Wanneer Verbieden We In Nederland de Plastic Zak

Italie heeft het zojuist gedaan. Het is een ramp voor de oceanen, en als de plastics niet al durect kankerverwekkend zijn dan vermalen ze zich uiteindelijk tot zulke kleinen deeltjes dat we ze niet uit onze voedselketen kunnen weren, met alle gezondheids gevolgen van dien. Dan hebben we nog niet aan de dieren gedacht, wat wel eens mag nu we in een ongekende acceleratie van uitstervingen van soorten gevangen lijken. 

Regen in Queensland Hindert Kolen Export en Staalindustrie

Lekker, weg met die zooi

Torrential rain in the Australian state of Queensland has
halted exports from mines accounting for 40 per cent of global coking
coal capacity, raising the prospect of higher prices for the key
steelmaking ingredient.

As early as last week, Macarthur Coal
sued for force majeure as continuous rains depleted the miners’ stocks
of steel-making coals on its Coppabella and Moorvale mining sites.

The Queensland Resources Council (QRC) warned that the
non-stop downpours could significantly reduce the state’s annual mining
output of $38 billion as QRC head Michael Roche told ABC that some $3
billion could be taken away monthly if the bad weather continues.

Malawi, Het Volgende Slachtoffer

100% afhankelijk van ontwikkelings ‘hulp’

In Malawi is de landbouw opgebloeid, op het eerste gezicht een goede zaak, de BBC vraagt zich af of Malawi daarom een model voor Afrika is. Man mag van de BBC toch beter verwachten. Het is absoluut uitgesloten dat Malawi een model voor Afrika is, je kunt net zo goed vragen of landbouw in de VS een model voor Africa is. 

In het artikel is meteen duidelijk hoe de vork in de steel zit. Malawi krijgt kunstmest als ontwikkelings hulp. Er wordt geklaagd dat de Malawianenen alleen maar mais eten (men wil er misschien GM aardappels e.d. afzetten?). Er moeten meer wegen komen (olie en auto’s verkopen?)..

Oh, en er is dit:

"De kunstmest maakt dat de grond zijn structuur verliest en onvruchtbaar wordt. Het verandert de chemische samenstelling. Op de lange termijn kunnen we ons de kunstmest niet veroorloven omdat we afhankelijk zijn van donors."

Zegt genoeg lijkt me. Model voor Africa? Ja, in de dromen van een genocidale sadist misschien.

Zelfmoord van de Turby?

20-11-2012 Turby lijkt zich op te maken voor een herstart, met hopelijk een betere markting aanpak dan hieronder becommentarieerd, gebaseerd op te Q&A op de Turby website. 

Herinnert u zich de Turby nog? Een kleine windturbine op uw dak, in de stad. Niets ingewikkelds aan, indien massaal geproduceerd best te betalen. Genoeg energie voor het hele gezin. De site is down, en de uitleg bij vragen is simpelweg deprimerend. Zo wordt een prima concept begraven.

 Hoeveel Kilowatt brengt de Turby op? Vraag niet te beantwoorden!

Natuurlijk is die vraag te beantwoorden, er zijn windkaarten van Nederland en daarop kun je iig een verwachting baseren. Als Tuby werkelijk gepromoot werd dan stond er een duidelijke hoeveelheid Kwh. ""Hoe zuinig is deze auto? Dat weten we niet nou goed?"

Is een vergunning nodig? Hoeveel kost het om een vergunning te krijgen? Ja, en dit kan wel 6000 Euro kosten !

Als je hiervoor het bestemmingsplan moet wijzigen en dan nog afhankelijk van de procedure. Dit soort eventualiteiten die weinig voorkomen hoeven toch niet benadrukt te worden?

Kan Turby op een woning? Turby op een mast van 5 m bovenop
een woning is ‘geen gezicht’ !

Daar is dat ding voor gemaakt! Laat de koper in godsnaam uitmaken of het ‘geen gezicht’ is. Goede marketing om mensen daar aan te herinneren.

Kan ik de bladen los kopen? Nee.

Kunt u de wind komen meten? Heeft helaas geen zin.

Kan ik mijn huis met Turby verwarmen? In het algemeen is het jammer om kostbare elektriciteit
te gebruiken voor een laagwaardige toepassing als verwarming. (Maakt niet uit of u dat een interessante toepassing vindt)

Ik wil Turby zelf bouwen, kunt u de tekeningen sturen? Nee, er zijn immers aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling
van Turby. (Waar we niks mee doen)

Heeft u een touw zodat ik me aan de Turby kan opknopen? Zit in het pakket.

100% Electrisch Openbaar Vervoer, In Zuid Korea

De electrische busdienst was ontwikkeld in partneschap met Hyundai Heavy Industries en Hankuk Fiber. Ze zijn ontworpen voor maximum efficientie — de bussen kunnen ongeveer 80 km met een lading rijden en hebben een maximum snelheid van rond de 100 km/u. De lithium-Ion batterijen laden op in 30 minuten en ook de remmen laden de batterijen op.

Het is een mooi staatje, maar wat is er mis met de trolley bus? In steden waar al trams rijden kunnen die opladen tijdens het rijden, ze hebben dan kleinere batterijen nodige en er is geen extra infrastructuur nodig. U kunt er zeker van zijn dat in de nieuwe glas/ carbon fiber bussen alle technologie netjes gepatenteerd is.

Nieuw Zeelandse Trolley Bus op de Openbare Weg

Hoe Een Overdreven Response Een Eind Maakt Aan Organische Boeren in de VS

Onderstaande rapportage is een voorbeeld van de misleidende indruk die ‘gebalanceerde’ verslaggeving kan wekken. Aan het eind zegt de narrator: "Hoewel er negatieve aspecten zijn is een meerderheid van de food safetly advocates voor de nieuwe wetgeving.

De wetgeving is gemotiveerd door 200 slachtoffers van salmonella vergiftiging van spinazie in 2006. Omdat van de 300 miljoen amerikanen 200 ziek werd (vergelijk 10.000 mensen hebben jaarlijks medische zorg nodig omdat ze van de lift gebruik hebben gemaakt) is er nu een nieuw kostbaar adminstratief systeem voor boeren waarmee deze moeten aangeven hoe en wat ze doen om contaminatie te voorkomen. Dit systeem onder de leiding van de FDA betrekt ook de binnenlandse veiligheids dienst en het ministerie van financien bij de beoordeling en controle van de voedsel voorziening.  

Michael Moss legt uit dat de FDA ook een andere missie heeft, namelijk het ‘Agrresief promoten van amerikaanse voedsel producten in de VS en het buitenland’. Dat betekend dat de FDA binnen de VS de grootste producenten steunt, en buiten de VS probeert de ongezond gebleken genetisch gemodificeerde varieteiten te promoten.

Een voorbeeld van onderzoek naar genetisch gemodificeerde soya, wijd verbreid in de VS en erbuiten:

"After
feeding hamsters for two years over three generations, those on the
GM diet, and especially the group on the maximum GM soy diet,
showed devastating results. By the third generation, most GM soy-fed
hamsters lost the ability to have babies. They also suffered slower
growth, and a high mortality rate among the pups.
"

(bron)

Koude Door Smelten Noordpool Gebracht Als Bewijs Tegen Global Warming

Fox News, een rechts georienteerd propaganda kanaal in de VS schrikt er niet voor terug de idioten proponenten van ‘global cooling’ aan het woord te laten. Het is een ding als een land zoals de VS zijn industrie niet onder controle heeft en dus mee hobbelt met de vernietiging van ons ecosysteem door fossiele brandstoffen. Het is iets anders als het duidelijke onzin een platform geeft, onzin die slecht geinformeerde mensen iets geeft om aan te refereren. Zeer triest.


Linksom èn Rechtsom

Parijs is van plan om bepaalde auto’s die veel CO2 uitstoten uit het centrum van de stad te weren. Dat is de benadering van de andere kant, niet de fabrikanten van auto’s vragen om ze minder vervuilend te maken, maar ze simpelweg niet toestaan op bepaalde plaatsen te komen. De redenering is niet vreemd: Waarom zou je met een 4 x 4 door de binnenstad rijden, je verwacht er ook geen tracktors? Misschien maakt dit een eind aan het SUV status symbool..

"I’m sorry," Baupin (medewerker van het stadhuis van Parijs) said on RTL Radio, "but having a sport utility
vehicle in a city makes no sense." He suggested that Parisian SUV owners
replace their sport utilities with vehicles that are "compatible with
city life."

Deze aanpak kan gevolg krijgen, zelfs op het platte land, of in gemeenten die minder emissies willen voortbrengen : Introduceer vergunningen voor auto’s die te veel vervuilen, en subsidieer daarmee het openbaar vervoer.

Against Intellectual Monopoly (by Michele Boldrin)

Horticulture in Almeria heeft zich zonder patent bescherming van niets to een zichbare industrie ontwikkeld.

Patent eigenaren zullen claimen dat hun ideen een investering vergden om te ontwikkelen en dat dat de reden is om die te beschermen. Boldrin legt uit dat daar niet de grote waarde zit, maar in de adoptie voor praktische toepassingen.

Hij legt ook uit dat copieren meer kost dan we denken. Daarbij laat hij zien dat er zeker innovatie plaatsvindt zonder patent bescherming, en dat het eigenlijk lijd tot kleinere en gevarieerdere ondernemingen. Patenten kosten dus banen en creativiteit.


Hij stelt voor om het patent te baseren niet op het bewijzen dat men een idee heeft te baseren. Hij stelt dat een bedrijf die een vinding doet moet aantonen dat het monopoly bescherming behoeft voor de periode om de investering in de vinding terug te verdienen. Dit is ook gevoelig voor fraude, zeker als banken snel krediet kunnen opblazen.

Mijn persoonlijke positie is dat een patent productie van een vinding niet mag tegenhouden, maar dat als dat gebeurt er wel een royalty geeist mag worden die echter de productie niet mag stoppen. Gegeven dat er gemiddeld 1/3 voor de producent en 1/3 voor de verkoper en 1/3 voor de kosten wordt gerekend kan men igv een patent met een klein percentage geheven over de producent en de verkoper de patenthouder belonen en compenseren. Dit echter voor een eindige periode.


Momenteel is het patentrecht een draak waarmee nuttige vindingen van de
markt worden gehouden, waarmee gedreigd kan worden en waarmee steeds
vaker voor de hand liggende vindingen kunnen worden beschermd, zodat
niets vermoedende producenten opeens juridisch onder vuur genomen kunnen
worden. Een goed voorbeeld is de aankondiging hieronder getoond van een
voor de hand liggend en meerder malen gedemonstreerd gebruik van LED
verlichting voor communicatie.


Een ‘We will sue you blind patent aankondiging’

Een visualisatie uit 2008


James Hansen, Disinformant?

Ik ben geneigd James Hanssen te steunen in zijn ideen. Hij heeft echter een paar griezelige misconcepties in zijn uiteenzetting van de risico’s van runaway climate change.

Ten eerste begint hij in een vloeiende beweging over het verhuizen naar een andere planeet. Dat soort complete nonsense is misschien modieus als je bij Nasa werkt, maar men mag verwachten dat het niet als alternatief wordt genoemd. Dat is net als zeggen dat de elfjes misschien een oplossing weten.

Ten tweede beweert mr. Hansen dat als onze aarde eenmaal sterk opgewarmd is er geen weg terug meer is. Dat wordt door de geschiedenis van de aarde weerlegd, het is zeer warm geweest aan het eind van het Permian, toen was de atmosfeer door klimaatverandering toxisch geworden, vol methaan, CO2 en H2S, en toen koelde door de reabsorptie van CO2 de aarde weer af.

Ten derde gaat hij mijns inziens veel te ver door te zeggen dat de oceanen zullen koken door teveel waterdamp in de atmosfeer. Kokende oceanen betekenen meer dan 100 graden op zee niveau, want met al dat water in de atmosfeer is deze een stuk zwaarder. Dat water vormt echter wolken, en die refelcteren zonlicht, en dat koelt de aarde af. Wat is dan de dynamiek?

Ook zegt Hansen dat het smeltende water van groenland de ocean zal afkoelen, en de golfstroom versterken. Dat spreekt de beweringen tegen, het is juist een meetbaar fenomeen dat de ocean circulatie aan het vertragen is.

Nasa lijk mij geen betrouwbare bron, iig mr. Hansen lijkt eea over het hoofd te zien.