GreenCheck.nl : Bespaar met Groene ICT

Groene ICT omvat alle ICT infrastructuur die te vinden is in moderne bedrijven. De volgende aandachtsgebieden hebben specifieke besparingsmogelijkheden:

 • Werkplek ICT
 • Server management
 • Data center management
 • Printing en Copying
 • Recycling
 • Werkplek ICT
  De werkplek bestaat over het algemeen uit een computer met monitor. Beide gebruiken energie en genereren kosten, maar over het algemeen is het beheer van de werkplekken de grootste kostenpost. De stappen die genomen kunnen worden om deze kosten te reduceren varieren van eenvoudig tot complex en omvatten hardware en software keuzen.

  Server Management
  Servers draaien doorgaans dagen nach het hele jaar door. In kleine tot middelgrote bedrijven zijn daarvoor server ruimtes ingericht. Indien een server ruimte meer dan 8 servers bevat zijn op verschillende manieren aanzienlijke besparingen te realiseren. Deze besparingen varieren van geval tot geval, maar hebben te maken met virtualisatie en koeling en uitbreidingsplanning.

  Data center management
  Data centra zijn momenteel prime target voor aanzienlijke besparingen. Het vermogen per rack loopt langzaam aan op tot over 30 Kw en de grenzen van koeling en het electriciteits budget komen in zicht. Hoe kunnen met verstandige maatregelen de kosten direct worden verminderd, en met een verstandige strategie over de langere duur in toom worden gehouden?

  Overige voorzieningen
  Het wordt vaak over het hoofd gezien hoe inefficient er wordt omgesprongen met printer en copieer capaciteit. In sommige gevallen is de ratio printer tot werknemer 1 op 2 of hoger. Deze printers staan de hele dag aan en gebruiken zo onnodig veel energie. Een inverntaristatie van de printers die kunnen worden geelimineerd gecombineerd met een bewustwordings actie kan de investering meer dan waard zijn.

  Contact
  Laat ons u specifiek informatie toezenden :  Stuur mij de nieuwsbrief!

  Groene ICT Checklist

  Green IT Checklist
  Voor wie op zoek is naar inspiratie op het gebied van Groene ICT somt dit lijstje een aantal ingangen om kosten te besparen. Voor meer informatie of een assesment kunt u contact met ons opnemen.

  1. Evalueer uw energie gebruik
  Hoofdzaak is om al het energiegebruik te vangen. Vaak wordt alleen gekeken naar het ICT gerelateerde electriciteits gebruik binnen een kantoor, maar niet dat deel dat onderdeel is van de kosten voor gebruik van het van het kantoor gebouw. De bepaling moet slaan op de kilowatts die letterlijk door het kabel van de straat het gebouw ingaan. Energie efficientie is een elatief begrip, als er geen zuiniger techonolgie voorhanden is dan is de gekozen oplossing het meest efficient. Voor elk onderdeel in de IT infrastructuur kan gevraagd worden "Is dit component uberhaupt noodzakelijk"
  , "Is er een efficienter alternatief", "Wordt dit component efficient gebruikt". Deze website probeert u bij deze vragen te helpen.

  2. Heroverweeg uw koeloplossing
  Het koelen van servers is niet genoeg overdacht tot nu toe. Nu de hardware steeds meer warmte ontwikkelt rijst de vraag hoe adequate koeling kan worden gegarandeerd. De vraag is echter wat ‘adequaat’ precies betekend. De hoofdreden om te koelen is om schade aan de servers te voorkomen en de functionele continuiteit van de servers te garanderen. Dit betekent dat koelen wel eens iets anders kan betekenen dan ‘koud’ maken. Intel heeft onderzoek gedaan naar de grenzen van koeling, en omdat er 4% koelingskosten per graad celcius bespaard kan worden is het vanzelfsprekend dat deze mogelijkheid wordt onderzocht. Met name in bestaande situaties kan het laten maken van een CFD model en het nalopen van koelings scenario’s uitkomst bieden. Als dit uw interesse heeft kunt u contact met ons opnemen .

  3. Heroverweeg uw backup faciliteiten
  Backup gegevens opslag kan onnodig veel energie vergen (in de vorm van harddrives). In dit kader is de term deduplicatie al bekend. Tevens kan worden gekeken naar backup koeling en electriciteits voorziening.

  4. Virtualiseer uw servers
  Het virtualiseren is een momenteel een hype. Server utilisatie is normaal gesproken laag en een server die niet wordt belast gebruikt meestal al 70-% van de Watts bij 100% belasting. Virtualisatie is niet in alle situaties mogelijk, maar vanaf ongeveer 8 servers is het kosten effectief, waarbij de besparingen mbt overhead niet moeten vergeten.

  5. Virtualiseer uw gegevens opslag
  Opslag virtualisatie, maar ook SAN storage en andere gecentraliseerde opslag strategien besparen energie en overhead. Tevens kan de koeling voor dataopslag onafhankelijk gemaakt worden van die voor de servers.

  6. Virtualiseer uw desktops
  Desktop virtualisatie is relatief nieuw. De terminal (thin client) is zo oud als de computer, maar tot nogtoe worden in kantoor situaties gangbare PCs bebruikt. Thin clients zijn eenvoudige PCs die rekentaken die op de servers worden uitgevoerd eenvoudigweg op de desktop weergeven. Met Thin clients kan de desktop centraal worden beheerd. De Thin clients zijn energie zuinig (soms gebaseerd op Atom CPUs) en de energie besparing die wordt toegstaan kan aanzienlijk zijn.

  7. Vervang uw hardware
  De rekenkracht per Watt is in de laatste jaren toegenomen. Daarbij worden momenteel veel alternatieve energieefficientere componenten op de markt gebracht (CPU, UPS, Storage). Het kan dus allezins de moeite waard zijn om uw huidige hardware te vervangen. Daarbij moet echter voorzichtig worden omgesprongen met afval. We zullen op deze site een aantal behulpzame links plaatsen.

  8. Overweeg alternatieve energie bronnen
  Alternatieve energie bronnen kunnen een goed investering zijn. Hieronder kan ook geschaard worden: hergebruik van restwarmte, gebruik van ‘gratis’ koeling (buitenlucht, geothermisch). Een onderzoek naar het verwarmings of koelings regime voor een kantoor als geheel kan tot verassende resultaten leiden.

  9. Betrek uw management in het proces
  Het groenen van uw ICT en de kostenbesparingen die u zo kan realiseren raken uw gehele bedrijf. Zorg dat u hierbij vanaf het begin gesponsord wordt door uw management. Zorg dat alle partijen die door uw veranderingen geraakt kunnen worden aan boord zijn. Als u na een initiele haalbaarheids studie een veranderings project start, zorg dan dat u alle partijen bij de kick off uitnodigd. Een succesvolle besparings actie is niet alleen goed voor de kas, maar ook een morele triomf waarin u andere mensen kunt betrekken.

  Green Datacenter Checklist

  If you need some inspiration on where to start, this list will provide you with 9 avenues to go about reducing your IT expences.

  1. Evaluate your energy efficiency.
  Make sure you get the complete picture. This means you have to take into account the cost incurred on all parties supplying power to your IT infrastructure. Efficiency is a relative notion. Each component (CRAC, UPS, Servers, lighting) has more efficient alternatives, or can be replaced or made redundant by other technologies. This website is dedicated to information that can help you in this area.

  2. Redesign your cooling system.
  Server cooling has not had enough consideration in the past. Your primary concern is assumed to be with the continuous operation of your servers and infrastructure. Your cooling solution should play its part. This means cool doesn’t have to mean cold, your hardware may be able to stand higher temperatures than you thought possible. If you are interested in determining your real cooling requirements get in touch with us.

  3. Reconsider your redundancy.
  Redundant systems can consume more. Investing in precise determination of your power and cooling needs can be worthwile. Areas to look at redundancy also include storage. Deduplication can eliminate unnecessary disc storage and network traffic.

  4. Virtualize your servers
  Server virtualization is a hot trend at the moment. Virtualizing your servers can cut costboth because you will use less servers and because investment in new hardware and extra cooling is deferred. Virtualization reduces management overhead. Virtualization can not be applied in all situations, but if it can it will bring significant benefits.

  5. Virtualize your storage.
  Storage virtualization is old and new. Your storage solution should be deduplicated, with low redundancy and ‘dissipation’. Virtualizing strorage can help, also because it can allow dedicating cooling solution.

  5. Virtualize your desktops
  Desktop virtualization is reltively new. Using thin desktop clients and server based computing the energy and management overhead can be reduced. Thin clients ususally use 50% of norrmal desk top PCs, are more quite and less expensive.

  6. Use Energy Star-rated appliances.
  Although the EPA hasn’t yet released Energy Star standards for data servers, you can purchase other appliances, such as cooling systems, that do meet current standards. Keep an eye on the industry — new star ratings are due for desktop computers in July, and the EPA may also enforce star ratings for data center appliances sometime in the next year. Good power management can make a significant impact. A server management tool that shuts down underutilized servers or using the enregy management options can cut cost by 10% instantly.

  7. Donate or recycle legacy servers.
  The computing power per Watt has gone up in recent years. This means holding on to legacy servers can be wastefull in terms of productivity. Geting rid of them should be done carefully as electronic equipment is high on toxig metals and chemicals. We will add pointers here so you can avoid your servers to ending up in africa.

  8. Research alternative power sources.
  The best way to stay clean is to find alternative energy that works for you. Photovoltaic systems are popular — solar panels on your roof are a simple step and will reduce your dependence on the power grid. Other options include wind energy, heat pumps, and evaporative cooling can lower your cost and significantly reduce your company’s environmental footprint.

  10. Get your management involved.
  Green IT and energy cost cutting involves the whole of an organization. Misinformation about risks and opportunities can skew management opinion agianst beneficial changes. Make sure you get everyone on board and have the materials to convince sceptics.