Gezamelijke Inkoop Zonnepanelen, Met een Twist..

Er zijn heel wat initiatieven voor gezamelijke inkoop van zonnepanelen op til momenteel, temeer omdat panelen in de afgelopen tijd een stuk goedkoper zijn geworden. Deze initiatieven proberen de kosten door volume te drukken. Ook zou de marge van de gebruikelijke panelen handelaar worden vermeden. Wijwillenzon.nl is een van de bekende initiatieven. De prijs van Wijwillenzon, nl. 1,74 Euro/Wp is zonder installatiekosten, met die kosten zou het 2 Euro kunnen zijn, maar misschien kan een lokale installateur en gezamelijke monteren van de panelen (geen rocketscience) dat soort kosten reduceren. Het initiele bedrag van 2500 tot 3000 Euro blijkt toch een drempel, hoe vermijden we die?

Solar Barnraising? Vele handen maken licht werk! 

Greencheck wil aandacht aan gezamelijke inkoop besteden en zal dat in de komende tijd doen, hopelijk door voorbeelden en ervaringen via deze site te delen. De Klimaatwerkschool, een initiatief van o.a. Jurgen van de Heijden voegt daarbij iets toe door informatie over bv. wetgeving beschikbaar te maken. Daarvan zal Greencheck hopelijk binnenkort ook meer kunnen vertellen.

Er is echter een andere manier van gezamelijke inkoop, een manier die het beginnen misschien makkelijker maakt, iets dat men gezamelijke ‘opbouw’ van zonneinstallaties zou kunnen noemen. Het vereist geen grote groep, maar wel een groep buren of vrienden die elkaar kent en vertrouwd. Daarvan heeft Nederland er een heleboel.

Gezamelijke Opbouw Zonneinstallaties 

Bij de gezamelijke opbouw heeft een bewoner om te beginnen ruimte om een installatie te plaatsen. Hij/zij zoekt een aantal vrienden waarmee de gezamelijke opbouw zal plaatsvinden. Vervolgens wordt begonnen. Bij een van de vrienden wordt een inverter geinstalleerd. Dat is de omvormer, geen paneel. Dat kan wel tegelijk, maar dat is misschien te duur. Het geld dat daarvoor nodig is kan door vrienden zijn ingebracht.

Omvormers/inverters hebben een bepaald vermogen, bv. 500 Watt, ongeveer 0,49 Euro per Watt voor de Steca Grid 500M van 273 Euro. Dit is niet heel voordelig, maar ligt wel binnen het budget van de meeste mensen, zeker als vijf mensen deze aanschaf bekostigen. Het belangrijke is het DC voltage dat de omvormer accepteert. Dit is de gelijkspanning van panelen die de omvormer voeden. Dit moet bij deze omvormer liggen tussen de 75 en 170 volt.

Met de omvormer aan de muur naast de meter is het tijd om te kijken naar panelen die hier bijhoren. De moeten het minimum voltage van de omvormer halen. Omvormers zijn ingesteld op de voltage variaties van panelen, daarom zijn het dure apparaten, dus waar het voornamelijk over gaat is of de som van de voltages van de panelen samen in de range liggen. Bijvoorbeeld, van een paneel dat 35 volt at Pmax levert moet men er minstens 3 in serie aanschakelen. Is die de TW155  bijvoorbeeld dan zit met op 105 volt (tussen 75 en 170) en 465 Watt, wat binnen de marge van de omvormer ligt. Twee keer 190 Watt en dus 70 Volt is niet genoeg. Dit artikel zal worden bijgewerkt om de mogelijke combinaties wat beter uit te splitsen. Er zijn bijvoorbeeld panelen die 109 Volt leveren, en 150 Watt.  Deze kan men parallel aansluiten (dan verandert het voltage niet), dus drie stuks. Men kan dan met 1 paneel al beginnen. Wat hier belangrijk is is dat men deze panelen na elkaar kan kopen, en als het nodige voltage en Wattage bereikt is aansluiten. Hierdoor worden de kosten gespreid. Men kan de omvormer vervangen door een grotere en de oude omvormer aan de volgende deelnemer geven. Men kan de panelen over twee deelnemers verdelen en later samenvoegen waarna de ander deelnemer met een nieuwe set begint. Het uitgaan van in een keer 2500 Euro uitgeven is dus niet per se nodig.

Als vrienden een installatie medefinancieren is er sprake van een lening. Kleine lenigen zonder rente zijn onbelast. Deze kunnen meteen aan de leverancier worden voldaan om vragen van de belasting te voorkomen. Men mag overigens zowieso 2500 Euro onbelast schenken, wie overkomt dat elk jaar? Er kan zelfs gekeken worden naar rendement over de levensduur van de installatie. Die is vrij hoog en stijgt met de jaren (stijging van de stroom prijs) en is dus enigzins inflatie gecorrigeerd.

De opbrengst

Men kan de opbrengst op verschillende manieren nagaan. De door de energie maatschappijen gewenste manier, nl. via een telwerk op uw meter, is misschien niet eens zo onhandig omdat u dan alle output kunt meten (een draaistroom meter ‘verrekent’ het meteen met uw verbruik). U kunt namelijk elke maand zien hoeveel u heeft verdient/bespaard, en het proportionele deel aan uw vrienden overhandigen. U kunt dus een soort aandeelhouders in uw installatie hebben. Een paneel brengt 30 Euro / M2 per jaar op, niet zo veel, en als u 6 M2 heeft dan is dat 180 Euro. Dat zijn bedragen die makkelijk uit te delen zijn, zo kunt u de ‘investering’ afkopen. Natuurlijk dringen we niet aan op belastingontduiking!

Waarom niet me een straat op 1 huis een installatie starten. Dit kan klein beginnen, groeien, en elke keer als mensen er zin in hebben kan men deze installatie uitbreiden. Hierdoor komen de installaties sneller op gang dan wanneer men 10% probeert te besparen door 50.000 panelen in eens te kopen. Dat is ook prima, maar dit alternatief leek ons het vermelden waard. 

Leave a Reply