Einde Oefening

+4
graden in 2070 betekent accelererende klimaat verandering en volledige
vernietiging van het eco syseem door het vrijkomen van methaan uit de
oceanen en tundra’s en erop volgende vergifiging van de atmosfeer door
waterstof sulfide en methaan. We kijken aan tegen een evolutionaire
reset, ons incluus en WE KUNNEN HET NOG VOORKOMEN.

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/11/29/climate.four.degrees.warning/index.html

KasPark, Efficiente landbouw op zee

Interresant nietwaar? Meer hier.

Een kaspark is een verzameling tuinbouwkassen drijvend in een door
getijden ververst, gedeeltelijk door een golfwering omvat zeegebied. In
Nederland komt voor een redelijk kaspark alleen de Noordzee in
aanmerking. Het bedrijven van een 10.000 hectare kaspark, gelijk aan
vrijwel het totale Nederlandse kasareaal, levert onder meer het volgende
op: een extra jaarlijkse netto op-brengst van rond de € 4 miljard, een
jaarlijkse CO2 uitstoot reductie van een kleine 9 megaton en een
jaarlijkse gasverbruikvermindering van een 4 miljard m3.

Dit
komt overeen met 40 % windenergie aandeel in de totale Nederlandse
elektriciteit productie met aardgas. Vergelijking geeft aan dat de
hiervoor benodigde investeringskosten ongeveer 2 orden van grootte
voordeliger uitvallen voor een kaspark. Bovendien € 4 miljard jaarlijkse
bijdrage aan de Nederlandse economie in plaats van windenergie
subsidie. De besparing op subsidie met een kaspark kan met voordeel
gebruikt worden in onderzoek naar een werkelijke praktische duurzame
energie opwekking.

De
kaspark technologie introduceert ook de mogelijkheid tot duurzame en
winstgevende glastuinbouw in gebieden met onvoldoende aanwezigheid van
zoet water. Voorbeelden zijn het Midden Oosten, verscheidene woestijn
kusten, de Kaspische- en Aral zee, enz.

Budget
vriendelijke,duurzame en low-tech distillatie van zout- en/of vervuild
water, voor drinkwaterproductie is een kaspark technologie optie.

CAES Compressed Air Energy Storage, Even verder denken AUB

Ik had een ingeving, heb ik wel meer. omdat ik weet de CEAS of perslucht energie opslag zo gecompliceerd mogelijk wordt gemaakt, en helemaal niet word meegenomen in de meeste energie opslag studies. Ik dach, waarom niet in een zak of balg onder water? Waarom niet in een stalen gaspijp (die zijn er zat) met een cilinder die heen en weer beweegt (iets duurder). Dan kun je golf energie opslaan en als je het aan de kust doet kun je de energie meteen benutten voor van alles en nogwat. Er blijkt een engelsman al mee bezig te zijn. Meneer Seamus Garvey.

Ik nodig u als nederlander uit zijn ideen eens te beschouwen. Wat hij onder andere laat zien is dat een balg niet eens zo zwaar gebouwd hoeft te zijn. Persoonlijk denk ik meer aan een stalen ponton die goed verankerd of beladen is. En je kunt natuurlijk ook savonius windmolens gebruiken. Er wordt gesproken over 600 meter diepte oid, dat is volslagen onzin (leuk afwijs excuus, het moet te diep!), op de bodem van het continentaal plat of het Noordzee Kanaal is de druk hoog genoeg. Enfin..

Ziet u weer hoe makkelijk ideen worden afgeschreven als het niet om kolen, gas of nucleair gaat.

Environmental Protection Agency Zonder Ruggegraat

De VS doet iets aan het klimaat probleem. Het zegt zich op legitieme politieke gronden niet aan harde actie te kunnen commiteren. Iedereen weet dat de politiek in de VS geinstitutionaliseerd corrupt is, het hooggerechtshof heeft dat toegestaan. De industrie kan wetten bij wijze van spreken zo kopen. Laten we echter eens kijken wat er gebeurt. Het gaat hier om een stimulus act, die bedoeld is om banen te creeren en duurzaamheid te steunen.

De website Integrity.org heeft een analyse gemaakt van deze wet waarin de fonsen voor een groot aantal projecten wordt vastgesteld en oa het budget van het EPA. De totale stimulus is meer dan een biljoen. Zelf concludeer ik dat de EPA een adminstratief buget heeft van ongeveer 95 miljoen dollar voor 2012. Dat belooft wat!

Er zijn in 179.000 vrijstellingen uitgedeeld aan federale projecten. Hierdoor zullen deze niet getoetst worden volgens de NEPA, National Environmental Policy Act. Bedrijven die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan schendingen worden toch vrijgesteld met name:

Dupont (Chemicalien)

Westar Energy (Kolen centrales)

Duke Energy (Kolen centrales)

Didion Milling (Ethanol)

BP’s refinery in Texas City (Reffinaderij met het slechtste ongevallen dossier in de VS)

Als een project in aanmerking wil komen wordt in de wet uitgegaan van vrijwillige rapportage van eventuele schadelijke milieu aspecten.

Sommige gesteunde projecten melden dat zij onbekende miliu risiko’s creeren en dat zij gevoelige resouces negatief kunnen beinvloeden. Sommige bedrijven werden in de wet opgenomen vlak nadat deze waren veroordeeld voor schending van de milieu wetgeving.

Kortom, milieu interess in de VS is een farce, zoals dit altijd een farce is als het bedrijfsleven ongehinderd zijn gang kan gaan. We kennen de dode industriele landschappen toch?

Er kan pas worden geschakeld als de energie bronnen niet meer in prive handen zijn. Pas als de olie voorraad onder beheer is van een international agentschap en allen ten behoeve van de onschakeling wordt gebruikt zal er iets zinvols gebeuren.

Een stimulus op deze manier lijkt als doel te hebben een onoplosbaar probleem te creeren, om van het gezeur af te zijn.

We Sterven Uit

Clean Coal, Sure

Als Je Mensen Voorliegt Hebben Ze Domme Meningen

Inderdaad, het is het geld dat omgaat in de ‘economie’ die betaalt voor alle afleiding waardoor het zelfs nederlanders niets kan schelen dat we afstevenen op het uitsterven van al het leven op aarde.

De zorgen over het pensioen zijn door hetzelfde financiele systeem veroorzaakt. De schikking met Ierland van afgelopen week ging ten koste van de pensioen gerechtigden, niet van de banken die verantwoordelijk zijn geweest! Zo vermoord het IMF de bejaarden van Europa, het sluit ziekenhuizen, het reduceert onderwijs. Ook in Nederland moeten we ons zorgen maken, volledig ten onrechte, net als in alle andere landen zijn de burgers niet verantwoordelijk. Dat leid inderdaad af van wat wel belangrijk is, en dat is ook nodig omdat een populair besef om het klimaat probleem te prioriteren lijnrecht staat tegenover degenen die van olie en industrie willen profiteren. En die hebben het geld.

De Economist heeft het lef te claimen dat we niet aan 3 graden temperatuurs stijging ontkomen. Dat is voorbij de grens waarbij het klimaat door vrijkomen van tundra methaan en diep oceaan methaan versnelt opwarmt. Dit is al eens gebeurt, 250 miljoen jaar geleden, en toen is 85% van het leven op aarde verdwenen en kwamen de dinosauriers na 500.000 jaar langzaam aan de macht.

Wie voor ‘economische groei’ is zonder 100% fossiele uitstoort reductie en volgas aanplanting van bossen etc. is een genocidale idioot, een verwend kind zonder verantwoordelijkheids gevoel. Het wordt tijd dat volwassenen opstaan om maatregelen te nemen.

Bunker Shock

Ik ben enige tijd in de maritime logistiek werkzaam geweest. Ik bezocht oa de container overslag van Algaciras. Een aanbod om daar te werken sloeg ik later af omdat aller ramen van de kantoren met een laag roet bedekt waren, van de gantry cranes waarmee de containers op het terrein werden gestapeld. De schepen blijken echter ook geen bonus voor ons klimaat.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat globalisering niet rendabel is, dat het vervoer duurder is dan men voordoet, maar dat de soort ongeraffineerde olie die in de schepen wordt verstookt tegen zeer lage prijs wordt verkocht in een triage tussen te logistiek, olie bedrijven en de noodzakelijke internationale bank infrastructuur. Dit past in het denkwezen dat alleen Olie geld is, en dat dus alleen geld waarmee betrouwbaar olie kan worden gekocht iets waard is.

Een artikel in de Guardian geeft zulke stuitende feiten over de vervuiling van de mondiale transport dat ik enige dagen tegen een meldeing ervan op dit blog heb aangehikt. 

Panamax Schip

Sommige transport schepen stoten evenveel schadelijke stoffen uit als 50 miljoen autos.De uitstoot van een van de 90,000 vrachtschepen is afhankelijk van zijn motor capaciteit, dus er zijn maar een paar 50 mln schepen op de wereld. De maten van grote vrachtschepen zijn gerelateerd aan de vaarroutes die ze moeten volgen, zo heb je zn. ‘Panamax’ schepen en ‘Post Panamax’, de eerste past door het Panama kanaal, de laatste niet. Daar worden specifieke kranen voor gebruikt met de benodigde reikwijdte etc.

Maritime logistiek (Shipping) is verantwoordelijk voor

18-30% of all the world’s nitrogen oxide
(NOx) pollution

9% of the global sulphur oxide (SOx) pollution

45% of oil pollution

32%
oil pollution due to routine loading, discharging, and flushing of tanker ships

In het huidige debat over klimaat verandering is het misschien opportuun om eens naar het nut en de noodzaak van globalisering te kijken. Het verhogen van de kosten van zeetransport zou ten eerste ten goede komen aan het milieu (op zee en op land, want de containers blijven niet in de havens), maar ten tweede ook aan de lokale werkgelegenheid, omdat de bestedingen niet meer naar het buitenland vloeien. Wat dat betreft is import zelfs in de traditionele economische modellen niet wenselijk. Ten derde zou het de buitenlandse economieen vrijwaren van vervuiling, slavenbanen en verwoesting van het lokale ecosysteem (en daar kan ik zelf van getuigen).

Men kan echter verwachten dat de vervuiling is onderschat, dat deze ernstiger is dan wordt toegegeven. Dat is ook zo geweest in Engeland, waar het ministerie van transport de vervuilings cijfers probeerde te beinvloeden. Het eerste instinct van mensen in elke brache is om de eigen business te beschermen, daarna pas aan de consequenties voor de menseheid te denken.

Wind is door de eeuwen heen op zee gebruikt, daarna kolen en diesel. Het is helemaal niet zo gek om terug te gaan naar zeilschepen. Dat kan gepaard gaan met een vermindering van het algemene logistieke vollume, en daar zal iedereen bij gebaat blijken. Terug naar het Agoracentrische model met niet olie als munteenheid, maar solide goud en zilver.

Don’t Even Try

"In the wake of the Copenhagen summit, there is a growing acceptance that the effort to avert serious climate change has run out of steam." Really?

It is typical that the Economist reports we have to face the fact we are not going to reduce emissions significantly. That is because it is the poster mag for the wrong conceptual framework, that of competition and innovation. The important thing to remember about that is that there must be a societal NEED for competition and innovation. They should not be driven by the financial backers needs to profit from the ‘game’ because they are WASTEFULL activities in general, especially as we have seen DEBT has been the main financing instrument. The core of economic theory is to blame for the climate problem and it is not going to help to solve it. Current economicts has forced competition through credit supplied to a market that is wasting energy without ANY benefits to its participants, its a ‘performance’ for the bankers and oil companies that want to ply their trade because it is so well respected. The ‘economy’ must die in its present form and be replaced by locally oriented communities in cooperation and without any avenue to inflate asset value, speculate or print currency. It will have to be a tight ship to avoid human extinction due to poisonous gasses emanating from the oceans, it requires strong action, redirection of resources and a common concept that we may save our race for the unexpected side effects of runaway climate change. We know we are on the right track if the tundra remains frozen, we know we are screwed if it thaws. Fuck the ECONOMIST magazine for harbouring LIARS like Bjorn Lomborg for years, for pretending the market can fix it, it CAN’T. 

No can or can’t. We have to.

Geld is Energie

Stelt u zich eens voor dat u alles kon kopen met uw Euro, behalve gas, olie, benzine, diesel of kolen, niet voor u zelf, maar ook niet voor uw producenten en leveranciers. Wat was uw geld dan waard?

Europa houd zich staande terwijl het de machtspositie van de bankers lijkt af te breken. Fast money en fraude uit de VS is een van de grootste bedreigingen die er bestaan. Om de macht van banken te breken is er een actie in Ierland en Frankrijk om op 7 december al het geld van de bank te halen. Geen slecht idee.

De fiat geld structuur die is opgezet om de energie te distribueren is misbruikt om de maatschappij te beheersen. Geld is Energie, en er is veel meer energie nodig om onze maatschappij draaiend te houden dan voor ons persoonlijk (ongeveer 20 keer zoveel). Al die energie wordt gekocht met geld dat banken aan bedrijven lenen en leningen van de staat, maar omdat het fossiele energie is zal deze nooit worden terugbetaald. Schulden hebben dus geen reele betekenis.

De tekorten van Europa zijn schaduwen van het energie gebruik, of beter gezegd, het verbruik van de VS dat het in frauduleuze pakketjes aan onze banken heeft verkocht. Het hoofdwapen in deze fraude is fiat geld, geld dat men kan drukken. Sommige mensen zien dat type geld het liefst verdwijnen, maar een werkelijke reden is daar niet voor. Het is echter een fundamentele stap om de energie die gebruikt wordt binnen een monetaire zone ook in die zone op te wekken (en niet met geimporteerde of oprakende brandstof). Dan zijn aanvallen van buiten onmogelijk omdat geld een van zijn betekenissen heeft verloren, nl. naast die van ruilmiddel circulerend in economisch verkeer een (en het enige) middel om aan fossiele brandstoffen te komen.