Herwinning van Ammoniak Door Gasdoorlatende Membranen

Een van de pijnlijke ommisies in het klimaat en energie beleid is dat stikstofverbindingen (ammoniak, NH3) in mest als afval wordt behandeld. Het verdampt uit de gierbakken of wordt over land uitgereden met desastreuze gevolgen voor ons drinkwater. Ammoniak/Ammonia is niet alleen meststof die boeren op grote schaal moeten aanschaffen, het is ook een prima brandstof, een die net als waterstof 100% schoon verbrand. Het kan prima in auto’s gebruikt worden bijvoorbeeld. De standaard smoes is dat het gevaarlijk is en stinkt. Dat zegt men niet als het in de industrie wordt gebruikt en dat geld overigens ook voor benzine. Ammoniak is veel minder omslachtig dan waterstof.

Winning van ammoniak uit gier

Nu valt te lezen dat de winning van NH4 stikstof verbindingen uit gier eigenlijk heel eenvoudig is. Door de gier met een hydrofoob gasmembraan te bedekken kan men de stikstofverbindingen afvangen en in een zure vloeistof absorberen. Dit leid tot een hogere concentratie (van  1500 mg/L NH4-N naar 53,000 mg/L NH4-N). Het onderzoek concludeert dat hierdoor 1. De emmisies van veehouderijen verminderd kan worden en 2. Waardevolle meststoffen gewonnen kunnen worden. Tel daarbij op 3. Een 100% schone brandstof als restproduct van veehouderij ontstaat. 


Ammoniak winning uit varkensmest.

Een membraan laat de ammoniak door en door middel van een zuurband word de ammoniak uit de luchtstroom gewassen.

Olie en Landbouw

Olie haviken geloven dat we veel sneller gaan merken dat we door het merendeel van onze reserves heen zijn dan menigeen denkt. Al aan het eind van deze zomer voorspelen verschillende experts een hinderlijk hoge olie prijs ($100 USD). Dat Shell in Irak tegen een water tekort aanloopt die winning bellemert, en Berlusconi aangeeft dat de complete G8 overtuigd is dat Isreal Iran zal aanvallen, zorgt niet voor rust mbt tot de essentiele brandstof en meststof bron voor alle landbouw. In de VS zijn de boeren al een tijd bezig met het vinden van alternatieven (bv windmolens om via wind electriciteit ammoniak te genereren). Dat is natuurlijk ook met zonnepanelen mogelijk, en niet moeilijk. Stap één is natuurlijk om de ammonia die nu in de athmosfeer verwijnt te benutten!

Britich Petroleum Verbied Beschermende Kleding

De bewoners van de golf kust ontwikkelen blijvende gezondheids problemen (zn. TILT, Toxicant Induced Loss of Tolerance) terwijl British Petroleum verbied om beschermende kleding te dragen om niet de indruk te wekken dat er een aansprakelijkheids kwestie bestaat.

Een vlucht over het rampgebied in de Golf van Mexico

Genetisch Gemodificeerde Soya Veroorzaakt Infertiliteit?

In Rusland zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van GM (Genetisch gemodificeerd) voedsel. GM gewassen zijn resistent gemaakt tegen bepaalde herbiciden, en vormen in combinatie met specifieke bestrijdingsmiddelen een ‘systeem’ voor productie van voedsel.

De indiase boeren die door hun overheid gedwongen worden GM gewassen te gebruiken melden dat de gewassen vaak niet groeien. Omdat deze gewassen meestal opzettelijk geen zaden leveren (zn. terminator seeds) raken de boeren in de schulden. Onder druk van de lokale loan sharks plegen ze dan zelfmoord.

Niet alleen gewassen worden genetisch gemodificeerd, ook bv. hormonen die in de bio industrie gebruikt worden om melkproductie te verhogen. Hierdoor zou een toename zijn in gevallen van verschillende soorten kanker. Meer hier.

Nu is er een vergelijkings experiment met Soya gedaan bij hamsters. Er was bij de groep die GM soya at een significante toename in onderontwikkeling, steriliteit en sterfte van het pas geboren jong. Leest u zelf door deze link te volgen.

Deze GM gewassen en hormonen worden gepromoot met een winst argument, toch heeft zelfs een westerse boer met alle subsidies tegenwoordig het laagste sinds 20 jaar.

Ammoniak Auto’s, Simpel, Goedkoper en Vandaag Te Doen

Het is een van de best bewaarde geheimen, ammoniak is een prima bandstof die 100% CO2 vrij brand (want er zit geen C in Ammoniak). 100% schoon en al 25 jaar geleden bewezen..

Er is dus geen enkel motief om in H2 te investeren. Alle auto’s kunnen eenvoudig worden omgezet naar ammoniak of combifuel. Ammoniak brand bovendien efficienter en zorgt voor minder onderhoud.

Greg is hier al 25 jaar mee bezig, maar de petrobelangen hielden zijn innovatie tegen. 25 jaar vervuiling voor niets.

Energie Vrijheid Gekwantificeerd

Vraagt u zich wel eens af wat het zou kosten om uw klimaat of olie verantwoordelijkheid af te zijn? Dat weet u als u weet hoeveel het kost om uw eigen energie gebruik 100% duurzaam te maken. Hieronder een geinformeerde schatting. Misschien zal het u meevallen.

Energie Gebruik in Westerse Landen 

Energie gebruik wordt door de OESO gerapporteerd in olie tonnen per individu per jaar.

 Land  Olie Tonnen p.p.  MWh p.p.  Gigajoule p.p.  Cost of Perpetualism (*)
 Verenigde Staten  8,35  97,4  350,7  7%
 Canada  8,16  95,2  342,72  8,3%
 Finland  6,4  74,6  268,8  7,1%
 Belgie  5,78  67,4  239,82  6,1%
 Australie  5,71  66,6  239,8  5,7%
 Zweden  5,7 66,5  239,4  6,0%
 Noorwegen  5,7 66,5  239,4  3,8%
 Nieuw Zeeland 4,86 56,7  204,1  6,9%
 Nederland 4,76 55,5  199,9  4,7%

bron: OESO (*) Percentage of GDP if payed off in 30 years without interest based on GDP per capita. Will be made more accurate.

Als het energie gebruik per persoon de volledige verantwoordelijkheid van elk persoon was dan kostte dat de gemiddelde nederlander 11.000 Euro per jaar (in afgenomen kWh). Om die hoeveelheid energie alleen in de vorm van electriciteit beschikbaar te maken zou een investering per persoon van 98.000 Euro nodig zijn (om 65,3 Kilo Wattpiek te generen bij 850 kWh/kWp tegen een prijs van 1,5 Euro/Wp voor grootschalige toepassing).  

Een 29.000 tot 100.000 Per Persoon

Voor een ton per persoon koopt een nederlander zich dus ‘vrij’. Een vreemde bijkomstigheid is dat deze actie ook de kosten van productie en vervoer en allerlei andere maatschapplijke kosten die voor het ondersteunen van een individu gepaard gaan vermindert. Deze ton inverstering per persoon maakt Nederland voor dit individu autonoom en onafhankelijk.

Natuurlijk kan het goedkoper, want energie gebruik is voor 50% of meer warmte gebruik, en dat is een stuk makkelijker met hernieuwbare bronnen op te vangen. Een zonneboiler vangt 1,1 GJ per vierkante meter op, dus met 180 m2 Zonneboiler a 28.500 Euro (zonder subsidie) ben je ook klaar.

Als we kosten voor heel Nederland willen berekenen dan ontbreekt er een hernieuwbaar alternatief voor benzine en diesel. Dat moet biobrandstof en electriciteit worden, maar biobrandstof is niet CO2 vrij, wat de voorkeur heeft. We gaan dus uit van volledig electrisch vervoer. Met 61% warmte en 39% electriciteit komen we dan uit op  55.600 (61% x 28,500 + 39% x 98.000) Euro p.p.p.j. Da’s dan 890 miljard Euro (even slikken?).

Verdeling van ons energie verbruik

De Klimaat Hypotheek

Als elke nederlander een klimaat hypotheek zou nemen met een looptijd van 40 jaar dan zou dat een lening zijn van 890 miljard, dit natuurlijk zonder mogelijke kostenbesparingen en afnemende behoefte bv. door vereiste toename van efficientie in te calculeren. Het nederlands BNP is 769 miljard, dus met 2% van het BNP zouden we in 40 jaar van deze schuld verlost zijn (hierbij wordt uitgegaan van een voortbestaan van het huidige financiele systeem, iets dat vrijwel uitgesloten is). In de tabel hierboven is dezefde berekening voor 30 jaar gemaakt omdat dit een meer gangbare looptijd is. Een staatsbelasting ten behoeve van de klimaat hypotheek van elke burger lijkt een aanvaardbare belasting. Daarbij is dan nog niet eens rekening gehouden met de werkgelegenhied die het creert, de kosten besparingen door het poolen van het proces van vrijkopen en de verlegginig van gelden die niet meer naar de depletables hoeven.

Stimuleren? Libereren!

In plaats van blind zakken met geld naar het Keynesiaanse bank monster te blijven gooien of miljarden te steken in smart grids, nieuwe kern centrales of kolen centrales lijkt het veel voor de hand liggender om via een klimaat hypotheek de energie last voor elke burger van staatswege te verzekeren. Dit lost zoveel problemen op dat het een no brainer is. Het resultaat zal een maatschappij zijn die met zeer lage kosten opereert, waar mensen niet over energie hoeven te zeuren en waar men gerust en in balans met de natuur kan leven, van generatie tot generatie tot in de eeuwigheid, het tijdperk van het perpetualisme.

Pensioenfondsen en het Klimaat Probleem

De recente problemen met BP in de VS brengen aan het licht dat pensionefondsen soms voor 50% in oliemaatschappijen belegd zijn. Dit is natuurlijk een enorm obstakel bij het oplossen van het klimaat probleem. Als zelfs op regerings niveau wordt gereageerd op het ondermijnen van de waarde van aandelen in BP en Shell, dan is het niet waarschijnlijk dat we binnenkort een afscheid van fossiele brandstoffen zullen zien. Er zitten echter meer kanten aan.

BP Aanstellerij

In bovenstaande video wordt op een bijna banale manier
de negatieve nadruk gelegd op de mogelijke opruim kosten van BP. Het
bedrijf maakte 45 miljard pond winst afgelopen jaar. De olieramp zou
misschien 675 miljoen pond gaan kosten. Dat is 1.5% van de winst.
De koers van BP valt dus niet om reden van de schadeclaims, maar omdat
het toch weer scheelt als je bedrijf failliet gaat en er geen claim
gedaan kan worden. Olie maatschappijen zouden non profit moeten zijn,
omdat winst gemotiveerde bedrijven per definitie voor de verschroeide
aarde gaan. 

Olie is Geld

De strijd om de olie is een strijd om geld, om een ruilmiddel. Da VS heeft geen goudstandaard en olie is het enige ruilmiddel waar ze beslag op hebben weten te leggen (de zogenaamde Petrodollar). Omdat landen als Irak en Iran van deze link afwilde (door olie direct tegen Euro’s te verkopen) brak de oorlog uit in Iraq en wordt Iran zo onder druk gezet. Olie is geld, olie is een zeer belangrijk productie middel, zonder olie geen landbouw, zonder landbouw geen voedsel, zonder voedsel geen mensen (zoals Micheal Ruppert het stelt). Een pensioen in olie aandelen is eigenlijk een enorm stomme investering. Niet vanwege het klimaat maar vanwege de aard van aandelen. Je kunt je geld dan beter in olie futures steken (dus het recht om in de toekomst bezit te nemen van olie), want olie maatschappijen kunnen verlies draaien en dan zijn je aandelen opeens waardeloos (nu dus 40% in waarde gedaald om niks). De kewetsbaarheid van de britse pensioengrerechtigden demonstreerd de domheid van de belegging. Als overduidelijk wordt dat de olie opraakt kunnen de banken het verlies op de pensioengerechtigden afschuiven! Geen pensioen! 

Afhankelijkheid van Geld

De unieke aard van olie zorgt voor nog meer verassingen. Wat als de aandelen naar nul gaan? Hebben olie maatschappijen dan een probleem? Misschien in de financiele hoek, maar wat betekend dat? Olie maatschappijnen kunnen al hun activiteiten betalen met olie. Hun machines draaien op olie. Alle producten die ze kopen zijn gemaakt dmv olie. Ze hebben geen investeerders of geld nodig. Wat als de bank alle spullen (rigs, boorplatformen etc.) terug claimt? Wat hebben die er aan? Ze zouden het meteen aan een stel geologen verhuren die ergens nog olie ruiken. Zolang er winbare olie is hebben olie maatschappijen lak aan de koers van hun aandeel.  

Wat moeten Pensioenfondsen doen?

Er moet een maat komen voor het productieve vermogen van een kWh. Bijvoorbeeld een pizza kost zovel kWh equivalent om op je tafel te krijgen. De boer plant tomaten, andere boer plant graan, weer andere boer uien, oogst, vervoer, oven etc.. Dan weet je hoeveel pizza’s je kWh waard is. Dan kun je uitrekenen hoeveel kWh je in de economie moet stoppen om een gepensioeneerde te laten leven. Het kan zijn dat met de huidge pensioen waarde zoveel (bv.) PV energie capaciteit kan worden gecreerd dat er geen behoeft is aan olie, en de gepensioeneerde nog ‘geld’ overhoudt. Geld staat tussen quotes omdat je een gepensioneerde gewoon zoveel geld kunt uitdelen als hij nodig heeft om de producten die zijn kWh produceren te kopen. Dat ‘geld’ moet je dan bij de producent weer ophalen (vreemd? dat is nu perpetualisme). Een gevorderde versie is dat we voor de gepensioeneerde een perpetualistische situatie creeren, dwz. onuitputtelijke productieve draagkracht op basis van hernieuwbare energie. Dit zou pas echt slim zijn. De fondsen zouden tegelijk de oliemaatschappijen de nek omdraaien, wederom een goede zet met het oog op de toekomst.

PS. Energie is Geld

Energie maatschappijen staan ook te popelen om van energie geld te maken, met je eigen carbon rekening en een smart grid om alles in de gaten te houden. Zo zie je duidelijk dat er twee scenario’s zijn: 1. De energie maatschappijen richten het in, gaan banks pelen en er zal voortdurend energie shaarste moeten zijn (alternatieve bronnen in prive bezit zullen worden onderdrukt als valsemunterij). Een nieuwe oligargie zal zijn gecreeerd, het volk zal moeten werken voor hun vermaak. 2. De burgers krijgen inzicht in de energie kosten van hun bestaan, bouwen alternatieve bronnen voor elkaar en de kosten van leven en onderhoud dalen naar nul.

Tweede Centrale in Borsele?

Ten eerste, de kernbrandstof is bijna op. Ten tweede, Nederland heeft een overvloed aan electriciteit. Ten derde, ook al was er nucleaire brandstof, wie denkt dat wij die zouden krijgen? Ten vierde, hoeveel photovoltaische capaciteit is te realiseren voor die 12 to 18 miljard ? Genoeg PV voor 1.3 mln huishoudens

De Energie Regering van Europa draait ons een rad voor ogen met het Smart Grid. Ze vreest snel overbodig te worden vanwege de verwachtte shift naar duurzaam decentraal. De lobbie strijd met hand en tand om wetten er door te drukken die dat een moeizaam proces maken. Het tegenhouden van de electrische auto bv. is onderdeel van de strategie omdat al snel zou blijken dat deze het smart grid niet rechtvaardigen, en deze energie kunnen opslaan en nuttig maken, thuis of op het werk die anders aan het Smart Grid geleverd zou worden.

Nucleair is een dood spoor, dat is zo duidelijk dat het pijn doet. Met de verkiezing van de VVD is er echter weer kans voor die onzin. Omdat onze Energie regering niet de welvaart of ons welzijn hoog in het vaandel heeft, maar slechts de onverdiende machtsbasis door onverdiende winst.

Amory Lovins: Renewables Mean More Stability

– More renewable power installed than fossil in 2008
-Meer duurzame energie gerealiseerd dan fossiele in 2008

– Renewable sources are becoming commodities in spite of scale
– Duurzame energiebronnen worden massaproducten, ook al zijn ze groot

– Subsidies for renewables often only function to offset subsidies to fossil energy. Reduce those first
– Subsidies voor duurzame energie hebben meestal als functie dat geconcureert kan worden met subsidie voor fossiele energie. Haal die subsidies eerst weg.

– Small modular projects carry fewer financial risks so are more attractive
– Kleine modulaire projecten hebben minder financiele risico’s dan grote projecten, incl. fossiel

– All blocking of progress is by intitutions, non technical
– De problemen die duurzame energie tegenhouden zijn institutioneel van aard, niet technologisch.

– Utilites turning on to ‘Negawatts’, savings and efficiency as they see the use of existing plants drop
– Energie bedrijven in de VS beginnen zich te focussen op Negawatts omdat het ebruik van beschikbare capaciteit afneemt.

– Utilites become interested in distributed to avoid price shocks
– Energie bedrijven zien voordelen in gedistribueerd omdat dit de prijs van electriciteit minder schoksgewijs beinvloed.

– Military is focusing on ‘energy TCO’ striving for battlefield efficiency
– Het leger focust op energie TCO. Efficientie op het slagveld spaart een hoop logistiek. (GC het geheim is dat conventionele oorlog zonder olie niet mogelijk is)

– Military facilities going off the civilian grid to avoid the risks of protracted disruptions
– Het VS leger wil zich onafhankelijk van het grid maken omdat het dit ombetrouwbaar acht.

– A roadmap in the works for 100% renewable US in 2050
De VS maakt ook een roadmap voor carbon neutrality in 2050

– Solar plants win from coal plants hands down because they start yeilding earlier and power is better peak correlated

Economisch gezien is een zonnecentrale een verstandiger keus dan een kolen centrale.

– Solar power plants are so profitable they can ‘Reproduce’
– Zonne PV centrales zijn zo winstgevend dat ze zichzelf kunnen ‘reproduceren’.

Check out ‘Small is profitable’

Het Is Winstgevender Om Niet Te Reageren Op Piek Olie

"The only alternative we may have is to let a 50 million barrel reservoir empty itself in the Gulf of Mexico" (Matthew Simmons volgens Micheal Ruppert 33:00 min)

Collapse, The Movie

Michael Rupert heeft peak oil grondig onderzocht. Vooral de voedselvoorziening zal bij hoge olie prijzen niet op het huidige tempo te handhaven zijn. We zijn al voorbij de olie piek, die in 2005 was bereikt. Hij verwacht massale hongernood en sterfte om dat hij geen vervanging ziet voor olie als bewerking en transportmiddel, kunstmest en onkruidverdelger.

Maarten Van Mourik een econoom heeft gezegd dat het uit zijn analyse blijkt dat het niet winstgevend is om te proberen om te gaan met de olie afname. Het is winstgevender om door te gaan tot het gaatje en producten te maken die winstgevend zijn als het misgaat. Dit is precies wat we zien, de olie maatschappijen spelen mooi weer, en de banken verrijken zich met credit default swaps. 

Ruppert voorspelt olie voor 200 dollar als de US Iran aanvalt. Hij voorspelt dat China, Frankrijk, Japan, Venezuela zich tegen de VS zullen keren. 

Het economische paradigma gebaseert op depletables is op zijn retour (het IEA zegt de afname in de voorraden is groter dan 9%). Het is niet in het belang van de betrokken partijen om dat aan te geven. Duurzaamheid voor de ondersteuning van de eigen bevolking maakt het leven goedkoop, ons bestaan robuust en de wereld vreedzamer.

Robert Hirsch

David Goodstein

Maarten Van Maurik

Matthew Simmons

Een paper over peak oil planning uit 2002