Herwinning van Ammoniak Door Gasdoorlatende Membranen

Een van de pijnlijke ommisies in het klimaat en energie beleid is dat stikstofverbindingen (ammoniak, NH3) in mest als afval wordt behandeld. Het verdampt uit de gierbakken of wordt over land uitgereden met desastreuze gevolgen voor ons drinkwater. Ammoniak/Ammonia is niet alleen meststof die boeren op grote schaal moeten aanschaffen, het is ook een prima brandstof, een die net als waterstof 100% schoon verbrand. Het kan prima in auto’s gebruikt worden bijvoorbeeld. De standaard smoes is dat het gevaarlijk is en stinkt. Dat zegt men niet als het in de industrie wordt gebruikt en dat geld overigens ook voor benzine. Ammoniak is veel minder omslachtig dan waterstof.

Winning van ammoniak uit gier

Nu valt te lezen dat de winning van NH4 stikstof verbindingen uit gier eigenlijk heel eenvoudig is. Door de gier met een hydrofoob gasmembraan te bedekken kan men de stikstofverbindingen afvangen en in een zure vloeistof absorberen. Dit leid tot een hogere concentratie (van  1500 mg/L NH4-N naar 53,000 mg/L NH4-N). Het onderzoek concludeert dat hierdoor 1. De emmisies van veehouderijen verminderd kan worden en 2. Waardevolle meststoffen gewonnen kunnen worden. Tel daarbij op 3. Een 100% schone brandstof als restproduct van veehouderij ontstaat. 


Ammoniak winning uit varkensmest.

Een membraan laat de ammoniak door en door middel van een zuurband word de ammoniak uit de luchtstroom gewassen.

Olie en Landbouw

Olie haviken geloven dat we veel sneller gaan merken dat we door het merendeel van onze reserves heen zijn dan menigeen denkt. Al aan het eind van deze zomer voorspelen verschillende experts een hinderlijk hoge olie prijs ($100 USD). Dat Shell in Irak tegen een water tekort aanloopt die winning bellemert, en Berlusconi aangeeft dat de complete G8 overtuigd is dat Isreal Iran zal aanvallen, zorgt niet voor rust mbt tot de essentiele brandstof en meststof bron voor alle landbouw. In de VS zijn de boeren al een tijd bezig met het vinden van alternatieven (bv windmolens om via wind electriciteit ammoniak te genereren). Dat is natuurlijk ook met zonnepanelen mogelijk, en niet moeilijk. Stap één is natuurlijk om de ammonia die nu in de athmosfeer verwijnt te benutten!

Leave a Reply