

Hierboven zie je het verschil tussen de G20 en Davos. De G20 wil deze structuur ontmantelen in belang van de eigen economien, in Davos (waar de multinationals en media leiders bij elkaar komen) wordt gezegd : "Er kan nog $100 triljoen schuld bij" dus, we kunnen nog $100 triljoen aan waarde via (fossiel) krediet in ons bezit krijgen. Beide, de G20 en Davos, werken echter op een substraat van bankiers en accountants, en die bepalen door hun raporten en analyses de richting.

Peter ziet de voor de multinationals voorspelde lastenverzwaring die door de G20 wordt voorzien als "Een dief die bij zijn arrestatie de politie aanklaagt wegens broodroof." Maar wij zien de G20 als een groep die de kernverplichting van het fossiele kredietsysteem serieus neemt, en dat is om deze in stand te houden, de ‘dieven’ zijn de multinationals, de G20 beheeft de juweelkast, en wil korten op alles omdat de fossiele kant van de fossiele krediet economie steeds zwakker wordt. Tegelijk is er een duidelijk trend tegen het ‘cultureel imperialisme’ dat geen enkel land dient, in de VS gaan de bedrijven net zo medogeloos te keer als elders, dus als starbucks niet langer een amerikaans feelgood merk is, so what. G20 heeft dus een broerje dood aan multinationals, er is ook fossiel krediet te verstrekken zonder multinationals!

De intentie van economen is vaak goed, dwz ze willen welvaart, maar het middel, fossiele expansie, is niet langer acceptabel 

Vervolgens gaat het over IMF, Wereldbank, VVDer Witteveen, god weet waarom hij wordt gehoord, maar hij stelt voor de pensioenen te plunderen voor een economische impuls. DIT IS DEZELFDE BULLSHIT DIE WE AL 100 JAAR VAN ECONOMEN TE HOREN KRIJGEN. Moeten we het nu over Witteveen hebben? Omdat hij leiding heeft gegeven aan instituten die ons in onze huidige mondial recessie hebben afgeleverd? Peter kan er de positieve kant wel van inzien, want hij ziet net als wij graag investeringen in zonneenergie en dijkverzwaringen. In de praktijk betekent dat in eerste plaats dijkverzwaringen, want dat creert meer banen en verkoopt meer fossiel, dan pas zonne energie, terwijl je met zonne energie natuurlijk ook (goedkoper en schoner) dijken kunt verzwaren.

Het idee dat met normale fossiele investeringen een economie op gang wordt gebracht is onzin, dat is nog nooit gebeurt. Wat er mee opgang wordt gebracht is vraag, want er komen kinders van de tijdelijke fossiele welvaart, zo zitten we nu met 8 miljard op deze planeet dankzij 50 jaar fossiele expansie. Voor een econoom die van oorsprong een marktperspectief hanteert (zo’n beetje alsof je in de Albert Heijn staat en en denkt dat de schappen vanzelf worden gevuld en altijd gevuld zullen blijven) is elke tijdelijk momentane uitbarsting van activiteit (lees fossiele consumptie met productiviteits effecten) mooi. Na ons de zondvloed.

"Dat Witteveen liever de pensioenfondsen met wat van hun overvloedige miljarden een Maatschappelijk Investerings Fonds wil laten vullen, is een gedachte die ik graag volg

Maar er is een fundamenteler probleem mbt de mentale incontinentie van Witteveen. Geld halen uit pensioenfondsen kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar 12 miljard aan geld besteden. Stelt u zich voor dat u uw Albert Heijn binnen loopt met 5 miljoen. Na wat pakwerk is de winkel leeg. De rest van de wijk kan verhongeren, en u blijft met 4,5 miljoen zitten. Geld is geen productiemiddel, het is een ruilmiddel. Als Witteveens 12 miljard worden vrijgemaakt moet er 12 miljard meer geproduceerd worden, en daarvoor is ongeveer 12 miljard aan fossiele energie nodig, en die is er nauwelijks. QED hoe dom Witteveen werkelijk is.

Omdat banken leven van rente betalingen en kredietverstrekking in een redelijk stabiele omgeving zullen ze een verstoring van 12 miljard die op de markt komt opvangen door vertraging en parkering van deze fondsen (net als met de 9 mijard van verkoop van Nuon etc. gelden). Wordt het geld aan de burgers uitgedeeld dan leidt het tot brandstofprijs inflatie. Dit is allemaal abacadabra voor economen want die laten banken de prijzen stabiel houden (mandaag federal reserve : Price stability). Witteveen mag Peter’s brein nog meer martelen..maar Peter (te fris van zijn vakantie) geeft niet mee, 

"Maar ik haak af bij [Witteveens] argumentatie dat die investering economische groei bevordert. Immers, de noodzaak van die bestedingen komt voort uit een ecologische schuld die we hebben opgebouwd met het veroorzaken van klimaatverandering. De gevolgen van die klimaatverandering brengen nu schade toe aan de economie. En geld dat je uitgeeft aan de gevolgen van, of de beperking van die schade, kan natuurlijk nooit groei opleveren. Dat is gewoon het afbetalen van een schuld.

Witteveen doet een correcte uitspraak, onder voorwaarde dat de fossiele energie er is, dat de ‘investering’ ‘economische groei’ veroorzaakt, want economische groei is expansie van utilisatie van fossiele energie. Hij is zich niet bewust van ‘ecologische schuld’ of schade die klimaatverandering aan de economie toebrengt. Peter wordt totaal in de war gebracht door de concepten ‘groei’ die hij met een soort ‘vermeerdering van hulpbronnen’ probeert te associeren (iets wat niet gebeurt in een economie), en het concept ‘schuld afbetalen’, dat hij probeert te associeren met een proces van ‘herstel van hulpbronnen’, zodat een positie wordt bereikt met hulpbronnen op een eerder  hoger niveau in de handen van de originele eigenaren. ‘Schuld’ heeft die betekenis helemaal niet, schuld is slechts een middel om geld schaars te houden, iets dat noodzakelijk is als geld staat voor fossiel krediet, want je moet de hoeveelheid het aanbod van fossiele energie volgen.

Economisch denken is fossiel expansionistisch denken. Het doel : "Het maximaliseren van de utilisatie van fossiele energie"

Dit is de diepe tragie van economisch denken, zoals het als een soort ascending skill wordt geleerd aan onze slimste mensen. Het is BULLSHIT. Niks groeit in een fossiele economie, maar we negeren met z’n alle de rook van de miljarde brandjes in auto motoeren, centrales, schepen. De ecologische schuld waar Peter het over heeft is CO2 in onze atmosfeer. Om aan de waanzin te ontkomen moet men een vocabulaire gebruiken, begrippen, die niet bedacht zijn door de hogepriesters van fossiel expansie. Peter pakt de mening van Witteveen aan omdat deze vroeger in blinkende kantoren en strakke pakken rondhing, maar het was een kwakzalver, en Peter zou hem in zijn gezicht slaan als hij dit doorzag (nog een week extra vakantie!).

Als de besteedbare geldhoeveelheid geen pas houdt met het aanbod van fossiele energie ontstaat deflatie of inflatie 

Peter stelt voor de gelden van gedorven belasting te gebruiken voor ecologische mitigatie en herstel. Helaas drogen die belastinggelden op als je ze probeert te heffen, want dan zijn de multinationals niet meer winstgevend. Wel goed dat hij de pensioenen met rust wil laten, ook al bieden die geen enkele garantie waardevol te zijn. Gespaard geld is een mega risico, je kunt het inderdaad beter aan een productiviteitsbron uitgeven, dus zonnepanelen of zonnewarmte, wind, golf etc. Echte productie, niet fossiele consumptie. 

Er is genoeg fossiele energie om onze hernieuwbare energie gebaseerde veel meer lokale en veel minder kapitaal intensieve economie op gang te brengen. Doen we het niet dan zijn we erg geweest, doen we het wel, dan wordt onze welvaard grenzeloos en moeten mensen als Witteveen toegeven dat hun tijdperk voorbij is. De waan met de naam  ‘economisch denken’ heeft niets meer toe te voegen.

Meer over carboncredit en hoe nu verder : Zie Roboeconomy.com

Unwinding globalization

We don’t have to force the breakdown of globalization, it will happen spontaneously. It makes no sense for most things to be made on the other side of the planet, the only reason it happens is because it generates revenues for the oil companies and financial intermediaries. 

Our economy is a system that maximizes the utilization of fossil fuels, and it’s distributed and centralized nature is designed to maximise our dependency on trade and money. Most people think it is the other way around, that some things are better made in some places than others, and therefore logistics and trade is necessary. But in reality most things we use can be made anywhere, althought maybe not with the same level of environmental care.

The migration of production to China was incentivised in the US. Yes labour was cheaper in China, but the logistics where mind boggling. How come that could be so cheap? Because the whole idea of chinese industrialization was about giving them access to fossil fuels. For years all oil was dominated by the US, up until the end of the Iraq war and the creation of China centered international trade organizations, the US called the shots. Oil was always more expensive in Asia.

In return for access to oil the West (under the umbrella of the US) enjoyed cheap products from China. Only because logistic companies made direct deals with fossil fuel companies to supply them with the bunker fuel. Companies like Maersk are essential for the ‘global economy’, even if it tries to become more and more efficient, it can never go clean (wind power or ocean algae power) because the reason these shipping companies exist is to keep the fossil fuel companies they depend on and banks that handle the cashflows in control.

Wind driven container ships mean low cost logistics. But one should wonder : why logistics at all?

As we said earlier, a trend will start now the fossil fuel resources are running low, and the game can no longer be sustained : Shipping of factories, in stead of products. What is easier than instead of distributed factories in China going through a bottleneck of a Shanghai container terminal to explode in truck transports on the other side to move those factories to where the consumers are?

Let chinese produce for china, and europeans produce for europe. Let only quality products be traded, stuff made with unique skills or insight. Not sneakers and skippy balls. This trend fits in with the drive for more renewables, who can make production of wealth independent of the now controlling factors, finance and oil/coal/gas, all for a better future.

Simpel Vogelbad..

We got stuck with some PET plastic bottles, the ones choking our oceans. We decided to use them in a positive way, creating a self filling bird pond. Insects love it to in this heat.. 

Natural Selection

We hear a lot about adapting to climate change. It is necessary to retain order and ability to act to adapt to whatever our disturbed climate now throws at us. But it is a mistake to think that will be enough. It is a mistake to think we will adapt our way through the whole episode. That is fossil interest propaganda.

Plants and animals can’t keep up with the changes, they can’t evolve quickly enough or migrate quickly enough to survive. In our oceans the changes are clear, we see just jellyfish in some regions, and lobsters. People that cheer the cheap and abundant lobster show their obvious lack of intelligence. Optimism is deadly, it is a way to create dumb consumers, good for the fossil fuel driven economy.

We are in the Sixt Extinction according to some

As a result we see widespread extinction of species of animals and plants, even without the most devestating of effects of climate change : the ultimate release of toxic gasses from our oceans. hydrogen sulfide is produced by starving oceans. It’s produced by microorganisms that colour the water purple. Some lakes have H2S, and one breath of the gas kills you. It is a gas from our planets pre oxygenated era, from when it had little to no oxygen in its atmosphere, but mostely methane and CO2. Our planet will switch to that mode as a result or climate change as it has done before. We can’t survive that, only the smallest of creatures and cold blooded animals may, if they live underground, like our far ancestors at the end of the Permian era. 

We are going extinct according to our research 

If we want to adapt, and take life forms with us, we need to help them adapt. This is where the word adapt starts to ring false. Plants and animals don’t adapt, their genes don’t change as a result of their will or experience. That is a view called Lamarkism and it has been proven wrong. Plants and animals are opportunists, they live if they can manage to, and die if they can’t.

Unbelievable douchebag 

The evolutionary process started billions of years ago involved the existence of organisms in a hostile environment. But for reasons of chemical and physical nature organisms existed that could replicate and not be destroyed. When the environment changed this created opportunities for some species and spelled disaster for others. The change we now see creates opportunity for anoxic organisms, and diseaster for us, opportunity for  jellyfish, disaster for all other fish..

So in order to make species ‘adapt’, we need to make them more diverse. Variety of plants will mean some will see opportunity in the changes, while others will cease to exist. We need to ensure variety, and for that we need to ensure abundance of species. Because plants are fundamental to our survival and easier to control we should focus on creating the most abundant variety of plants wherever they will grow. Monocultures like Monsanto are actually a serious risk. 

The way forward : Roboeconomy.com

Eventually this won’t help, but it will be essential for our survival until we perish or live underground to take the plant variety to the maximum. There is real hope in the sense that we have the means of creating much more land than we currently use under the fossil fuel supply limitations. Once we learn we should try to do things only with renewables, and find that renewable energy is super abundant we will be able to make much more land fertile than we see today. 

Monsanto maakt al jaren gebruik van huurlingen

Monsanto is in het nieuws, het heeft Blackwater gekocht, een bedrijf dat al enige jaren anders heet vanwege moordschandalen in Irak. Het is een organisatie die door het pentagon was ingehuurd voor beveiliging in Irak, en bestaat uit huurlingen uit alle windstreken. Monsanto lijkt als bedrijf onderdeel van de amerikaanse leger, het verovert landen en dwingt ze in samenwerking met Wallstreet (Goldman Sachs oa) de genetisch gemanipuleerde gewassen te gebruiken, ondanks de gevaren en schade, en vooral ondanks de acuute chaos die ontstaat waneer een land van de toevoer van de zaden of de fossiele brandstoffen nodig voor de verbouwing wordt afgesneden. 

Blackwater/Xe/Academi zijn ex soldaten, huurlingen, moordenaars en misdadigers 

Het blijkt dat Monsanto al een tijdje gebruik maakt van de diensten van Blackwater/Academi :

"Cofer Black, known for his brutality as one of the directors of the CIA, was the one who made contact with Monsanto in 2008 as director of Total Intelligence, entering into the contract with the company to spy on and infiltrate organizations of animal rights activists, anti-GM and other dirty activities of the biotech giant.

Er is een hoop meer te zeggen over dit soort organisaties, maar het beeld dat men kan vormen is dat van bedrijven met knokploegen, die activisten te lijf gaan en infiltreren, maar met juridische bescherming en de steun van het grote geld. Mag Greenpeace er een gewapend leger op na houden? Of zouden ze dan onmiddelijk als een terroristische organisatie worden gezien.

Er lijkt tevens een duidelijk christelijke kant te zitten aan Erik Prince, de directeur van Blackwater, die mensen voor Irak selecteerde om moslims te vermoorden. De zogenaamde Neocrusade agenda is bedenkelijk, want deze mensen hopen de tweede komst van christus te bewerkstelligen. 

Moving from Jobs to Roles

When thinking about the economy we usually are told jobs are good. New manufacturing jobs, a big project that creates many jobs, 10.000 mining jobs lost etc. But  if we look at what is required to keep ourselves alive we find that most work to achieve that is done by machines. We have big farming equipment, food processing, distribution systems, supermarkets for food, and on the energy side we have power lines and huge power plants that produce power for millions, delivered right into our rooms.

If you are warm, dry and well fed by a system that involves only a handfull of people, then what are we all fighting over jobs about? Does it make sense to need one? Of course this situation assumes fossil energy used to drive the food and energy production chain. But we can have the same production chain (although one many times cheaper and cleaner) with renewabels. Renewables + automation spell Roboeconomy.com, a world in which our essential needs are met by automated systems that require very little care or human intervention. The same goes for medical care as it moves into the genetic therapy and nano technology realm. Automated, with skilled people for sure, but how many?

.. to be completed 😉 

Greencheck Zomeracties

We are making promotional pictures for renewables and clean energy. They are needed to counteract the barrage of propaganda from the fossil fuel invested industry. If you want to make it easier for us please donate. If you’d like a mention you can contact us through info@greencheck.nl.

Een gesprek dat we moeten herhalen..

Waarom Kolen met bijstook van Biomassa een Dure optie is

Wij zijn volledig tegen kolen. Ook biomassa is verdacht want deze komt vaak van bronnen die niet duurzaam zijn. Meer CO2, roet, zwavel, ozon etc. in onze atmosfeer is een slecht idee. Het is veel slimmer zonnemethaan te maken (een proces waarbij waterstof wordt gebonden aan CO, daarbij CH4 en O2 genererend), of Ammoniak, of Ethanol (kan electrisch) en er zijn nog meer processen die CO2 recyclen op basis van zonnewarmte, of electriciteit.

In een studie wordt getoond hoe duur kolen met biomassa bijstook is. Nu is ‘duur’ een vaag begrip, want als men bv. de mijnbouw en logistiek van kolen electrisch en op zonneenergie doet dan zou  de prijs een stuk lager zijn. Met duur wordt bedoelt : Kost een hoop fossiele energie. Wat zijn de factoren die kolen+biomassa duur maken?

  1. Gezondheidskosten van kolen stook tussen de 129 en 386 Miljoen Euro per jaar. Per energie eenheid is die bij biomassa hoger vanwege fijnstof.
  2. Klimaat preventie kosten per ton CO2 van 19 Euro en adaptatie van 65 Euro maken de stook van kolen en biomassa een schuld van 1.384.500 Euro adaptatie en tussen de 191.700.000 en 1.065.000.000 per preventie kosten per jaar opbouwt, die nooit betaald zal worden, dwz tegen de tijd dat er actie nodig is zal daar geen energie voor zijn. 
  3.  De milieu schade geassocieerd met steenkool winning is bekend, en aanzienlijk. Hierbij horen ook zware metalen en radioactieve stoffen die in het milieu terecht komen.
  4. CO2 die vrijkomt bij het winnen van biomassa wordt niet gecompenseerd met nieuwe aanplant, en koolstof in de grond kan verbranden, zoals bv. de turfbranden op Borneo laten zien. Canadees hout is op deze manier volstrekt niet CO2 neutraal.
  5. Wind op zee is een veel economisch stimulerender alternatief, drie keer zo goed voor onze economie dan biomassa uit het buitenland.
  6. Naast de uitgestelde kosten en ongeziene schade krijgen kolen en biomassa subsidie. Oa gratis netaansluiting die Wind niet krijgt!
  7. Het afvangen van de CO2 zou tussen de 164.000.000 en 410.000.000 Euro kosten, waarna deze verwerkt zou moeten worden.

De bovenstaande punten zijn uit de tekst gehaald, en er zijn wat opmerkingen over te maken. Ten eerste is bij afvang van de CO2 de klimaatschade voorkomen, dus die kosten zijn eventueel tegen elkaar weg te strepen. De kosten voor het winnen en vervoeren van kolen en biomassa blijven echter.

Een ander punt is de CO2 afvang, deze is volstrekt niet realistisch, het kost energie, dus leidt tot meer stook en minder rendement. Tot nu toe zijn experimenten uitgesteld en afgezegd, want Carbon Capture and Storage (CCS) is niet meer dan een excuus om door te gaan met fossiele energie, danwel olie te extraheren door CO2 in de grond te pompen.

Het moet als laatste duidelijk zijn dat de kosten nooit betaald zullen worden, want geld zal er niet zijn als we met de grote problemen zitten dwz, ofwel is de fossiele voorraad op en is het zo’n chaos dat er niks meer gebeurt, of we hebben voldoende hernieuwbare capaciteit dat we op die (gratis basis) een extra hoeveelheid energie kunnen opwekken om het CO2 niveau naar beneden te brengen.

Het gaat dus niet om kosten overwegingen, maar om de organisatorische wil en de voldoende aanwezige hernieuwbare energie voorziening die de doorslag gaat geven. Dat kolen met biomassa bijstook waanzin is is hiermee evident. Fossiele brandstoffen moeten worden verboden.

Climatebabes