Saudi Arabie Wil Overstappen Naar Solar

Reuters meldt dat Zuid Korea een deal met Saudi Arabie heeft gesloten om een fabriek voor zonnepanelen in het koningkrijk te bouwen. Slimme zet. Als er nu zonneelectriciteit bij het destillatie proces gebruikt gaat worden dan is de toekomst verzekerd voor het land met zon en zand..

www.climatebabes.com   www.sunreign.com www.sabatiersystems.com

 

De Rohr Aerotrain, Deinvented?

In het kader van voor de graver typische preinvented/deinvented patronen van onze industriele vooruitgang vroeg ik mij af of een trein die op een luchtkussen surft en met een lineaire motor wordt aangedreven niet goedkoper zou zijn dan een maglev trein, die heeft namelijk een vrij complex spoor. Wat tractie en luchtweerstand betreft zou er weinig verschil zijn. Eens zoeken dacht ik…

Dit is hem dan, de Rohr Aerotrain. Er is een hele geschiedenis online beschikbaar.Het was een apparaat dat zijn tijd ver vooruit was, er was nog geen capaciteit om de permanente magneten voor een maglev baan te maken. Toch is dat niet de reden waarom het concept faalde. Uit de beschrijving van Shonner haal ik de volgende punten:

  • Een test baan in de VS was te kort om de snelheid te demonstreren omdat een ander partij een langer stuk opeiste
  • De testbaan was om onduidelijke reden zeer duur om aan te leggen en daardoor niet compleet
  • De testbaan had geen lineaire motor onderdelen, waardoor de straalmotor moest worden gebruikt
  • Een bezoekende franse ingenieur veroorzaakte grote schade en verdween daarna spoorloos
  • Onderdelen zoals de remschoenen bevatten (om onverklaarbare redenen) koper korrels waardoor schade aan de rails ontstond

Kennis diefstal

 

De doodsteek kwam toen UTDCout of Ontario, Canada, ofwel het ontwikelings bedrijf voor publiek transport, bepaalde onderdelen van Rohs Aerotrain conept wilde toepassen in een trein met metalen wielen op rails. Dat proces leidde er toe dat de kennis zonder vergoeding werd overgedragen, waarop het UTDC dankjewel zei en Rohr met niets achterbleef.

Ufortunately,
Rohr’s manager allowed the UTDC to pick his engineers brains for the ICTS designs without ever getting a contract signed. So once Rohr’s final design specs were approved by the UTDC, the UTDC said, “Thanks. We’ll call you.” When Rohr asked when they should start building the ICTS for them, the UTDC said, “Since we now have all the plans we need, we can build the ICTS ourselves. Goodbye.” And having no contract meant getting no payment.

Vragen

Is hier sprake geweest van een trage wurging van een prima technologie bv. door de luchtvaart interesses, door de competitie tussen de  VS en Frankrijk of andere partijen?

Hoe correct zijn de beweringen over de geluidsoverlast? Was dat omdat er een straalmotor/propellor motor versie werd gebruikt?

Hoe duur zou de exploitatie zijn geweest en hoe verhouden die kosten zich met moderne maglev hoge snelheids concepten?

Patenten

De aerotrain baan is niet langer gepatenteerd, u vind het patent hier. Er is een hele serie patenten die een geinteresseerde partij een goedkoop en toch duidelijk werkzaam concept in handen geven. De vraag die bij mij rijst is of die concept niet onterecht is gestorven, of het niet is vermoord en hoe het wat kosten betreft zou afsteken tegen de concepten van vandaag.

Maglev =  Aerotrain

De trein in de video hieronder makt gebruik van een lineaire motor en zweeft op een luchtkussen. Maar het heet maglev. Het kan zijn dat de trein bij een zekere snelheid aan de magneten kan blijven hangen. Dit systeem is in ieder geval extreem duur.

Vacuum Trein

Misschien is het uiteindelijk kosten effectiever om een vacuum tunnel systeem op te zetten. Zo’n systeem is in de maak in Zwitserland. De trein rijd in een tunnel door de alpen waarin de luchtdruk is verlaagd, net als op grotere hoogte in onze atmosfeer. Hierdoor ondervind de trein minder wrijving en bereikt hij hogere snelheden.

“During normal air pressure in the tunnel sections our wheel-less
Railway-Torpedo would be on the way with approximately 200 km/h. If one
reduces the air pressure, lowers the air resistance, in such a way that a
partial-vacuum is produced, the train can be much faster – with up to
600 km/h. ”

 Swiss Metro

Schimmel in GM Soja en Mais veroorzaken onvruchtbaarheid en miskramen

Lees ook ‘intensief versus organisch’ de methodes zijn even productief!

Een verontruste plant patholoog Dr. Don M. Huber coordinator van Emergent Diseases and Pathogens committee of the American Phytopathological Society heeft een brief geschreven aan lanbouw secretaris Tom Vilsack over een zieke verwekkende schimmel die in de zogenaamde Roundup Ready GM varianten wordt aangetroffen. Roundup Ready betekend dat de gewassen genetisch zijn gemanipuleerd om het onkruid verdelgingsmiddel Roundup te verdragen.

Een gif waarvan de effecten verontrustend zijn

uber waarschuwd dat de export van deze gewassen onmogelijk wordt als blijkt dat ze schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben, dat was al bewezen overigens. Het GM beleid is geheel in handen van de grootste veredelaar Monsanto, en recent werd bijvoorbeeld zonder nader onderzoek het gewas Alfa alfa goedgekeurd om te worden verbouwd. Europa voert een rationeel beleid, op basis van grondig wetenshappelijk onderzoek over de risico’s van GM gewassen, en heeft dientengevolge nog niet veel voor verbouwing in Europa toegstaan. 

“I believe we’ve reached the tipping point toward a potential disaster
with the safety of our food supply. The abuse, or call it over use if
you will, of Roundup, is having profoundly bad consequences in the soil.
We’ve seen that for years. The appearance of this new pathogen may be a
signal that we’ve gone too far.”

Huber wil een moratorium op het gebruik van Roundup verdelger en de GM gewassen die er bij horen omdat het het ontstaan van ziektes bevordert en giftig blijkt voor dieren.

“It is well-documented that glyphosate promotes soil pathogens and is
already implicated with the increase of more than 40 plant diseases; it
dismantles plant defenses by chelating vital nutrients; and it reduces
the bioavailability of nutrients in feed, which in turn can cause animal
disorders.

De schimmel veroorzaakt plotselinge sterfte in soya gewassen en verpietering bij koren, het maakt vee 20% minder vruchtbaar en vergroot het aantal miskramen.

Clothidinin

Duitsland heeft al een keer in aller ijl een moratorium op het gebruik van Clothianidin moeten afroepen omdat het zeer persistent en zeer giftig bleek voor men name bijen. En dat terwijl dat uit onderzoeken gebleken was. Het blijkt dat de van zichzelf zo volle bioindustrie slechts een excuus is om met patent beschermde gewassen chemicalien en nu zelfs dieren op de markt te brengen, zonder enige zorg voor de mogelijk desastreuze gevolgen voor de landbouw.

Soya, Koren Suikerbieten en GM

In europa worden wel Roundup Ready suikerbieten verbouwd. Het is belangrijk op te merken dat het GM protest voorheen ging om het veredelen van gewassen, het verstoren van de natuurlijke ontwikkeling etc. Wat Monsanto ook doet is planten creeren die zelf gifstoffen maken. Die gifstoffen leiden dan tot orgaan in de mensen die de planten eten. De onderzoeken melden dat dit gif wel door koken kapot gaat, maar dan praat men wel over koken bij hoge temperaturen over irreel lange perioden.

Tar Sand Olie Mogelijk Niet Toegestaan in de EU

De Europese Commissie doet een aantal dingen goed, onder andere het afhouden van introductie van van GM gewassen (behalve in Spanje). De redenatie is simpel, er is geen goed onderzoek dat deze gewassen gezond zijn, sterker nog, er zijn aanwijzingen dat ze ongezond zijn en dat onderzoeksrapporten niet betrouwbaar zijn.

Canada O Canada

Nu wordt dezelfde nuchtere benadering genomen ten aanzien van de uit de teerzanden gewonnen olie van Canada. Op basis van een berekening van de carbon footprint van verschillende brandstoffen waarbij de energie behoefte van het winnings proces wordt meegenomen blijkt teerzanden olie er niet geweldig uit te komen. Geen nieuws. Het gaat hier echter om een export product waar Canada graag aan zou verdienen. We melden dat er al rechtzaken tegen de bedrijven die de olie uit de teer koken lopen omdat deze zich volstrekt niet houden aan het restaureren en reinigen van de vervuilde woesternij die ze achterlaten. Best logisch want dat kost ook olie, en het proces is al zo duur.

Het proces begint met het uitgraven van het zand met olie of het inspuiten van stoom in de grond. Als de olie vloeibaar is moet het een aantal bewerkings stappen doorlopen om bv. mineralen te verwijderen. Als laatste wordt het to 900 graden verhit om de ‘overvloedige’ koolstof te verwijderen. Het resulaat is synthetische olie, de kosten zijn het verlies van 30% van de energie in de olie, door verbranding. De klimaat commisaris Hedegaard wil het daarom rustig aan doen.

De EU wordt enigzins onder druk gezet op een schijnbaar persoonlijke wijze:

"One EU official said that backing down on tar
sands would "undermine the credibility" of Hedegaard’s team and
politically would be "a highly dangerous route for the commissioner to
proceed down."

Canada dreigt naar de World Trade Organization te gaan, de organisatie die nooit te beroerd is om winkelnering af te dwingen. Maar de EU ziet zich geconfronteerd met puur financieel gedreven gedrag, iets waar het zichzelf ook wel eens schuldig aan heeft gemaakt. Vooralsnog lijkt het erop dat het verstand regeert. Het is zeer te hopen dat dat zo blijft, we bewijzen Canada een dienst.

Ray Kurzweil’s Tech Trance

Ray Kurzweil is a popular futurist that talks about the paradigm shift created by information technology.His theme is the exponential growth in capabilities and downsizing of electronic components that make up our modern computers. He points out the changes have been highly predictable. He envisions a world in which a human brain can be modelled because there will be incredible computational power. Not a wierd guess considering we do it with a system that barely draws 50 Watts and fits in a lunchbox. This guy is deep.

Not to spoil the party, he’s simply an optimist that chose a thing to be optimistic about that never went wrong. Scientifically he is a verificationalist, he looks for confirming evidence.


Big deal, as long as there are cookies in a jar you can tell the world the jar holds an infinite amount of cookies. A bit like we do with bluefin tuna and fish in general at the moment.

Ray’s method is the opposite of what leads to correct beliefs, namely collecting empirical evidence and testing falsifyability (is there evidence to the contrary). Kurzwiel is a rationalist : "any view appealing to reason as a source of knowledge or justification", because he extrapolates his findings in one field to other fields soley on the basis of it’s succes. That is of course wrong. He says it himself at the end of this video "I got it from my family, to any problem there is a solution…". It’s another way to say "Dead people don’t complain".

Information

The topic of Kurzweils optimism is a very fundamental one, one could say the most fundamental possible. Information is our reality. The most advanced theories of our universe define it as a multidimensional space with constant information. They even go so far as to state that things happen because any space can only hold so much data, so if a star explodes somewhere else, the stuff around here might become unstable and less well defined. Quantum theory is all about information, so as long as we don’t use quantum computers and have voluntarily transferred to avatars on a quantum dot memory bank we will not really run into any obstacles.

Solar energy

He applies his exponential optimism to solar energy :

"Today,
solar is still more expensive than fossil fuels, and in most situations
it still needs subsidies or special circumstances, but the costs are
coming down rapidly we are only a few years away from parity. And then it’s going to keep
coming down, and people will be gravitating towards solar, even if they
don’t care at all about the
environment, because of the economics" (source)

I support any suggestion people will gravitate like pianos from a plane towards solar energy, it’s all optimism though, and not really thought through because making panels requires electricity (at least 30 kWh/Kg) and we have yet to see wide spread use of solar powered solar panel plants (although the do exist).

FYI there is a solar method to refine the silicon for PV panels, developed by the university of Mongolia, I can’t find the paper online anymore though, so his assertion

"As the cost per watt of solar falls significantly below coal and oil, people are going to go to that for economic reasons. It won’t be a political issue."(source)

Is hereby disproven. It is a political issue. He also misunderstands the question of the Guardian interviewer that talks about the irreversible nature of increasing CO2 concentrations. Kurzweil thinks it only depends on energy sources.

"Even if those timelines were correct, there will be quite a
transformation within 10 years and certainly within 15 or 20 years. The
bulk of our energy will be coming from these renewable sources. So, I
think we have plenty of time."
(source)

We don’t. A recent model of future CO2 concetrations showed that if we stopped emitting CO2 100% by 2100 the levels of CO2 would remain the same for 3000 years. That would also mean the oceans would be acidic, anoxic and dead for the forseable future. Kurzweil is like a nerd that thinks everything is related to his world, a world that is an attractive fantasy to his audience.

Trance Induction

There is another aspect of his ideas. He is a trance artist. It just means he puts people in a mindset that has little or no reference to their actual lives, thus is trance inducing (open learning state). What is the difference between talking about "Infinite increases in computational power, 1, 2, 4, 8 times as fast as 20 years ago and everything will be fantastic" and the average hypnotic induction: "you will relax and go deeper and deeper as I count back from 4 to 1 4,3,2, twice as deep 1..". You follow the words until they are the only thing you are aware of..

In a trance you can be made to feel anything that is suggested to you, you lost reference and cling onto things handed to you as you try to generate them yourself. This is the natural learning state and it is how people understand things that are hard to grasp, because they construct them out of knowledge they already have. That is the most efficient way to ‘internalize’ reality (disclosure:I studied neuroscience).

The lessons learned however are uttely useless in understanding the facts on the ground. Ray does not care about that obviously, he only needs to care about the veracity of his core belief, that computational power doubles every 18 months or so (Moore’s law).

If you meet someone that references Ray Kurzweil when talking about the climate, snap your fingers in front of his eyes and shout "WAKE UP! WIDE AWAKE NOW!".

Wel BTW Korting Op CO2 Uitstoot, Niet Op Schone Energie?

Trees voor travel heeft een constructie gevonden waarbij het BTW vrij reductie trajecten kan steunen. Hierdoor kopen mensen die vliegen hun CO2 offsetts goedkoper in en wordt er dus meer gevlogen.

"Dit komt door de manier waarop Trees
for Travel
werkt. Zij steunt duurzame ontwikkelingsprojecten die CO2
reduceren. Dat kan zowel door middel van het planten van bomen of
struiken als door het toepassen van duurzame energie. Omdat Trees for
Travel eenzelfde aanpak heeft als ontwikkelingsorganisaties heeft zij
een erkenning als Goed Doel door de belastingdienst (ANBI-verklaring).
En omdat zij geen in- en verkoper van CO2-credits is, maar direct
projecten steunt, hoeft zij ook geen BTW af te dragen op de bijdragen
die deelnemers betalen om broeikasgassen weer uit de lucht te halen.
"

Sterker nog:

"de bijdrage aan Trees for Travel is als gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting. "

Hier schuilt een constructie die ook zonder de uitstoot van broeikasgassen kan worden benut om de BTW of CO2 reductie te verlagen. Interessant nietwaar?

Intussen kunt u onze petitie steunen!

De Energie Roller Coaster

De termen die gebruikt worden ‘Rollercoaster’ lijken te zeggen dat het om een attractie gaat. Tot dat het weer winter wordt.

"The question about the reliability of gas deliveries from North Africa
to Europe should be more critically examined than it is currently." said
Miller in comments to NTV, a Gazprom-owned Russian broadcaster." ( CNN)

Wij zullen ons in comfort wanen tot blijkt dat er helemaal geen rekening wordt gehouden met wat er gebeurt als gas en olie en kolen opeens niet meer leverbaar zijn. Al bij een afname van de olie toevoer van 5% zou er volgens een duitse analyse chaos volgen. De olie maatschappijen concludeerde echter al een aantal jaren geleden dat werk maken van de transitie geen winstgevende activiteit zou zijn, en het bankwezen stond er dus op dat de onheilsweg werd vastgehouden.

Nuon, the Power to Pay, Pollute and Procrastinate

Nederland heeft genoeg energie centrales voor de eigen behoeften. Elke nieuwe centrale in Nederland komt er doordat er hier lekker veel koelwater beschikbaar is en de kolen makkelijk kunnen worden aangevoerd, en omdat de nederlands politiek niet snapt wat er op Europees niveau gebeurt.

TV Noord rapporteert het Platform Groene Grondstoffen verwacht dat er een algen boerderij gebouwd gaat worden door de Nuon (als de provincie meehelpt). De voorzitter van dit platform is Paul Hamm oud directeur van DSM en iemand die de potentie van Algen goed begrijpt, een beetje zoals veel voorstanders al 30 jaar doen.

"Een
hectare landbouwgrond levert 60 ton aardappelen op. In droge stof
gerekend: 12.000 kilo. Hetzelfde landoppervlak levert 24.000 kilo droge
stof van algen. Zou je het systeem optimaliseren (met toevoer van CO2 red.) zelfs 120.000 kilo.
"(bron)

We lezen 1978 tot 1996 het Aquatic Species Programma van het DOE

"The Aquatic Species Program envisioned vast arrays of algae ponds covering acres of land analogous to traditional farming. Such large farms would be located adjacent to power plants. The bubbling of flue gas from a power plant into these ponds provides a system for recycling of waste CO2 from the burning of fossil fuels."


Ok, maar wat is nu het verhaal.

Er wordt door de provincie Groningen voorgesteld het Waddenfonds aan te boren om voor Nuon de kosten van algen boerderijen die de gassen uit de nieuwe kolen centrale gaan benutten te bouwen. Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en
rond de Waddenzee op ecologisch en economisch gebied. Het Waddenfonds
heeft een bedrag van 800 miljoen beschikbaar. 

Nuon krijgt dus 5 miljoen om iets te proberen wat al in 1978 bekend was. Sterker, al in de tweede wereld oorlog werden algen gebruikt om de CO2 uit duikboot lucht te verwijderen, met behulp van kunstlicht weliswaar.

Nuon verkoopt dit verhaal alsof de CO2 in vlees wordt omgezet. Dat kan sinds kort omdat het bedrijf Ingrepro in Borculo er hard aangetrokken heeft. Dat is een algen bedrijf dat al jaren bestaat, en dat mest als input gebruikt. Dat maakt de algen niet ongeschikt als veevoer, maar dat was jaren lang wel zo. Ingrepro is er in geslaagd het GMP+ keurmerk te bemachtigen. Dus de algen mogen sinds 4 januari 2011 als voeder verkocht worden (hoera!).

Wat zou Callenbach van Ingrepro nu vinden van dit plan? Hij bedacht’ het ‘cradle to cradle’ concept de "Powerfarm"

 "PowerFarms® zijn: energiecentrales waarin reststromen met behulp
van algenkweek worden geupcycled (opgewerkt) naar energie en waardevolle
biomassa."

Ik meen me zoiets te herinneren..ah! :

Natuurlijk een goed idee. Maar waarom nu pas?

Van cradle to cracle is met algen van de Nuon geen sprake. Het feit blijft dat het veevoer dat in varken wordt omgezet tot CO2 en ammoniak uitstoot leid (de varkens en de mensen en de mest) die niet neutraal is omdat de C’s uit kolen afkomstig zijn, ook als een deel van de mest weer in varkensvoer wordt omgezet en CO2 van de centrale afvangt. Netto wordt er CO2 aan de atmosfeer toegevoegd.

Wordt er winst gemaakt?

Maar goed, even de ecologische motieven terzijde, Callenbach en Zegers geven aan:

1. Biomassa: 30-60 ton per hectare

2. Hoeveelheid te verwerken mest: 4000-5000 m3 per hectare

3. Bottom line: waarde proteine rijk diervoeder: 260-350 Euro/ton

Da’s 15.000 Euro output per hectare (ongeveer) plus 72.000 voor de mest afvoer (a 14,40 per ton) = 90.000 Euro per hecatre

Verwachting

Zonder goede reden wordt een oud en inmiddels getest en winstgevend concept schijnbaar met medewerking van Callenbach/Ingrepro door Nuon gepresenteerd als een experiment waarvoor de gelden bestemd voor de Waddenzee wel mee mogen worden opgemaakt. Het doel is niet klimaat neutraliteit of cradle to cradle maar inkomsten uit veevoeder.

De Nuon wordt waarschijnlijk eigenaar van de kennis en patenten. De kolen centrales worden gebouwd (waardoor electriciteit goedkoop blijft?). Ingrepro zal toch zeker geen eigenaar worden van de farms?

Zeker in het begin zal maar een klein deel van de CO2 uitstoot door de vijvers benut worden, er komen tonnen loei hete dampen uit zo’n centrale.

Reinvented en Eigen ervaringen

Ik heb dit concept overigens zelf voorgesteld aan een agrarische innovatie club in Utrecht, in 2007 of 2008. Ik heb er toen ook met Essent over gesproken (en werd bijna uitgenodigd voor een presentatie). Het kan zijn dat Nuon het de nek wil omdraaien, het kan zijn dat het zich een winstgevend concept will toeeigenen, een ding staat voorop, de centrale komt er niet alleen met instemming van Groningen, maar wellicht met een cadeau van 5 miljoen voor het verpesten van onze atmosfeer. 

Nuon + Kolencentrale wel, Groen Zijkdijk niet?

Vreemd overigens dat tegelij de bewoners van Zijldijk geen toestemming krijgen om hun dorp 100% groen van energie te voorzien dmv twee biovergisters "omdat het plan niet past in het landschap". Dan graaf je ze toch lekker in de grond? Die installaties produceren overigens een mengsel van methaan en CO2, en als de CO2 kan worden geschieden (wat toch moet en gaat gebeuren als je het gas als autogas wilt verkopen, bv. ism Nij Bosma Zathe dan kan het meteen een mooie algen pilot zijn. Heeft de WUR geen zin? Ze hebben zeker de expertise.

Onze Energie Amsterdam Noord

De coöperatie zal de komende vijf jaar 12 projecten uitvoeren met een totaal vermogen van 330.000 Watt piek(Wp), wat neerkomt op het jaarlijks elektraverbruik van 80-90 huishoudens. Daarvan wordt tenminste tweederde op daken in Noord gelegd. De coöperatie regelt de juridische, organisatorische en beheersmatige kanten van het project.

Lokale Duurzaamheid Van Start in Utrecht

De provincie Utrecht heeft vanaf dinsdag 15 februari een Aanjaagteam
Lokale Energieprojecten voor initiatieven van gemeenten, corporaties,
burgers en bedrijven. Initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld
energiebesparing, duurzame energie opwekking, warmte/koude-opslag voor
nieuwbouwwijken en energieneutrale gebouwen zullen worden ondersteund.(bron)

Het vergelijkbare initiatief in Amsteram Zuid vind u hier.