Brandstof Afhankelijke Maximum Snelheid?

Update 28 nov 2011 : Tegen de zin van veel gemeenten, die hun lucht zuiver willen houden in het toch al meest vervuilde land van Europa, wordt een voorstel gedaan om de maximum snelheid naar 130 op te hogen. Het belangrijkste voordeel is dat het de brandstof afzet waarde van snelwegen zal verhogen voor de fossiele industrie. Secundair zullen er meer ongelukken gebeuren, is meer onderhoud aan auto’s nodig en zal er meer reden zijn om geluidsschermen aan te leggen (allemaal reden tot meer gebruik van fossiele energie)..In het belang van het klimaat en de economie zou er juist een beperking van de snelheid moeten worden afgesproken.

Update 26 feb 2011: "De regering van Spanje heeft vrijdag tot de verlaging (van de maximum snelheid) besloten wegens de hoge olieprijs
door de onrust in Arabische landen." I rest my case.

Update 2: China stelt dat verpilling van energie en vervuiling een obstakel zijn voor economische groei.

De Snelheidslimiet

De meeste auto’s kunnen tot 150 kilometer per uur. De accelleratie is verslavend, en de meeste mensen (mannen) vinden het leuk om hard in een krachtige auto te rijden. De mensen die hiervan het meest voorstander zijn zijn de VVD stemmers die ook graag veel asfalt zien. Ze claimen voor de economie te zijn, en de economie heeft asfalt nodig.

Wat is de motor achter onze economie?

Hoewel mensen met allerlei banen een belangrijk deel zijn van de econmie, zouden deze mensen weinig kunnen uitrichten zonder brandstoffen voor auto’s fabrieken en centrales. Onze economie is dus vooral een functie van de beschikbaarheid van die brandstoffen. Het is eenvoudig te erkennen dat we zonder die brandstoffen bijna niks van wat we nu doen zouden kunnen doen. De VVD is de partij van de economie, maar het is ook de partij die volstrekt niet begrijpt wat een economie drijft. Het is een partij die tegen bomen is, tegen alternatieve energie en voor ‘geld’. Maar wat is geld waard als niemand nog iets kan produceren dat met dat geld kan worden verruild. Geld is slechts het ruilmiddel, als papier is het waardeloos.

De mentaliteit van de VVD is er een van verkwisting. Niet alleen willen ze dat iedereen de gelegenheid krijgt ongeveer 2% minder efficient te rijden (en dat is een optimistische schatting, want ook niet al te aerodynamische auto’s zullen 130 gaan rijden), het wil ook meer gelegenheid scheppen om dat te doen. Op die manier stevenen we sneller af op brandstof tekorten, en op die manier brengen we de ‘economie’ eerder om zeep.

Snelheids limiet

Het is veel verstandiger om de limiet bij 100 Kilometer per uur te leggen. Niet alleen scheelt dat een paar procent op het verbruik, maar het maakt de snelweg ook rustiger, waardoor de congestie misschien afneemt. We gaan door het gebrek aan steun voor een actieve energie transitie (zo snel mogelijk) een tijd tegemoet dat we rustiger aan moeten doen. We kunnen dus ook wel wat langzamer rijden.Daarop kan dan weer een mooie uitzondering gemaakt worden.

Electrische auto’s zijn niet alleen schoner, maar ze zijn ook een stuk efficienter met de energie. Een electro motor verspilt misschien 15% van de energie die er in wordt gestopt, een verbandingsmotor ongeveer 70%. Dat komt onder andere door het bereik van toerental waarop de motor efficient moet branden, een hybride laat de motor met een vast toerental draaien, maar het komt ook doordat de verbrandings motor simpelweg een suboptimaal concept is.

Snelheids Limiet Per Brandstof Soort

Maak een snelheids limiet (waar dat kan) per brandstof soort. Voor electrisch en ammoniak is het 150 km/h of zelfs geen, voor gas iets minder, voor benzine nog iets minder, voor diesel 80. De mensen die zich nu snelle auto’s kunnen veroorloven kunnen dat dan doen zonder anderen aan te sporen tot verspilling, en er is een duidelijke reden om een electrische of ammoniak geconverteerde auto aan te schaffen. Een ammoniak auto heeft overigens meer PKs dan een vergelijkbare diesel auto (het type dat het makkelijkst te converteren is).

Leave a Reply