Total Oil SA Makes A Move

"French energy company Total SA offered to pay up to $1.37 billion for a majority stake in U.S. solar company SunPower Corp, one of the biggest moves ever by an oil and gas giant into the market for renewable energy"(bron)

Koelen Met De Zon

De laatste tijd is er meer aandacht voor zn. Solar Cooling en Solar Airconditioning. Dit is het koelen (tot zelfs vriezen) met behulp van zonnewarmte. Dit klinkt paradoxaal omdat de meeste mensen warmte niet zien als makkelijk te gebruiken energie bron ander dan warmte an sich, er zijn echter al meer dan een eeuw technieken om warmte en vooral temperatuurverschillen te benutten.

De Energie in Warmte

Wie iets nuttigs wil doen met warmte behalve verwarmen moet warmte omzetten in een andere vorm van energie. Daarvoor moet de warmte willen stromen, dwz er moet een warmte potentiaal zijn. Deste groter het potentiaal deste meer energie er kan worden omgezet, het maxium is de zogenaamde canot limiet.

In het plaatje hierboven kun je zien dat er voor elk temperatuursverschil een maximum benutbare energie is, een percentage dat stijgt met de grote van het verschil. Als mensen het over de efficientie van een stoomturbine hebben spreken ze vaak over de prestatie ten opzichte van de limiet, niet de absolute prestatie. Dus een turbine is 60% efficient betekent dat er 60% van de theoretisch haalbaar benutbare maximum (bv. 50%) van de energie wordt omgezet. De uitdaging is om de maximum haalbare benutting bij het beschikbare temperatuurs verschil te bereiken.

Het Stoom Tijdperk

Ideeen en toepassingen van warmte zijn vaak vrij oud omdat er een lange tijd geweest is waarin mensen wel kolen hadden, maar geen stoom machines, en toen ze die wel hadden snapten ze deze nog niet zoals we dat nu doen. Er was geen concept energie of thermodynamica. Toch reden er in de negentiende eeuw stoomtreinen rond met airconditioners. Hoe werkten die dan? 

Stean Ejector or Stean Jet Cooling

Een van de koeltechnieken op basis van stoom is het zogenaamde steam jet systeem, hierboven ziet u een schema met de belangrijkste elementen. Het hart van het systeem wordt gevormd door de ejector, dit is waar stoom onder druk en met hoge snelheid via een spuitstuk ontsnapt. Daarbij creert het een relatief vacuum in de ruimte met bv. water onder het spruitstuk (de leiding vanaf de evaporator), net als dat bij een airbrush gebeurt. In een relatief vacuum kan water makkelijker verdampen omdat de lucht waarin verdampt wordt dunner is. Bij verdamping ontstnappen water moleculen aan de aantrekkingskracht van de omringende moleculen. De snelste (en dus warmste) watermoleculen zullen het eerst aan de vloeistof ontstnappen en daardoor wordt warmte onttrokken. Hieronder een stukje waarin het gebruik in stoomtreinen eind 19e eeuw wordt beschreven. Voor een recente uitleg meer hier.

(bron)

Maar tegenwoordig zijn de steam jet cooling systemen nog steeds te krijgen, vooral voor het gebruiken van industriele restwarmte. Ze zijn zeer eenvoudig en vergen weinig onderhoud. Met moderne regelsystemen is het een stuk eenvoudiger om ze te laten draaien dan het was in het stoomtrein tijdprek. Een zonnewarmte aangedreven steam jet chiller is in Duitsland gebouwd, maar is gegeven het gemak waarmee zonnestoom gegenereerd kan worden niet zo heel moeilijk, de installatie in de afbeelding hieronder gebruikt een mengsel van water en ammoniak om het kookpunt te verlagen. De parabolische trog spiegels hebben geen moeite om de temperatuur tot 200 graden op te voeren, zodat (ivm de carnot limiet) meer energie kan worden benut.

Wanneer een grotere installatie te bouwen is dan is het helemaal geen probleem om koel systemen te laten werken, hieronder een fresnel systeem in Doha van duitse makelei, dat niet met steam jet cooling werkt maar met zn. absorption cooling. Meer hierover hier.

 

Salderings Voorstel Green Deal

Het burger initiatief www.wijkrijgenkippen.nl heeft tijdens de uitreiking van de zn. P-Nuts award een voorstel gedaan tav de huidige regels voor energiehandel. In ruil voor de subsidie op duurzame energie moet de staat gaan afzien van het belasten van lokaal geproduceerde en onderling geleverde electriciteit (hoofdzakelijk). Daarop rust nu btw en energie belasting.

De wetgeving is tav zn. zelflevering enigzins achterhaald, een persoon is of leverancier en moet dan btw en energie belasting afdragen, of hij/zij is producent en moet die betalen. Daarbij wordt het object (ean code van de aansluiting) als eenheid gebruikt, wat tussen het zonnepaneel en de meter gebeurt maakt niet uit, maar van uw meter naar die van de buurman leidt tot belasting. Daardoor is groepsgewijze opwekking (bv, en straat waar de buren aan elkaar leveren of gezanelijk aan het net) moeilijk rendabel te maken. 

In sommige gemeenten en ism sommige energie bedrijven zijn er wel effectieve vrijstellingen te bedingen, maar die zijn juridisch nog niet gedekt. Daar zou in de Green Deal een mooie regeling voor getroffen kunnen worden, met alle voordelen van dien (werkgelegenheid, lastenverlaging etc.).

De shift naar het afschaffen van de btw omdat het daarmee bespaarde geld toch elders in btw wordt gevangen is ook door dit blog bepliet (zie de petitie bovenaan deze pagina). De energie belasting was er overigens specifiek om hernieuwbare bronnen te stimuleren, ook al wordt dat ontkend.

Greencheck vind het afschaffen van de subsidies niet wenselijk, waarom inleveren als het om een economisch verstandige keuze gaat, de subsidie op echt CO2 vrije energie kan niet hoog genoeg zijn, want langzaamaan zien we hoe olie steeds duurder wordt, en daarmee ook de productie en logistiek van duurzame energie.

De nadruk zou echter moeten liggen op de essentiele industrie, dus landbouw en voedsle productie, omdat die het meest gevoelig zijn voor olie prijs schokken, en als deze duurzaam gemaakt worden zijn we meteen van een hoop emissies en financiele lasten af.

De burger moet simpelweg worden toegestaan zijn eigen energie op te wekken en te verhandelen, volgens de Europese richtlijnen is saldering en bemetering bij woonhuizen op bedrijven terreinen niet nodig, dus waarom moeilijk doen over straten, dwz praktisch gezien is er geen bezwaar.

Zonnemagnetische Energie?

"Light has electric and magnetic components. Until now, scientists thought the
effects of the magnetic field were so weak that they could be ignored. What Rand
and his colleagues found is that at the right intensity, when light is traveling
through a material that does not conduct electricity, the light field can
generate magnetic effects that are 100 million times stronger than previously
expected. Under these circumstances, the magnetic effects develop strength
equivalent to a strong electric effect."
(bron)

De techniek maakt gebruik van het effect van licht op geladen deeltjes in materialen zoals glas. Licht is een zoch voortplantende electromagnetische interactie die onderweg ladingen van gepasseerde deeltjes kan verplaatsen. Hierdoor kan een magnetisch veld ontstaan of een potentiaal (voltage). Het enige dat hiervoor nodig is is zeer sterk laser licht, maar omdat de zon zo ver staat en de stralen ervan dus net als bij een laser zo goed als parallel lopen, is zonlicht ook geschikt.

"All we would need are lenses to focus the light and a fiber to guide it. Glass
works for both. It’s already made in bulk, and it doesn’t require as much
processing. Transparent ceramics might be even better.”

Omdat de materialen goedkoper zijn en de installatie minder complex is dit goed nieuws voor de concentrated solar power community. De efficientie van conversie wordt geschat op 10%, maar als de andere 90% in warmte wordt omgezet is het goed mogelijk dat deze nog nuttig voor energie opwekking kan worden aangewend. Een beetje zoals in gas centrales extra energie kan worden gewonnen mbv een magnetohydrodynamische voorschakeling (met verbrandings gassen ipv water).

Volgens het artikel wil de universiteit patent rechten op de ontdekking, maar zijn natuurverschijnselen te patenteren? Laten we hopen van niet. 

Emissie reductie door import, slecht voor het klimaar, slecht voor de economie..

Outsourcing, het kost banen, olie en ons eco systeem. Een onderzoek laat zien dat 26% van de emissies voortkomen uit wereld handel. Daarbij importeren landen goederen die ze voorheen zelf maakten. Wederom lachen de banken en olie maatschappijen zich suf. 

"There is a degree of delusion about emissions cuts in developed nations. They
are not really cuts at all if countries are simply buying in products they used
to manufacture." (
bron)

Koelbloedige Moord op Milieu Activist in Brazilie

Brazilie moet er aan geloven, Shell gaat voor de kust naar olie boren, de WTO maakt dat de regenwouden ontgonnen kunnen worden en het hele land wordt blij gemaakt met de vruchten van al die rijkdommen. Dat het het land en onze planeet over de rand van de ecologische afrond duwt maakt niemand wat uit.

Het gaat om veel geld, en Brazilie is corrupt, bv. de gouverneur Blairo Maggi die moest toezien op het voorzichtig kappen van de regenwouden was (en is) tevens de grootste soja producent, het land is in handen van de maffia.

In plaats van activisten die konijnen uit het laboratorium proberen te bevrijden heb je dus industrieen die activisten door het nek schieten, nu in ieder geval Jorge Grando en zijn broer en drie vrienden. Hij was hoofd van de milieu beschermingsdienst van Pinhais. Zijn blog gaat over de beslissingen rond de bouw en drainage van moeras gebieden, nauwelijks een halszaak, maar misschien stond er een hoop geld op het spel voor een aannemer.

We hebben in de afgelopen jaren kunnen zien dat de bouw en prijs inflatie van huizen een effectieve manier is waarop banken hun uitstaande schulden en rente inkomsten kunnen vergroten, zeker als ze de schulden kunnen verpakken als derivaten. De wereld heeft volgens het World Economic Forum nog 100 biljoen extra schuld nodig, dus de druk om te bouwen is groot. Het verbruikt als proces tevens een hoop brandstof en is dus een favoriete manier om olie in geld om te zetten.

Hier vind u helaas geen gedetaileerde analyse van het doen en laten van Jorge, want daarover is via internet niet veel te vinden (voor een Nederlander). Wel kunnen we (als we hier een trend van moordadige industrie denken te bespeuren) zoeken naar andere slachtoffers, zo  vinden we recent bv.

Javier Torres Cruz, 30, who fought illegal deforestation

Marcelo Rivera, well-known activist in the defense of the natural resources

Mariano Abarca "When he was alive he was a problem for a Canadian mining company with an interest in Mexico"

I rest my case.

Fukushima Dirty Bomb

De kernenergie ramp in Fukushima is niet voorbij. De radioactive stoffen komen nog steeds vrij en zwerven over onze planeet. Ze hopen zich op tot een niveau dat zelfs in Europa niet gezond meer is.

"Stontium-90 hoopt zich op in de VS en Europa dus het is verstandig om even geen melk te drinken." (bron)

"Kinderen en zwangere vrouwen moeten zich beschermen tegen de straling" (CRIIAD, Frankrijk)

Meer over de vrijkomende deeltjes hier.

Autorai Electrisch

Een bezoek aan de autorai is smullen voor de fanaat, helaas ligt de voorkeur bij Greencheck op stijle en duurzaamheid, die combinatie is momenteel wel te vinden, bv. in de Tesla, maar die zijn nogal aan de prijs. We zullen in de komende dagen de beelden die we in Amsterdam geschoten hebben met meer uitleg online zetten, maar hier is de primeur, de eerste nederlandse electrische auto (sinds 1900 toen in Amsterdam bijna alleen electrische auto’s reden), de Burton Electric

Let Op De Voedsel Productie

De economie kan niet verbergen dat voedsel productie zwaar onder druk staat, voornamelijk vanwegen snelle klimaatsveranderingen die direct of indirect samenhangen met het klimaat probleem. Dat schrikt de idioten die termen hanteren als ‘prijs elasticiteit’ niet af. In Bolivia trekken de boeren van het land omdat de planten verpieteren, niet allen door de droogte maar ook door schimmels die anders geen kans krijgen. De koffie prijzen gaan dus omhoog..

"Small farmers are benefiting from higher wholesale prices. "They will be getting a lot more if they have coffee to sell."

Meldt de Guardian, en als we recente analyses kunnen geloven zal de vraag naar schaarser wordende voedingsmiddelen af en toe schoksgewijs afnemen als sommige partijen het niet langer kunnen betalen. Dan verdwijnt de vraag en (mag men aannemen) schakelen de betreffende consumentworld en over op, ja op wat eigenlijk? Maakt niet uit, de markt moet door.

Take home question :
Hoeveel kost het me om een vast voedsel voorraad voor 2 maanden aan te houden? 

Zoellick de CEO van de  World Bank stelde het recent zo : "Als het regent gaat het goed, regent het niet dan zit het tegen" (hij had het over 95% van de afrikaanse boeren), maar ze kunnen wellicht investeren in RAIN INDEX FUTURES.

"According to the World Bank, 44 million people around the globe have been pushed into extreme poverty since last June because of rising food prices." (bron)

Het is minstens zo groen om de derivaten handel stil te leggen als het zou zijn om alle lybische olie bronnen onklaar te maken. De komende voedsel schok is een gevolg van de illusie van beschikbaarheid die markten driftig hoog houden. Het is veel verstandiger nu te matigen zodat er nog energie beschikbaar is om iets te doen dan door te kachelen als kamikaze piloten. Het gedrag van de markt is suicidaal, dat zie Ban Ki Moon ook al. 

Dit alles is niets nieuws, alleen weten de meeste mensen het niet. De focus op geldstromen maakt het eenvoudig om de schijn van aanbod intact te houden, dat zien we dagelijks in de goud en zilver markt, volgens insiders is 99% van het zilver in Londen van papier. SLV  (zilver op de beurs) heeft geen leverings verplichting, dus de voorraad is zo groot als de hoeveelheid die verkocht kan worden.

Op de beurs waren in 2008 soms 70% van de transacties KUNSTMATIG (dus handel tussen banken om de illusie van beurs volume te wekken, de prijs te beinvloeden en om echte investeerders niet af te schrikken). Probleem is dat illlusies niet erg voedzaam zijn.

"one third of the world’s cropland is losing topsoil faster than new soil is forming through natural processes"

In een rapport van de World Bank werd geconcludeerd dat zulke kunstmatige prijsmanipulatie  voor food commodities te lastig was. Niet dat het onwenselijk was. Maar zoals u ziet zijn de IMF en de World Bank aan een comeback bezig, zich met een wereldmunt positionerend voor de volgende ‘crisis’. Dan weten we zeker dat we alles te koop zullen moeten aanbieden, ook als we het zelf nodig hebben.

"Due to a lack of water, some countries in the Middle East find themselves forced to almost totally rely on other nations for basic food staples. For example, it is being projected that there will be no more wheat production in Saudi Arabia by the year 2012"

Het water in Iraq wordt gebruikt om olie op te pompen. Dat Saudi Arabie niet in zijn eigen voedsel voorziet met al die zon is pure dwaasheid. Misschien een kans voor het nederlandse export product: het Desert Greenhouse. Die maken gebruik van zout water, en dat is makkelijk over een enorm gebied van Afrikaanse woestijn te distribueren, wat een groot deel ligt erg laag (er gaat op termijn een binnenzee ontstaan).

Voorstel : Bouw een nederlandse glasfabriek in Marokko die draait op zonnewarmte en kasglas produceert. Daarmee kunnen de marokkaanse boeren onbeperkt hun land in cultuur houden en west europa voeden als ze dat willen.
Maar doe iets, want staren naar de afnemende en toenemende getalletjes is niet genoeg, iemand moet aan de zeilen hangen en het roer draaien. 

India Reageert Soms Anders

En terecht.