Olie uit Iran

Iran heeft besloten de olie uitvoer naar Europa te stoppen. Deze was niet eens zo groot. Tegelijkertijd is het nieuws dat de benzine vraag is gedaald, met wel 40% in de VS, dit werd al veel eerder hier aangegegeven. Dan is er de resessie die nu officieel is maar wereld wijd al sinds 2008 onstopbaar is. En Griekenland, Italie en andere landen hangen in de touwen en worden door orgsnisaties als het IMF en de ECB tot verwoestende bezuinigingen gedwongen. Dit zijn symptomen zijn 1 proces, nl. de carbon/credit crisis.

"The 4th oil crisis, when ever it comes, is likely to be the end of energy 

illusions for the majority of reasonable people " (bron)

De carbon (olie met name) wordt schaarser en daarom beginnen de gebruikers ervan zich op militaire basis te doen gelden. De olie van bv. Iran zal door iemand worden gebruikt, ongeacht wat Iran denkt of wil. China heeft een pact met India, Rusland, Brazilie en Zuid Africa, het heeft een leger dat zich al jaren op oorlog met de VS voorbereid. Het liet recent een duikboot onverwacht tussen de slagschepen van de VS opduiken en heeft land naar schip raketten (die lange tijd min of meer verboden waren, want hoe moeilijk is dat en hoe kwetsbaar zijn schepen dan wel niet). Om strijd te voorkomen wordt de olie nu langzaam anders verdeeld. Hierbij kan het van pas komen om Iran te boycotten, want die gaat zijn olie dan aan China verkopen.  

Aan de credit kant gebeurt iets complementairs. De banken zorgen voor minimale liquiditeit. Dit is voor hen tegelijk noodzaak en interessant. Noodzaak omdat als ze even veel geld in omloop zouden houden de mensen veel meer brandstof zouden kopen, en de prijs daarvan zou sneller omhoog gaan dan nu. Hierdoor zou men het correcte beeld kunnen krijgen van schaarste/verschuiving, en er zou een roep ontstaan om de banken te passeren en maatregelen te treffen. Hiermee zouden de banken hun macht over de economie verliezen. Onze economie is alleen maar afhankelijk van brandstoffen, maar omdat we altijd geld nodig hebben om die te kopen blijven veel mensen op dat geld focussen. Voor veel mensen is dat hun lifeline. Maar als producenten energie in overvloed hadden, als de vrachtwagens hun tanks vol hadden, de energie bedrijven kolen genoeg, de fabrieken stroom genoeg, de boeren diesel en kunstmest genoeg, dan zou alles goedkoop en plenty voorhanden zijn. Zou er een financiele crisis zijn als olie overal in overvloed voorhanden was?

"It (China in securing oil in Africa) has focused on trade and commercially justified investment, rather than aid grants and heavily subsidized loans"  (bron)

Het moge duidelijk zijn dat betalen voor olie niet veel betekent. Wie in Sudan olie haalt en daar in Euro’s of Dollars voor betaalt zegt in wezen tegen de Sudanesen : Je mag een deel van wat we met je olie produceren komen halen als we dat gedaan hebben. Zo is het altijd geweest sinds we van de goud standaard af zijn gestapt. Olie wordt gestolen. De ‘verkoper’ krijgt een kleine vergoeding. De eigenaar van olie is vaak veel minder machtig dan degene die deze goed weet te gebruiken. Vergelijk met iemand die kogels kan maken, maar geen pistool heeft. Die kan eeuwig onder schot gehouden worden en gedwongen kogels te blijven maken. Het is voor een land aantrekkelijker als er bv. onderwijs of wapens of andere structurele welvaart verhogende hulp wordt geboden. Dit gebeurde met Suadi Arabie, dat overigens al jaren door de VS ‘bezet’ is (getuige dat daar zoveel al quida leden vandaan kwamen inc. Obl). Hiermee creert de koper een sterkere wederpartij, dus het is een losing game.

Saddam blies oliebronnen op 

Momenteel wordt de speling steeds krapper. Dwz het luistert steeds nauwer of olie beschikbaar is. Dit ondanks de credit squeeze en austerity maatregelen die dienen om de consumptie te reduceren. Bezuiningen betekent minder consumeren, dus minder produceren, en dus minder nodig hebben. Dit gaat over mensenlevens. Het biedt geen structurele oplossing, alleen een oplossing in het carbon/credit systeem. Dit geeft meer macht aan de olie producerende landen, want deze kunnen bv. dreigen met het in brand steken van de bronnen, iets dat in Iraq zeer moeilijk te voorkomen bleek.  

De terminologie en denkrichting is nog naief. Endless disagreements kosten te veel energie. Radicalisme en totalitarianisme zijn ook te duur. Eigen gedistribueerde cooperatieve aanpak lijkt het meest haalbare. (bron

De meeste scenario’s zoals een hierboven geschetst nemen het financiele systeem als een soort macht die iets kan doen. Dat is voor wie het carbon/credit systeem erkent metteen te herkennen als onzin. Hoe zou het handels systeem invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid van wat wordt verhandelt? Dat kan alleen als mensen kunnen zeggen "Ok, als graan populair is ga ik meer graan verbouwen". Olie moet gevonden worden en men zoekt al in alle hoeken en gaten. Maar het idee dat geld iets betekend los van wat er is om ermee te kopen of iets te maken is zeer diep gewordteld, misschien omdat er ook een militaire componentent geimpliceert wordt. We het meeste geld heeft heeft vaak ook de grootste stok om mee te slaan. Deste spannender het wordt, deste makkelijker partijen naar de wapens grijpen. Hier zit ook een limiet aan, want oorlog voeren kost carbon.

De Oplossing

Al eerder is via dit blog gepleit voor een andere route. Waarom ten koste van alles het carbon/credit systeem in leven houden. De instorting ervan betekent dat vele mensen zullen moeten sterven. Concreet zijn dit momenteel de griekse ouderen die hun medicijnen niet meer kunnen betalen. Het zijn de vele amerikanen die hun medische kosten niet meer kunnen betalen. Deze mensen zijn zwak en makkelijk te marginaliseren, net als Griekenland makkelijk was te veleiden tot desastreuze overeenkomsten met Goldman Sachs. De oplossing heeft twee onderdelen die met het carbon en het credit systeem te maken hebben.

Aan de carbon side, de energie kant, zijn er vele oplossingen. Het opgang brengen van parallele productie van duurzame energie bronnen begint langzamerhand een eigen leven te leiden. Wat we niet moeten toestaan is dat het carbon/credit systeem de huidige voorraad tot de laatste druppen op maakt. Stap nr. 1 is het verbieden van bepaalde producten, dwz de verspilde carbon moet een bepaald rendement hebben. Er zijn super carbon/energy negatieve producten, zoals leafblowers. Dat kan ook met een hark. En er zijn carbon/energy positive producten, bv. zonnepanelen, zonnecollectoren. De productie van een product moet in eerste instantie carbon/energy positive zijn. Een zonnepaneel kan gebruikt worden om meer zonnepanelen te maken (al is het natruulijke een ingewikkeld process), een leafblower  kan niet gebruikt worden om er nog een te maken zonder continue toevoer van carbon, carbon, carbon. Onze maatschappij is extreem carbon/energy negatief alleen omdat we geen prioriteit stellen aan het reduceren van die negativiteit.

Aan de credit side moet geld creatie sterk aan banden worden gelegd. Geld mag alleen beschikbaar worden gemaakt als deze een werkelijk energie rendement hebben. Landbouw grond heeft een energie rendement, als het niet teveel inputs gebruikt, namelijk het zonlicht dat er opvalt, dat in organische stof wordt omgezet (ongeveer 5%). Investeringen in biologische landbouw en het in cultuur brengen van land zonder veel inputs is werkelijk winst gevend. Je kunt dat nagaan omdat een boer die biologsiche biomassa maakt deze ook gewoon kan verkopen door zelf geld in circulatie te brengen, en dat jaar na jaar. Onze economie is zo ingericht op het distribueren van olie en het maximaliseren van het gebruik ervan dat het geen enkele zin om dit proces in economische termen te kaderen. Een goede naam voor het type denken dat nodig is is ‘generatief’ investeren. Deel van het robo(eco)nomische denken. Er zijn schone energie bronnen die productie mogelijk maken die echt in overvloed beschikbaar zijn, bv. geothermal, wave, wind en solar. Deze energie bronnen moeten met hernieuwbare energie worden geproduceerd. Dan is de generatieve groei van deze sector niet meer door het carbon of het credit systeem te stoppen.

Het enige dat we niet moeten doen is denken dat de mensen die nu voor ons geld en onze olie zorgen ons gaan vertellen waar de uitgang is van het doolhof waarin ze ons de weg wijzen. Dat hebben ze immers speciaal voor ons gebouwd, de economie is een winkel economen zijn verkopers. Er is geen zicht op een terugkeer naar de middeleeuwen als we ons dit niet laten aandoen. Geen zicht op WOIII als we die niet laten plaatsvinden en geen probleem met energie als we alternatieven ongeacht wat het carbon/credit systeem beweert ruimte en onze steun geven.

Leave a Reply