All Your Industrial Secrets Are Belong To (the) Us

De NSA maakt zich schuldig aan industriele spionage. Al enige tijd bestond die indruk, want om uw persoonlijke gesprekken zal het echt niet gaan, en het aantal terroristen is heus niet zo groot dat er miljarden en miljarden aan uitgegeven zou moeten worden. In grote lijnen is de ‘oorlog tegen het terrorisme’ een werkverschaffings project geweest, alsmede een manier om surveillance in elk detail van de samenleving te doen doordringen, in dienst van de gevestigded  (fossiele) orde.

Kleinen nederlandse bedrijven die innovatief bezig zijn kunnen er op rekenen dat hun geheimen niet veilig zijn. De manieren van aftappen en inbreken zijn legio, van hackable telefoon toestellen, laptop cameras tot usb kabels die elk ingetikt teken doorzenden. De ‘Cloud’ is een luilekkerland voor het aftappen van informatie. Harddisk cryptografische methoden zoals mcrypt en anderen zijn officieel waardeloos als er serieuze interesse is in de inhoud.

De invasie van privacy betekent dat u simpelweg niet alles kan doen of willen. Aangezien de hoofdsponsors onder de grote corporaties te vinden zijn, met helemaal aan de top de grote olie, gas en steenkool bedrijven die hun dominante postitie willen handhaven, zal alleen het assisteren in de consumptie van fossiele brandstoffen zijn toegestaan. Elke activiteit die daar tegen in druist wordt dmv de surveillance en infiltratie methoden in de kaart gebracht, en gecounterd met inzet van de nu in de VS gangbare prive soldaten. Ver gezocht?

Trans National Corporations use spying and other covert methods on a large scale. Big McDonalds is watching you..

 Thousand of companies traded classified and private information

Information was sold on to Wallstreet and other companies

Het probleem is dat niet Big Brother ons bespied, maar big brothers. Het is zelfs denkbaar dat u in de toekomst werk vindt in het rapporteren van wat u ziet op camera’s en leest in emailtjes, hoewel er prima algorithmes te maken zijn (en gemaakt zijn) om dat te doen.

Dit is een probleem voor iedereen die een andere koers wil varen, zoals de aanhangers van schone energie, zonne energie, wind en golf energie. Wat zoals in de stukken hierboven te lezen is maakt de fossiele energie sector gretig gebruik van elk middel om zich tegen de onvermijdelijke ondergang te beschermen, zelfs infiltratie en gebruik van agents provocateur. Dat komt bovenop het leger rechts denkende mensen die groene initiatieven zullen blijven ontmoedigen, de domste oplossingen voorstellen en zeggen dat het nooit gaat lukken tot het op een dag zover is, en hernieuwbare energie groter is dan fossiel.

“Undermining campaigners is essentially undermining democracy. The examples of corporate spying and strategising in Secret Manoeuvres raise concerns about the ‘engineering of consent.’ “

Wallstreet en London dicteren competitie, maar profiteren zelf van spionage, van het stelen van ideen. Grote bedrijven laten kleine bedrijfjes de kansen verkennen, om dan groot in te stappen (als er maar een pro fossiele economische oplossing is). De databases en de vergarings systemen moeten worden ontmateld zodat werkelijke competitie weer kan plaatsvinden. Ten minste als we dit systeem serieus nemen.

Het is tegenstrijdig maar als er een oplossing is voor een probleem, dan is het goed als idereen die kent. Ook als er veel werk in het vinden van de oplossing heeft gezeten. Het patentrecht moet dat ondersteunen. In die zin is spionage goed, als het leidt tot openbaarheid.

De competitie is echter nog altijd een massochistische oefening ten behoeve van de fossiele sector. Gebruiken we zonne energie of wind en golf energie, dan is competitie voor fossiele energie niet meer nodig. Hebben we die bronnen dus, dan kan de internationale financiele markt zijn biezen pakken. Daar komt dan ook de grote weerstand vandaan. Oplossingen om daar snel een eind aan te maken zullen in de kiem worden gesmoord, en daarvan zijn veel voorbeelden, om te beginnen zonnepanelen zelf. Ook om te zorgen dat gebieden hierin vrijheid genieten moet spionage door fossiele belangen worden gestopt.

Klimaat sceptici verliezen ‘vakblad’

Een overweldigende hoeveelheid metingen wijst op gestage opwarming van onze atmosfeer. Met eenvoudige berekeningen is deze terug te voeren op ons gebruik van fossiele brandstoffen, en dit is al decennia het geval. Hoewel het publiek snel onder de indruk is van twijfel aan de wetenschappelijke conclusies, weten de mensen die gericht zijn op zelfbehoud dat degene die het meest twijfelen altijd de wetenschappers zelf zijn, en dat zijn ons niettemin het beste antwoord geven dat mogelijk is, zeker gezamelijk.

This journal has been killed for malpractice

Wie wetenschappelijk anders beweert dan dat we afstevenen op een extinctie door ons gebruik van kolen, olie en gas, liegt niet noodzakelijkerwijs, maar kijkt waarschijnlijk naar een lokaal of zwak correlerend probleem. Als het warmer word verschijnen er strandtentjes aan zee, maar als dat niet gebeurt betekent dat nog niet dat het kouder wordt. Misschien zijn ze verboden. Veel discussie ging over de invloed van de zon zelf, or die van warmte eilanden die de metingen zouden hebben verstoord. Maar aangezien elke generatie knappe koppen een hoop leden heeft die liever geen ramp zien gebeuren zijn alle weerleggingen inmiddels ontkracht. De enige conclusie die strookt met de metingen is dat we bezig zijn onze aarde om zeep te helpen.

“The journal, Pattern Recognition in Physics, was started less than a year ago. The editors-in-chief were Nils-Axel Mörner, a retired geophysicist from Stockholm University, and Sid-Ali Ouadfeul, a geophysicist at the Algerian Petroleum Institute.”

Het is dus niet vreemd dat een ‘wetenschappelijk’ tijdschrift van klimaat sceptici nu op de schop gaat. Sid Ali Ouadfeul, wacht even, je bedoelt Quad Fuel? Deze man bestaat waarschijnlijk niet eens. Maar dit tijdschrift zou zich wijden aan patroon herkenning in de algemene wetenschap. Dit was op zich al vaag genoeg, want doen we dat niet allemaal, proberen patronen te herkennen, is dat niet de basis van theorievorming. Quadfuel bleek echter zelfs daarin niet zo goed:

“Beall found self-plagiarism by Ouadfeul in the first paper published by the journal, which Ouadfeul co-authored. “Is this the kind of ‘pattern recognition’ the journal is talking about?” Beall quipped. The first five articles in the journal consisted of a pair by Ouadfeul, another two by climate skeptics, and the fifth article had “a significant amount of self-plagiarism.””

Enfin, nuf said, good riddance. klimaat sceptici zijn doorgaans politieke vazallen gelieerd aan de fossiele industrie of rechtse partijen, want rechts is de fossiele lobby. Hoewel deze mensen goede debaters kunnen zijn zijn ze doorgaans absoluut niet in staat een samenhangend verhaal op te schrijven. Met betrekking tot het klimaat kan dat ook niet meer als het doel is de trend te ontkennen. Laten we deze mensen vergeten, en focussen op de duizenden malen grotere weelde die we op basis van zonne energie kunnen verwerven dan met onze magere en tot strijd, competitie en armoede en slavernij lijdende fossiele reserves.

 

 

De Krant als Houten Hamer

De economie krimpt door lagere gas afzet. De lagere gasafzet wordt veroorzaakt door gasafzet in het verleden, want die heeft gezorgd voor opwarming van het klimaat (en waag het niet dat te bestrijden). In plaats van blij te zijn dat het moeten gebruiken van een eindige bron minder noodzakelijk wordt, is de econoom niet tevreden, want hij is tenslotte de marketing medewerker van de fossiele branche.

Nu is het dus nodig om de opwarming van het klimaat tegen te gaan om zo te zorgen dat de gasafzet weer kan stijgen. We kunnen ook isolatie belasten, meer ramen openzetten, er is geen twijfel of dit in de hoofden van de heren (en af en toe dames) gasverkopers rondspookt. Echter gas zorgt voor opwarming, dus het succesvol afkoelen zal ogenblikkelijk teniet worden gedaan. Een vooruitzicht van 3/4 graden Celsius opwarming, iets waar Shell rustig over praat, maar wat het eind van de mensheid betekent, zal zo helemaal funest zijn voor de economie. Dat moeten we beslist voorkomen. Of toch niet? Er wordt immers in de krant gezegd : “Het gaat wel om een indicent”. Ok, dus volgend jaar weer volop winter, dat lucht op. Zijn ze goed ingelicht he?

We gaan er te weinig van uit dat sommige mensen volstrekte nonsense uitkramen, zonder dit door te hebben

We leven in een carbon credit economie, die tot dit soort ‘incidenten’ leidt en ons als mensheid aan het wegvagen is (dieren eerst). Economisch denken is de theorie met als doel “Het maximaliseren van de utilisatie van fossiele brandstoffen”. Nu loopt die vast in zijn eigen ‘succes’. Economisch denken is ook een filosofie van volstrekt ongegronde hoop en volstrekt zieke redenaties, zoals bijvoorbeeld “Oorlog is goed voor de economie” die je pas begrijpt als je bovenstaande doelstelling hanteert, een waarin de mens en zijn behoeften niet voorkomt. “Ja want oorlog zorgt voor industrie, en dus afzet van kolen, olie en gas”, en idd veel oorlogen worden vooral gevochten omwille van deze omzet en het veilig stellen van nieuwe voorraden. Dat daarbij miljoenen burgers en soldaten het leven laten was in de WO I al geen probleem, dus nu nog steeds niet. “Taking one for the team” heet dat.

HET IS GEEN FUCKING INCIDENT

Dat dit denken nu bankroet raakt is een feit, het is niet compatibel met gedistribueerd opgewekte hernieuwbare energie. Het hele concept van krediet werkt niet als je geen energie reserves kunt aanspreken, dus dat zal voorlopig met hernieuwbaar nog niet kunnen (maar wie bedenkt dat? Niet de economen natuurlijk). Maar om de kronkelingen van deze uitstervende waanzin te moeten verwerken is toch teveel gevraagd, kan dat ergens in een stil hoekje gebeuren, zodat we onszelf niet als met een houten hamer voor de kop geslagen hoeven te voelen als we de krant hebben gelezen?

Taleb seems to be agreeing with us, talking about bogus formulas, blind pilots, methods to be banned..

 

 

Op de Drempel van de Hemel

Buckminster Fuller is het meest bekend van zijn zogenaamde Buckyball. Hij was een wetenschapper, een van de soort mensen die nooit werd verteld hoe de wereld in elkaar zat, maar die altijd zijn eigen concepties vormde. Zulke mensen zijn tegenwoordig zeer zeldzaam, mensen worden min of meer geselecteerd op basis van beinvloedbaarheid en capaciteit magie te accepteren, of het nu van Apple, Nike of Walt Disney is..

Does this remind you of something?

Buckminster schreef ongeveer 4000 publicaties, was chemicus en architect, en voor een tijdje een ‘lult de oren van je kop’ figuur, namelijk ter promotie van zijn inzichten tav het klimaat, welvaart. Eigenlijk heeft het volstrekt geen nut aandacht aan knappe koppen als Buckminster te geven, maar het is fascinerend hoe weinig mensen tot zijn correcte conclusies komen. Dit geeft temeer weer hoe weinig mensen zelf hun werelbeeld vormen.

Malthus was WRONG

Net als dit blog al enige tijd doet was Buckminster geen gelover in de een bezwijkende aarde, Malthus, die bedacht dat de mensheid sneller zou groeien dan de ondersteunende capaciteit van de planeet zat er naast, ten eerste omdat de groei bij hoge educatie meevalt, en ten tweede omdat we bronnen kunnen gebruiken die niet opraken!

Welvaart = Skills x Materiaal x Energie

Buckminster identificeert net als ondergetekende het zou doen een evolutie van de mens van landdier tot navigerend zeedier, de zeevarende mens als ongelofelijk capabel individu, een met ongekend lef, kennis en kunde, en een fragment van waanzin. Vandaag nog zijn het de meest arrogante, voortvarende mensen die aan het hoofd van de fossiele sector staan, met een roekeloze verachting van de toekomst, zoals de rover-kapiteins van onze Gouden Eeuw.

“Operating Manual For Spaceship Earth”

Buckminster maakt ook een correcte analyse van ons welvaartspotentieel. 1. Er is genoeg, 2. De bron van welvaart is Kennis, Materiaal en Energie.  Er is geen gebrek aan energie, en dus is welvaart onvermijdelijk. Zo niet onze dan die van ander leven. Stelt u het zich zo voor : Als de mens uitsterft en de Aarde herstelt (duurt inclusief volledige klimaat extinctie ongeveer 4 miljoen jaar), dan zal zich een weelde van leven over haar oppervlak bewegen, van de koudste tot de warmste gebieden. Dat is een hoop vlees, hout, veren, vet, lijm, huiden, etc. etc. Ergo : Een toenemende welvaart is natuurlijk! Bent u er bij of houdt u zich vast aan de fossiele ondergang.

Solar gebaseerde welvaart is onvermijdelijk, met of zonder u

Het is een feest van herkenning, hoewel Buckminster natuurlijk een multidimensionaal perspectief op de wereld heeft, dus zijn boeken lezen is leuker als je op een zelfde natuurkundige, bijna quantum niveau manier naar de wereld kijkt. Zijn boodschap is hierboven simpel samengevat, het is de correcte conceptie van welvaart. Wie die doorgrond weet dat we niet aan de rand van de afgrond staan, maar op de drempel van de hemel. Het enige dat we hoeven te doen is binnengaan.

P.S. De ‘hemel’ waar de zon in hangt, waarvan de RK kerk ons al eeuwen de goedheid als beloning in het hiernamaals verkoopt, maar die een goedheid is die we vandaag de heerschappij kunnen geven. Solar will rule!

Maak Generatieve Welvaart De Politieke Prioriteit

Wind Energie Breekt Records

De winter is tot nu toe erg mild geweest, hoewel het weer vooral lastiger te voorspellen is met de opwarming van de polen. In ieder geval heeft dit al geleid tot een record productie van wind energie.

“The Platts Continental Power Index (CONTI) fell 0.4% in December 2013 to €46.80 per Megawatt hour (/MWh) compared to the November 2013 rate of €47.00/MWh, when calmer winds and colder temperatures suppressed wind power and boosted electricity prices. Year-over-year the index was up 8.8%.”

In de quote hierboven worden positieve prijzen voor energie genoemd, maar steeds vaker komt het voor dat prijzen negatief zijn. Dat betekent dat afnemers van de stroom GELD TOE krijgen, omdat de markt simpelweg geen behoefte heeft. Henk Kamp spreekt zich hier negatief over uit, en een niet oplettend publiek kan daar per ongeluk mee instemmen, met het resultaat dat onze kikkerlandpolitiek de standaard handhaaft “Energie mag goedkoop zijn, maar het mag niet gratis of zelfs overvloedig zijn”.

Zie ook : Omgaan met negatieve stroomprijzen en

Duits Wind Energie Surplus Leidt tot Negatieve Prijzen

Als iemand zo stom zou zijn om negatieve prijzen voor iets als iets onwenselijks te zien, dan kan nog worden gesteld dat deze kunstmatig zijn. De markt kan de stroom van de wind turbines echt wel accepteren, maar de kolen en gas gestookte centrales wensen hun productie niet terug te schroeven. Die kunnen dat eenvoudig doen (kern centrales iets minder makkelijk), en dus is het probleem kunstmatig. De hele energie markt is kunstmatig.

De complicerende factor is de monetaire stromen die met onze energie huishouding te maken hebben. Voor fossiele energie zijn die vanzelfsprekend, omdat voor die energie een hele keten nodig is, waarbij bij elke stap fossiele energie wordt verbruikt, die moet gekocht worden met het geld dat voor die stap wordt betaald.

Cheaper, better Technip turbines

Windenergie heeft momenteel geen valide monetaire context. Wel een kunstmatige, in de zin dat er geld (fossiele energie) wordt geinvesteerd als een turbine word gebouwd, en dat die energie wordt teruggeeist door de turbine energie voor een periode te verkopen. Maar als de turbine is afbetaald is er geen algemene regel om te bepalen wat de stroom moet kosten, behalve dat er vaak voor een marktprijs wordt gekozen. De enige echte kosten zijn die van het onderhoud van de turbines, en de soms belachelijk hoge heffingen op het gebruik van het netwerk.

Wind energie is net als kernenergie op den duur spot goedkoop. De strijd die wind nu vecht kan het niet winnen zolang de industrie het toestaat zich te laten kaderen in de fossiele energie markt. De goedkope stroom is namelijk wel waardevol, er kan tenslotte van alles mee geproduceerd worden. Door het geforceerd concureren met fossiel zouden wind projecten in de problemen kunnen komen, terwijl ze in feite een economische motor zijn.

De kadering ontstaat vooral door ‘economisch denken’ en het de aard van ons geld : fossiel krediet dat ook bij duurzame projecten wordt toegepast. De reden dat deze capture zich voortzet ligt in het nog niet breed uitgerold zijn van energie opslag voor electriciteit. Met die opslag (waarvoor in Duitsland extra geld is uitgetrokken) zou stroom met een negatieve prijs onmiddellijk worden opgeslokt door de opslag faciliteiten om deze op een later moment te verkopen.

Opslag van electriciteit (en warmte) maken echter een eind aan veel dure faciliteiten die de fossiele energiesector nodig heeft. Een stad met voldoende electriciteitsopslag hoeft geen enorme verbinding met centrales in een Europees net. Dus opslag is een directe bedreiging voor en zo’n net en de bijbehorende energiemarkt.

Iets om op te letten voor politici die verandering willen is of windturbines uit de greep van kredietverstrekkers raken. Het is heel makkelijk om een turbinepark eeuwig in de schulden te laten door regelmatige dure upgrades. Wat de verandering brengt is een windpark dat slechts met marginale kosten (onderhoud) vele Megawatts het net in stuurt en deze zeer productief aangewend ziet, dan wel verstandig geconsumeerd bv door huishoudens die het bij stroom opslaan en later gebruiken. Dan breekt wind misschien geen records meer, maar heeft het fossiele paradigma gebroken.

The Energy Price Rip-off Dilemma

In the UK the big energy companies stand accused of ripping off consumers at the tune of 4 Billion Pound. It is no secret the government is totally infiltrated with people from either the banking or energy sector, simply because those two sectors are so important in our fossil based economy.

“Toothless regulator Ofgem ‘can’t investigate’ claims energy giants skimmed £50 from every household in pricing scam”

“Big Six’ firms too close to ministers, says Ed Miliband”

We will read more of these type of newsitems in the near future. The reason being that banking is losing grip over the energy sector, and tries to regain it by letting the public fleece it’s financial position. Even if you are enraged by the high prices or a 50 Pound scam perpetrated on you, you will be doing the bankers job and not what you need to do to help yourself to a better future.

“The so-called big six – British Gas, SSE, Eon, EDF, npower and Scottish Power – paid £4 billion more for power than the market rate by buying energy produced in their own power stations, according to shadow energy secretary Caroline Flint.”

The force field between politics, banking and energy is one that always drives us to a worse outcome. This is because banks and energy companies can provide immediate solutions to the needs of people, and politicians can’t have a carreer if they do not meet those needs, the sooner the better. Hardship can only be dealt to those that are irrelevant voters, or if it really needs to happen, for some reason of constructive sacrifice. Of course the sacrifice never serves anyone else but the banks and energy companies. It can’t simply because sacrifice is unproductive, only be producing more we get into a better position.

There is never a rip-off if you get something you can not produce yourself. Don’t want to get ripped off? Produce your own energy!

When one tries to keep the old energy producers in power it serves well to have discussions about irrelevant topics. One of them is the taxes and subsidies for fossil companies. One would think these are relevant discussions, depowering the fossil energy sector by taking their cash, but it isn’t unless that cash is never spend. If it is it will be spend on fossil energy, and end up with the fossil energy companies anyway. The way to turn the energy supply to one that knows no scarcity is to force banks to invest in them, or by adopting specific currencies to separate out fossil fuel credit, labour credit etc (See Euro Auro Joule).

Better not rage about ripoffs, but focus on real wealth production factors

The discussion needs to turn away from money and towards real produtivity, quota, tonnages and reserves of vital commodities. This way production, the determinant of our wealth can be monitored without bias or extraneous control, and technologies can be applied that will secure it and consolidate it in strategically invulnerable ways. With renewables that can be easy.

Switching away from fossil requires laws combining simultaneous changes in the credit and energy sectors

Of course there is another agenda, which is to push energy companies to part with their gas faster, so shale gas from the US and UK (UK made a 20 year deal for the insanely polluting crap) will be introduced causing an economic boom, damaging the UK environment but benefitting the financial sector. You say an economic boom is good, we say a wealth increase is good and economics is fundamentally incapable of delivering secure wealth.

http://www.theguardian.com/business/2013/oct/10/sse-raises-prices-average-annual-bill

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/big-six-energy-firm-bosses-2654687

Categories
cars ev solar

Solar Powered Cars

Ford will come out with a car with solar panels integrated in the roof. It is a nice gesture and it will increase the visibility of solar panels, but also a risk because it seems to claim such panels are somehow enough to make it run.

Of course cars can run on panels, if it is sunny enough and the car is specialized to do so. This is the idea of the (sHell sponsore) Solar Challenge. There are even solar challenge car designs for the public road.

Efficiency is not an issue with renewables, as it is not an issue with fossil fuels. Car engines convert about 15% of the energy in gasoline into forward motion, and that gasoline itself cost gasoline to get it into the car. This makes the efficiency of a car a screaming example of insanity compared to the low loss convesion of solar energy in electrical motors or stored in batteries.

anyone can make a car 

The output of a solar panel, usually light that would not be used in any other way, is stored with about 15% loss in a battery. It is used with the same loss in an electric motor. Storing solar electricity in hydrogen (as was the industy’s suggestion) always implies a 50% loss when converting it back to electricity again, as well as losses from compression and cooling, not to speak of the manufacturing of the storage tank. But hey, it’s economical (meaning it generates a lot of cashflow)!


reaches 88,5 km/h strictly come solar..

Truly solar cars are not actually necessary, we can have NH3 powered cars, which is like having diesel cars without the soot or CO2. Several wind projects have aimed to produce NH3 as a usefull liquid fuel, but usually these projects get killed or dragged out to prevent farmers from smelling freedom, check out Freedomfertilizer ! Making NH3 out of wind means some loss of energy, but the wind is free, and it is a great way to utilize so called ‘stranded wind’, wind turbines the energy company charged to much to connect them to the grid..

Of course the best is to improve public transport and build homes close to the workplace. But in our economy that is discouraged in favour of making sure people work in offices and use a car to get there. That sells gasoline, office furniture, office real estate and keeps people from realizing their office job could be done as efficient at home or not at all 😉

Categories
diseaster fossil tarsand

Another Oil Train Explosion

Officials received a report at 2:12 p.m. of a train derailing about a mile west of Casselton, a city of 2,432 people about 20 miles west of Fargo, Morris said.

Fiery images of an oil train exploding in Noth Dakota. Trains are not safe enough, and often drive unmanned over tracks that have not had proper maintenance. With the accident in Lac-Megantic in Quebec fresh in memory it seems time to start thinking about stopping oil transports, and switching to renewables. Of course instead the debat is directed towards building more pipelines as the use of North Dakota oil is increasing.

Great for your real estate values

These images can become more deadly, but only show a fraction of the actual destruction oil brings to lives today and in our future. Politics in the US is however drowned in oil, and so this type of accident will reoccur as long as there’s oil/tar/coal or gas to extract.

The cost of one barrel of oil increases in the mean time. Not in dollars necessarily, because the price is set based on the the money available in the economy, but in terms of fossil fuels. Tar sand extraction can use 2,170 cubic feet of natural gas per barrel so before you burn it, a lot of fuel has already been burned. The trick here is that this cost is never to much, as long as you can keep the supply going. The trap of fossil fuels is that the producers will never find their feul cost to high as long as they can still extract it, it is after all either using the free fuel or halting operations and having nothing.

As the dependency on oil, or money to have access to it, as well as the shortage of both at the moment creates a competition for the resource, oil companies don’t have to worry about going out of business. They can simply abuse the dependence as drug dealers can abuse a heroin addict looking for a fix. The only way out is to create renewable alternatives to these fuels, so people start feeling there is an exit that is painless and final. These accidents should help us drive support for ‘exit strategies’ and we should not allow it to be used to consolidate the position of fossil fuels.