Moondust Concept

Earth must cool down. The climate is heating up, and positive feedback loops are kicking in. The habit of geoengineering with fossil fuels is not working for us, we need to geoengineer in the other direction.

To cool the Earth different approaches have been proposed. We could cool it by pumping up deep ocean water, which would also increase O2 generation at the surface. The usual reference is to sulfur powder release in the upper atmosphere, which would reflect sunlight. It would also be quite polluting and rain down on Earth like acid rain.

Maybe there is a less chemically or practically challenging way to reduce the amount of sunlight that reaches the Earth, and that is to rain moondust on it. We didn’t calculate but the idea of a giant dust blower on the moon appeals to us.. It would send dust in the general direction of Earth, then the dust would fall through the atmosphere and reflect sunlight. Once the cooling has allowed life to reabsorb enough CO2 the amount of dust can be reduced..

 

DigID als Melkkoe

Sinds een jaar of 12 is er DigID, een manier om digitaal in te loggen om zo informatie uit te wisselen met onze overheid. Het heeft gemeenten in de loop der jaren geld gekost, maar ook geld bespaard, en zelfs de service verbeterd. Nu kun je zo van je laptop, tablet of smartphone belangrijke documenten aanvragen, invullen waar je hebt gesolliciteerd of je BTW aangifte doen.

Technisch gesproken is DigID niet zo bijzonder Het is een user/password login, soms met SMS bevestiging. Dat is vrij normaal en zeker niet duur om te laten werken. Je moet het een keer bouwen, maar je kunt de onderdelen letterlijk van het internet plukken. De SMS kost een paar cent per keer. DigID is net zo veilig als de PC of smartphone van de gebruiker. Als die een verkeerde site bezoekt die een keylogger installeert (een onmerkbaar programma dat elke toetsaanslag vastlegt en stiekum naar criminelen stuurt), dan ben je de volgende keer dat je inlogt het haasje. Dat kan beter. De Rabobank heeft een systeem dat werkt met een rekenmachientje dat elke keer op basis van een QR code een nieuw wachtwoord (een getal) verzint.

Enfin. DigID heeft natuurlijk wel een ambtelijk molen om zich heen voor het versturen van brieven enz, en er moet goed opgelet worden of niemand de database hackt of zonder keylogger in gegevens van mensen inbreekt. Maar die kosten vallen in het niet bij de besparingen, en kunnen gespreid worden over ~2200 gemeenten. Het lijkt ons dus niet nodig om iemand te laten betalen voor het gebruik van DigId.

Natuurlijk kan het zijn dat een commerciele partij, bv een energie bedrijf, ook achter het DigId wachtwoord wil, bv. omdat mensen dat makkelijker vinden dan een los wachtwoord onthouden, of omdat dit goedkoper is (en dat is het ook). Die bedrijven mogen betalen omdat ze kosten sparen en omdat ze geen publieke dienst leveren maar een product op de markt aanbieden. Als de concurrentie geen gebruik van gratis DigId maakt zou er prake zijn van oneerlijke concurrentie.

Voor de burger moet DigId echter gratis blijven, of het schiet zijn doel volledig voorbij. De burger zou geld toe moeten ontvangen nu er minder mensen in het gemeentehuis hoeven te werken. Als dat niet zo is dan nog was het niet de burger die hiervoor moet opdraaien, niet bewust althans.

LowtechMagazine.be en Irrelevante Onzin

Niet elke site over duurzaamheid is ook bedoelt om duurzaamheid te bevorderen, de lobby voor fossiel en voor centrale energie distributie (grid) vind plaats op veel niveaus. Het is daarom slim om af en toe een site te checken die lijkt een duurzame uitstraling the hebben.

De site “Low Tech Magazine” trok onze aandacht omdat er een post op kwam te staan die wat opzet en inhoud niet van deze tijd is, maar echter zeer herkenbaar, hieronder de url

Hoe duurzaam is een duurzaam elektriciteitsnet?

Laten we dit stuk eens bekijken, eerste alinea :

“Hoewel het potentieel van wind- en zonne-energie groter is dan de energievraag van industriële samenlevingen, zijn deze energiebronnen niet altijd beschikbaar. Om te verzekeren dat het aanbod altijd aan de vraag kan voldoen, heeft een elektriciteitsnet op basis van wind en zon heel veel extra infrastructuur nodig.”

De voorstanders van het smart grid redeneren dat de variabiliteit van hernieuwbare bronnen kunnen worden opgevangen door stroom van andere plaatsen aan te voeren. Daarvoor zou meer infrastructuur nodig zijn. De energie die van ver komt kan fossiel, getijden, golf of wind zijn. Infrastructuur is een zeer brede term, waar ook batterijen onder kunnen vallen, maar dat wordt hier niet bedoelt. Dat is zo al vreemd omdat batterijen natuurlijk het antwoord zijn op genoemde variabiliteit.

Tweede alinea :

“Die infrastructuur maakt van hernieuwbare elektriciteitsproductie een complexe, trage, dure en onduurzame onderneming. Als we daarentegen de energievraag zouden aanpassen aan het wisselende aanbod, dan kan hernieuwbare elektriciteitsproductie wel heel voordelig zijn. Deze strategie was heel gewoon in vroegere tijden, en moderne technologie maakt ze nog interessanter.”

He? wat? Ok, dus het grid (waar wij doorgaans niks van merken) uitbreiden zoals hierboven noodzakelijk geacht, kan opeens niet. Dat is ook weer een beetje kort door de bocht. Er wordt geopperd de energie vraag aan te passen aan het aanbod, dus geen infra, geen batterijen, maar meeleven met zon, wind enz.. Dat lijkt ons mogelijk (bv. vrieshuizen van veilingen kunnen koude bufferen als er aanbod is van zonne electriciteit, en zo ‘s nachts geen stroom nodig hebben)..

Derde alinea :

“Het idee leeft dat hernieuwbare energiebronnen ons in de toekomst onafhankelijk zullen maken van fossiele brandstoffen. Windenergie en zonne-energie hebben met voorsprong het grootste potentieel. De hoeveelheid energie die Europa praktisch kan uit de wind kan halen, wordt geschat op 30.000 terawatt-uur (TWh) per jaar, of tien keer meer dan het jaarlijkse energieverbruik. [1] Het potentieel aan zonne-energie in de VS wordt geschat op 400.000 TWh, of 100 keer het jaarlijkse energieverbruik. [2]”

Ok, afgezien van de rare zinsbouw…

“In praktijk zijn dit soort uitspraken problematisch. Ze zijn gebaseerd op jaarlijkse gemiddelden, en houden totaal geen rekening met de variabiliteit van windenergie en zonne-energie. In een elektriciteitsnetwerk moeten vraag en aanbod altijd in evenwicht zijn. Dat is relatief makkelijk met fossiele brandstoffen, want die zijn op afroep beschikbaar. Maar de opbrengst van windturbines en zonnepanelen is totaal afhankelijk van de grillen van het weer. “

Daar zijn we weer, die variabiliteit. De eropvolgende alineas zeggen dit over wind en zonne energie, dat is ook bekend. Geen probleem als je de stroom ergens kwijt kan. En de gemiddelden vertellen je dan precies hoeveel stroom je zult kunnen opslaan, als je dat niet doet dan heb je natuurlijk een probleem, maar ook kolencentrales worden bij en afgeschakeld, en in het huidge net zitten al verschillende energie buffers.

“Ten eerste zouden we kunnen rekenen op een reservecapaciteit van klassieke elektriciteitscentrales die op fossiele brandstoffen draaien. Die centrales worden dan ingezet als er onvoldoende wind en zon is. Ten tweede kunnen we veel meer windturbines en zonnepanelen plaatsen, zodat er zelfs bij bewolkt weer en bij lage windsnelheden voldoende hernieuwbare energie is.”

Elk redelijk up to date persoon herkent meteen dat hierboven het probleem kunstmatig in stand wordt gehouden. Dit doe je door fossiele buffering voor te stellen of meer wind en zon zonder over opslag te praten. Dat gebeurt in de volgende alinea’s onder de titel “Strategie 1” en “Strategie 2”. Beide zijn natuurlijk slechte oplossingen, hoewel we grote voorstander zijn van hernieuwbare “overcapaciteit”.

“Strategie 3” is (verrassend) meer grid! Dus Europees Elektriciteitsnet, dat er al is overigens, maar dat uitbreiden :

“Voor een Europees elektriciteitsnet met een aandeel van 60-100% zon en wind moet de capaciteit van het hoogspanningsnetwerk zeven-twaalf keer groter worden.”

Dit zijn berekeningen in de trant van “Als we de boot willen leegscheppen met een theelepel zijn de drie jaar bezig.”. Je kunt zo al zien dat deze denkrichting tegelijk dom en kansloos is. Waarom deze zo uitgebreid aanhalen?

“Strategie 4”. Energie opslag, ok, nu komt het! Het is een goed idee maar er zijn problemen..

“Ten eerste: hoewel er geen nood is aan het bouwen en onderhouden van een reservecapaciteit van fossiele energiecentrales, wordt dit voordeel teniet gedaan door de bouw en het onderhoud van de energieopslag. Inderdaad, dit heet vooruitgang, veel minder complex, een batterij kan automatisch functioneren, een centrale niet!

Ten tweede hebben alle opslagtechnologieën laad- en ontlaadverliezen, en bijgevolg zijn er meer windturbines en zonnepanelen nodig om dit verlies te compenseren.” Het grid heeft ook verliezen, maar die zijn groter. Een van de 40 centrales in Nederland draait alleen om de grid verliezen op te vangen.

“Onderzoek heeft uitgewezen dat het efficiënter kan zijn om windenergie te vernietigen dan op te slaan: de energie die nodig is voor het bouwen en onderhouden van de energieopslag, is groter dan de energie die verloren gaat als de turbine wordt stilgelegd. ” dit is onzin, de Giga factory van Tesla gebruikt zonne energie voor batteij productie, maar in het algemeen is er geen verhouding tussen de energie voor het bouwen van opslag en de energie die een turbine levert.

Er wordt vervolgens uitgerekend dat er vele terrajoules opslag nodig zijn om de hernieuwbare energie te bufferen. Dit lijken ons grote getallen, zoals bv 1,5 maand productie equivalent. Waarom 1,5 maand energie opslaan, dat krijg je niet eens opgeladen! Wat wordt vergeten is dat de aanvoer en delving van fossiel miljarden kost, en ook energie vreet, want kolen zweven niet vanzelf naar de centrales, en gas en olie infrastructuur bouwen zichzelf niet. De energie nodig per vat olie is in de laatste decennia gestegen en kan makkelijk groter dan 1 zijn, dwz voor 1 vat olie op de markt worden 40 vaten olie verbrand. De laatste zin over opslag maakt de tendentieuze aard van de ‘analyse’ duidelijk:

“Er zijn veel andere technologieën voor het opslaan van energie, maar die hebben allemaal unieke nadelen die ze onaantrekkelijk maken bij gebruik op grote schaal.”

  Dus?

“De nood om het hele systeem te overdimensioneren verhoogt ook de financiële investering en de tijd die het kost om een overgang te maken naar hernieuwbare energie.”

 Dan hadden we het over 12 keer niet? Dat vergt minder dan die opslag bouwen? En lost het het probleem op?

“Het bouwen van zonnepanelen, windturbines, transmissielijnen, reservecapaciteit en energieopslag met energie afkonstig van hernieuwbare energie is evenmin een oplossing: ook dan wordt een overdimensionering verondersteld, want we moeten de hernieuwbare energie-infrastructuur bouwen die de hernieuwbare energie-infrastructuur zal bouwen.”

Klopt, maar lokaal, bij de productie faciliteiten. Dat is iets anders dan overdimensionering ter bestrijding van variabiliteit.

“Strategie 5” Vraag aanpassen aan het aanbod.

Tja, dat is een nieuwe versie van efficiency. Het voorkomt de transitie naar een gebuffered energiesysteem, iets dat logisch is want kolen zijn tegelijk een energie bron en opslag medium, windmolens en zonnepanelen zijn alleen brond, dus de opslag is een natuurlijke component.

“In dit scenario wordt hernieuwbare energie ideaal gezien alleen maar gebruikt als de zon schijnt of de wind waait.”

De auteur is niet van deze wereld. Ten eerste is dit natuurlijk al het geval, de wind en zonne stroom komt variabel op de markt, waardoor de stroomprijzen dalen en sommige bedrijven nemen dan juist af (bv. alluminium smelters).

“Als we daarin zouden slagen, dan zou er helemaal geen nood zijn aan energieopslag, reservecapaciteit, of een overgedimensioneerde transmissie- en generatiecapaciteit. “

Tja, maar dan loop je 1. de goedkope energie mis en 2. doe je niks aan het klimaatprobleem en zul je 3. toch extra zon en wind capaciteit moeten bouwen.

De auteur gaat door dat we omdat het bovenstaande ook lastig is, maar tekorten zullen moeten accepteren.

“Dat impliceert dat we afstappen van de verwachting dat we 24 uur per dag en 365 dagen per jaar zoveel elektriciteit hebben als we maar willen.”

en

“als het Verenigd Konikrijk 65 dagen per jaar een elektriciteitstekort zou accepteren, dan zou het elektriciteitsverbruik helemaal op hernieuwbare energiebronnen kunnen steunen (wind, zon, golf, getijden)”

Natuurlijk is bovenstaande opmerking onzin. De redeneerfout die gemaakt wordt is dat de grote getallen suggereren dat iets niet kan. Maar zo is het ook niet met kolen en olie gegaan. Niemand had benzine of diesel motoren, de aanvoer was er niet tot er steeds meer bronne kwamen en men de motoren en andere gebruikers van fossiele energie ging bouwen (in NL bijvoorbeeld het gasnet). Dat vergde enorm veel energie en grondstoffen, maar het gebeurde wel, omdat er mensen aan verdienden.

Bij wind, zon, golg/gedijden en geothermie (voor warmte en electriciteit) hoort opslag. Al deze industrieen zullen de ontwikkeling en beschikbaarheid van opslag oplossingen ondersteunen en als deel van hun expansie strategie hanteren. Elon Musk heeft voorgerekend dat er maar 100 Gigafactories op aarde nodig zijn voor alle stroomopslag.

Ransoenering van fossiel om capaciteit te gebruiken voor de productie van hernieuwbare bronen en opslag lijkt ons echter wel een goed idee!

Het stuk in LowTech Magazine is niet zozeer slecht omdat het een probleem schets dat wij niet valide vinden, maar omdat het een oplossing suggereerd die voorbij gaat aan de bijna niet te stoppen onafhankelijke initiatief rijkheid van onze wereld economie, waarin bijna elke deelnemer belang heeft bij goedkope energie op afroep. Er wordt gesproken van een ‘succesvolle strategie’ maar wat is dan succes? Dat je geen extra zon en wind of extra grid (wat je niet nodig hebt) of opslag hebt gebouwd? Iedereen snapt dat waar een behoefte leeft die zal worden beantwoord door productie. Daarom vinden we het artikel irrelevante onzin.

Stop op Uitbreiding Luchtvaart tbv Electrische Innovatie

De groei van het luchtverkeer loopt uit de hand. Steeds meer kleine luchthavens worden bijgeschakeld, en grotere worden uitgebreid om maar aan de vraag tegemoet te komen. De tickets zijn goedkoop ondermeer omdat er weinig belasting over de brandstof wordt geheven. Ondertussen zitten burgers in de smog en het lawaai.

Ten behoeve van de reductie van CO2 uitstoot zou men al die uitbreidingen en toename niet willen. Dit is zeer urgent omdat emissies die eenmaal zijn gebeurt heel moeilijk zijn terug te draaien. Het is zo urgent om iets te doen dat de politiek niet langer in staat lijkt het noodzakelijke tempo bij te benen, als het dat al zou willen. De Nederlandse politiek is iig nog in grote mate in de greep van de banken en fossiele bedrijven, die altijd geld genoeg hebben om iets te beloven, later, als niemand oplet.

Electrische propellor vliegtuigen zijn veel efficienter dan straalvliegtuigen, omdat een straalmotor op hoogte steeds minder goed werkt.

Intussen staat de techniek niet stil. We hebben niet alleen steeds efficientere vliegtuigen, maar tegenwoordig ook het perspectief van het electrische vliegtuig. Zo’n vliegtuig heeft batterijen aan boord, electromotoren en is stiller, schoner en efficienter. Kleine modellen zijn er al, net als vliegende auto’s, omdat je met electromotoren makkelijk een aantal in plaats van twee of vier kunt gebruiken. De belemmering is nu nog het gewicht van de batterijen. Deze zijn echter in constante ontwikkeling, met af en toe een doorbraak.

De meest recente doorbraak in batterij techniek is de uitvinding van solid state batterijen waarin het vloeibare electroliet vervangen is door plastic of een andere stof. Deze batterijen zijn niet alleen veiliger maar ze halen ook capaciteitswinst. Het is een kwestie van tijd tot batterijcapaciteit groot genoeg is voor een transatlantische vlucht.

Het is idioot om in de vijftien jaar die het nog duurt voordat er een getest groot electrisch vliegtuig is onze toekomst te verpesten met fossiele vluchten, zeker als het om vakanties gaat. De alternatieven, trein, auto, bus, hyperloop, zijn veel makkelijke klimaatvriendelijk te maken dan meer vluchten en meer/grotere luchthavens. Het is daarom geen gek idee om een moratorium op uitbreiding van luchthavens uit te vaardigen, tot electrische vliegtuigen beschikbaar zijn, danwel om de groei van luchthavens te koppelen aan investering in electrische vliegtuigen.

Goedkope vluchten ondermijnen de ontwikkeling van energie efficientere, schonere alternatieven

We genieten enorme welvaart door het benutte van fossiele hulpbronnen, maar deze welvaart wordt nu ook door deze bronnen bedreigd. Het is een goed idee eens een kleine pauze in te lassen voor we blindelings de economische krachten volgen. Deze hebben ons in de huidige rampzalige situatie gebracht, en zullen deze (als we de luchtvaart laten toenemen) nog rampzaliger maken. Een moratorium tot we veiliger, gezondere manieren hebben ontwikkeld om te vliegen lijkt ons fair.

 

 

 

How to “Pick up the Tab” of pollution, as the UN wants..

The above makes perfect sense. Pick up the tab, like a rock band that destroyed a hotel room, our pollutors, when it comes to CO2 or other harmfull ‘externalities’ need to pick up the tab. Pay for the restauration, cleanup. We have seen this in many oil spills, Exxon Valdes, the Gulf oil spill and most probably now in Athens, which has had a major oil diseaster nobody reports on.


Clean this up oil dickheads

But money on it’s own is not the best remedy against such events, whether it is toxins that kill small animals, bees in the US right now, or some mine who’s toxic basins have overflowed in a storm or the dams of which have broken, like it happend in Spain. All these events have and would cost enormous amounts of money to deal with, and these companies (for example BP) would be fighting the claims all the way, or simply fall over like TEPCO, go bankrupt, and go home.

Our money is carbon credit. If it doesn’t buy fossil fuels it is still useless, This is not an accident. Our economy is a system to distribute fossil resources (and indirectly all others) to maximize the cashflow for private banks and profit for private oil companies.

We have been writing about something we call carbon credit. This is our money. It has value in our economic system anyone who owns it can buy fossil fuels with it. This is the hidden fundamental assumption in our economy. Most people think of money in terms of some universal trading token, but it isn’t universal, there is an mechanism at work we need to aknowledge, and this is the competitive distribution of fossil resources through competition for money.

Just try to think of a world in which the Euro or Dollar bought everything except fossil fuels. You could work but you can’t heat your home with your paycheck. You could not drive anywhere. You could not buy bread because the baker needs something to heat the ovens. You could not buy clothes because the logistics of them is fossil based, the growing of cotton is fossil fuel based. You could not go to a movie because the projector needs electricity from fossil powered power plants. Even if the mix is shifting today, our credit system relies on fossil fuels, not renewables. That is why we call it the carbon credit system.

If you ask for money to restore nature you will recieve fossil credit, and using it will destroy the world some more.

“Picking up the tab” in this system, so lets assume for a second there’s no renewables at all, means the pollutor has to allocate money to buy fossil fuels to fix things. The diesel in the ships that clean up an oil spill, the diesel in the trucks that deliver the chemicals that clean the birds, or those that plant trees. In some cases there is no other measure but time, and then the victims are awarded money because their lives have been shortened or destroyed. That money is spend on trips and food and clothes, so on fossil fuels. In the end, as our economy dictates, no real progress has been made, we are stuck in a profitable near misery and mild stress. The disaster has been forgotten, the claim money stream blocked pending a court case the claimants can’t afford. The mentality of the industries that is causing these problems is really that grim.

So how to deal with pollution from industry in general. The key is to avoid the ‘economy’. The key is to allocate resources towards the creation of an independent capacity to restore and revive our environment or ecological resources. Up until now it has been done within the economic system, and this meant that certain problems (like the manure nitrogen problem) actually became economic cash cows, incentivising the distruction of ground water by dumping nitrogen on land, while also keeping up the nitrogen fertilizer cashflow.

Clean up companies need to be green themselves. So a oil spill cleanup needs to be done with electric ships, running on solar. To get these ships and the solar power plants to power them one can use claim money. The simple pattern is you green your clean up operation first, then clean up. Another is to reduce the need for whatever caused the disaster as a way to reduce the risk. So if a tar oil train derails and burns a town. use the money to lower the demand for tar, using renewables.

This does two things. First it creates an independent capacity to restore and clean up nature, that can operate and very low cost, because it has it’s own energy (and perhaps food) resources. Secondly the punishment of spilling oil is not selling more oil, but less in the future. The money which can run in the billions in each case, is much better spend in long term energy resources, in autonomous clean up capacity, than on temporary fixes.

When the Gulf oil spill happend, the solvent for the slick was tried and supplied kind of randomly. Without testing the health effects. It could be toxic, carcinogenic. It could be waste someone had in a pond that needed to be dumped somewhere, and now it was dumped on the oil spill and people where happy about it. This kind of screaming cowboy shit we don’t want anymore. Let all the disaster corporations pay into a claims fund that is used to run a clean energy powered taskforce that can do cleanups, restaurations, all the stuff you need, and make the money go towards scaling up it’s operations wherever needed, or desired. That is also a great way to start the #Roboeconomy 😉

The Rise of Extraeconomic Communities

We have written here about the Roboeconomy, or real life 3.0 in Max Tegmark speak. It is the economy that succesfully integrated human welbeeing, renewables and automation. We are in a transition to it now as automated systems are becoming easier to own by end consumers instead of producers.

The extraeconomy or an extraeconomy is a small economic system that lives outside the wider fossil credit (EU, Yen, $) controlled economy, and is thus not vulnerable to investors trying to buy it and take its resources.

Extraeconomic communities can exist within the physical wider economy, but are more likely to exist in locations where the fossil credit economy can’t reach, that is to say places that do not have any resources to export, that don’t easily support humans, so where the (fossil fuel) cost of keeping people alive and happy can not be justified by the generation of cashflow elsewhere. The middle of Australia or remote parts of Morocco or any old desert or remote forest village is usually already extraeconomic. These places allow poor lives on the scarce resources available.

But with renewables that can change. This is because renewables provide a resource, electricity (and heat/cooling) that has many applications. Alic Springs is actually trying to get a big solar farm, being resisted in it’s attempts. Now if it has that farm and the energy it provides it can in turn generate water, it can plant trees and green the area. It can shape the land with electic machines to become even more habitable. It can cool offices so the people can be more productive and comfortable. It can solar power any type of logistics it needs and thus become a fully functional community as if it was situated much more favourably. Why? Because the energy is free.

We can imagine that with a few component technolgies being

1. Water harvesting
2. Electric heavy transportation
3. Solar/Wind/Geothermal generation
4. Electic construction equipment
5. (optional) LED growing
6. A separate unique currency that can not be exchanged into fossil credit currencies

Any place with sufficient renewable resources can become viable. Internet, virtual reality and cheap electric transportation (including hyperloop and eflight) will make it acceptable, if not really pleasant to live outside big cities. Then people can tend to large areas of new growth forest, see their surroundings shaped by robots to maximize their enjoyment.

The pressure to survive on a fossil diet means we have to compete for the share given to us, as the amount of fossil fuel is limited. This is done by competing over money, by trying to make profit on our deals, making them inequitable by definition. The renewable resources we are now starting to use are spread out geographically, and thuse distribute production capacity and thus wealth in a way that with a low enough population density nobody needs to endure scarcity or compete.

The above described fossil scracity driven competition is also the reason natural resources are shipped across the globe, this pressure to make profit is nearly everywhere. Of course it is the people with adventurous minds that will be best fit to give way to this competitive pressure, but that’s not the reason why they do it. It’s financial desperation usually. That doesn’t need to exist in the roboeconomy, and will certainly not exist in the extraeconomic communities.

We think we should design an extraeconomic model community for use in different climatic regions. The purpose if them being ecorestauration without economic exploitation, so true addition of natural resources, carbon capture, biodiversity increase, species conservation and giving humans a happy life. The rules are thus:

1. Only use solar, wind, geothermal, wave/tidal energy
2. The community members are to increase biomass, capture carbon dioxide
3. The community lives of a one figure and shrinking percentage of the biomass it creates
4. No external economic involvement is allowed, travel/internet is of course free

A managing body that allows fossil credit to be allocated to the creation of extraeconomic communities, as well as to fund the external existence of community members can be created. It can facilitate the exchange of knowledge and human resources between communities.

Of course we do not need an iron curtain mentality, it is more as if one manages a number of companies, who also do not allow their employees to leave at will, work for other companies or sell assets randomly. In that sense some companies are already becoming partly extraeconomic, like Volkswagen using wind power, but a large portion of their cashflow as well as their product remain tied into the fossil credit economy.

An early 1900 cattle ranch in Australie as extraeconomic, if it did not deplete the land and would not have sold the cattle. Most US settlers lived extraeconomic, as most things one needs to survive have for the longest time been supplied by nature. What makes this extraeconomic concept different is that renewables add a wealth enabling factor in places that without it would be uninhabitable, and thus we can inhabit the most remote unbearable places and make them thrive. Of course it makes most sense to start with easy ones.

Of nobody wants to live in the middle of nowhere planting trees, we still have the Roboeconomic approach, so we use robots to do the job, with maintenance robots to keep things running. But we think the different effect of renewables on the geographical viability of communites will catch on, maybe we can even play a role.

The Future of Boring

Elon Musk has started the Boring company next to his Tesla factory, to find a solution to the frustrations of his commute. He has now permission to drill a tunnel towards the nearby airport, and he has revealed concepts of how the tunnel will be used.

During an interview Musk agreed tunneling may have an application on Mars too, as the planet is cold, radiation is harsh on the surface, so most people will be living underground. Whatever the plans, we think drilling on Mars will not involve hauling a multi ton dril machine all the way through space to Mars.

The hyperloop is another reason to learn more about tunneling. The hyperloop is basically an electric driven maglev that will travel to a near vacuum, experiencing almost no friction. This mode of transportation will be able to compete with airflight directly, but will require tubes and control systems be layed on already densly populated land. The obvious idea is to move underground.

But these systems don’t need tunnels per se, they need tubes. Tubes can be made of steel, or as a concrete lining (which can already maintain the necessary vacuum for a hyperloop). But we think keeping things above ground will allow work on the hyperloop as well as traffic transit systems to progress faster. We would know to suggest a fast forward way to build tubes (one not seen tried until now) and we also know how to build tubes with less cost (also new approach), even with known tech (concrete/steel tubes on pilons) the desired product is achieved faster than by tunneling.

Basically the slowest component in the hyperloop/transit system should be eliminated to allow fast parallel deployment in many places. That doesn’t mean it will be easy to line up tubes over long stretches, or cheap or too fast to build them. That’s why other tech needs to be employed in our opinion.

Elon Musks success, even if he has stretched confidence of investors to the absolute limit (and has been stretched himself by investors to near breaking point), is inspiring. A Tesla car really does feel rock solid and really does wizz you up steep roads like its nothing. The fortitude it took for this to happen in the highly financialized car and pro fossil manufacturing environment he started in shows he knows his dreams and knows they can be real. This is inspiring others to think less about what they are asked to achieve, or what others achieve but more about what they like to achieve, or what is actually possible to achieve.

How about city streets where cars can be parked under the pavement, drive in tunnels under the street, with ventilation systems  planted with Solar powered LED lighted CO2 scrubbing plants sucking the exhaust fumes and Tesla elevator systems to get the cars up and down where needed. Electric cars can even start driving on second floors, although it seems improbable we will ever have to go through such hassle with VR and AR developing as it is.