Vergelijking Gezamelijke Inkoop en Individuele Inkoop Zonnepanelen

Hoedje af voor Krispijn Beek die de tijd genomen heeft om een aantal aanbieders van gezamelijke en individuele inkoop  van zonnepanelen te vergelijken. In het groen hieronder de gezamelijke inkoop acties. Zijn post is hier te vinden. Omdat het hier om offertes gaat kunnen de kosten bij individuele aankoop afwijken. Ook de kosten bij gezamelijke inkoop kunnen intussen zijn aangepast. We hebben de leveranciers namen van links voorzien.

Leverancier/actie Totaal vermogen Kosten Prijs / Wattpiek kWh/jaar (80%) Kostprijs
Zontech 3760 € 6.740 € 1,79 3008 € 0,15
Windvogel+ Metdezon 3840 € 7.351 € 1,91 3072 € 0,15
Windvogel+ Metdezon 2640 € 5.575 € 2,11 2112 € 0,18
SolarEnergy 1410 € 3.090 € 2,19 1128 € 0,18
SolarEnergy 1470 € 3.230 € 2,20 1176 € 0,18
Metdezon 3840 € 8.589 € 2,24 3072 € 0,17
EnergieAnders 3975 € 8.970 € 2,26 3180 € 0,17
Mitchel van der Meij 1380 € 3.120 € 2,26 1104 € 0,19
Windvogel+ Metdezon 1800 € 4.076 € 2,26 1440 € 0,21
Zontech 1410 € 3.260 € 2,31 1128 € 0,19
EnergieAnders 1470 € 3.400 € 2,31 1176 € 0,19
Nudge D 3680 € 8.694 € 2,36 2944 € 0,18
Metdezon 2640 € 6.500 € 2,46 2112 € 0,20
Zon zoekt dak B 1920 € 4.935 € 2,57 1536 € 0,19
Nudge C 2760 € 7.128 € 2,58 2208 € 0,21
Metdezon 1800 € 4.736 € 2,63 1440 € 0,20
Windvogel+ Metdezon 1200 € 3.328 € 2,77 960 € 0,23
Zon zoekt dak A 1200 € 3.375 € 2,81 960 € 0,23
Nudge B 1840 € 5.190 € 2,82 1472 € 0,21
Nudge A 1380 € 4.220 € 3,06 1104 € 0,24
Metdezon 1200 € 3.856 € 3,21 960 € 0,25

Nieuwe Ronde SDE+

SDE+, De nieuwe incarnatie van Stimulering Duuzame Energie en de Green Deal lijken zich steeds meer op het bedrijfsleven te richten. Biogas is een favoriet in ons gasland..Hier de tekst van de nieuws pagina van Agentschap NL.

Belangrijke wijzigingen SDE+ in 2012

Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte én elektriciteit of groen gas. Technologieën die in aanmerking komen voor subsidie zijn: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp,  thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, biomassavergassing, geothermie en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.

Belangrijke wijzigingen in de SDE 2012 zijn:

  • Stimulering van hernieuwbare warmte;
  • Nieuwe categorieën zijn zonthermie, biomassavergassing en een categorie wind op land ‹ 6 MW met extra vollasturen;
  • Uitbreiding met warmte bij bestaande biomassa-installaties;
  • De geproduceerde elektriciteit die niet op het net wordt ingevoed, maar direct in het eigen bedrijf wordt gebruikt, is subsidiabel, met uitzondering van het gebruik van energie in de productie-installatie zelf;
  • Banking gemiste subsidiabele productie;
  • Grootverbruikersaansluiting vereist voor zon-PV;
  • (Uitbreiding) groen gas hubs;
  • Verplichting van een uitvoeringsovereenkomst voor projecten met een budgetbeslag groter dan € 400 miljoen;
  • Verlengde levensduur bestaande biomassa-installaties.

Aanvragen

De SDE+ 2012 opent 13 maart 2012, 9:00 uur. Dit is bekend gemaakt in de publicatie van de ministeriële regelingen van de SDE+ 2012 in de Staatscourant. Meer info hier.  

Duurzame warmte 

Agentschap NL en SDE leggen niet veel besef aan de dag van wat duurzaam is, wie een warmte installatie wil laten testen kan aangeven:

"De aanvraag betreft een productie-installatie voor opwekking van duurzame warmte door middel van: 

1. geothermie 

2.  zonthermie 

3. afvalverbranding 

4. overige verwerking van biomassa "

Alleen Geothermie en Zonnethermie zijn in Nederland duurzaam. Niemand wordt immers gevraagd de biomassa of afval zelf te verbouwen.

Vacuum Isolatie Panelen

Bij het isoleren van huizen wordt momenteel vaak glaswol, steenwol, XPS ( geëxtrudeerd polystyreen ), EPS (expanded poly-styrene) of PIR (Poly Iso Cyanuraat) gebruikt. Deze materialen hebben een lage geleiding. Ze verdelen de lucht in vele compartimenten die de warmte langzaam aan elkaar doorgeven en straling blokkeren. Er is echter nog een manier om het doorgeven van warmte via gas te voorkomen: Het verwijderen van het gas, dwz uitgaan van vacuum. Thermoskannen zijn goede voorbeelden van de kracht van vacuum isolatie, die zeker in combinatie met stralings reflectie vele malen effectiever is dan de conventionele voorbeelden.

De isolatie waarde van VIP een vacuum isolatie product is 10 maal dat van andere producten voor dezelfde dikte (bron).

VIP

VIP, Vacuum Isolatie Plaat is een product dat al jaren te koop is. Door goed na te denken over wat nodig is om het vacuum effect te bereiken is men tot de conclusie gekomen dat silica (een soort schuim glas) geseald in plastic het beste resultaat geeft.

bron

Het schuim glas in de platen ‘nanoporous fumed silica’ wordt gebruikt als materiaal om steun te geven aan de plastic buitenlaag. Hierdoor is de druk op deze laag beter verdeeld en is het dus makkelijker om het (relatief) vacuum in de plaat te handhaven. Hoewel dit vacuum om verschillende reden in de loop van de tijd afneemt kan een plaat toch 30 tot 50 jaar werken. Zonder vacuum is fumed silica twee keer zo isolerend als andere materialen van de zelfde dikte.

Kosten soms 50Euro/m2 voor 2cm dikte, equivalent aan 8 cm PUR

Er zijn verschillende producten op basis van de combinatie van fumed silica en vacuum, zoals te zien zijn op de site van va-Q-tec. Het betreft hier producten die echt in de bouw toe te passen zijn ook al zijn ze nog wel eens kostbaar. De themische geleiding is minder dan 0.0035 W/(mK), (XPS heeft een geleiding van 0,033 W/(mK).

“by using a “VIP” panel with thickness  4 cms in a wall gives you better insulation than a wall with more than 30 cms thickness with other insulation material” (bron)

Het is natuurlijk alleen winst als deze panelen energetisch goedkoper te maken zijn dan EPS, XPS e.d. Waarom is dat belangrijk? Omdat (fossiele) energie prijzen almaar stijgen en we dus dubbel winst maken door bij de productie en door het gebruik van VIP platen energie te besparen. Ongeveer 49% van de energie gaat op aan huizen verwarmen, waarom die warmte niet beter vasthouden. De sterke isolatie waarde brengt het idee van een energie neutraal huis in ieder geval een stap dichterbij.

“According to the EMPA tests in Switzerland the results was magnificent, a small interior pressure increase after approx. 40 years leading to the change of λ-value from 0.004 to 0.008 calculate” (bron)

De oppervlaktetemperatuur op de plaats van de vaccuümisolatie in het dak met 19,0°C vrijwel gelijk is aan de temperatuur van het woningdak (19,2°C) met een Rc van 11,8 m2K/W. (bron)

Andere manieren

VIP is een relatief nieuw product. Het heeft als enige nadeel dat men de platen in zijn geheel moet gebruiken, omdat anders het vacuum verloren gaat. Ook moet men goed opletten wat men doet waar de platen overlappen. Het is echter best mogelijk dat er nog andere manieren zijn om vacuum te gebruiken. Dat zou goedkoper moeten zijn dan welke ander methode ook, het gaat tenslotte om ‘niets’. Misschien kunnen spauwen zo lucht dicht worden gemaakt dat ze permanent op onderdruk kunnen worden gehouden, eventueel met behulp van een pomp. De kosten van een VIP paneel zou ook door lager energetische prodcutie van fumend nano silica gedrukt kunnen worden. Beton is bv. lucht dicht, dus waarom geen vacuum beton elementen? Een kans om te innoveren!

Vacuum Panelen

Door de gangbare platte zonnethermische panelen aan te passen zodat ze een vacuum barriere hebben tussen het collector oppervlak en de zonkant ontstaat er een nieuw product dat veel nuttige toepassingen heeft. Niet alleen kan zo’n paneel met gemak water van 100 graden celcius produceren voor huisgebruik, het kan ook stoom turbines aandrijven. Het is idioot dat we zo lang op dit product hebben moeten wachten, want het kost weinig om te maken, en vacuum ramen voor isolatie van kozijnen die niet te dik mogen worden (monumentenglas) is er ook al jaren. Een kwestie van marktcontrole.

bron 

Ultra High Vacuum Panelen

CERN blijkt al jaren aan een ultra hoog vacuum paneel te werken. Dit paneel kan een temperatuur van 450 graden bereiken en kan volgens de presentatie 100% van de zomer en 70% van de winter warmte behoefte van een gemiddeld mid Europees huishouden voorzien. SRB market dit product naar de industrie en heeft recent een installatie in Valencia geplaatst. CERN runt oa een gigantische deeltjes versneller waar veel koeling voor nodig is (omdat supergeleidende magneten worden gebruikt), en daarvoor is zo’n vacuum collector prima geschikt. Dit is een gas killer. Voor meer informatie zie srb.nl.

Vacuum glas

bron bron

Ramen van 6 mm dikte die beter isoleren dan dubbel glas. Momenteel wordt de bredere toepassing langzaam aan op gang gebracht.

Meer bronnen

Vacuum isolatie voor de bouw

VIP Service Life 

VIP Products 

Presentatie over het gebruik 

Do’s and don’ts

Hanita Vacuum Isolatie Paneel Folie 

In KCCK&L

Vacuum Glazen Puien op Maat

Isodun Vacuum Isolatie Panelen

Voorbeeld Dak kapel

Vacuum Isolatie Toekomst voor Industriele Isolatie 

One century of progress in vacuum insulation technology 

Application of vacuum insulation in buildings 

Durability of VIP

Vacuum insulated glass  patent

Serieus CERN project 

Presentatie van Vacuum Panelen Symposium in Canada 

Toepassing in Belgie 

Llogx leverancier 

Retrofitting with VIP laminate 

Vacuum isolatie toegpast in gebouwen 

Next generation of insulating materials

Vacuum Equipment Ted Pella 

Vacuum pump/pomp leverancier 

Chinese fabrikant

Olie uit Iran

Iran heeft besloten de olie uitvoer naar Europa te stoppen. Deze was niet eens zo groot. Tegelijkertijd is het nieuws dat de benzine vraag is gedaald, met wel 40% in de VS, dit werd al veel eerder hier aangegegeven. Dan is er de resessie die nu officieel is maar wereld wijd al sinds 2008 onstopbaar is. En Griekenland, Italie en andere landen hangen in de touwen en worden door orgsnisaties als het IMF en de ECB tot verwoestende bezuinigingen gedwongen. Dit zijn symptomen zijn 1 proces, nl. de carbon/credit crisis.

"The 4th oil crisis, when ever it comes, is likely to be the end of energy 

illusions for the majority of reasonable people " (bron)

De carbon (olie met name) wordt schaarser en daarom beginnen de gebruikers ervan zich op militaire basis te doen gelden. De olie van bv. Iran zal door iemand worden gebruikt, ongeacht wat Iran denkt of wil. China heeft een pact met India, Rusland, Brazilie en Zuid Africa, het heeft een leger dat zich al jaren op oorlog met de VS voorbereid. Het liet recent een duikboot onverwacht tussen de slagschepen van de VS opduiken en heeft land naar schip raketten (die lange tijd min of meer verboden waren, want hoe moeilijk is dat en hoe kwetsbaar zijn schepen dan wel niet). Om strijd te voorkomen wordt de olie nu langzaam anders verdeeld. Hierbij kan het van pas komen om Iran te boycotten, want die gaat zijn olie dan aan China verkopen.  

Aan de credit kant gebeurt iets complementairs. De banken zorgen voor minimale liquiditeit. Dit is voor hen tegelijk noodzaak en interessant. Noodzaak omdat als ze even veel geld in omloop zouden houden de mensen veel meer brandstof zouden kopen, en de prijs daarvan zou sneller omhoog gaan dan nu. Hierdoor zou men het correcte beeld kunnen krijgen van schaarste/verschuiving, en er zou een roep ontstaan om de banken te passeren en maatregelen te treffen. Hiermee zouden de banken hun macht over de economie verliezen. Onze economie is alleen maar afhankelijk van brandstoffen, maar omdat we altijd geld nodig hebben om die te kopen blijven veel mensen op dat geld focussen. Voor veel mensen is dat hun lifeline. Maar als producenten energie in overvloed hadden, als de vrachtwagens hun tanks vol hadden, de energie bedrijven kolen genoeg, de fabrieken stroom genoeg, de boeren diesel en kunstmest genoeg, dan zou alles goedkoop en plenty voorhanden zijn. Zou er een financiele crisis zijn als olie overal in overvloed voorhanden was?

"It (China in securing oil in Africa) has focused on trade and commercially justified investment, rather than aid grants and heavily subsidized loans"  (bron)

Het moge duidelijk zijn dat betalen voor olie niet veel betekent. Wie in Sudan olie haalt en daar in Euro’s of Dollars voor betaalt zegt in wezen tegen de Sudanesen : Je mag een deel van wat we met je olie produceren komen halen als we dat gedaan hebben. Zo is het altijd geweest sinds we van de goud standaard af zijn gestapt. Olie wordt gestolen. De ‘verkoper’ krijgt een kleine vergoeding. De eigenaar van olie is vaak veel minder machtig dan degene die deze goed weet te gebruiken. Vergelijk met iemand die kogels kan maken, maar geen pistool heeft. Die kan eeuwig onder schot gehouden worden en gedwongen kogels te blijven maken. Het is voor een land aantrekkelijker als er bv. onderwijs of wapens of andere structurele welvaart verhogende hulp wordt geboden. Dit gebeurde met Suadi Arabie, dat overigens al jaren door de VS ‘bezet’ is (getuige dat daar zoveel al quida leden vandaan kwamen inc. Obl). Hiermee creert de koper een sterkere wederpartij, dus het is een losing game.

Saddam blies oliebronnen op 

Momenteel wordt de speling steeds krapper. Dwz het luistert steeds nauwer of olie beschikbaar is. Dit ondanks de credit squeeze en austerity maatregelen die dienen om de consumptie te reduceren. Bezuiningen betekent minder consumeren, dus minder produceren, en dus minder nodig hebben. Dit gaat over mensenlevens. Het biedt geen structurele oplossing, alleen een oplossing in het carbon/credit systeem. Dit geeft meer macht aan de olie producerende landen, want deze kunnen bv. dreigen met het in brand steken van de bronnen, iets dat in Iraq zeer moeilijk te voorkomen bleek.  

De terminologie en denkrichting is nog naief. Endless disagreements kosten te veel energie. Radicalisme en totalitarianisme zijn ook te duur. Eigen gedistribueerde cooperatieve aanpak lijkt het meest haalbare. (bron

De meeste scenario’s zoals een hierboven geschetst nemen het financiele systeem als een soort macht die iets kan doen. Dat is voor wie het carbon/credit systeem erkent metteen te herkennen als onzin. Hoe zou het handels systeem invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van wat wordt verhandelt? Dat kan alleen als mensen kunnen zeggen "Ok, als graan populair is ga ik meer graan verbouwen". Olie moet gevonden worden en men zoekt al in alle hoeken en gaten. Maar het idee dat geld iets betekend los van wat er is om ermee te kopen of iets te maken is zeer diep gewordteld, misschien omdat er ook een militaire componentent geimpliceert wordt. We het meeste geld heeft heeft vaak ook de grootste stok om mee te slaan. Deste spannender het wordt, deste makkelijker partijen naar de wapens grijpen. Hier zit ook een limiet aan, want oorlog voeren kost carbon.

De Oplossing

Al eerder is via dit blog gepleit voor een andere route. Waarom ten koste van alles het carbon/credit systeem in leven houden. De instorting ervan betekent dat vele mensen zullen moeten sterven. Concreet zijn dit momenteel de griekse ouderen die hun medicijnen niet meer kunnen betalen. Het zijn de vele amerikanen die hun medische kosten niet meer kunnen betalen. Deze mensen zijn zwak en makkelijk te marginaliseren, net als Griekenland makkelijk was te veleiden tot desastreuze overeenkomsten met Goldman Sachs. De oplossing heeft twee onderdelen die met het carbon en het credit systeem te maken hebben.

Aan de carbon side, de energie kant, zijn er vele oplossingen. Het opgang brengen van parallele productie van duurzame energie bronnen begint langzamerhand een eigen leven te leiden. Wat we niet moeten toestaan is dat het carbon/credit systeem de huidige voorraad tot de laatste druppen op maakt. Stap nr. 1 is het verbieden van bepaalde producten, dwz de verspilde carbon moet een bepaald rendement hebben. Er zijn super carbon/energy negatieve producten, zoals leafblowers. Dat kan ook met een hark. En er zijn carbon/energy positive producten, bv. zonnepanelen, zonnecollectoren. De productie van een product moet in eerste instantie carbon/energy positive zijn. Een zonnepaneel kan gebruikt worden om meer zonnepanelen te maken (al is het natruulijke een ingewikkeld process), een leafblower  kan niet gebruikt worden om er nog een te maken zonder continue toevoer van carbon, carbon, carbon. Onze maatschappij is extreem carbon/energy negatief alleen omdat we geen prioriteit stellen aan het reduceren van die negativiteit.

Aan de credit side moet geld creatie sterk aan banden worden gelegd. Geld mag alleen beschikbaar worden gemaakt als deze een werkelijk energie rendement hebben. Landbouw grond heeft een energie rendement, als het niet teveel inputs gebruikt, namelijk het zonlicht dat er opvalt, dat in organische stof wordt omgezet (ongeveer 5%). Investeringen in biologische landbouw en het in cultuur brengen van land zonder veel inputs is werkelijk winst gevend. Je kunt dat nagaan omdat een boer die biologsiche biomassa maakt deze ook gewoon kan verkopen door zelf geld in circulatie te brengen, en dat jaar na jaar. Onze economie is zo ingericht op het distribueren van olie en het maximaliseren van het gebruik ervan dat het geen enkele zin om dit proces in economische termen te kaderen. Een goede naam voor het type denken dat nodig is is ‘generatief’ investeren. Deel van het robo(eco)nomische denken. Er zijn schone energie bronnen die productie mogelijk maken die echt in overvloed beschikbaar zijn, bv. geothermal, wave, wind en solar. Deze energie bronnen moeten met hernieuwbare energie worden geproduceerd. Dan is de generatieve groei van deze sector niet meer door het carbon of het credit systeem te stoppen.

Het enige dat we niet moeten doen is denken dat de mensen die nu voor ons geld en onze olie zorgen ons gaan vertellen waar de uitgang is van het doolhof waarin ze ons de weg wijzen. Dat hebben ze immers speciaal voor ons gebouwd, de economie is een winkel economen zijn verkopers. Er is geen zicht op een terugkeer naar de middeleeuwen als we ons dit niet laten aandoen. Geen zicht op WOIII als we die niet laten plaatsvinden en geen probleem met energie als we alternatieven ongeacht wat het carbon/credit systeem beweert ruimte en onze steun geven.

Gezamelijke Inkoop Zonnepanelen, Met een Twist..

Er zijn heel wat initiatieven voor gezamelijke inkoop van zonnepanelen op til momenteel, temeer omdat panelen in de afgelopen tijd een stuk goedkoper zijn geworden. Deze initiatieven proberen de kosten door volume te drukken. Ook zou de marge van de gebruikelijke panelen handelaar worden vermeden. Wijwillenzon.nl is een van de bekende initiatieven. De prijs van Wijwillenzon, nl. 1,74 Euro/Wp is zonder installatiekosten, met die kosten zou het 2 Euro kunnen zijn, maar misschien kan een lokale installateur en gezamelijke monteren van de panelen (geen rocketscience) dat soort kosten reduceren. Het initiele bedrag van 2500 tot 3000 Euro blijkt toch een drempel, hoe vermijden we die?

Solar Barnraising? Vele handen maken licht werk! 

Greencheck wil aandacht aan gezamelijke inkoop besteden en zal dat in de komende tijd doen, hopelijk door voorbeelden en ervaringen via deze site te delen. De Klimaatwerkschool, een initiatief van o.a. Jurgen van de Heijden voegt daarbij iets toe door informatie over bv. wetgeving beschikbaar te maken. Daarvan zal Greencheck hopelijk binnenkort ook meer kunnen vertellen.

Er is echter een andere manier van gezamelijke inkoop, een manier die het beginnen misschien makkelijker maakt, iets dat men gezamelijke ‘opbouw’ van zonneinstallaties zou kunnen noemen. Het vereist geen grote groep, maar wel een groep buren of vrienden die elkaar kent en vertrouwd. Daarvan heeft Nederland er een heleboel.

Gezamelijke Opbouw Zonneinstallaties 

Bij de gezamelijke opbouw heeft een bewoner om te beginnen ruimte om een installatie te plaatsen. Hij/zij zoekt een aantal vrienden waarmee de gezamelijke opbouw zal plaatsvinden. Vervolgens wordt begonnen. Bij een van de vrienden wordt een inverter geinstalleerd. Dat is de omvormer, geen paneel. Dat kan wel tegelijk, maar dat is misschien te duur. Het geld dat daarvoor nodig is kan door vrienden zijn ingebracht.

Omvormers/inverters hebben een bepaald vermogen, bv. 500 Watt, ongeveer 0,49 Euro per Watt voor de Steca Grid 500M van 273 Euro. Dit is niet heel voordelig, maar ligt wel binnen het budget van de meeste mensen, zeker als vijf mensen deze aanschaf bekostigen. Het belangrijke is het DC voltage dat de omvormer accepteert. Dit is de gelijkspanning van panelen die de omvormer voeden. Dit moet bij deze omvormer liggen tussen de 75 en 170 volt.

Met de omvormer aan de muur naast de meter is het tijd om te kijken naar panelen die hier bijhoren. De moeten het minimum voltage van de omvormer halen. Omvormers zijn ingesteld op de voltage variaties van panelen, daarom zijn het dure apparaten, dus waar het voornamelijk over gaat is of de som van de voltages van de panelen samen in de range liggen. Bijvoorbeeld, van een paneel dat 35 volt at Pmax levert moet men er minstens 3 in serie aanschakelen. Is die de TW155  bijvoorbeeld dan zit met op 105 volt (tussen 75 en 170) en 465 Watt, wat binnen de marge van de omvormer ligt. Twee keer 190 Watt en dus 70 Volt is niet genoeg. Dit artikel zal worden bijgewerkt om de mogelijke combinaties wat beter uit te splitsen. Er zijn bijvoorbeeld panelen die 109 Volt leveren, en 150 Watt.  Deze kan men parallel aansluiten (dan verandert het voltage niet), dus drie stuks. Men kan dan met 1 paneel al beginnen. Wat hier belangrijk is is dat men deze panelen na elkaar kan kopen, en als het nodige voltage en Wattage bereikt is aansluiten. Hierdoor worden de kosten gespreid. Men kan de omvormer vervangen door een grotere en de oude omvormer aan de volgende deelnemer geven. Men kan de panelen over twee deelnemers verdelen en later samenvoegen waarna de ander deelnemer met een nieuwe set begint. Het uitgaan van in een keer 2500 Euro uitgeven is dus niet per se nodig.

Als vrienden een installatie medefinancieren is er sprake van een lening. Kleine lenigen zonder rente zijn onbelast. Deze kunnen meteen aan de leverancier worden voldaan om vragen van de belasting te voorkomen. Men mag overigens zowieso 2500 Euro onbelast schenken, wie overkomt dat elk jaar? Er kan zelfs gekeken worden naar rendement over de levensduur van de installatie. Die is vrij hoog en stijgt met de jaren (stijging van de stroom prijs) en is dus enigzins inflatie gecorrigeerd.

De opbrengst

Men kan de opbrengst op verschillende manieren nagaan. De door de energie maatschappijen gewenste manier, nl. via een telwerk op uw meter, is misschien niet eens zo onhandig omdat u dan alle output kunt meten (een draaistroom meter ‘verrekent’ het meteen met uw verbruik). U kunt namelijk elke maand zien hoeveel u heeft verdient/bespaard, en het proportionele deel aan uw vrienden overhandigen. U kunt dus een soort aandeelhouders in uw installatie hebben. Een paneel brengt 30 Euro / M2 per jaar op, niet zo veel, en als u 6 M2 heeft dan is dat 180 Euro. Dat zijn bedragen die makkelijk uit te delen zijn, zo kunt u de ‘investering’ afkopen. Natuurlijk dringen we niet aan op belastingontduiking!

Waarom niet me een straat op 1 huis een installatie starten. Dit kan klein beginnen, groeien, en elke keer als mensen er zin in hebben kan men deze installatie uitbreiden. Hierdoor komen de installaties sneller op gang dan wanneer men 10% probeert te besparen door 50.000 panelen in eens te kopen. Dat is ook prima, maar dit alternatief leek ons het vermelden waard. 

De Opinies van Claude Allègre

In de Volkskrant kan men een stuk lezen door Claude Allègre mbt de vraag hoe dringend we de wereld koolstof vrij moeten maken. Ik heb de titel even herschreven, anders absorbeert de lezer een leugen nog voor hij zich in de ‘argumenten’ van Claude heeft verdiept. Hij beweerd dat wetenschappers worstelen met de waarnemingen dat de aarden de laatste 10 jaar niet zou zijn gewarmd. De Volkskrant is wel vaker in staat om lakheid te motiveren met artikels die beweren dat er niks aan de hand is, bv. “Gassende Zee laat nog even op zich wachten”. Een beetje hetzelfde als een piloot die meedeelt "Onze motoren zijn kapot, maar we kunnen nog minstens 5 km zonder problemen vooruit!". Een ander bericht : "Smelten poolkap bereikt historisch dieptepunt" yep, sure.. de afbeelding hieronder laat te temperatuursanomalie op de Noordpool zien, in 2010 was het daar 10 graden warmer dan normaal.

 Claude Allègre is een bekende in de kringen van klimaat wetenschappers. Hij is een ‘imposter’.  

"nearly every explanation, graphic, or citation in this book is misleading or just plain wrong

Maar er zijn andere redenen om CO2 zeer serieus te nemen: De oceanen en wat daar in leeft kan niet omgaan met een sterke toename van CO2, ongeacht de temperatuurs stijgingen. CO2 verzuurt het water waardoor organismen, planten en dieren, zich moeilijker voortplanten, staande houden. Vissen blijken allerlei problemen te ondervinden van het gif CO2, net als mensen. Niet voor niks ademen wij om CO2 kwijt te raken, niet om O2 te winnen. Dode oceanen veranderen in gasende moerassen, en die gassen, met name H2S zullen vervolgens leven op het land onmogelijk maken.

"In summary, Allègre presents a ‘true curve’ which is hand-drawn, in which an Antarctic temperature record is described as a global mean, on which he imposes a long term trend which is credited to Sime and colleagues who completely disown it. And the irony of ironies? Sime’s results are based on a climate model.

Het zou extreem fijn zijn als de Volkskrant (misschien als enige) zou ophouden met ruimte geven aan het voortduren van twijfel zaaien. Eminente individuen doen niet ter zake in de wetenschap, het is het anonyme voetvolk dat alles heeft gecheckt, en voor het statistisch onweerlegbare beeld zorgt, net als al in 1957, 1988, 1995, dat onze planeet abiotisch wordt oiv van het gebruik van fossiele brandstoffen. Nog nooit zijn diersoorten zo snel uitgestorven, de signalen dat we iets fout doen zijn alles overstemmend. Laten we mensen als Claude geen gelijk podium bieden. Ik wil ook wel poneren dat bananen de oorzaak zijn van alle problemen op aarde, dat het innerlijke leven van mosselen eist dat we stoppen ze te frituren en ze een heimat gunnen in de Schelde. Draaideuren en gekken zijn er genoeg, en de Volkskrant moet leren filteren. 

Het heet ook ‘Sunlight Farming’…

Een van de Virgin Earth Challenge (Savory Institute) winnaars maakt zich sterk voor herstel van graslanden. Het laat ook zien wat boeren eigenelijk hoort te zijn. De sleutel is om niet naar de fysieke in en outputs te kijken als het gaat om vee e.d., maar het renedement van het zonlicht dat beschikbaar is te maximaliseren, en daarvoor moet men naar het geheel en de interactie van de organismen, planten en dieren kijken. Hiermee verschuift de orientatie van de cashflow naar het intrinsieke generatieve vermogen van land. Daarmee worden de boeren bedrijve automatisch winstgevend : Ze genereren meer dan ze nodig hebben, en zijn daardoor in staat ruilmiddel uit de economie te vergaren.

Hooivorken Helpen Niet in een Carbon Credit Crisis

De financiele crisis is een energie crisis, olie en gas zijn essentiele grondstoffen die onze economie mogelijk maken. Economen praten over economische groei, maar ze bedoelen dan de expansie van de utilisatie van olie, kolen en gas, die er altijd wordt verondersteld te zijn.
Met het ontwaken van Azie is en het pieken van de vertrouwde bronnen is dat nu wel anders. Dit was enige tijd te verbergen door een sterke credit contractie, die eigenlijk vanzelf plaatsvindt als er een grondstoffen te kort ontstaat : hogere prijzen maken plannen minder winstgevend. Deze contractie maakte dat er voor redelijk stabiele prijzen brandstof te koop was, want minder mensen wilde kopen, dus was er meer voor de mensen die dit wel wilde.

Door actie van regeringen die zich niet aan die balans houden, dwz die maling hebben aan de relatie tussen carbon en credit, vindt nu prijs inflatie plaats. Er wordt geld in de economieen gepompt maar de brandstof die daar tegenover moet staan om deze economieen als gebruikelijk te laten werken is er niet (of wordt nu elders verkocht).

De Italianen in rep en roer. Hoe kan het nu dat het vervoeren van een product meer kost dan het product zelf! Niemand vraagt zich af hoe het komt dat we producten vervoeren, en wie de hele tijd die diesel beschikbaar maakt. Die moet er zijn! Dit is als de duiker die zich naar de manometer starend afvraagt wie hij de schult kan geven van de teruglopende druk. Stopen met duiken is een logische gedachte.

Het is echter goed dat deze demomstraties ontstaan. Nu kan het carbon/credit banksysteem eindelijk worden herkend voor wat het is, nl. een systeem dat volledig afhankelijk is van de grondstoffen die beschikbaar zijn. Dat zal de prioriteit en aandacht hopelijk verleggen naar de grondstoffen. Hoeveel is ervan beschikbaar, en hoe vangen we tekorten op.

Italie zit er ongekend warmpjes bij op dat gebied. Het is een zonnig land, dus bv. ethanol productie dmv. electriciteit moet geen probleem zijn. Ook ligt het tegenover Noord Africa, dus methaan maken via het sabatier proces in Tunesie en er kan zo gas worden afgenomen uit de woestijn.


Wie verbruikt kan zonder komen te zitten..

Het probleem is echter het credit deel van het carbon credit systeem: De banken. Slechts onder dwang van regeringen zijn die bereid om hun krediet (dat aan carbon brandstoffen kan worden uitgegeven) voor productie van bv. CSP bronnen (zonnetorens) te leveren. Waarom? Omdat ze dat niet mogen van hun carbon producerende vriendjes. De energie ‘producenten’ (het zijn alleen monopolisten) willen geen concurentie. De hebben al veel vertraging veroorzaakt met Desertec, niet op zijn minst door een hoogspannings net te eisen dat jaren kost om te bouwen. Gelukkig wordt bij Sevillia in Spanje de een na de andere centrale gebouwd, zoals in het filmpje in het artikel van gisteren is te zien.

De gigantische energie potentie die ontwikkeling van CSP losmaakt. Het rode stukje links ontvangt genoeg energie om in de behoeften van de hele planeet te voorzien. 

Er is plenty energie om onze economische groei op te baseren, maar we moeten de leugenaars en vertragers ons niet langer in gevaar laten brengen. Brandstof is er op gegeven moment gewoon niet en dan ontstaan er een levensbedreigende situaties. Wie denkt dat Saudi Arabie bv. bij een rel met Iran kan bijspringen heeft het mis. Onze zuurstof fles raakt leeg, we moeten terug naar het oppervlak. Gelukkig schijnt daar de zon en de Duitsers en Spanjaarden hebben al jaren ervaring…

Wind in de Winter, Stroom voor de warmte pomp?

In de winter is er vaak koude wind. Niet alleen is dat een oorzaak dat huizen net als mensen sneller afkoelen, een reden om eens te kijken naar windbrekers om het huis (struiken en schuttingen), maar ook een energie bron. Zelfs als de zon zich niet laat zien en het lijkt of er niks anders opzit dan bevriezen, is het vermogen van de windmolens die hieronder getoond worden genoeg voor een straalkacheltje…In het verlengde van een electrische windmolen waarbij de electriciteit voor verwarming of een warmte pomp wordt gebruikt, ligt het gebruiken van wind energie voor het opwekken van warmte zonder de electrische tussenstap. Dit is zeer eenvoudig, men hoeft alleen een remschijf op de draaias van de molen te monteren (of een autorem) en die zo afstellen dat hij het moment omzet in zoveel mogelijk wrijvingswarmte. Dit moet bv. kunnen met normale autoremmen, die bovendien geruime tijd meegaan. Vaak wordt voor een magnetisch systeem met eddy currents geopteerd, maar dat is misschien niet eens nodig. We weten dat water warmer wordt als je het in beweging houd (getuigen de wakken waar de eenden zwemmen), dus het omroeren van een vloeistof of het rondpompen ervan met wind kracht kan deze vloeistof ook verwarmen.
Met deze gedachte in het achterhoofd werde eerder onderstaande video gemaakt, die warmte uit wind meteen in de opslag opwekt, voor distrinutie naar woningen in de omgeving..


Volcontinue CSP..

Does this look repeatable? In this video about the project the output is stated to be 2 MW, enough to supply 100.000 households, this is four times the amount mentioned in the above video. More on it here.

Below another type, the beam down csp installation, the key here is that higher temperatures allow higer energy conversion (thermal to electric for instance). Using a concave mirror teperatures of 3000 degrees could be reached. As you can see above however we only need to optimize to have lots of renewable energy.