Power Subsidies Through The Eyes Of Carbon Credit

China has doubled the surcharge for renewable energy producers, so they get more per kWh they feed into the grid. What does that mean? For the shallow analist that means the renewable sources like wind turbines can be payed of quicker, that banks may extend bigger loans, and that renewable installations can be more expensive per kWh. The only reason for the chinese government to do this may be to support it’s banks (although they don’t need as much support as banks in the West).

But there is something else going on with money and energy. Suppose the renewable energy source is payed off. The owner will then recieve money without having a reason to spend it. But suppose this energy producer is the only one on an island. After a while he will have all the money on the island in his bank account. But if he then starts spending it because noone has money anymore, the people that get the money come back for more energy. So the monopolist energy supplier (carbon or reneable) both basically owns the place and has to give the energy away to not stall the economy. This is (if I may say so) a very puzzeling quality of modern society in it’s energy dependence.

We have to day around the world a system which I call the carbon/credit system. It is an alliance between carbon producers and banks. Banks extend credit that derives it’s value from the fact it can be used to buy carbon. Carbon makes the world go around, no carbon, nothing moves. The banks hide the fact there needs to be a strategic power projection to guarantee this system is operational. The carbon/credit relationship is the binding force between banks around the world, they all protect it, it is their bread and butter.

The renewable/credit system would work exactly the same as the carbon/credit system with one major difference, there would be no need for power projection in order to control the primary source of carbon. Renewable power can be found everywhere. There are deserts full of terrawatts solar power, and nobody cares. As a result there would also be no reason for creditors (banks) to unify and have one purpose (the distructive one they seem to have now, to tip the climate over the edge as quickly as possible). 

China probabably doesn’t have the objective to shift the power to the renewable/credit system, it perhaps prefers the control the centralized carbon/credit system affords. But it is helping the process. It would be nice if more people discovered the major benefits of renewables, in terms of autonomy and peace brought on by having what you need where you happen to be. The new economy I call the Robo(eco)nomy. Now we remain toys for carbon sadists, people that ultimately do not even care for life on earth.  

Marcel Hulspas Schrijft een Goed Stuk

De pers.nl had vandaag een column van Marcel Hulspas "De Adembenemende Domheid van de VVD". Het is de  moeite van het lezen waard. Inderdaad is de VVD en het CDA en de PVV een combinatie die wederom zwicht voor de heersende machten, de betonlobby, de energie lobby, de bankaire lobby. Dat was allemaal geen probleem totdat we konden constateren dat het wel een probleem was, vanwege de effecten op het klimaat, het eco systeem en daarmee ons overleven als mensheid.

Laat iets echter eens duidelijk gezegd worden. Als u de adem verliest omdat u getuige bent van een schandaal. Als iemand u recht in het gezicht beledigde en behandeld als een kleuter, wat volgt dan op die ontzetting? De VVD en aller rechtse olie/gas verkopers hebben een corrigerende klap in het gezicht nodig, ze gedragen zich als een imbiciel en doen daar deftig over. De rol van marginale energiebronnen (kolen,olie,gas nucleair) moet worden afgebouwd. Daar is het restant van deze brandstoffen voor nodig, en daarom moet de mythe van de consumptie maatschappij even plaats maken voor de realiteit van wat we echt nodig hebben.

Dan doe ik dit! 

Laat niet iemand verklaren dat er nog steeds aan het klimaatprobleem wordt getwijfeld, laat niet iemand verklaren dat we niet kunnen zonder olie, laat niet iemand verklaren dat er geen geld is voor de oplossing. Als we ons volledig op die oplossing zouden richten zou er geen enkele moeite zijn een effect te sorteren.

Vraagt u zich eens af :  Welke sector heeft de minste financiele problemen? Het is de energie sector. Hoe kan dat? Omdat Energie = productie = geld. Omdat fossiele energie de basis is van bijna elk economisch proces dat niet door mensen met eigen arbeid wordt gerealiseerd. Laat u niet misleiden door de lage prijs van energie, inderdaad het wordt zowat weggegeven, daarin schuilt juist de paradox. U heeft het nodig, het is betaalbaar, het is de dood voor uw planeet en u kunt het nauwelijks zelf maken. Maar was het er niet dan stond alles onmiddelijk stil.   

Slavernij neemt toe in de wereld. Armoede neemt toe. Banken moeten meer lenen (ze spraken in Davos af dat er nog 100 biljoen aan schuld in de wereld te ‘beleggen’ valt). Dit zijn alle drie functies van een factor : Energie. Zou onze economie wankelen als we een onuitputtelijke kernfusie reactor op de Maasvlakte hadden staan? Natuurlijk niet! Dan was het feest voor iedereen, gingen we gratis naar Italie en vlogen we op electrisch gemaakte ethanol de wereld rond.

De VVD en Rechts is niet meer dan een groep mensen die zich makkelijk in hun eigen egocentrische wereldmodel laten inpakken en zo gebruikt kunnen worden als stemvee voor de meest barbaarse doeleinden door de lobbies die hen in de watten leggen en van de meest exotische onzin weten te overtuigen. Goed, er zijn self made men, maar zelfs die zijn door een superieur ego makkelijk te overtuigen van hun eigen unieke gelijk (bv. "Er zijn teveel mensen op aarde"), zeer rebels. Maar probeer eens iets goeds te doen?

Brandstof Afhankelijke Maximum Snelheid?

Update 28 nov 2011 : Tegen de zin van veel gemeenten, die hun lucht zuiver willen houden in het toch al meest vervuilde land van Europa, wordt een voorstel gedaan om de maximum snelheid naar 130 op te hogen. Het belangrijkste voordeel is dat het de brandstof afzet waarde van snelwegen zal verhogen voor de fossiele industrie. Secundair zullen er meer ongelukken gebeuren, is meer onderhoud aan auto’s nodig en zal er meer reden zijn om geluidsschermen aan te leggen (allemaal reden tot meer gebruik van fossiele energie)..In het belang van het klimaat en de economie zou er juist een beperking van de snelheid moeten worden afgesproken.

Update 26 feb 2011: "De regering van Spanje heeft vrijdag tot de verlaging (van de maximum snelheid) besloten wegens de hoge olieprijs
door de onrust in Arabische landen." I rest my case.

Update 2: China stelt dat verpilling van energie en vervuiling een obstakel zijn voor economische groei.

De Snelheidslimiet

De meeste auto’s kunnen tot 150 kilometer per uur. De accelleratie is verslavend, en de meeste mensen (mannen) vinden het leuk om hard in een krachtige auto te rijden. De mensen die hiervan het meest voorstander zijn zijn de VVD stemmers die ook graag veel asfalt zien. Ze claimen voor de economie te zijn, en de economie heeft asfalt nodig.

Wat is de motor achter onze economie?

Hoewel mensen met allerlei banen een belangrijk deel zijn van de econmie, zouden deze mensen weinig kunnen uitrichten zonder brandstoffen voor auto’s fabrieken en centrales. Onze economie is dus vooral een functie van de beschikbaarheid van die brandstoffen. Het is eenvoudig te erkennen dat we zonder die brandstoffen bijna niks van wat we nu doen zouden kunnen doen. De VVD is de partij van de economie, maar het is ook de partij die volstrekt niet begrijpt wat een economie drijft. Het is een partij die tegen bomen is, tegen alternatieve energie en voor ‘geld’. Maar wat is geld waard als niemand nog iets kan produceren dat met dat geld kan worden verruild. Geld is slechts het ruilmiddel, als papier is het waardeloos.

De mentaliteit van de VVD is er een van verkwisting. Niet alleen willen ze dat iedereen de gelegenheid krijgt ongeveer 2% minder efficient te rijden (en dat is een optimistische schatting, want ook niet al te aerodynamische auto’s zullen 130 gaan rijden), het wil ook meer gelegenheid scheppen om dat te doen. Op die manier stevenen we sneller af op brandstof tekorten, en op die manier brengen we de ‘economie’ eerder om zeep.

Snelheids limiet

Het is veel verstandiger om de limiet bij 100 Kilometer per uur te leggen. Niet alleen scheelt dat een paar procent op het verbruik, maar het maakt de snelweg ook rustiger, waardoor de congestie misschien afneemt. We gaan door het gebrek aan steun voor een actieve energie transitie (zo snel mogelijk) een tijd tegemoet dat we rustiger aan moeten doen. We kunnen dus ook wel wat langzamer rijden.Daarop kan dan weer een mooie uitzondering gemaakt worden.

Electrische auto’s zijn niet alleen schoner, maar ze zijn ook een stuk efficienter met de energie. Een electro motor verspilt misschien 15% van de energie die er in wordt gestopt, een verbandingsmotor ongeveer 70%. Dat komt onder andere door het bereik van toerental waarop de motor efficient moet branden, een hybride laat de motor met een vast toerental draaien, maar het komt ook doordat de verbrandings motor simpelweg een suboptimaal concept is.

Snelheids Limiet Per Brandstof Soort

Maak een snelheids limiet (waar dat kan) per brandstof soort. Voor electrisch en ammoniak is het 150 km/h of zelfs geen, voor gas iets minder, voor benzine nog iets minder, voor diesel 80. De mensen die zich nu snelle auto’s kunnen veroorloven kunnen dat dan doen zonder anderen aan te sporen tot verspilling, en er is een duidelijke reden om een electrische of ammoniak geconverteerde auto aan te schaffen. Een ammoniak auto heeft overigens meer PKs dan een vergelijkbare diesel auto (het type dat het makkelijkst te converteren is).

Shell’s Green Charade

You can consider it green when oil and gas companies finally wake up to the waste of flaring gas. Shell just signed a deal with Iraq to utilize the flared gas from it’s wells. In Nigeria they didn’t bother, overall the losses of gas flaring in terms of opportunity to produce renewable energy sources are gigantic. 3-5% over the duration of gas production. If flaring energy had been utilized we would not need the damn gas today! The gas that came along with oil was often not even considered for economical exploration. So you can put lipstick on a pig, and suggest oil will last another 25 years (an eco destructive and rediculous concept, even countered by Shell itself), but you are wiser to slaughter it and turn vegetarian if you want to have a future..

Shell’s flaring in Nigeria (source

At the same time we can read that the will to act against climate change is waning due to the will to ‘grow economically’ (read: utilize fossil fuels). The constant problem is that cheap abundant energy (liquid or coal) is considered desirable as long as the sellers fossil fuels are capable of keeping renewables out. Shell and Aramco are now producing thin film panels, a smart way to save liquid fossil fuels needed to dominate logistics, but I can get no quote for a palled of the panels! Are they going to sell the panels, or just push out any competition for the next 25 years or until we can be fully convinced our planet can not be saved? The central control and the role of banks in distributing the money people need to buy fossil energy is also a irresistable lure in countries that have always been suckers for the image of wealth projected by the west. The only thing that people with survival instinct can do is ask for global confiscation of all fossil fuels by an intergovernmental armed body.


Click for the bigger picture..

Jerry Brown Puts California on the Road To Wealth

Jerry Brown was governer of Californai from 1975 to 1983. Incredibly he’s back in office as the 34th Governor, and he believes in green. Now he has given the go ahead to the plan to have a californian bullet train with the best of excuses.

Gov. Jerry Brown says the high-speed rail line will avoid “the huge problems of massive airport and highway expansion.”

Trains are really much more efficient than planes. Even if they travel at 300 km/h, with massive airdrag. They cost less land and require less biofuels to be grown. The massive exspansion in airtravel is really only a way to increase fuel use. The benefits of having the fuels to do that, and the resulting increase in fuel use in the destinations (called economic growth) are a powerfull bribe by the fossil fuel industry.

Capaciteits Tarief, Van Huur naar Huurkoop?

Het is vreemd dat u als energiegebruiker jaarlijks een bedrag betaalt voor het gebruik van het net. Het is een vast bedrag, het zogenaamde Capaciteits tarief. Dat bedraagt 250 Euro per jaar. Deze kosten zijn ongeveer hetzelfde als wegenbelasting, met het verschil dat u geen vrije toegang heeft tot het net. Dit is niet logisch want het net slijt niet van het electriciteits transport. Het heeft weliswaar onderhoud nodig, en daarvan zijn door uw betaling alle kosten gedekt (nemen we aan).

Met private energiebedrijven blijft u betalen. Publieke energie bedrijven zouden decentrale opwekking omarmen.

Waarom wordt niet voorgesteld dat burgers via deze betaling op termijn van 15 jaar het net overkopen (daarvoor is het ruim voldoende en zoniet, dan toch) en dat zij op kortste termijn eigenaar kunnen worden van het dichtst bij het huis liggende deel. Misschien is het zelfs een idee om het electriciteits niet onderdeel te maken van het huis, de gemeente, de provincie.

Zijn snelwegen Costcenter?

In recent interview (over de economie en fossiele brandstoffen) maakte Gregor McDonald een interessante opmerking. Hij stelde dat snelwegen (in de VS) aangelegd zijn in een periode waarin olie $14 kostte, en dat deze momenteel bijna niet meer te onderhouden zijn, dat snelwegen waarschijnlijk een kosten post vormen. De algemene vraag is : Zijn snelwegen economisch interessant, en wanneer zijn ze dat niet meer? Ik gebruik de term economisch hier in de betekenis van ‘de beste aanwending van schaarse bronnen zoals fossiele brandstoffen’, daarbij aantekenend dat het ons tot de schaarse bronnen beperken (ivm bv. zonne energie) een keuze is die veel mensen om onbegrijpelijke reden blijven maken.

Het rendement van een snelweg is in de carbon based economie zowieso een vraagteken, want wat is het rendement als er opeens geen brandstoffen meer zijn. Nul. Het gaat in de gangbare economische redenaties nooit om een resultaat, maar om de marges die men verdient aan het voortzetten van een proces waarbij hoofdzakelijk fossiele brandstoffen worden verbruikt, dus het gaat meer om de utilisatie van brandstoffen dan de productivieteit ervan, die is nul.

Het herkaderen van de vraag is dus belangrijk, maar moeilijk. De vraag zou kunnen worden ‘Zijn snelwegen efficient?’. Dus, ‘gaan onze brandstoffen langer mee als we snelwegen aan blijven leggen, of moeten we het gebruik van snelwegen ontmoedigen om langer te doen met de fossiele bronnen?’

Heel simpel is het antwoord natuurlijk JA. Want waar wordt meer energie verspilt dan op de snelweg? Op de weg zeulen we tonnen staal mee, we vinden elke seconde belangrijk, we realiseren ons niet dat we 10% tot 15% van onze benzine stationair voor een stoplicht of in de file verbranden. We laten het bedrijfsleven de  veel efficientere alternatieven (zoals electrische auto’s met vervangbare batterijen) buiten bereik houden, ook al hebben deze meer power, zijn ze gezonder voor mens en milieu en goedkoper in het gebruik (ok, niet als je de olie industrie een rol in de fabricage laat spelen! Duh!).  

Een persoon die dagelijks 100 km van en naar werk rijdt rijd over een stuk weg dat 750 miljoen Euro heeft gekost. Het verkeer buiten de spits is recreatief, niet verantwoordlijk voor inkomen (in het algemeen), misschien niet eens van wernemers. De snelweg nodigd buiten de spits uit tot verkeer dat alleen sociale waarde heeft. Ook al is dat heel belangrijk, dat is doorgaans geen reden om een snelweg aan te leggen.

Mensen die onzin uitkramen, of de emancipatie van de expert..

Het is een vreemd fenomeen dat je in geen enkele andere industrie tegenkomt, behalve in het energie en bankwezen, maar om even op energie te focussen: Terwijl de emissies het meest angstwekkende traject volgen, waarmee we sneller in het onomkeerbare scenario terecht komen met minder middelen (resterende fossiele brandstoffen) om er weer uit te komen, blijven er mensen opduiken die zelfs aan het klimaat probleem op zichzelf durven twijfelen. Het zijn de uberpolitiker.

Climate procrastinator 

Er is een soort mens dat afstand heeft gedaan van enige verantwoordelijkheid en gewoon zegt wat nodig is om te krijgen wat hij/zij wil. Deze mense verwacht exact hetzelfde van anderen. Liegen is de norm. De ‘waarheid’ kan toch niet gekend worden. Alles is een mening. Dit is werkelijk een apart te identificeren soort individu, deze zijn namelijk op geen enkele manier vast te pinnen op feiten onder geen enkele voorwaarde. Dit type individu is fundamenteel associaal, fundamenteel onverantwoordelijk. Niet in staat of geschikt om voor anderen te zorgen, incompetent ondanks vaak zeer brede kennis van zaken. Een naam voor dit type mens zou ‘relativist’ kunnen zijn, maar die term is al bezet. Brabbelaar? IJler?

Climate fraud (lord nor expert) 

Dit type mens zal een stuk schrijven met de titel ‘duurzaam is niet haalbaar’, en zal bij hoog en bij laag aangeven waarom een volledig duurzame samenleving niet te bereiken is, met allerlei afwegingen. Niet beseffent dat we op aarde duurzaam begonnen, en dat toch miljarden jaren hebben volgehouden.

Dit type mens zal beweren ‘kern energie is veilig’, bv met de retorische klapper ‘als het goed wordt aangepakt’ wetende dat in veel gevallen NIET GEBEURT.

Dit type mens zal vol zijn van gas uit de oceanen, de gastoekomst van Nederland als gas rotonde etc. etc. zonder te beseffen dat dat tevens de doodsklap zal zijn voor het eco systeem dat onze levens mogelijk maakt. 

Shimkus: God won’t let it happen! 

Om over klimaat ontkenners maar te zwijgen. Het is toch frappant dat twee mensen, de een goed geinformeerd en welwillend, de ander waarschijnlijk bewust bezig de signalen te negeren, daarmee een groot deel van de menshein in levensgevaar brengend, dat daar geen gevecht ontstaat. Iemand die het klimaat probleem relativeert is een LEUGENAAR een incomptetente dwaas die op moet donderen en plaats maken voor iemand met voeling voor veiligheid, gezondheid en de toekomst van anderen, zijn medemens.

A la Tabu Mbeki ‘Aids? What Aids?’ 

Er zijn zo veel mensen die onzin uitkramen en dat verwonderd niks. Dat doen mensen meestal, een beetje praten over het weer en voetbal. Daar is niks mis mee. Er hoort geen probleem te zijn! Mensen zijn gemaakt om hun eigen dagelijkse problemen op redelijke wijze op te lossen, met als resultaat onze maatschappij. Laten we dat eens erkennen, dat er experts zijn, dat er deskundigen zijn, mensen met competenties en der rest. Dat uit de richting van de mensen met competenties een zeer dreigende boodschap komt, en dat we deze mensen dus moeten steunen zodat we weten hoe we de dreiging afwenden. Dat zal gepaard haan met voordelen en nadelen, maar het is de keuze tussen een hete, vuile dode met roet en radioactief afval vervuilde zure planeet, of een die lijkt als waar we 150 jaar geleden mee begonnen. Maak die planeet met de beschikbare middelen! Dat is wat we willen!

"Fatih Birol, chief economist at the International Energy Agency predicts: without an effective international agreement to staunch greenhouse gases within five years, the door will close on preventing a potentially disastrous rise in the planet’s temperature. 

Economists don’t predict, they plan and report! Economics is the art of maximizing of utility of fossil fuels! 

De obstakels kan iedereen opnoemen ‘er is geen geld’ ‘ik huur dus ik kan geen panelen nemen’ ‘de lobby is te sterk’. Hop, zo heb je meteen drie nieuwe initiatieven. nr. 1 Verplicht de banken tegen geldende tarieven te lenen voor duurzaam! Probleem opgelost! nr. 2 Een stichting starten die speciaal voor huurders oplossingen bedenkt, en bv. de woningbouwvereniging vraagt om de woonlasten te verlagen door zelf stroom op te wekken en te verkopen ipv huur te vragen. nr. 3 Zoek de lobbyisten op en zeg ze dat ze thuis moeten blijven. Zo kan men wel even doorgaan. Er is geen enkele reden waarom dit soort acties niet rendabel zouden kunnen zijn voor degene die ze oppakt. ‘Men mag de economie niet in de weg zitten’ is niet aan de orde, hier worden kansen geschapen, en dan nog, als de economie overwegend fossiel is aangedreven dan wil men die in de weg zitten. Stop met kranten te lezen die de ‘economie’,’ investeringen’ en ‘de markt’ voorop zetten, investeringen worden zo risicovol mogelijk gedaan met uw pensioengelden, spaartegoeden en belastingcentjes. U wordt daar alleen maar slechter van (want dat is de opzet).

Enfin, het is tijd voor de emancipatie van de expert. Deze moeten door het publiek gesteund worden, deze moeten zichzelf ook een tandje serieuzer nemen en mensen die onzin uitkramen dat duidelijk vertellen. "U zegt dat er in Fukushima niks aan de hand is ? U bent een dwaas!". Laten we ons niet tevreden stellen met leedvermaak over anderen die met deze kwestie worstelen. Het grotere vermaak is de leukere, schonere, goedkopere duurzame toekomst die met elke mens die probeert een keer GEEN onzin uit te kramen een stap dichterbij komt. 

Netverliezen

Volgends een recente studie van oa. Kema zijn de netverliezen, het energie verlies door transport van stroom, gemiddeld 5%, een conservatieve schatting.

"Het netverlies is al enige jaren stabiel rond de 5% van de getransporteerde

energie. De omvang van de kosten van het totale netverlies bedraagt circa 400 miljoen Euro per jaar." 

Het netverlies bestaat uit de energie die tijdens het electriciteitstransport omgezet wordt in warmte en straling. Een electriciteits kabel heeft een weerstand (ook al is die bij koperen kabels erg laag) en dat betekent dat deze warmer wordt als er meer stroom door gaat. 

De warmte-ontwikkeling E door een stroom wordt bepaald door het kwadraat van de stroom I, de ohmse weerstand R van de componenten en de tijd t, dat de kortsluitstroom aanwezig is, geschreven als P = I2 . R . t (joule). (bron)

Dus een stuk koperen kabel met een weerstand van 1 ohm waardoor 100 Ampere gaat gedurende 1 seconde ontwikkeld een warmte van 100 Joule, of 100Watt, zovee als een gloeilamp. Het electriciteitsnet verliest volgens het rapport per jaar 5400 GWh (Giga Watt Uur). Dat is heel wat, de output van een gemiddelde kolen centrale ligt in de honderden (400) MW per jaar, maar met 5% verlies kan men meteen concluderen dat 1  op de 20 centrales zonder nut staat te stoken. We moeten die 5% maar geloven, eerder was er sprake van 12% en in Belgie werd 16% gerapporteerd.

Er is een discussie gaande over de kosten van deze verliezen. Het argument is dat omdat de stroom die over het hoogspanningsnet gaat en gradueel over netwerken van lagere voltage worden geleid daar stroomt voor de consument, en dat het dus logisch is dat de consument voor de kosten opdraait. Hierover zijn wel kamer vragen gesteld en is net door Verhagen een brief geschreven.

Welke richting moet dit uit?

Het is een vreemde discussie over hoe de kosten tussen consument en producent/transporteur zijn verdeeld. Is het nu de bedoeling dat consumenten minder betalen voor hun stroom of meer? Wat een voorstander voor duurzaamheid hieruit opmaakt is dat zijn zonnepanelen meer waard zijn omdat de stroom vrijwel zonder verlies voor de eigenaar en (als er eens een normale wet voor kwam) de buren, en dat de besparing die panelen opleveren zo al 5% zijn ten opzichte van netstroom.

De waarde van electriciteit zit in de productiviteit die ze toestaat. Of dat nu het leeftgenot is van de werknemer of de energie die de machine in de fabriek verbruikt om nuttige producten te maken (al zijn er mensen die machines belangrijker vinden). De kosten van de verliezen bestaan er uit dat de electriciteits centrale wel grondstoffen heeft moeten kopen, maar daar voor 5% niks van terugziet, en deste verder de klant deste minder. Er komt bij u 5% energie stroom uit het stopcontact dan er ooit door de centrale aan het net werd toegevoegd. Toch betaalt u er voor want hij werd in uw naam geproduceerd.

Het grotere plaatje

Geld en energie zijn niet makkelijk met elkaar in verband te brengen. Als u een kolen mijn bezit en daar met kolen graafmachines kolen uithaald en deze in uw eigen centrale verbrand, wat zijn dan uw kosten? Zou u de werknemers van uw onderneming niet met kolenstroom certificaten kunnen betalen, en verder geen rode cent nodig hebben om uw zaken te doen? 

‘Kosten’ zijn dus een vaag begrip in de fossiele energie branche. Er wordt wel gedaan dat u betaald, maar u een energie bedrijf heeft niks aan geld behalve als er producten te koop zijn, die zijn gemaakt met de energie. Stelt u zich voor dat een energie bedrijf zie "Ok, meneer de bakker, u krijgt geen milliWatt voor ik een brood van u zie!". Dan was er een kip en ei probleem en stierf iedereen van de honger.  

Daarom zijn er banken die geld lenen aan mensen die deze kunnen inleveren bij de energie bedrijven, en zo beschikking krijgen over energie om bv. brood mee te bakken. Wat zijn de energie kosten van een brood? De waarde van de KWh is nul. De waarde van het brood is reel. Bakt de bakker met warmte van zonnepanelen dan zijn de energie kosten (bij een afbetaalde installatie) nul. Dit om aan te geven dat ‘kosten’ niet vanzelfsprekend zijn. Met ziet de ‘kosten’ van energie het best als een pacht die we betalen omdat we een fossiel afhankelijk domein bewonen. We fungeren als een soort plantage. De eigenaren van de fossiele brandstoffen willen een deel van de productie in ruil voor hun stinkende olie en zwavelhoudende kolen en gas, en wij snappen door het gebruik van termen als kosten en middelen als geld niet dat dit zo is.

Wie het wel snapt ziet de oplossing. Eigen sovereigne energie opwekking, zo lokaal mogelijk om de investering te minimaliseren, zoveel mogelijk arbeid gebruiken als dat mogelijk is, zo snel mogelijk de minimale behoeften van het volk ‘pacht vrij’ maken. Het kan met hernieuwbare schone energie. De macht van de energie maatschappijen is een vreemde macht, net als die van de banken. En hernieuwbare energie is het enige dat deze kan doorbreken. Dan zijn de netverliezen ook niet langer relevant.

Waar is de Neelie Kroes Als Het Gaat Om Gedistribueerd Duurzaam?

Neeli Kroes is een van nederlands meest indrukwekkende ‘export producten’, het mooiste verhaal is nog wel dat ze een keer in het holst van de nacht met een baggerschip van Smit Internationale of (Smit Tak) uit een indonesische haven ontsnapte, de indonesiers hielden het schip gegijzeld. Nu speurt ze naar kartels en prijs afspraken in de markt.

Greencheck is geen tegenstander van prijsafspraken in het algemeen, dat is ‘de markt’ sowiezo niet, het bankwezen wordt tenslotte geacht de prijzen van producten en diensten stabiel te houden wat via een omweg hetzelfde effect heeft. Prijs afspraken kunnen schadelijk worden als ze veranderen in een kartel, dwz de prijzen zijn meer dan nodig is om het product of de dienst te leveren, het kartel perst de koper af. Dat is iets anders dan allemaal een redelijk salaris verdienen voor een product of dienst waar iedereen behoefte aan heeft (zoals bv. brood en medische zorg). Een stabiele cultuur waar ieder zijn rol heeft heeft vaak stabiel prijzen.

Sec zou men ook tegen prijstabiliteit moeten zijn omdat deze meer zegt over de continue toevoer van fossiele brandstoffen dan over de werkelijk productiviteit en stabiliteit in de markt. Signalen worden zo niet opgemerkt, en in plaats van prijzen te laten stijgen worden mensen het inkomen ontnomen zodat ze producten simpelweg niet kunnen betalen. Dit is een gevaarlijk aspect van de geindustrialiseerde maatschappij, mensen zijn niet echt nodig voor belangrijke productie, en met de hulp van de media is de aandacht altijd bij de mensen tehouden waar het nog wel goed mee gaat. De naar teruglopende en naar Azie verschuivende beschikbaarheid van olie maakt dat overal ter wereld mensen ‘offline’ moeten gaan zodat de industrie kan door produceren voor de overgebleven consumenten. Een op de drie amerikanen leeft nu op de armoede grens! In een duurzame wereld zouden bescheiden prijs afspraken geen enkel probleem zijn, alles zou overigens toch een stuk goedkoper zoniet gratis zijn.

Er zit echter iets in het aanpakken van kartels dat de meeste mensen ontgaat en waarmee decentraal duurzaam wel eens het troetelkind van de banken zou kunnen worden.  

Neelie pakt prijs afspraken aan omdat deze ook een ander nadeel hebben, namelijk dat de geldstromen zich vereenvoudigen, dat de spelers de mazen van de wet opzoeken en dat de dynamiek uit de markt gaat. We hebben het hier over het aantal transacties dat nodig is om een bepaalde sector van de industrie te handhaven. Heb je duizenden bakkers dan heeft elke bakker een accountant, draagt btw af etc. Heb je een grote brood fabriek dan is dat een stuk minder. Dat is voor banken niet zo interessant, zeker als de fabriek is afbetaald. Dan verdient alleen de energie sector nog iets. Dat moet er zo snel mogelijk ‘nieuw brood’ oid worden uitgevonden zodat de fabriek op de schop kan. Voor de energie sector is een fabriek aantrekkelijk, want dat genereert voorspelbaar inkomen en laat meer energie over (gas bv.) voor andere doeleinden. De energie sector is daarom ook voor centrale opwekking, vanwege het verkoop model, maar ook omdat de fossiele brandstoffen langer meegaan als je ze zo efficient mogelijk inzet (de warmte kracht centrales zijn ook een manier om gas efficienter te gelde te maken).

Neelie demonstreert dit principe met haar kritiek op het copyright kartel. Ze wil het aanpakken. Het is ook een draak van een systeem, met de nieuwe ACTA wetgeving die door private partijen is afgesproken, maar die wel dicteert wat u met uw boeken, cd’s e.d. kunt doen, en met strenge boetes (anonymous is er niet blij mee). Niet alleen wordt de bescherming van oud intellectueel eigendom steeds verlengt, terwijl de maker al lang is overleden en er geen cent meer aan verdient, maar ook teksten die in het publieke domein terecht zijn gekomen kunnen opnieuw achter de paywall worden gezet! Shakespeare, copyright van Disney?

 Neelie zegt hierover "Sadly, many see the current system as a tool to punish and withhold, not a tool to recognise and reward"

Ze bedoelt dat mensen tegenwoordig beter geinformeerd zijn;-) 

Artiesten zien vaak maar een minimaal deel van hun royalties, en het gaat zelfs zover dat als de Buma hoort dat u een feestje geeft, en zelfs als u uw eigen composities met een band oid uitvoert, u toch een rekening kunt krijgen voor het checken! Guilty until proven innocent.

De uitwassen zijn echter niet het belangrijkste aspect waarom Neelie hier nu tegen opstaat, of misschien voor haar persoonlijk wel. Er zijn veel problemen dus wat bepaalt de prioriteit? Ik vermoed dat het een simpel rekensommetje is. Het copyright kartel maakt dat geld op een hele uniforme manier door het systeem stroomt, nu zeker met nieuw gestereamde muziek. Sony bv. heeft zo’n beetje alle rechten van bestaande muziek gekocht voor vele miljarden en kan lekker aan de oever van die inkomstenstroom in slaap vallen, en slapend rijk blijven. Dat minimaliseert natuurlijk het aantal transacties dat daarmee gepaart gaat, temeer daar de streaming services maar in handen zijn van een paar bedrijven, bv. Google, Apple, Spotify…De markt stagneert, een probleem omdat de banken dan minder marge vangen.

"In times of change, we need creativity, out-of-the-box thinking: creative art to overcome this difficult period and creative business models to monetise the art," Kroes said. "New ideas which could benefit artists are killed before they can show their merit, dead on arrival. This needs to change.

U voelt misschien al aan dat er eenzelfde argument te maken is tegen centrale energie opwekking. Mits er voor energie betaald word, mits deze verhandeld wordt is het voor banken wellicht interessanter om dit systeem te faciliteren dan het huidige centrale systeem. Het mooie is dat de centrale opwekkers dan ook niet meer nodig zijn omdat de energie decentraal wordt opgewekt. De productiviteit van bv. de broodfabriek wordt mogelijk door de zonnepanelen op het dak, maar het brood moet nog steeds worden verhandeld, en daarvoor is geld toch wel erg handig, en zijn banken of een bank systeem essentieel. Dus banken zouden zich kunnen opmaken om de reele duurzame economie te faciliteren, een eervolle rol voor de verandering.

Misschien valt dit Neelie ook op, of wordt het onder haar aandacht gebracht dat als banken genoeg krijgen de beul te zijn voor de fossiele industrie er een mooi alternatief bestaat, namelijk zorgen dat er een levendige lokale energie handel ontstaat die via haar rekeningen wordt geadministreerd. We hebben het dan wel over een soort smart grid, maar met het verschil dat het netwerk (de electriciteits leidingen), open is en iedereen van het meetsysteem gebruik kan maken.

Laat een grote bank (of de EU?) het netwerk overkopen (een onvoorstelbare transactie zonder ingrijpen van Neelie vermoedt Greencheck), en dan voor belastingvrij gebruik pleiten mits dit meetbaar is. Dan wordt het interessant om decentraal duurzaam te financieren en hebben onze banken weer business (en gaarne niet zoals nu met onmogelijke rentes). Dan kunnen ze hun pak aanhouden en gelijkwaardig deelnemen aan de duurzame toekomst, en is iedereen gezonder en welvarender af.

En dan hebben we het nog niet over ‘duurzame’ patenten gehad die nu in handen zijn van partijen die de duurzame ontwikkeling willen vertragen…Neelie!