Het Nova Zembla Syndroom

De radiocampagne "Geef de Aarde Door" is lovenswaardig. Besparen is al jaren een punt van aandacht, oa vanwege het klassieke zuinige denken van ons Nederlanders. Als het om de Aarde gaat is er geen issue, die geeft je door, maar als het om onze welvaart gaat redt je het met bezuinigingen niet. Besparen en bezuinigen zijn echter een goede manier om zonder hinderlijke investeringen in de toekomst op dezelfde voet door te gaan. Is dat in uw belang?

De zon geeft ELK JAAR een veelvoud van onze overblijvende fossiele voorraden 

Een van de klassieke verhalen van zuinig overleven is dat van de overwintering in het Behouden Huys op Nova Zembla. De zeelieden van Willem Barentz brachten zes maanden door in een ruimte niet groter dan een klaslokaal. Het was te koud, het schip zat vast, het kostte Willem Barentz uiteindelijk zijn leven. Zonder goed over consumptie na te denken had geen van de manschappen Amsterdam ooit teruggezien.

Nova Zembla was koud en donker, dat biedt weinig opties. Een moderne ingenieur zou snel opmerken dat er vast wel veel wind en golven in de buurt waren, en dat daarmee het Huys comfortabel warm te houden was geweest als het goed geisoleerd was geweest, en dat er zelfs een verwarmde kas met verse groenten vanaf had gekund. Maar dat soort kennis en technologie had men natuurlijk niet in 1596.

Energieknabbelaar, beter dan een energieuitvreter. 

Maar zelfs met die kanttekeningen, zitten wij momenteel in dezelfde situatie? Zitten wij op Nova Zembla met maar zoveel essentiele voorraden? Of is dat een waan die vooral goed uitpakt voor de sector die ons het ransoen uitdeelt. Wat gebeurt er als dat op is? Stel dat de mannen van Barentz tot de laatste snik in het Behouden Huys waren gebleven, was dat dan niet hun laatste snik geweest?

Energiebron 

Besparen is verstandig, maar opwekken is verstandiger. Het is een manier van besparen die ook nut blijft hebben wanneer energie in het algemeen schaarser wordt. We denken vaak in termen van equivalentie, maar aan de prijzen van stroom en gas is duidelijk te zien dat er een verschil is : fossiel raakt op. Het uitbreiden van onze opwekkings capaciteit is de ideale benadering van de energie transitie. Een zuinige lamp zonder stroom is een nutteloos ding. Een zonnepaneel zonder lichtbron prikkelt de creativiteit. We zitten niet op Nova Zembla, en we hebben moderne technologie. We kunnen de aarde dus een stuk verbeterd doorgeven als we willen, hem alleen maar (en waarschijnlijk in slechtere staat) doorgeven is te zuinig…

Liever Feed-in dan Feed out!

De consumentenbond kwam recent in het nieuws vanwege het protest dat het momenteel organiseerd tegen de verrekening van de aansluit kosten van nieuwe kolencentrales over ieders electriciteits rekening. Deze kosten bestaan voor een deel uit de werkelijke kosten voor de aanleg van de aansluiting en voor een deel voor de verspilde overcapaciteit, dwz er wordt stroom het net in gestuurd dat niet wordt gebruikt, maar wel geld kost. 

Het kwalijke is dat de stoom van de centrales niet eens voor nederlandse consumenten is, de stroom wordt naar Duitsland getransporteerd. De kosten komen neer op 40 Euro per aansluiting per jaar, of in totaal 1 miljard Euro.

"Precies drie jaar geleden besliste de Tweede Kamer unaniem bij motie van CDA Kamerlid Liesbeth Spies dat deze verborgen kostenpost niet mocht worden doorgeschoven naar de Nederlandse consument.

Als we de 40 Euro voor 10 miljoen aansluitingen (400 miljoen) gebruiken om mensen die zonnestroom aanschaffen een hoger rendement te geven (dwz stroom die je teruglevert brengt meer op dan stroom die je verkoopt), dan zou dit geld in plaats van tot een nutteloze netwerk uitbreiding en meer vervuiling leiden tot een afname van gebruik van fossiele brandstoffen (het zomer deel) en dus een verbetering van onze luchtkwaliteit en misschien zelfs tot de enorme ecologische besparing die het niet bouwen van een kolen centrale met zich meebrengt. 

Files Cash Machines

Snelwegen en files zijn cash machines. Terwijl de brandstof prijzen stijgen zijn er plannen om meer snelwegen aan te leggen. Wie heeft daar bij baat bij? Een goed voorbeeld is de A13/A16 verbinding bij Ommoord. Er is hevig protest tegen deze snelweg, niet alleen omdat het funest is voor de luchtkwaliteit (Overschie waar ondergetekende vandaan komt is het schrikbeeld), maar ook vanwege de geluids overlast en de vernietiging van het Bergse bos.

Maar veel belangrijker is dat het verkeersproblemen niet lijkt op te lossen. Het leidt tot extra files! Er is twijfel aan de modellen en kennis over de mechanismen en logica achter de aanleg wordt niet met het publiek gedeeld. Bovendien veroorzaakt fijnstof 4,5 jaar vroeger intredende dementie.


Argumenten tegen het idee dat de weg verkeers problemen oplost

"Bij Rijkswaterstaat was de hoogste prioriteit het vervallen van de A13/A16. De A13/A16 zorgt voor onoplosbare verkeers problemen. De A13/A16 is te duur. De A13/A16 kan niet met tol gefinancieerd worden" 

Waarom zou je wegen aanleggen tegen de wil van de bevolking, tegen de logica voor doorstroming, tegen de wil van de lokale bevolking die daarvoor levenskwaliteit inlevert? Het antwoord is simpel. Wat je ook met wegen doet, het is geld in de portemonai van de verkopers van olie, diesel, beton, asfalt. De mensen die marge pakken over het storten van beton zijn altijd op zoek naar een kans om dat te doen. Eerder maakten we een berekening voor het knooppunt leiderdorp

4,6 miljoen liter benzine die per jaar bij Leiderdorp wordt verspilt kost vandaag 7,7 miljoen Euro (1,68/L Euro95)

De NOx en fijnstof problematiek heeft een keerzijde. Voor elke gram NOx is een aantal gram benzine, diesel of LPG verbrand. Wat men daar aan verdient is een prima motivatie om wegen aan te leggen. Of auto’s nu stilstaan of rijden, ze zorgen voor cashflow voor onze financiele instellingen en energie verstrekkers. 

Genetische Gemanipuleerd, Hoe Komen we Er Vanaf?

Monsanto’s genetisch gemanipuleerde mais variant MON 810 is recent verboden in Polen en andere europese landen op initiatief van Frankrijk. De pollen van de mais zouden giftig zijn voor bijen. De bijen populatie heeft toch al zwaar te lijden onder herbiciden zoals die van Bayer, waar in Duitsland een moratorium op werd afgekondigd.

Veel gewassen kunnen niet zonder bijenbestuiving 

Mosanto laat zich echter niet uit het veld slaan. Het heeft nu een van de grootste bijen onderzoeksinstituten Beelogics gekocht. Wat is nu makkelijker, van de bijen expertise gebruik maken om de bijen te beschermen (als dat kan), of om het instituut te smoren in geld en door te gaan met het produceren van gewassen die de bijenpopulatie ten gronde te richten? En hoe zit het met de vogels die bijen eten, en met de vissen in het water waar de slecht afbreekbare chemicalien in terecht komen?

De gouverneur van de provincie waarin het Amazone  regenwoud ligt is tevens de grootste soya producent.

Monsanto’s Expansie 

In landen waar de relatie tussen politiek en wetenschap zwak genoeg is om de duidelijke waarschuwingen te kunnen negeren, of waar zoals in India de werenschap tav voedselveiligheid bij het arriveren van Monsanto nog in de kinderschoene staat, kan Monsanto voet aan de grond krijgen. Elders wordt al snel geconcludeerd dat we hier te maken hebben met een ecologische nachtmerrie en verschaling van de voedingswaarde. Europa is desalniettemin een grote importeur van soja vlees en veevoeder, iets dat ook anders en veel gezonder kan met bv. snijbonen or algen (dat is wettelijk toegsetaan. Die zouden dan misschien niet zoals Ingrepro in Nederland gevestigd moeten worden, maar bv. in midden Frankrijk, wat de business case acuut positief zou doen uitvallen).

Het geld zit bij Monsanto en daarmee ook een (corrumperende) politieke macht omdat Monsanto het gebruik van fossiele brandstoffen in de landbouw maximaliseert. Het bedrijf is daarmee verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de cashflow en fees in de agrarisch gerelateerde financiele en energie sector en een belangrijke driver van NOx vervuiling en klimaatverandering en ontbossing. Het is wachten op acute hongersnoden in landen die de kunstmest, chemicalien en zaden niet meer kunnen veroorloven, want dan brengt het land opeens niks meer voort.

Geen GMO en Lokaal kan best 

Het zou veel beter zijn onzelf en het vee in Europa te voeden met bv. bonen, erwten, lupine en klaver die hier prima groeien, of bv. met algen (wettelijk toegstaan als bijvoeder). Ingrepro heeft er net een pilot opzitten waaruit blijkt dat een algenfarm van 10 hectare rendabel zou zijn, en dat is in Nederland. Leg hem aan in midden Frankrijk en je zit snor, stikstofrijke effluenten genoeg. De man in dit filmpje vergeet te beginnen met op te merken dat algen CO2 verorberen alsof het mest is, dat is bij planten ook het geval, en een reden waarom in kassen soms gas gestookt wordt voor de CO2. 

Beelogics website

De Turkse Connectie

President Gül van Turkije staat te glimlachen op de Dam naast onze koningin Beatrix. Veel van zijn voormalige landgenoten maken deel uit van onze economie. Hele wijken van steden zijn overwegend bevolkt met mensen uit Turkije die in de tachtiger jaren als goedkope werknemers werden aangetrokken. Hun inkomen ging vaak voor een deel terug naar Turkije en voedde daar een deel van de welvaart (even los van het feit dat Turkije een prachtig vakantieland en voormalige wereldmacht is). Sommige mensen vinden de intergatieaanpak een mislukking, maar het kan niet ontkend worden dat veel mensen van turkse komaf nederlander zijn en een oorzaak zijn van onze welvaart. 

Klik voor een grotere versie  (bron)

Turkije heeft veel zon, en daarmee is het een rijk land. Net als Spanje en Italie en Griekenland zijn het potentieel productie landen, maar op een of andere manier is dat potentieel nog niet aangesproken. Een zonnepaneel in Turkije levert twee keer zoveel op als een in Holland! Maar op allerlei ander gebied heeft het aanwenden van zonne energie in Turkije een economische potentieel dat niet mag worden weggevlakt, een potentieel waar Turkije zelf misschien ook bewust aan het worden is. 

Turkey’s renewable energy resource potential is around 136,600 MW. However,

Turkey uses only 13.6 per cent of its domestic renewable energy resources. (bron)

Dat is vast veel minder 

Yes! (bron

De ambities van Turkije lijken niet al te groot, dat is te lezen in een stuk over een nieuwe wet tav een zogenaamd feed-in tarif. Dit is een vergoeding voor groene stroom. Men kan deze discussie beter plaatsen door zich af te vragen "Als alle stroom van zonnepanelen kwam, hoeveel krediet zou ik er dan voor moeten ontvangen". Het vreemde antwoord op die vraag zou zijn "Alles wat verdient word met machines of processen die je stroom gebruiken". Een soort non-antwoord. Het lijkt ingewikkeld omdat in een duurzame economie waar mensen zelf energie ter beschikking kunnen stellen, deze mensen ook krediet kunnen verstrekken om aan degene te geven die hun energie gebruikt in ruil voor wat deze produeren. Dat is een totaal ander model dan simpelweg geld ontvangen voor je stroom, waarmee je producten koopt die misschien wel in China zijn gemaakt met kolenstroom uit Indonesia. Normaal geld is een probleem voor een duurzame wereld economie, maar dat terzijde. Turkije moet industrie en productie aanpassen aan duurzame energie bronnen, en dan is de prijs van de stroom makkelijker te bepalen.

"The turkisch renewable green energy law guarantees a price of 7.3 U.S. cents (5.6 euro cents) per kilowatt-hour for wind and hydroelectric power and wind energy, 10.5 U.S. cents (8.1 euro cents) for geothermal energy, and 13.3 U.S cents (10 euro cents) for energy from waste products and solar energy" (bron)

Burgaz Windfarm

Een ding is wel zeker: Productie is goedkoper in Turkije dan in Nederland. We zouden daarom misschien meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden van import uit Turkije dan uit China, alleen al omdat dat minder vervuilend is. Of alle mogelijkheden op dat gebied zijn verkend is maar de vraag..

Gezamelijke Inkoop Fresnel Lenzen?

Fresnel lenzen zijn interessante objecten om mee te experimenteren. De grote lenzen kunnen zonlicht zo sterk concentreren dat men er beton mee kan smelten. Het is niet makkelijk om aan deze producten te komen. Greencheck heeft bij een producent maar de prijzen geinformeerd:

1.  50inch lens is USD 135 size 1040x780mm, thickness 3mm,spot focus, minimum order quantity is 6pcs.
2.  65inch lens is USD 245 size 1440x810mm, thickness 3mm, spot focus,minimum order quantity is 10pcs.
3.  1000x1000mm lens with line focus is USD 225 size 1000x1000mm, thickness 3mm, line focus , minimum order quantity is 10pcs. 

Greencheck nodigd mensen uit om te reageren als zij willen meedoen met de aankoop van een lens van het eerste type. De deelnemers zullen op deze pagina worden bijgehouden. Zeven stuks in totaal is genoeg. De import en verzending zal wel wat meerkosten met zich meebrengen, oa btw. Wilt u meedoen dan kunt u een email sturen naar info@greencheck.nl

Energieopslag In Zwaartekracht

Een gewicht in een kerktoren, een van de oudste typen batterijen? (bron)  

Electriciteits opslag is een kunstmatig probleem. Het is een probleem dat een beschermende werking heeft voor bedrijven die profiteren van centrale opwekking en netwerk distributie van stroom, want zonder opslag moet de stroom steeds opgewekt worden op het moment dat we deze willen gebruiken. Het zou de hoogste prioriteit moeten krijgen om electriciteits opslag (en warmte opslag) in praktische zin ruimte te geven, omdat dit investeringen zou kunnen verleggen van het netwerk en handel (een structurele verliespost) naar opwekking (de enige winstpost).

Een waterbatterij 

De praktisch haalbare oplossingen zijn momenteel kunstmatig te duur. Flow batteries zijn gemaakt van goedkope materialen, maar kosten vreemd genoeg miljoenen. Waterstof kan als het uiteindelijk wordt toegepast als warmte en electriciteits bron tot 70% efficient worden aangewend. Maar er is een derde optie, een die aansluit bij de momenteel meest gangbare vorm van electriciteits opslag, zn. pumped storage hydro electricity. Pumped Storage Hydroelectricity is het opslaan van energie in water dat men met een pomp naar een hoger niveau brengt. Men kan de energie weer terugwinnen door het water door een turbine te laten stromen. 

Energie (Joule) = Massa (Kg) x Zwaartekracht (m/s^2) x Hoogte (m)

Voor 10 kWh (30 huishoudens) of 360 MJ is nodig:

Die energie is op te slaan in een blok beton (of een beetje meer zand) van 7 bij 7 bij 1 meter die over een afstand van 25 meter wordt bewogen. 

Het hijsen en neerlaten gaat met dezelfde motor/generator, een vrij efficiente manier van gebruik of generatie van stroom. 

Nederland is niet zeer geschikt voor deze techniek, hoewel er nu ook ‘gravitational vortex’ turbines zijn die met een zeer gering verval toch vermogen kunnen produceren, dus een paar meter extra in de polder of het IJsselmeer (hoewel we dan niet van opslag spreken) is genoeg. Maar deze vorm van opslag kent andere gedaanten die hetzelfde principe uitbuiten, namelijk het creeren van potentiele energie. Dat kan zoals al eeuwen in kerken gebeurt ook met gewichten. Daarbij is het voordeel dat het volume gereduceerd kan worden, want de soortelijke massa van zand, steen of ijzer is een veelvoud van dat van water. 

Een energie systeem met een cilinder in een schacht 

Video Presentatie

Het is duidelijk dat we hier met grote installaties te maken hebben, maar het voordeel is dat deze relatief low tech zijn, en makkelijk onder de grond onder te brengen. De materialen zouden bv zand in een metalen container kunnen zijn. Maar als men creatief met dit concept omgaat, dan kan een huis zelf de massa zijn, die zich op een paar hydraulische pomp/generatoren bevind. Wordt stroom opgewekt dan stijgt het huis, en als men stroom nodig heeft dan laat men het huis dalen. Dit zou de meerkosten van een opslag systeem behoorlijk reduceren. Wat zou u zeggen van een ronde vijver van 30 meter doorsnee, 10 meter diep met een plak zand er op van 2 meter dik ergens in de buurt van uw huis, goed voor opslag voor 20 gezinnen? Een soort gierkuil (wat overigens ook een type energie opslag is). Men kan er bovenop een mooi panelen parkje aanleggen dat makkelijk meedraait met de zon. Deze installatie kan overigens een aantal functies combineren, namelijk warmte opslag in het water, en het gewicht kan draaien en als (traag) vliegwiel dienen. Er zijn verschillende patenten op dit gebied, en het lijkt ons dat de hefbrug en lift fabrikanten wellicht een kans zien om met name bij flats met een mooie vlakke zijkant een installatie aan te leggen.

Natuurlijk zijn onze energie (opslag) behoefte door goed management nog wel te beperken, maar een low tech oplossing voor opslag van zelfs een beperkte hoeveelheid vermogen kan de druk op het net verlichten, en het CO2 reductie rendement van bv. zonnepanelen verhogen. Misschien een nieuwe kans voor onze bouwsector?

Rapport Europe Pumped Storage Potential

Glas Als Grondstof Voor Klimaat Restauratie

Terwijl wij in de eerste wereld aanhikken tegen de overgang naar 100% duurzaamheid, een keuze die we hebben, kijken mensen in Africa aan tegen een halvering van de regenval in de komende 8 jaar. Zeker in de binnenlanden zal dat tot grote honger leiden. Oplossingen zijn er niet vanuit de markt, die alleen denkt in termen van het toepassen van fossiele brandstoffen, volgens een systeem van koolstof krediet. Natuurlijk zouden we de Noordpool kunnen bedekken met reflecterend materiaal, of enige andere grote ondernemings starten om het noodlot af te wenden, maar daar hebben de eigenaren van de fossiele brandstoffen en een heleboel andere mensen gewoon geen zin in. Men kan dus vaststellen dat een structurele oplossing van het klimaat probleem gezocht moet worden die geen fossiele brandstoffen nodig heeft. Ook wel verstandig nu er steeds minder van over is.

Puur zandglas, gemaakt met zonlicht 

Vreemd genoeg kan dat. Vreemd genoeg is er een grondstof voor het maken van enorme constructies en installaties, irrigatie systemen, schepen, containers, vaten, centrales, motoren you name it. Die grondstof heet zand. Het product heet glas, siliconen, glasvezel, monocrystalline silicon. Glas. Dit is zo’n geval waar een idee googelen maar heel weinig voorbeelden oplevert, maar wel meteen een prachtig proof of concept. Markus Kayser, een kunstenaar uit Engeland, heeft nu in Egypte en Marocco twee keer glas gemaakt van zand met zonlicht. Zijn interesse is kunst en het lijkt niet of hij terug gaat naar Egypte. De implicaties van zijn werk zijn echter enorm.

Smelt zand, de smelt temperatuur kan varieren van 450 tot 3000 graden 

In de foto hierboven ontstaat een kom met een dikte van ongeveer een centimeter van wit glas. Dit tyoe glas, zonder enige verdere toevoeging kan worden gezien als een grondstof voor constructie van allerie zaken met die vreemde eigenschap : Het kost niets meer dan tijd om hem te maken. De bouwstof is in de woestijnen van Africa en Azie ruim voorhanden. Als er genoeg zon is dan wordt de volgende vraag : Wat moeten we bouwen, hoe doen we dat met dit materiaal.

Hoe glasvezel wordt gemaakt 

De fresnel lenzen die Markus gebruikt zijn van plastic en kosten misschien 200 Euro, dat zijn niet de materiaal kosten, die liggen rond de vijf Euro. Toch zou Markus net als de schaal hierboven met enig geduld ook een compleet huis hebben kunnen bouwen. Gewoon emmertjes zand aanvoeren en de rest bij elkaar CNCen (zoals dat heet, computer gestuurd in situ met zonlicht laten smelten) Het zou een stevig huis zijn, misschien wel van twee verdiepingen. Misschien eerst gevuld met zand, maar compleet van glas. Zonder weg ernaartoe, zonder CO2 emissies, met minimale kosten en duurzaam als glas.

Wolken maken, een van de geoengineering suggesties die geen grootschalige ecologische schade aanricht, kan door toepassing van glas in schepen van glasvezel. 

Wat zouden de kosten zijn als we deze techniek voor eco restauratie toepasten? Er zouden startup kosten zijn, om fresnel lenzen mee te kopen, expertise te ontwikkelen, locaties in te richten met kassen en desalinatie systemem. Maar dan, wat zou er dan kunnen. Glas kan waneer goed toegepast de weg banen naar grootschalige ecorestauratie. Glazen wegen met ribbeltjes? Geen probleem. Glazen pontons voor in zee? Geen probleem. Glasvezel om boten, auto’s zeilen winmolens buizen etc. mee te maken? Geen probleem.

Een mooie toepassing zou zijn om de hele evenaar van bomen te voorzien. Er is een enorm areal in onze oceaan waar de oceaan zelf dood is, waar het relatief windstil is. Waar drijvende opjecten makkelijk op hun plek kunnen worden gehouden. Zon in overvloed, water in overvloed. Waarom niet de oceaan met bontons van glas bedekt met daarin bamboe? Waarom niet een keten van pontons van Africa tot Zuid Amerika met bos, een deel zout water mangrove, een deel zoetwater, dat langzaam aan dicht groeit. Het lijkt een ongebegonnen zaak, maar we weten: mensen willen werken, en aan dit project kan eeuwen gewerkt worden. De grondstoffen zijn er. 

Een veel voor de hand liggender voorbeeld is het bebouwbaar maken van de woestijnen, het aanleggen van desalinatie kassen (verdampings kassen met een doorzichtige boven kant waarin zeewater wordt opgewarmt en condenseert.) Als daarvoor een flinke breedte langs de kust wordt gebruikt dan is de capaciteit voor binnenlandse landbouw opeens heel groot. En zoekt men een transport middel dan is een glazen buis prima. Er zou een onderzoeks instituut moeten komen in Marokko of Tunesie om deze mogelijkheden te onderzoeken. De schoonheid van dit concept ligt er in dat het de bestaande orde niet verstoort maar een CO2 vrije en daarmee financieel ongeremde uitweg biedt. Wie wil er nog bouwen met cement in de woestijn? Ok, een extra raam is wel makkelijker geregeld, maar ven zonder de stolp van zelfcensuur : Dit is de enige echte manier om het klimaatprobleem definitief te elimineren.

Frenel lenses

Aandacht Voor De Wetgevings Agenda Stroom

"In het Energierapport 2011 spreekt het kabinet de ambitie uit om de energiehuishouding duurzamer te maken en minder afhankelijk van de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen. Hierbij wil het kabinet profiteren van de sterke energiesector die Nederland heeft."(bron)

Good luck. Dream on.

Moerasgas en fossiele turf financien, hoe ontsnappen we die fatale verstikking?  

Dat betekent voor de goede verstaander dat je alleen dingen kan doen de aansluiten bij de koolstof gebaseerde energie sector. De drie wetsvoorstellen zijn dan ook:

1. Verbeteren wetgeving privatiseren van gas. Dat is niemand tot nut want het versterkt de financiele invloed en onafhankelijkheid van deze sector.

2. Het meestoken van biomassa wordt verplicht. Dat is een bonus voor de centrales, en een ramp voor onze bossen, waarvan de nu voorgestelde privatisering tot exploitatie zal leiden.

3. Er zal iets mbt de gassamenstelling worden geregeld. Nogal een issue voor de gasverkopers want er zijn verschillende soorten gas en dit gas voor ons land geschikt maken kost een hoop energie. Zo wordt onze koolstof economie steeds vervuilender.

Terwijl de koolstof economie al een hart onder de riem wordt gestoken is er zijdelings aandacht voor de motie Jansen

"overwegende, dat zelflevering beperkt kan worden tot coöperatieve installaties die via kleinverbruikersaansluiting of in het regionale net uitsluitend voor eigen energiegebruik energie produceren, zodat ongecontroleerde belastingderving door de overheid wordt voorkomen;

verzoekt de regering de mogelijkheid van zelflevering, met inachtneming van genoemde beperkingen, mogelijk te maken door artikelen 47, 50 en 63 van de Wet belastingen op milieugrondslag te wijzigen," (bron


Een regering die openlijk verklaard vooral geen belasting inkomsten mis te willen lopen over economisch verkeer dat ze niks kost? Is de BTW niet genoeg? Het gaat niet om het welzijn van de burger, maar om het welzijn van de centrales en gelieerde financiele sector. De zorg is niet de belastingderving, dat is alleen een motivatie die de regering is aangepraat. De zorg is het overbodig worden van fossiele brandstoffen en centrale opwekking als primair productiemiddel in onze en de wereld economie. Wie energie produceert kan energie krediet verstrekken, en deze aan producenten verkopen in ruil voor hun producten. Er ontstaan zo vele kleine economieen, dat is als de grootste koolstof/krediet economie een gelijke wordt gemaakt in de krediet arena. Er is alles aan gelegen om dat te voorkomen, en dat is ons grootste obstakel tav duurzaamheid.

De huidige wetgeving tav energie transport moet zich continue aanpassen aan de onwil om lokale electriciteitsopslag te regelen. Dit kan met 70% efficientie via waterstof, het kan met 85% efficientie via flowbatterijen. De reden waarom dat niet gedaan wordt is dat het de netwerkupgrades onnodig kan maken, het zal de handelsomgeving afkalven omdat lange afstand transport echt niet rendabel zal zijn. Straten, wijken en steden kunnen autonoom van het internationale netwerk worden want een burger gebruikt helemaal niet zoveel energie (zeker niet als de huizen goed zijn geisoleerd) en het dakoppervlak is maar voor een fractie in gebruik (vergelijk het met een boer die zijn land niet benut). Duurzaamheid is en electriciteits en warmte opslag maken veel investeringen in de energie sector overbodig (of liever gezegd, zijn veel efficientere investeringen). 

Maar een wetgevingsronde schept kansen. Volg deze ontwikkelingen oa via de Linkedin groep #stroom. 

Waar Is Het Nederlands Windmechanisch Laboratorium

Nederland heeft wind energie, vooral aan de kust is de kracht netjes voorspelbaar. Met een kleine turbine kunnen mensen al snel een Kilowatt van het eigen dak halen, en zo zijn er dus de Turbies en Donqies die net binnen de vergunningsvrije maten vallen. Het is een goede vraag waarom er zo lastig over deze apparaten gedaan wordt, maar een nog grotere vraag is waarom er niet veel meer manieren zijn om wind te gebruiken.

Een publiek platform voor onderzoek naar toepassingen van mechanische windkracht 

Het nederlands landschap heeft talloze prachtige windmolens, en vrijwel alleen degene die in de laatste 30 jaar zijn opgericht produceren electriciteit. De overige molens pompen, malen, zagen, pletten en persen (wie meer gebruiken kent is welkom deze toe te voegen!). Nederlanders in 1500 wilden produceren, en hadden daar energie voor nodig en gebruikten de wind.

Er waren tabaks molens (38 in 1795), hennep molens (20 in 1731) , olie molens (140 in 1731), verf molens (21 in 1731)  (bron)

Mechanische kracht uit wind 

Vandaag zijn puur mechanische windmolens zeer zeldzaam en dat is niet alleen opmerkelijk, maar ook zonde van de energie. Een geoptimaliseerde klassieke windmolen kan 125 paardekrachten leveren (~91 kW, dwz er kan een warmte mee geproduceerd worden van 91 straalkacheltjes elk uur). Hoewel een electrische generator vrij efficient is, dwz een groot deel van de energie komt in electrische vorm beschikbaar, is het in sommige gevallen volstrekt overbodig electriciteit als tussenstap te gebruiken. Wat is het potentieel als we dat niet doen?

Een windmolen die geen stroom opwekt is een stuk goedkoper om te maken. Alleen zit men dan wel met een open einde. De as van een molen draait met een aanzienlijk draaimoment, de energie hiervan wordt uitgedrukt in Newton meters, een eenheid die equivalent is aan de joule. Deze laatste eenheid maakt de potentiele energie zeer evident. De vraag die zich dan opdringt : Bij welke processen kunnen we mechanische energie gebruiken? Wordt deze toepassing van wind voldoende benut?

Het zou een enorme push geven aan ‘Nederland Innovatieland’ als ergens aan de kust een windlaboratorium werdt gecreeerd. Een terrein ter groote van een voedbalveld langs een rij duinen waar twee typen windmolens staan opgesteld (met de as vertikaal of horizontaal), met een hal onder elke toren. In die hal komt de as van de molen uit het plafond en kan iedere geintersseerde zijn toepassing er op aansluiten. Men zou iig kunnen beginnen met een vertikale windmolen. De kosten hiervan zijn zeer bescheiden, zeker minder dan de miljoenen die nu in ‘innovatie’ worden gestoken.

Toepassingen van mechanische windkracht

1. Perslucht generatie. Veel industriele processen gebruiken perslucht. Vervoer in perslucht voertuigen is klaar voor adoptie en kan in de steden voor belangrijke luchtkwaliteitsverbetering leiden. Een windmolen die perslucht maakt is niets meer dan een wind aangedreven compressor. De techniek is eeuwen oud. De kosten zijn extreem laag ivm het gebruik van een electrische generator en electrische voertuigen met batterijen. Er zijn locomotieven op perslucht etc. etc.

2. Warmte generatie. Energie wil het liefst veranderen in warmte, de vorm van energie met de laagste entropie. Een mechanische windmolen die warmte maakt is extreem goedkoop omdat wederom geen electrische systemen nodig zijn, dat spaart koper, staal, plastic..een wind-warmte molen zou van volledig organische materialen kunnen worden opgebouwd. Iets dat best handig is om te weten nu we tegen het einde van de goedope olie aankijken. Hieronder een video over deze toepassing. 

Tegenwoordig kan warmte efficienter (met minder verlies) worden opgeslagen door de ontwikkeling van vacuum isolatie. vacuum isoleert zeer goed en laat alleen straling transmissie en contact verlies over. Het stralings verlies kan worden geminimaliseerd zonder dat dat veel hoeft te kosten. Hierdoor is het denkbaar dat op ventrale plaatsen in een stad grote warmte reservoirs worden gebouwd die zichzelf in de zomer opladen met zonnewarmte, en in de winter met wind warmte.

3. Waterpompen in de stad. Met veel kleine woningen is waterdruk in het stads systeem op peil te houden. Hiertoe moeten veel kleine reservoirs gebouwd worden die zich vullen om waterdruk te creeren. Dit zou de kosten van water verlagen omdat daarin momenteel een belangrijke electrische component zit.  

4. Desalinatie. Op droge plekken waar het waait kan wind mechanische kracht gebruikt worden om water van zout te ontdoen. Dit kan mbv de gangbare hoge druk reverse osmose technieken, maar ook door vries desalinatie (low tech en low pressure).