Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen Actie

Morgenochtend om 9.00 uur zullen vertegenwoordigers van het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen in een symolische en publicitaire actie de Verklaring van Utrecht op de voordeur van het historische Academiegebouw "spijkeren", waarin de 10 belangrijkste punten van het partijoverstijgende plan Nederland krijgt nieuwe energie zijn opgenomen.

Landelijke en regionale pers zijn zojuist uitgenodigd met onderstaand persuitnodiging om bij deze actie aanwezig te zijn. Bovendien zullen wij morgenochtend direct na de actie uiteraard zelf ook een persbericht versturen met een mooie foto van onze actie. Onze mediacontacten hebben inmiddels opgeleverd dat Herman Wijffels morgenavond over ons initiatief zal worden geïnterviewd in Knevel & Van de Brink.

Hoewel het natuurlijk erg kort dag is, willen wij jullie toch graag uitnodigen om morgenochtend deze publicitaire actie met jullie
aanwezigheid kracht bij te komen zetten.

Waar:         voor de voordeur van het Academiegebouw (Domplein 29, Utrecht)
Wanneer:  morgenochtend 1 juni van 9.00 tot 9.30 uur

British Petrol, Kan Het Arroganter ?

De VS is afhankelijk van olie, net als de rest van de wereld. Dit weten de olie maatschappijen maar al te goed en ze beschermen hun privilege van ‘eerste eigenaarschap’te vuur en te zwaard. De olieramp in de Golf van Mexico maakt dat echter schrijnend duidelijk. De vissers die meehelpen met het opruimen worden ziek van de dampen. Hier een paar quotes uit de amerikaanse media..

Maritiem Toxicoloog Rikki Ott over de Exxon Valdez olie ramp:

 "Het is Deja Vu, wat we ook zagen bij Exxon Valdez, gelijktijdg ziekworden van de dieren en de mensen. De zeehonden zagen er uit alsof ze dronken waren of stervende…Autopsie toonde dat ze hersenschade (lesies) vertoonden…Waar stellen we deze vissers aan bloot?"

Britisch Petrol heeft geen beschermende middelen onder de opruimende vissers uitgedeeld maar verltede hen dat "Als ze olie tegenkwamen ze er geen last van zouden moeten hebben."

Dispersants

Om de schade die de olie toebrengt te minimaliseren wordt een zeep achtig middel gebruikt, een middel dat zich aan de olie hecht en deze meer hydrofiel maakt. Dat middel is tot nu toe Corexit. Hierdoor breekt de olie in vlokken die zich dieper in het water verspreiden. Nalco beweert dat deze vlokken op den duur door micro organismen worden afgebroken. 

De EPA is positief over het effect van de dispersants maar heeft een deadline ingesteld en geeist da zo minmogelijk wordt gebruikt. Britisch Petrol heeft een EPA deadline voor het gebruik ervan genegeerd. De EPA heeft ook kritiek op BP geuit en aangekondigd zelf te zullen zoeken naar alternatieven. 

‘The Well Could Fail’

Admiraal Landry vertegenwoordigt defensie. Het worst case sceanrio dat ze noemt is werkelijk schrikbarend, namelijk dat de bron ‘faalt’. Dat is vergelijkbaar met een lekkende dam die breekt. In dat geval zou een zeer grote hoeveelheid olie vrijkomen waarvan de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Daarom heeft ze toestemming gegeven voor de zogenaamde ‘Top Kill’ procedure waarbij de bron wordt verstopt door injectie met modder.

Transcriptie van de conference call met Landry en de EPA mbt dit onderwerp hier.

Energie Chantage, Nu Ook in de VS ?

Niet alleen Rusland en Oekraine en Duitsland kunnen al dan niet terecht ruzien over de prijs van het gas, ook in de VS is dat nu, onder druk van de financiele problemen en de immigratie issues, aan de orde. Los Angeles besloot recent een aantal projecten in Arizona op te schorten. In een brief aan de stad Los Angeles schreef Gary Pierce ( van de Arizona Corporation Commission )het volgende:

"Als u werkelijk een economische boycot nastreeft, dan zal ik gaarne het plan steunen dat energie bedrijven uit Arizona de  energie leverantie contracten met Los Angeles heronderhandelen zodat Los Angeles geen in Arizona geproduceerde energie meer ontvangt. Ik heb het volste vertrouwen dat de energie bedrijven van Arizona deze electronen met plezier zelf houden. 

Als u daarnetegen denkt dat de City Council de kracht ontbeert om het licht uit de doen in Los Angeles door energie uit Arizona te boycotten, dan stel ik voor dat u de wijshied van uw geplande beleid tav de economie van Arizona herziet."

"If an economic boycott is truly what you desire, I will be happy
to encourage Arizona utilities to renegotiate your power agreements so Los
Angeles no longer receives any power from Arizona-based generation.


I am confident that Arizona’s utilities would be happy to take those
electrons off your hands.


If, however, you find that the City Council lacks the strength of its
convictions to turn off the lights in Los Angeles and boycott Arizona power,
please reconsider the wisdom of attempting to harm Arizona’s economy."

Wijsheid

De wijsheid die hier ontbreekt is dat de energie het geld genereerd, en niet andersom. Meer energie (of het nu fossiel is of hernieuwbaar) stimuleert de economie doordat het industrieele productie, logistiek etc. mogelijk maakt. Wil Arizona verdienen aan het verbranden van hun kolen ( en intussen ook zonnethermische projecten ), dan moet ze leveren aan staten met veel industrie, omdat daar een groot deel van het geld van uiteindelijke consumptie naar toe stroomt. Energie voor concumptie is net zo onrendabel als een lening voor consumptie. Deze moet men daarom niet duurder maken, maar duurzaam (dus gratis).

Hernieuwbare Economie

Dieper ligt mijns inziens de grote transitie van een oud op energie schaarste gebaseerd economisch systeem naar een nieuw system waar energie gedistribueerd en in overvloed uit hernieubare bronnen word opgewekt. In het nieuwe systeem is geen noodzaak van de geldstromen zoals we die nu zien. Er is geen machtsbasis voor de energie brache of het bankwezen en geld dient alleen voor de herdistributie van goederen via salarissen. Denkend in dit systeem kan LA zich realiseren dat het zelf zijn energie op kan wekken en dat het daarmee geen kosten meer heeft noch problemen met Arizona. Zo gezien is dit soort chantage acties slechts een motivator om over te schakelen naar de eeuwige duurzame welvaart.

De Onzichtbare Olievlek

De wereld words zich langzaam aan bewust van de immense omvang van de BP olieramp in de Golf van Mexico. Hieronder een plaatje uit de NYT. Het laat zien hoever de olievlek zich op dit moment uitstrekt en telt daarbij waarschijnlijk niet de olie bellen mee die diep nog onderwater zijn gebleven. De zogenaamde ‘verspreiders’ (emulgatoren) die in de bron zijn gepompt hebben ervoor gezorgd dat de olie zich ook diep onder het oppervlak heeft geconcentreerd. Laten we deze gelegenheid gebruiken om de olie zichtbaar te maken die we normaal gesproken niet zien, de olie die we verbranden.

We breiden het plaatje een beetje uit. We zien misschien olie op het water drijven, maar we pompen elke dag olie in onze atmosfeer. Hoe vergelijkt zich dat met deze ramp? De wereld consupti van olie is momenteel 84,158.559 vaten per dag, dit staat gelijk aan 3.592.428.000 amerikaanse gallons ofwel 54 keer zoveel als nu in de Golf is terechtgekomen. Laten we eerst de olievlek vereenvoudigd weergeven, als een rood vierkantje.

Deze vlek bedraagt  1.8% van onze dagelijkse consumptie. Waar zouden we zijn als alle olie voor één dag niet in de atmosfeer maar in de Golf werd gedumpt? Je krijgt het plaatje hieronder. Bijna de hele Golf van Mexico zou zijn bedekt, en dat is voor één dag. Wat als we dit een jaar volhielden?

De Golf van Mexico is 1,6 millioen viekante kilometer groot. Veronderstel dat we het in bovenstaand plaatje een beetje hebben overdreven, dus we zeggen dat 1 millioen viekante kilometer (60% van de golf) bedekt zou kunnen worden met onze dagelijkse olie consumptie. Alle oceanen tezamen hebben een oppervlak van 361 millioen vierkante kilometer. Dit betekent dat een jaar van olie consumptie meer dan het gehele oppervlak van alle oceanen ter wereld zou kunnen bedekken.

Dit is de onzichtbare olievlek. Omdat we de olie verbranden en de CO2 niet zien. Maar als we gedwongen zouden zijn om in ruil voor de voordelen van olie het spul in ons millieu te dulden, met zijn kankerverwekkende werking en verstikkende lucht, dan zou er heel wat intensiever naar alternatieven worden gezocht.

Oliedik Kijken

Piek olie is gearriveerd, maar de meningen lopen toch redelijk uiteen. Greencheck zou het verstandig vinden om olie te ransoeneren omdat deze nodig zal blijken om een transitie naar duurzame bronnen mogelijk te maken. De VS en andere landen lijken echter gevangen in een push om het uiterste uit de kan te halen. Hieronder een aantla grafieken van verschillende bronnen. Omdat Greencheck geen expert is op dit gebied raden wij mensen aan eens te informeren bij niet olie gelieerde informatie bronnen.  Een principe is wel handig om te doorgronden, dat is die van exponentiele groei en de bron van groei.

Exponentiele groei

Exponentiele groei wordt onderschat. Hierover is een lezing samengesteld (hier te zien). De lezing zet uiteen dat met een bescheiden groei percentage je toch snel tegen verdubbelingen aanloopt, wat voor fossiele brandstof betekend dat we elke 10 jaar exact even veel olie moeten vinden als we sinds 1900 reeds gebruikt hebben.

In de periode tot de 70’s werd elke 10 jaar net zoveel olie gebruikt als in alle jaren ervoor.

De bron van groei

De vraag zou kunnen zijn waarom onze economie groeide en de welvaart toenam. De reden is olie. De olie lobby probeert dat nu te gebruiken om mensen een schuldgevoel aan te smeren in de trant van ‘Zonder olie was u er niet eens geweest’,’Alles wat ons omringt komt voort uit olie’. Dat is wel waar, maar omdat we dmv olie tot onze huidge welvaart gekomen zijn betekent nog niet dat we deze uit dankbaarheid met de olie moeten opggeven (door geen alternatieven te overwegen). het is overigens zeer arrogant van de huidige beheerders van olie winning om te doen alsof zij ook maar enige rol hebben gehad in het beschikbaar zijn van olie, en daarom mogen preken dat we dankbaar moeten zijn.

Het grafiek hierboven toont dus een wisselwerking tussen olie en de populatie. Olie voorzag in de kustmest en de mechanische behoeften van intensieve landbouw en allerlei andere productie en logistieke capaciteit. Het Keynsian economische model maakte de groei vanzelfsprekend en de centrale banken roomde hem af zodat mensen niet doorhadden dat hun leven zo goedkoop was. Dat alles staat momenteel zeer zichtbaar op de tocht. Keynesinaans economisch denken werkt niet. Met duurzame energie zou deze curve overigens niet doorgaan, maar afvlakken doordat meer welvarende mensen minder kinderen zouden krijgen. 

Strategische belangen

Stelt us zich voor dat de VS alle olie op de wereld zou kunnegebruiken. Dan zou in dat land de economen met de oude filosofie door kunnen gaan. Er zou geen behoeft zijn aan alternatieven afgezien van millieu overwegingen. Men zou hier wel op moeten inzetten, bv. door oorlog te voeren, en die oorlog zou niet te belastend moeten zijn. Dit zou de strategie van de VS in Irak kunnen zijn geweest (en dan druk ik het voorzichtig uit). Olie belangen speelde duidelijk een rol voor Engeland, omdat de noordzee olie bijna op is. Blair verdiende sinds de oorlog 20 Millioen pond aan olie deals en ervoor ook al 1.6 milioen. Hele landen kunnen aan olie verslaafd blijven als de regering maar zorgt dat er geen afkick motieven zijn.  

Handel en Olie

Olie is momenteel practisch de enige motor van productie. Dat maakt het moeilijk er een prijs aan te verbinden. Je kunt een denkbeeldige ‘olie baron’ wel betalen voor de olie, maar wat kan die doen met het geld? Alles waar hij het aan uitgeeft kost olie, inclusief de winning, en de olie komt uit de grond. Banken en landen kunnen wel iets van een olie baron afpikken door een olie veld duur te verkopen, maar uitendelijk deelt iedereen in wat de aardkorst ten prijs geeft. Olie kan misschien het best als verhuurde productie capaciteit worden gezien. Er moet steeds een perentage van de productie opbrengst naar de ‘oliebaron’ die daarmee macht krijgt. Vergelijk dat met duurzame energie die deze balasting en machtsconcentratie niet nodig of mogelijk maakt. Ik zeg dit omdat vraag en aanbod door de voor productie essentiele aard van olie en de relatieve betekenisloosheid van geld wel eens heel onlogisch zou kunnen interacteren.

Winning en gebruik

De grafieken van winning en gebruik van olie lopen uiteen. Ook die van consumptie. Consumptie is zoals gezegd in wisselwerking met de beschikbaarheid.

Winning

Een analist in de voorgaande post zei dat 72% van de olie bronnen een afnemende productie vertonen. Hieronder drie grafieken waarin de afnemende olie productie is meegenomen. Wat opvalt in de eerste grafiek (uit een analyse van de britse olievelden uit 2001) is hoe snel een afnemend olieveld productie veliest, na 10 jaar is nog maar 17% van de productie over.


Bron

In andere grafieken worden nog te ontdekken olievelden meegenomen. Een zeer dubieuze maneuvre.

In onderstaand scenario zijn alle bekende bronnen meegenomen. Een complete analyse zou de financiele krachten meenemen die momenteel een voorbereidende rol lijken te spelen voor een open machtstrijd en/of wereld oorlog.

Simple conclusion, the music is going to stop sooner than we think.

Gebruik

De vraag curve loopt sterk uiteen, hieronder

8% growth per jaar?

1.23% per jaar ?

1% per jaar?

12. 5% per jaar voor ontwikkelingslanden?

Divergentie

Het mag duidelijk zijn dat er een divergentie zal plaatsvinden tussen productie en gewenst gebruik. Dit zal (waarschijnlijk) leiden tot een herschikking van de olie stromen leiden naar landen die dit kunnen afdwingen. In andere landen zal er een blokkade zijn van essentiele processen waar mensen aan gewend zijn. Internationaal zullen prijzen sterk stijgen. Ook zal het moeite kosten de overgang te bewerkstelligen in een omgeving met hoge energie prijzen.

Duurzame welvaart

Zonder precies de tijdspanne te weten zou het voor een normaal denkend mens logisch zijn zich zeer ongemakkelijk te voelen bij het vooruitzicht te moeten vechten om een oprakende vooraad olie. De winnaar heeft zich in feite het hardst in een hoek gedreven, en zal het minst op de laatste druppel zijn voorbereid. Het is veel verstandiger om de transitie snel en compleet in te zetten. De welvaart waaring productie een functie is van duurzame energie is een onuitputtelijk productieve welvaart. Deze duurzame welvaart zal nooit meer ophouden. De olie (en in nederland gas) is er nu nog wel om de transitie te maken, en het interesseert eigenlijk niet of energie bedrijven zeggen dat het nog tot 2050 mag duren. Als burger is het logisch om continuiteit te eisen, een eis waarvoor de gelegenheid echter snel aan het vervliegen is…

Olie Crisis in Twee tot Drie Jaar

"We verwachten een olie crisis in twee of drie jaar tijd"

"De productie neemt snel af in 72% van de olie velden op de wereld"

"De transitie zal pijnlijk zijn, men zal minder vliegen. Electriciteit zal zeer belangrijk zijn."

"We verwachten een olie prijs van 300 dollar, maar gedurende de olie crisis in de 70s steeg de prijs van olie met een factor 40"

"We zijn te laat voor mitigatie, mitigatie had 10 jaar geleden moeten beginnen"

Het Hirsch Report "The Inevitable Peaking of
World Oil Production"

Climate Change According to Gilbert Plass in 1957

General Electric did a series in 1957-1959 called "Excursions in
Science". Program nr. 646 was titled "Climate and Industrial Activity".
In it the effect of industrial activity on the climate was discussed.
Below a few quotes reported from a discussion with Gilbert Plass..

"The climate has slowly been warming up during the 20th century over almost the entire earths surface."

"The average rate of rise over the entire earths surface is 2 degrees per century."

A general explanation can be found in the theory of John Tyndall, Carbon Dioxide being responsible..

"Do man’s puny efforts make any significant change in the carbon
dioxide balance? Very significant, the burning of coal, oil and wood in
industrial processes and other human activity is releasing 6 billion
tons of carbon dioxide int the athmosphere each year. Dr. Plass says
that after balancing out the contribution from the organinc world, this
man made contribution is larger than any of the natural contributions.
If all this extra carbon dioxide stays in the atmosphere, and no other
conditions change, man is actually causing the average temperatures to
rise 2 degrees per century."

Plass mainteined that industry caused a carbon dioxide increase of 10% in the twentieth centry, which matches the temperature rise perfectly.

Well, if we had listened to Gilbert Plass in 1957, or Regan had not suppressed the results of the  Jason’s report  in 1979 we would probably not see this trend now…

Roep Olie Maatschappijen tot De Orde

Deze post is zeer kort, want het zijn slechts een paar vragen. Iedereen kan lezen over peak oil, en iedereen hoort de olie maatschappijen praten over olie vooraden en ingewikkelde olie alternatieven. Tekorten komen er aan, volgens het Pentagon in de VS al in 2015.

Mijn vragen zijn deze:

1. Met welke energie gaan we onze hernieuwbare energie bronnen creeren als we plots in olie nood verkeren?

2. Is het verstandig om te wachten op het moment dat olie schaars of onbetaalbaar wordt?

3. Moeten we daarom niet alle oliewinst in het vervolg op olie steken, en niet in exploratie en eindige alternatieven?

Met een beetje stimuleren redden we het niet. Olie winning en gebruik kan nu nog helpen het alternatief te realiseren, straks als het op is of zeer schaars is dat veel lastiger. Een verstandige maatschappij neemt voorzorgen als daar de gelegenhied voor is, net als een het bouwen van de delta werken. Waarom is dat dan niet het geluid dat we horen van de olie maatschappijen?

Hoe Het Geld van Nuon en Essent te Besteden?

In de Volkskrant staat te lezen

"Tussen provincies bestaan grote meningsverschillen over besteding van de miljarden uit de verkoop van energiebedrijven.

Waar provincies als Gelderland en Limburg het geld grotendeels op een spaarrekening parkeren, spenderen Noord-Holland, Overijssel en Groningen het geld juist aan asfalt, ov-verbindingen en allerlei voorzieningen. "

Negen provincies ontvingen in totaal 9 miljard Euro uit de verkoop van Nuon en Essent. Sommigen zetten het op hun psaarrekening, anderen hebben een deel voor infrastructuur gereserveerd. Alles goed en wel, maar waaom deze gelden niet in de energie voorziening gestoken?

Met 9 miljard Euro kun je een aantal slimme dingen doen. De provincies kunnen zonder veel moeite een zonnepanelen fabriek bouwen, ze kunnen golf energie bedrijven starten, ze kunnen helpen met de ontwikkeling van zeewier verbouwing (ook goed voor de visserij). Ze kunnen een miljoen gezinnen van zonneelectriciteit voorzien (6% van alle Nederlanders). Al deze uitgaven zouden investeringen zijn, want goedkope stroom stimuleert de economie (waar moeten de mensen hun overgebleven inkomen aan uitgeven?).

Het geld aan vermogensbeheerders geven is een van de domste dingen die je kunt doen. We zien dagelijks dat de banken volstrekt geen benul hebben van het veilig beheren van geld, dat is ook niet hun belang en zo’n groot bedrag wordt (zoals in de Rotterdamse haven laatst over 43 miljoen gezegd werd) gewoon tot 20 keer opgepompt (een privilege dat banken hebben), wat betekent dat het provincie geld in handen van banken hen het recht geeft 180 miljard aan leningen uit te zetten (waarover ze rente vangen). De provincies en banken zouden samenwerkend elk huishouden in Nederland van alternatieve stroom kunnen voorzien

Natuurlijk kan er geld naar infrastructuur en andere zaken, maar laat toch het besef eens postvatten dat alternatieve energie voorziening onder de huidig omstandigheden een zeer goed renderende investering is.