Lord Monckton is een Oplichter

Groene Doelen

 • Geen verbranding van fossiele brandstoffen. Cap en Trade kan dus vervangen worden door een oplopende belasting op olie, kolen en gas.
 • Ontmanteling van het financiele systeem dat de huidige spilzuchtige omgang met onze bronnen mogelijk maakt. Geen derivaten, geen fractional banking, geen ongedekte munteenheid.
 • Efficientie alleen als het niet mogelijk is eerst de energie bron te decarboniseren. Grote investeringen in efficientie terwijl er nieuwe kolen centrales worden gebouwd is dweilen met de kraan open.
 • Aanpakken van de media die doorlopend twijfel blijft zaaien over het hoe wat en waarom van het broekas probleem. De discussie is voorbij en actie is extreem urgent.
 • Het publiek bewust maken van de verschroeide aarde strategie die inherent is aan bedrijfsmodellen. Er is een groot deel van de samenleving die zich niet druk maakt over de toekomst, terwijl ze deze wel negatief beinvloeden.

Trek Aan De Noodrem

De strijd over de validiteit woed nog steeds, ten onrechte. De bottom line is dat elke gram CO2 in de atmosfeer er een te veel is. Het opwarmende effect zal niet stoppen als alle emissies stoppen, het zal alleen minder snel gaan. Hiermee wordt dan tijd gekocht om CO2 sneller te absorberen zodat het opwarmen stopt. Elke seconde telt. Elke gram CO2.

Wie nog twijfelt kan onderstaande documentaire bekijken…

China Snapt Emissie Tragets

Kopenhagen Targets aangekondigd

Reuters meldt dat China een harde emissie target heeft aangekondigd van een reductie in ‘Carbon intensity’ naar minimaal 55% van het emissie niveau van 2005 in 2020. ‘Carbon Intensity’ is de hoeveelheid CO2 emissies per BNP. Omdat het BNP nog omhoog zal gaan kan het zijn dat emissies de eerste tijd nog zullen stijgen. De VS heeft aangekondigd dat het een 17% reductie van alle emissies zal hebben gerealiseerd in 2020.

2005 vs 1990

Eerder aangekondigde targets van bv. de UK onder het Kyoto protocol waren gerelateerd aan de emissies van 1990. De UK (Engeland) waren bijvoorbeel 20% onder het niveau van 1990. Als je die maatstaf gebruikt en weet dat de emissies van de VS in 2005 16% hoger waren dan in 1990 dan weet je dat de target van de VS eigenlijk een nul target is.

Voor China ligt het ingewikkelder. De emissie taget van China is aan het BNP gerelateerd. De uitstoot in 2005 was 5,5 Miljard ton (data IEA 2009), het BNP in 2005 was 5,5 Miljard Dollar (toevallig). Dus dat is 1 ton per dollar BNP. Die verhouding ligt volgens het IEA in 2020 rond de 2 ton per dollar BNP. Dat wordt dus minimaal 1,1 Ton per dollar BNP, of 11 Miljard ton in 2020. Vergelijk met de VS dan praat je in 2020 dus over 5 miljard ton. Een terugrekening naar 1990 heeft weinig zin omdat China zo extreem snel is gegroeid. als je dit nog eens voor de huidige bevolking corrigeert dan kom je op 8,24 ton per Chinees en 16,2 ton per Amerikaan (per jaar).

Emissie handel

Een groot verschil tussen China’s target en die van de VS is dat China carbon sinks (zaken die CO2 afvangen) niet als winst voor de target rekent. Dit is niet onbelangrijk. Het met Kyoto opgezette emissie handel systeem (CDM, clean development mechanism) heeft een zwakke plek, namelijk dat het carbon sinks ziet als een bron van emissie rechten. Een windmolen bespaart X tin CO2 oer de levensduur, dus krijgt de bouwer ervan X ton emissie rechten. Dit maakt de windmolen welliswaar goedkoper, maar het zorgt er tevens voor dat de X ton alsnog worden uitgestoten. Het leid tevens tot een speculatieve windhandel waar alleen de banken wijzer van worden. China heeft daaraan een broertje dood, en het stemt hoopvol dat in Kopenhagen misschien geen koolstof handels overeenkomst komt (die de banken nodig hebben voor hun emissie handel). Een windmolen in China is dus winst, een windmolen onder CDM is gelijkspel.

Niets verbranden

Met al deze afspraken en maatregelen komen we er niet. Het simpelst gezegd verbrandt de mens iets dat hij niet zou moeten verbranden omdat het op geologische tijdschaal diep onder de grond terecht is gekomen en het hele ecosysteem zich op de afwezigheid van de koolstof in de olie, kolen en gas heeft ingesteld. Het spul hoort niet boven de grond, het hoort niet in de atmosfeer. Terugdraaien is moeilijk, vergelijk het met inkt die je in een zwembad gooit en die je alleen door langs de rand te scheppen er uit kan halen (als dat al lukt). De atmosfeer is veel hoger dan alleen de biosfeer waarin wij leven, maar de CO2 bovenin houdt wel zonnewarmte vast. Die er uitwassen zal honderd duizenden jaren duren. Daarom is het zo belangrijk dat we meteen emissies reduceren en in Kopenhagen tot een sterke consensus voor actie komen.

Kun jij de trend spotten?

Mondiale Temperatuursstijgingen

Bij de gehackte klimaat gegevens van de Universiteit van East Anglia zat ook een overzicht van de temperatuur trends van zo’n beetje elk land ter wereld. Klik hier om het document te openen (een 2 MB pdf). Voor bijna elk land zijn er vier grafieken (voor de de seizoenen) met de temperatuur van 1900 tot 2009. MAM (March April May) JJA (June July August) SON (September October November) DJF (December Januari Februari).

Voorbeeld Brazilie

Feiten Raken Zoek in de Commerciele Media

De Media

Vergissing nr. 1 wanneer men de media aanklaagt vanwege slechte kwaliteit: Denk niet dat het zwakte is. Falen is lukratief. Onze media zijn langzamerhand opzettelijk aan het degeneren tot het niveau dat men in de VS wel ziet. Daar mag men de grootste onzin aan het algemene publiek verkopen onder de bescherming van vrije meningsuiting. Dat de informatie grote schade toebrengt aan de bevolking telt niet in het land waar bedrijven ongehinderd winst mogen nastreven. Zijn nederlanders er klaar voor (zijn we al dom genoeg) ?

Gehackte klimaat data

Er zijn vele voorbeelden van de genocidale opstelling van de media in de VS te vinden in het gezondheidszorg debat wat daar heeft gewoed. Genocidaal klinkt overdreven, maar het is statistisch na te gaan dat beslissingen die worden gepromoot mensenlevens kosten, niet 1 of 2, maar in sommige gevallen 80.000. Dan hoeven we nog niet eens over de oorlog in Afganistan te beginnen, waar ook nederlandse levens zijn verkwist. Meer recent, en meer relevant voor de klimaat problematiek is het geval van de gestolen gegevens van het East Anglia klimaat instituut. Hierover vinden we in de Spits een artikeltje.

Telegraaf

De telegraaf houd ook geen slag om de arm:”Cramer gaat niet in op de opzienbarende inhoud van het internetverkeer, waaruit blijkt dat is gesjoemeld met gegevens en sceptici van de menselijke klimaatinvloed de mond wordt gesnoerd” (ref). Er blijkt helemaal niks. In tegenstelling tot wat de hier word beweerd gaat het om het corrigeren en kloppend maken van gegevens en het op objectieve gronden afwijzen van samenwerking met bepaalde wetenschappers. Dit hoort bij wetenschappelijk werk.

Academisch werk

De betreffende tekst is hier te vinden. Het is een interne email over de manier waarop een grafiek er uit moet zien. De woorden ‘Trick’ en ‘Hiding’ worden uitgelegd als een voorbeeld van manipulatie. De truc heeft echter betrekking op het ‘adding in the real temps to each series for the last 20 years’. Real temps klinkt (oppervlakkig) positief. ‘Hiding’ kan verbergen heten, maar verbergen kan ook gedaan worden om de boodschap die het grafiek moet overbrengen helderder te laten overkomen. Het ANP kan het niet schelen.

De Satanic Verses

Wie geinteresseerd is kan alle emails waarnaar in het ANP bericht word gerefereerd zo vinden, er staan er een paar op climatebabes met leken uitleg (engels). Je kunt ze ook downloaden, er zijn o.a. 1073 emails. Veel mensen kopieren slechts de secundaire opinies over de emails en nemen geen moeite om ze te analyseren. Dit is een zelfde situatie als indertijd met de Satanic Verses van Salman Rushdie, de boeken werden verbrand en vervloekt, maar niemand had ze gelezen. Uit de emails blijkt dat de groep wetenschappers verschillende obstakels moet omzeilen en vermijden om hun werk te kunnen doen:

 1. Er is een groep wetenschappers die zich naar buiten toe voordoen als wetenschapper, maar in de gemeenschap bekend staan als beunhazen met een agenda, de zn. ‘Contrarians’.
 2. Er zijn tijdschriften die pretenderen respectabele klimaat publicaties te zijn, maar die keer op keer tendentieuze artikels van genoemde beunhazen plaatsen.
 3. De wetenschappers worden door deze beunhazen op de hielen gezeten mbv de Freedom of Information Act, deze geeft mensen het recht om informatie the krijgen. Dit stoort de werkzaamheden en zelfs degene die vanwege de FOI wet naar de gegevens komt kijken is het er mee eens dat het niet te doen is de berg communicatie en documenten waarmee de wetenschappers werken in het publieke domein te gooien.
 4. Wetenschappers zien via de FOI wet hun intellectuele arbeid zonder vergoeding verloren gaan. Modellen en datasets kosten tijd en geld om te maken.
 5. De datasets (metingen door schepen daterend tot de negentiende eeuw, ijsmonsters van de zuidpool etc.) bevatten anomaliteiten, fouten, verstoringen. Deze moeten door meerdere bronnen te vergelijken gefilterd worden. Klimaat sceptici en ‘Coontrarians’ springen hier onmiddelijk bovenop.

Professionele beunhazen

Hier een voorbeeld van oninhoudelijke laster richting de klimaat wetenschappers. Mr. Timothy Ball Hij zegt onder andere: “Believe it or not, Global Warming is not due to human contribution of
Carbon Dioxide (CO2). This in fact is the greatest deception in the
history of science. We are wasting time, energy and trillions of
dollars while creating unnecessary fear and consternation over an issue
with no scientific justification.”.

Een aantal incorrecte karakterisaties is ongelofelijk

– De wetenschappers zijn niet ‘proponents’, dat is een politieke term.

– De documenten zijn niet ‘highly secretive’, ze zijn niet publiek nee.

– Mr. Ball is tegen computer modellen. Deze hebben de climate science gegijzeld.

– Mr. Ball ziet het IPCC als een kleine groep die deze gijzeling hebben aangestuurd.

– I sensed that there where these things going on.. Welke dingen?

– I is not only a smoking gun, a battery that is exposed.. Wat dan?

– Peer reviewing wordt afgeschilderd als een zamenzwering die al 20 jaar geleden begon. Peer review betekend dat wetenschappers elkaar op fouten proberen te betrappen. Het is de kern van de wetenschappelijke methode, en het voorkomt dat veel slecht werk gepubliceerd wordt.

– Volgens mr. Ball zouden de emails laten zien dat de peers in een groep samewerkende zitten. Ja, dat klopt, het zijn wetenschappers met een wetenschappelijke gemeenschap van experts.

Zo wordt wetenschap en de basis ervan, namelijk het kritisch onderzoeken van elkaars resultaten, gepresenteerd als een samenzwering met een immoreel doel.

Kritische Nieuwsgaring

Waarom wordt het de media vergeven keer op keer de meest rabiate onzin te publiceren. Over de economie, over het klimaat, over de oorlog in Irak etc. etc. Het antwoord is dat men dit opzettelijk doet. De media zijn niet zwak, ze zijn verkocht. Met de 6 graden Celcius verwachtte temperatuursstijging deze eeuw is er echter dringend behoefte aan een goed ingelichte bevolking, want dat kan ze best hebben.

Leiders Falen Adequate Respons Op The Klimaat Probleem

Vrijwel ongemerkt worden deze week in Barcelona de uitgangspunten voor het COP15 klimaat overleg voor onderhandeld. In deze besprekingen werd reeds de bescherming van regenwouden opgeheven, zodat deze (voor winst en met klimaat subsidie) gekapt kunnen worden bij de aanleg van biobrandstof plantages.

De strategie van de rijke landen bestaat er uit de eisen van de armere landen te verzwakken in ruil voor hulp bij het incasseren van de schadelijke gevolgen van klimaat verandering. Deze strategie leidt alleen to uitstel, omdat de wereld uiteindelijk toch moet overstappen op schone energie. Intussen wordt de ‘inhaalschade’ geschat op 500 miljard dollar voor elk jaar dat op deze manier wordt voortgeklooit.

Er Is Minder Olie Over Dan Wordt Beweerd: IEA klokkenluider

Klokkenluider

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is het instituut waarop veel landen vertrouwen als het gaat om inschattingen van de beschikbare hoeveelheid olie en gas. Engeland baseert haar beleid op rapporten van het IEA. Recent heeft het IEA aangegeven dat olie aan het opraken is. Het beeld dat wordt geschetst is echter nog te rooskleurig volgens een klokkenluider (een medewerker van het IEA). Hij beweert dat het IEA onder druk van de VS (onder Bush) werd gedwongen om onverminderd gebruik van olie aan te moedigen door het beeld te scheppen dat er nog genoeg olie was. Je kunt meer lezen in Dit Artikel van de Guardian

Vernietigende Onthulling van Commerciele Klimaat Lobby

Een internationale samenwerkingsverband van door journalisten heeft geleid tot een rapport over de invloed van het bedrijfsleven op de invoering van klimaatwetgeving. Deze invloed blijkt zeer groot en gecoordineerd en blijkt gericht op het blokkeren en verzwakken van regels en wetten die noodzakelijk zijn om rampzalige klimaatverandering te voorkomen. Men moet zich realiseren dat waar de wetten worden gemaakt in het algemeen belang, de lobby slechts het financiele belang van de betrokken bedrijven dient. Het verdedigen van financieel belang en banen klinkt vaak positief, maar dat zou niet zo zijn als het bv om en een drugskartel zou gaan, het ligt er aan waar het geld mee wordt verdiend. Hieronder de hoofdpunten:

 • De druk van de lobby is het meest zichtbaar in the ontwikkelde landen, waar officiele data laten zien dat duizenden bedrijfsrepresentanten gepoogd hebben de klimaatwetgeving te binvloeden. In de VS werken nu ongeveer 2,810 klimaat lobbyisten — vijf lobbyisten voor elk lid van het Congres — dit is 400 percent meer dan zes jaar geleden. In Australie, Canada, en de Europese Unie, werken honderden andere lobyisten om de emissie regels te blokkeren of verzwakken.
 • Grote corporaties betalen internationale initiatieven om het debat te beinvloeden, voorbeelden zijn Peabody Coal, de grootste steenkoolmaatschappij in Australie en de VS; olie gigant Exxon Mobil in Canada, de Europese Unie, en de VS. Hoewel de organisaties veelal landelijk zijn, hanteren de opponenten van klimaat actie dezelfde angst strategieen over de hele wereld, hieronder vallen de drieging van grootschalige blackouts en het verlies van banen.
 • Als resultaat van de krachten die strengere emissiewetgeving blokkeren heeft geen van de ontwikkelde landen een doel gesteld dat volgens de expert rampzalige klimaat effecten kan voorkomen.
 • Alle landen staan onder zware druk van de fossiele industrie en andere carbon intensieve industrieen om het tempo van de onderhandelingen te vertragen. Het is niet alleen een strijd tussen de arme en de rijkere landen.
 • In plaats van een frontale aanval op klimaat wetten hanteren de lobbies nu een subtielere methode van uitholling van binnen uit.