Bunker Shock

Ik ben enige tijd in de maritime logistiek werkzaam geweest. Ik bezocht oa de container overslag van Algaciras. Een aanbod om daar te werken sloeg ik later af omdat aller ramen van de kantoren met een laag roet bedekt waren, van de gantry cranes waarmee de containers op het terrein werden gestapeld. De schepen blijken echter ook geen bonus voor ons klimaat.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat globalisering niet rendabel is, dat het vervoer duurder is dan men voordoet, maar dat de soort ongeraffineerde olie die in de schepen wordt verstookt tegen zeer lage prijs wordt verkocht in een triage tussen te logistiek, olie bedrijven en de noodzakelijke internationale bank infrastructuur. Dit past in het denkwezen dat alleen Olie geld is, en dat dus alleen geld waarmee betrouwbaar olie kan worden gekocht iets waard is.

Een artikel in de Guardian geeft zulke stuitende feiten over de vervuiling van de mondiale transport dat ik enige dagen tegen een meldeing ervan op dit blog heb aangehikt. 

Panamax Schip

Sommige transport schepen stoten evenveel schadelijke stoffen uit als 50 miljoen autos.De uitstoot van een van de 90,000 vrachtschepen is afhankelijk van zijn motor capaciteit, dus er zijn maar een paar 50 mln schepen op de wereld. De maten van grote vrachtschepen zijn gerelateerd aan de vaarroutes die ze moeten volgen, zo heb je zn. ‘Panamax’ schepen en ‘Post Panamax’, de eerste past door het Panama kanaal, de laatste niet. Daar worden specifieke kranen voor gebruikt met de benodigde reikwijdte etc.

Maritime logistiek (Shipping) is verantwoordelijk voor

18-30% of all the world’s nitrogen oxide
(NOx) pollution

9% of the global sulphur oxide (SOx) pollution

45% of oil pollution

32%
oil pollution due to routine loading, discharging, and flushing of tanker ships

In het huidige debat over klimaat verandering is het misschien opportuun om eens naar het nut en de noodzaak van globalisering te kijken. Het verhogen van de kosten van zeetransport zou ten eerste ten goede komen aan het milieu (op zee en op land, want de containers blijven niet in de havens), maar ten tweede ook aan de lokale werkgelegenheid, omdat de bestedingen niet meer naar het buitenland vloeien. Wat dat betreft is import zelfs in de traditionele economische modellen niet wenselijk. Ten derde zou het de buitenlandse economieen vrijwaren van vervuiling, slavenbanen en verwoesting van het lokale ecosysteem (en daar kan ik zelf van getuigen).

Men kan echter verwachten dat de vervuiling is onderschat, dat deze ernstiger is dan wordt toegegeven. Dat is ook zo geweest in Engeland, waar het ministerie van transport de vervuilings cijfers probeerde te beinvloeden. Het eerste instinct van mensen in elke brache is om de eigen business te beschermen, daarna pas aan de consequenties voor de menseheid te denken.

Wind is door de eeuwen heen op zee gebruikt, daarna kolen en diesel. Het is helemaal niet zo gek om terug te gaan naar zeilschepen. Dat kan gepaard gaan met een vermindering van het algemene logistieke vollume, en daar zal iedereen bij gebaat blijken. Terug naar het Agoracentrische model met niet olie als munteenheid, maar solide goud en zilver.

Leave a Reply