De Duitse Industrie Ontdekt Robo(eco)nomics

Volkswagen investeert in duurzame energie. Het concern gaat 1 miljard investeren in een installatie die 20.000 MegaWattuur electriciteit per jaar gaat maken, in de buurt van de fabriek in Embden. Dit is een voorbeeld van de ontwikkeling van onze Keynsian economie naar de zn. Robo(eco)nomie. Productie is afhankelijk van energie, niet van geld. Alleen als met geld energie kan worden gekocht is het interessant voor de industrie. Omdat de fossiele industrie de banken er nog goed onder heeft wordt in Nederland nog weinig aan roboeconomische transitie gedaan. Het zal blijken dat producenten die zelf hun energie opwekken zulke kosten besparingen kunnen realiseren dat uiteindelijk iedereen gaat meedoen, zonder dat het klimaat ter sprake hoeft te komen.

"Volkswagen has set a target of reducing the amount of greenhouse gases emitted from its production plants by 40 percent over a period of ten years compared with 2010."

Broeikasgassen zijn een goede reden, maar wat is er mis met gezond roboeconomisch verstand? 

Wat is Robo(eco)nomie?

Robo(eco)nomie is de opvolger van Keynsian economsch denken. In plaats van uit te gaan van onuitputtelijke externe bronnen en die via het bank en handels systeem te distribueren, waarbij de distrubutie van carbon/krediet vooruit loopt op productie, pleit roboeconomisch denken voor het overvloedig maken van hernieuwbare energie dicht bij de producenten, zodat we machines zonder veel moeite ons werk kunnen laten doen. Roboeconomics maakt het financieel systeem overbodig, en zelfs geld kan worden vervangen door een gecorrigeerde versie, namelijk in plaats van bv. Euro’s en Dollars die op zich niets waard zijn, kan men energie certificaten als geld gebruiken die slechts bestaan dan tot de energie is geleverd.

De roboeconomie is goedkoper omdat de geldstromen voor de aanschaf van energie voor de essentiele productie in de maatschappij geleidelijk verdwijnen met de aanleg van steeds meer hernieuwbare energie bronnen. Het is eco omdat de aanslag op de natuur niet langer hoeft te worden genegeerd, hij kan worden vervangen door recycling en restauratie, waarvoor door de aanleg van veel hernieuwbare energie bronnen de energie voorhanden is. Recycling kost energie, en die energie moet momenteel gekocht worden. Men kan zich echter best een vuilnisstortplaats voorstellen die wordt doorgespit en uitgezeefd met machines die draaien op biogas uit de zelfde stortplaats.

Olie krediet is geimplodeerd, en daalt jaarlijks met meer dan 10%. En nog beweert iemand

dat de groei in petroleum gebruik door gaat met 3%per jaar (mijn god)! Het krediet gedrag van banken

is er opgericht de implosie in beschikbaarheid te maskeren, de VS moest voor de zomer de strategische reserves

aanspreken en pas na de rellen in het midden oosten viel de prijs, maar niet de toevoer zoals we kunnen zien. (bron)

Geld zonder zwakte

Een ander zeer belangrijk deel van Robo(eco)nomische systeem is dat fiat geld, dat momenteel krediet is van de ECB of andere instanties vervangen wordt door een energie krediet. De fout in ons carbon/krediet systeem is dat wanneer we de carbon (olie, kolen, gas) verbranden we nog steeds met de schuld zitten. Dit werdt tot nu toe opgevangen door steeds meer krediet te verstrekken zodat schulden met nieuwe schulden konden worden afgelost. De huizenboom is ook een manier geweest om veel mensen meer geld te geven en door te gaan met de olie consumptie. Het systeem heeft echter een fundamentele zwakte, het geld dat aan olie of andere op koolstof gebaseerde energie bronnen wordt uitgegeven blijft bestaan. De olie producenten kunnen het  niet uitgeven want dan wordt het opnieuw aan hun product besteed en kunnen ze twee keer leveren voor dezelfde euro. Deze fout in de aard van ons geld maakt dat we momenteel een financieele crisis hebben. Het wordt opgelost door een nieuw soort ‘geld’ te creeren, met andere regels. Dit hoeft niet goud te zijn, maar simpelweg een certificaat van eigendom van een bepaalde hoeveelheid energie. Degene die deze energie levert ‘verkoopt’ de certificaten, en wanneer ze worden gebruikt worden ze vernietigd.

(bron

De Volkswagen strategie 

Als Volkswagen alleen stroom voor de productie van auto’s nodig had, of door stroom te verkopen aan de toeleveranciers alle kosten van de producten van deze leveranciers kon elimineren, en als het de werknemers met stroom certificaten mocht betalen, dan zou het gratis auto’s kunnen maken. Ook al is 20.000 MegaWatt uur bij 7 ct per kWh goed voor 1,4 mln Euro, het zijn niet de Euro’s waar het om gaat, het gaat om de productiewaarde die gerealiseerd kan worden met de energie. Volkswagen hoeft alleen te bepalen hoeveel auto’s het wil kunnen maken, en dan kan het zoveel windenergie aanschaffen als nodig is om dit te doen en om de grondstoffen te kopen. Resultaat : Gratis auto’s. De neiging zou kunnen bestaan om net genoeg energie op te wekken om na verkoop van de auto’s de zaken rond te krijgen, maar dan houd met een blok aan het been, de onzekerheid van de markt, de waarde van de Euro etc. Robo(eco)nomen zouden zeggen : Ga 100% autonoom, dan hebben de banken minder speelgoed en zijn we sneller bij de wereld van morgen, waarin de kosten van alles steeds zal dalen. Vandaag zijn we nog gevangen in het Keyensian system, waarin de kosten van alles stijgen, tot we niks meer hebben om uit te geven en de olie op is.

Werken in de roboeconomie 

Robo komt van robota, heet russische woord voor werken. Werk en banen zijn iets heiligs voor de Keynesianen. Banen genereren inkomen en dat ken men uitgeven aan producten. Producenten proberen intussen zoveel mogelijk banen te elimineren om kosten te reduceren. De eindsituatie is die waarin alles door een kleine groep bedrijven met veel machines geproduceert wordt, en de bevolking zonder inkomen niet in staat is ook maar iets aan te schaffen. In de huidige energie krisis is het echter niet meer wenselijk om mensen een inkomen te geven, hoewel dat in de credit boom in de VS zeker is gebeurt. In de Roboeconomie is dag geen probleem, want daar is er geen gebrek aan energie. Daar proberen producenten deze niet (in de vorm van carbon krediet) af te snoepen van de consument. Werk hebben (‘Full employment’) is dus ook niet een doel in de roboeconomie, hoogstens als culturele waarde. Iedereen krijgt gewoon een besteedbaar energie inkomen, en kan daarmee kiezen welke producent de beste kwaliteit levert. De producenten concureren ook nek aan nek, want er zijn geen banken die dat eisen omdat de energie schaars is.

Hoe lang?

Wie de roboeconomie nu wil zal zich moeten keren tegen de dominantie van het carbon krediet systeem. Het gaat voornamelijk om het blokkeren van technologieen voor opwekking en opslag van energie via patenten, prijs manipulatie en overinvesteringen. Wat is de ‘prijs’ van iets als geld in wezen een carbon energie quotum voorstelt. Hoe happig zal een bank zijn op mensen die de gedwongen winkelnering proberen te vervangen door eigen, duurzame bronnen van welvaart. Niet erg, en het is duidelijk dat elk middel om deze strijd te winnen uit de kast wordt gehaald. Tip : Ga als duurzaam energie bedrijf nooit naar de beurs, het is het hol van de leeuw, het een na het andere duurzame bedrijf sneuvelt er. 

Rotterdam Port, soon to be special trade zone for Dutch carbon credit based cosumer society?

Energielevering?

Als duidelijk wordt dat producenten gaan concureren door de energiekosten practisch naar nul te brengen zal dit gevolgen hebben voor de positie van niet industrieele landen. Nederland lijkt te rekenen op electriciteitsvraag uit Duitsland, maar als Duitsland deze zelf opwekt, omdat duurzame bronnen nu eenmaal goedkoper zijn op termijn, verzwakt dit de handels positie van Nederland. Wat gaan we dan exporteren? We zijn al aangewezen als een consumenten land door de gefantaseerde ‘special trade zone’ Port of  Rotterdam. Nederland moet zelf ook gaan produceren, en ook op duurzame basis (anders is het niet te betalen!). Ook al worden of zijn we al ‘Gas hub’, we zijn veel beter uit als we ‘Wind hub’ worden en ‘Zeewier’ hub, voor eigen industrie. Zo zal er niet allen een energie transitie plaatsvinden, maar ook een overgang naar een vrijer, gezonder en democratischer Nederland.   

Wat is een (Wp) Watt Piek?

Wattpiek (Wp) is het nominaal output vermogen van een zonnecel of zonnepaneel, getest onder standaard omstandigheden (STC, Standard Test Conditions). Deze condities zijn: (bron)

  • een loodrecht ten opzichte van de zonnestralen gepositioneerde module,
  • een zonnestraling van 1000 watt/m²,
  • een genormaliseerd zonnespectrum voor AM = 1,5. AM is air mass, luchtmassa, een maat voor de lengte van de lichtweg door de atmosfeer en
  • een celtemperatuur van 25 °C (dus niet de omgevingstemperatuur).

In Nederland geldt als vuistregel dat één wattpiek een opbrengst heeft van gemiddeld 0,88 kilowattuur stroom per jaar[1] (de overheid gebruikt de norm 0,85). Met 4000 wattpiek heb je op jaarbasis ongeveer 3520 kilowattuur stroom. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks naar schatting 3.500 kilowattuur stroom. 

Met een electriciteitsprijs van 0,20 Euro brengt elke Wattpiek (Wp) bij optimale (pal zuid, 30 graden met de grond) orientatie dus 17 cent op. Een paneel van 230 Wp genereert inkomsten van 230 x 0,17 per jaar 39,- Euro. De vuistregel in kan zijn 85% van de stroomprijs per Wp per jaar. De inkomsten worden automatische gecorrigeerd met inflatie en profiteren van hogere fossiele electriciteits prijzen. Panelen gaan minstens 30 jaar mee, dus het is misschien beter ze te zien als een bron van regelmatige inkomsten, alsof u een kamer verhuurt.

Wp Waarde Paneel  Inkomsten Euro/Jaar In Nederland
180 Wp  30,6
 200 Wp  34,0
 230 Wp  39,1

Temperatuur effect 

Er wordt vaak gesproken over de effecten van de temperatuur. Panelen zetten ~15% van het opvallende licht om in electriciteit, een deel wordt teruggekaatst (minmaal) en de rest wordt noodzakelijkerwijs omgezet in warmte. Aangezien de meeste panelen buiten zijn gemonteerd kan men aannemen dat panelen behalve bij totale windstilte genoeg koeling krijgen van de wind. Op de datasheet van de panelen is te lezen wat het effect vanopwaring is (verschilt niet veel). Bijvoorneeld de 230 Wp panelen  heeft een onderstaande temperatuur gerelateerde prestatie profiel. De Wattpiek output is het maximum aantal Volt maal het aantal Ampere (omdat 1 Watt gelijk is aan 1 Volt x 1 Ampere).

Dus bij 25 graden is het 5 ampere x 46 volt = 230 Wp (25 graden is de temperatuur waarop het paneel wordt genormeerd). Bij 75 graden is het 5 ampere x 36 volt = 180 Wp. Dat betekent dat de afname 22% lager is. Dit is ook weergegeven in de zogenaamde TK Pmax van 0,49% per graad Celcius. De berekening is die van de gevraagde (75graden) – de norm temperatuur (25 graden) = 50 maal de TK Pmax = 0,47% = 23,5 % afname. Hiermee wordt de normale opbrengst vermeningvuldigd (het wordt er niet van afgetrokken!). Dus een paneel dat normaal 15% efficient is wordt als het erg heet is 11,5% efficient. Deste warmer het paneel echter, deste meer convectie (warme lucht stroming) en deste meer koeling. 

Stichting Wakker Dier

Beetje random, maar dierenleed en de intensieve veehouderij zijn volstrekt onnodig. Daarbij worden de gezondheidsrisico’s door deregulering en gebruik van GM voeding steeds onduidelijker. Liever geen kiloknallers, lieve gezonde dieren.

Ja, beetje zonde niet? Gezonde kippen zijn lekkerder 😉 Hoe zien kippen er eigenlijk uit? Bijv.

Een ancona kip en aan Bhrama kip, meer rassen vind je hier

De code op het ei laat zien op wat voor type boerderij het gelegd is. (bron)

 

Lybian Oils Spigot Means US Dollar Regains Strength

Click to enlarge (bron)

Inhale

One would say the US is a small winner of rebel control over Lybian oil. But oil is traded in dollars, so this renewed oil trade will mean an increased demand for petrodollars and related fees for banks. And of course the US will be able to use that money to get oil cheaper. This will prolong the capture carbon/credit system.

No change strategy

Will efforts be made to carbon secure our food supply? Nope. The energy risks must remain, they are the reason fossiel fuels keep thier reign. If the alternative to oil was not collapse, there would be no reason to keep poisoning our planet. For this reason we are guaranteed to endure collapse at some point, and for this reason governments or the people need to step in and take control. But the majority does not get their money is only a way to distrbute the oil, without value in and of itself. The resulting respect for cash is the most gratuitous way to control the masses ever invented. Sortages of cash mask shortages of carbon based fuels.  

Depletion Horizon

What if we where allowed to see the real problem, energy shortages (and global redistribution)? We would know that the shortage would increase (partially slowed by sporadic new finds and the transition to gas), we would be told to ration and save much more starkly, because we would have a depletion horizon. If there was no such thing, if there was no future shortage or dropoff of oil production, why would Exxon make the below graph? But if there is, and the scramble is on for the last reserves, then what when those run out. What to transition with then? No answer, and the banks are makeing sure you think it’s cash shortages that tank your economy.

Roboeconomics

It is important to see this quandry is completely unnecessary. We can replace fossil energy with renewable, but we need to reserve fossil resources, not squander them to keep our banks and oil companies happy. Roboeconomics tells us that with abundant renewable sources we will not need to pollute, we will not need to trade oil or buy dollars, we will not need to work to keep the competition in society going (that’s a bankers invention, people want to cooperate). We will not need to raze the rainforest and grow grow grow all the time (this is so new loans provide liquidity in society as the banks and energy companies lock money up in ‘investments’). All the problems of our current economics and ecology would be healed and fixed. Not for some kind of ideology, but because machines do work, and machines powered by renewables can do endless work. They can be endlessly productive and create endless wealth. Like a damn oil well, but endless. 

Tectonische Activiteit Veroorzaakt Door Smelten Ijskappen?

De aardbeving gisteren in de buurt van Washington is geen eenling. Men probeert het te wijten aan het hydraulisch fracken (schaliegas boringen) en het is waar dat gaswinning iig tot verzakkingen kan leiden (zoals in Nederland). Er is echter een breder patroon van toenemende tectonische activiteit, die op youtube gevolgd wordt door iemand die zich Dutchsinse noemt. Zijn interpretaties zijn niet zo van belang, hij heeft het ook over Haarp en andere memes uit de meer vergezochte samenzwerings complot theorien. Maar zijn aardbeving tool geeft de feitelijke situatie weer, een hoop aardbevingen. De oorzaak ervan moet wellicht in een meer voor de hand liggende oorzaak worden gezocht: het smelten van de ijskappen.

Not so fast

"As the land ”rebounds’ back up once the weight of the ice has been removed – which could be by as much as a kilometre in places such as Greenland and Antarctica – then if, in the worst case scenario, all the ice were to melt – it could trigger earthquakes." (bron)

Eh, ja, die ijskappen smelten al, dat weten we "sea level rose by a little more than half a foot (0.17 meters) globally in the 20th century, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change.". Aan alle oceanen is een laag van 17 cm water toegevoegd. Even rekenen. "Approximately 71% of the Earth’s surface (~3.6×108 km) is covered by ocean". Ok, 360000000 km2 = 360000000000000 m2 * 0,17m = 6,12E+13 liter water. Dat weegt ongeveer 6,12E+10 ton. Een ‘blok’ water van 4 x 4 x 4 kilometer weegt ongeveer net zoveel. Dit blok is van de polen opgelicht en op andere plaatsen verspreid.  

Decompressing our poles..

Nee hoor, olie maatschappijen zijn niet aan de macht!

Lalalala nee hoor! Geen corruptie hoor!! 

De overheid (ook in Nederland) wordt betaald van miljarden aan belasting inkomsten van de kiezers, maar dat is soms kennelijk niet genoeg 

Waarom zou een olie maatschappij de regering ‘sponsoren’. Het lijkt onderhand lucratiever om te gaan werken voor een campagne organisator, want daar komt zoveel geld terecht, of de media. Terwijl de grootste olie ramp in de laatste decennia (Shell, Noordzee) wordt weggemoffeld en de overgang naar duurzaamheid lijkt op een poging te bevallen in de derde week (het kind, de PV industrie wordt aan alle kanten door financiele manipulaties belaagd) kan de politiek zich op een goed belegde boterham verheugen door eenvoudig weg de olie berdijven hun gang te laten gaan, of door de concurentie van hernieuwbare energie af te houden? Engeland zit een beetje klem, net als Belgie, hun olie is op, Argentinie wil de olie van de Falklands niet afstaan, Er is nieuw antagonisme tussen Engeland en Europa. 

200 ton olie ter vergelijking, de Exxon Valdez lekte 36,000 ton olie.

Het demonische windkartel

Hoe zou het zijn als een criminele bende heel Scotland in de afgelopen eeuw had volgezet met windturbines. Engeland zou haar industrie volledig met wind hebben opgebouwd, alle rijkdom zou komen door de explort van allerlei soorten producten, van pasteitjes tot electrische Jaguars, en het bankwezen zou op de electriciteits distributie gezeten hebben door geld te lenen dat bij de windturbine eigenaren zou eindigen, of in pensioenen en andere spaarrekeningen. Een groep die beweerde dat er olie in de Noordzee te vinden was zou worden uitgelachen. Veel te duur! Golf energie? Veel te duur! Bouw toch een windturbine! Dat is tenminste schoon! Maar waar het om gaat is dat banken te horen krijgen dat ze geen business meer van het windkartel hoeven te verwachten als ze geld lenen aan de olie of golf energie ontwikkelaars. En reken dat hetkartel de politici onder controle zou houden. Dit pleit ze niet vrij, want we mogen van volksvertegenwoordigers verwachten dat ze een sterker moreel besef hebben dan de eerste de beste colporteur. 

Infinite Credit From Our Solar Reserve Bank

 A nifty fusion reactor with photonic energy transport (lossless)!

It’s of course an unimaginable act of arrogance for bankers to pretend they hand out credit to enable our economies to grow. They don’t hand out credit (if they can) but the use of fossil fuel energy that we buy with that credit. Our fossil fuels have been a huge store of solar energy that is now increasingly harder to get and sell. In it’s essence there is a battle between digging it up from the ground where it should stay or getting it directly from our sun every day. Why we are still digging and drilling is because the solar energy stored in fossil fuels can be controlled and sold for all kinds of perks, and the light from our son can’t. We should stop believing the fossil wealth priesthood and reorient towards the true source, the one that doesn’t blacken our skies or destroy the life on our planet. The fossil wealth priesthood should be told to respect the source of their power and lay down their toga’s and temples. 

The sun radiates about 22222222222 joule per second on earth. That’s 0,000000000000000575 % of what it radiates each second in total, so imagine how much we could afford if we used all that energy! 

Aliens need not attack earth as the economist Paul Krugman suggested to revive our economies, our solar system has all the elements to support life, even our energy expensive human lifestyles. But we need to tap into it, we need to open our accounts at the solar reserve bank. Interest rates are favourable!

"despite only having a population of 2,600, Wildpoldsried produces 321 percent more energy than it needs – and it’s generating 4.0 million Euro (US $5.7 million) in annual revenue by selling it back to the national grid. It is no surprise to learn that small businesses have developed in the village specifically to provide services to the renewable energy installations." (bron)

Aptera Ziet Er Goed Uit

Een berdijf dat zijn auto maar niet op de autobeursen kon krijgen is toch geslaagd de moeilijke industrie te penetreren. Er zijn regels die de bestaande producenten en wijze van vervoer beschermen. Daarvan zijn twee erg belangrijke dat 1. Energie opslag in een auto kan niet makkelijk worden vervangen (hoewel accu’s dat wel zijn, en koffers, en inzittenden). Net als de motor moeten de batterijen muurvast zitten. Alsof dat niet kan met een plug in systeem NEE! Ten tweede moeten nieuwe brandstoffen veel veiliger zijn dan de huidige, 1000 keer brandveiliger om precies te zijn, bv. bij ammonia, als brandstof veiliger dan diesel of benzine, maar:

"For the acceptance of ammonia, an a  priori requirement will be that fatality due to ammonia release from the passenger vehicles

needs to be a factor of 1000 lower than the “normal” fatality rate per km." (bron)

Hiet wat plaatjes van de electrische Aptera

"You can be proud of yourself because the 100 miles you have driven since you unplugged this morning only cost you about $0.50.

Gas Voorbeeld

Dat krijg je als je belanghebbenden de wet laat maken, als dat een tijdje gebeurt dan zit je vervolgens met wetten die je geen vrijheid geven. Nu is dat ook aan de gang met de gasbeschremings wet volgens het principe ‘niet meer dan anders’. Ook al is het vreemd dat de gasindustrie kennelijk precies weet hoeveel gas over 10 jaar kost, mag niemand meer voor zijn warmte betalen dan hij/zij zou doen als deze met gas was opgewekt. Woekerprijzen voor gas komen niet voor bleek na onderzoek. Logisch, het spul komt gratis uit de grond. Maar waarom prijsbescherming die duurzame bronnen of andere manieren van verwarming blokkeert? 

"De Woonbond en Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden de nieuwe Warmtewet ‘onaanvaardbaar’. Door de wet stijgen de prijzen voor stadsverwarming met vijftig tot honderdvijftig euro per jaar, dat blijkt uit een berekening van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)." (bron)

Zonnewarmte mensen, isolatie en trombe muren, dan betaal je na een tijdje helemaal niets meer. 

Wat Niemand Wil : GM Wars

De genetisch gemanipuleerde gewassen markt wordt momenteel gedomineerd door Monsanto. Het is een regelrechte milieu ramp omdat de GM gewassen vaak resistent zijn gemaakt tegen herbiciden die vervolgens in overvloed worden gebruikt, leidend tot het ontstaan van zn. superweeds.

Nu wil Dow zijn eigen soya variant op de markt brengen. Met de geweldige eigenschap dat het resistent is tegen nog meer herbiciden:

"Dow submitted a regulatory package on Friday seeking government approval for a glyphosate-tolerant soybean that the company says would be the "first-ever, three-gene," herbicide-tolerant soybean.

The new soybean will be tolerant of a new Dow AgroSciences herbicide that combines glyphosate, glufosinate and 2,4-D so farmers can spray the weedkiller on fields without harming the crop.

Nog even en de boer kan zijn superweeds proberen te bestrijden met zijn eigen grond. weg met GM gewassen.

PV Rente Aftrek Ter Vervanging van de Hypotheek Rente Aftrek?

In het kader van de lastenverlichting wil Greencheck een aantal scenario’s doordenken die als doel hebben om lopende kosten te vervangen door opbrengsten uit de verkoop van electriciteit. Het voordeel is dat deze geldstroom veel betrouwbaarder is dan de geldstroom die vanuit uw inkomsten komt. Deze constructie vergt financiering, maar die zal op termijn zijn afbetaald. De (in dit geval) PV installatie neemt de lopende kosten over, en de eigenaar betaald de lening voor de installatie af. Hoe zou dit werken?

Uw inkomsten -> Hypotheek betalingen

vs.

Uw inkomsten -> Aflossing pv installatie  en

PV installatie (energie bedrijf terugstorting) -> Hypotheek betaling

Direct rendement

Een PV panelen installatie kan terugleveren aan het net, en dat bespaart u kosten en u ontvangt een vergoeding van het energie bedrijf. Er is een grens aan de hoeveelheid stroom die u mag terugleveren, van 5000kwh, hoewel bv. Greenchoice hier geen probleem van maakt.

Het is vandaag de dag mogelijk om een installatie te kopen van rond de 2 Euro/Wp incl. (zelfs 1,70 zie aanbieding www.energieoverschie.nl). Wat zijn de opbrengsten uit een systeem per Euro geinvesteerd?

norm voor Nederland is 850 kwh/kwp, dwz voor 1000 kwp heinstalleerd genereert u 850 kwh, met een waarde van 850 * 0,2 euro, dus 170 Euro per jaar. Een 1000 Wp installatie kost 2000 Euro (2 Euro/Wp) dus uw rendement per Euro is 170/2000 = 0,085 Euro per geinvsteerde Euro.

Een zonnepanelen installatie is dus vergelijkbaar met een ‘staatsobligatie’ met een looptijd van ~30 jaar en een rendement van 8,5 %. Stel dat u geld leent om deze installatie te kopen met een rente van 5%, dan blijft 2,5% over. Deste meer u direkt betaald deste hoger het rendement. De snelste aflossing is 11 jaar, de traagste 40.

Stel u heeft een hypotheek die 30 jaar loopt, die zou u na 11 jaar kunnen hebben afgelost als u in staat was een PV installatie te kopen van 11 keer de waarde van het jaarlijkse aflossingsbedrag, ongeveer 100.000 Euro. Dit zijn flinke bedragen. Het komt aan op de rente, en daar kan onze regering een leuke rol spelen.

Nieuwe Maat, het PV afkoop rendement?

Het zou misschien interessant zijn als er een nieuwe waarde indicator voor PV komt, die het rendement van elke geinvesteerde Euro combineert met de meest voordelige rente, dus de 8,5% van hierboven in combinatie met een standaard fincierings product dat men ook echt zo kan verkijgen, bv. de linaire hypotheek lening tegen Euribor (interbankaire) rentes. Onze staatsleningen hebben een rente van ~3% momenteel, dus moedertje staat zou de hypotheekrente aftrek in 20 jaar door PV inkomsten kunnen vervangen. Natuurlijk dalen de prijzen van PV nog steeds, en kunt u momenteel ook voor 1,7 Euro/Wp panelen kopen. Kortom het PV afkoop rendement ligt momenteel op ongeveer op 5%. 

Stelling : Elke kostenpost kan met PV in 20 jaar worden geelimineerd 

PV Rente aftrek? 

Zijn alle hypotheken nu opeens 20 jaars hypotheken geworden? Natuurlijk hangt dit af van de banken. Maar het zou mooi zijn als deze oefening in Roboeconomics ergens doordrong, dat energie=productie=geld en dat we met hernieuwbare energie alle kosten naar nul kunnen brengen, daarbij de fossiele uitstoot en last op ons eco systeem reducerent. Men zou zelfs kunnen pleiten voor een PV lening rente aftrek die geldt als de PV installatie de hypotheek betaalt. Laat De Jager het niet horen.

Carboon krediet

Ons geld is fossiele brandstof, door het uit te geven voeden we de producenten met wat ze nodig hebben, energie. Onze banken hebben het recht om dit geld in omloop te brengen en zijn zo 100% geinvesteerd in een soort energie die telkens weer opraakt, de fossiele soort, of de soort die mensen niet zelf kunnen maken. Het zou in het kader van een PV gebaseerde omzetting van leningen in geld producerende PV installaties een belangrijke stap zijn om de productie van de PV panelen zelf zonder carbon/krediet te laten plaatsvinden. Geen kolenstroom die de silicon zuivert, maar PV stroom. Dat kan. Het kan ook met zonlicht maar dat is een ander verhaal.