Against Intellectual Monopoly (by Michele Boldrin)

Horticulture in Almeria heeft zich zonder patent bescherming van niets to een zichbare industrie ontwikkeld.

Patent eigenaren zullen claimen dat hun ideen een investering vergden om te ontwikkelen en dat dat de reden is om die te beschermen. Boldrin legt uit dat daar niet de grote waarde zit, maar in de adoptie voor praktische toepassingen.

Hij legt ook uit dat copieren meer kost dan we denken. Daarbij laat hij zien dat er zeker innovatie plaatsvindt zonder patent bescherming, en dat het eigenlijk lijd tot kleinere en gevarieerdere ondernemingen. Patenten kosten dus banen en creativiteit.


Hij stelt voor om het patent te baseren niet op het bewijzen dat men een idee heeft te baseren. Hij stelt dat een bedrijf die een vinding doet moet aantonen dat het monopoly bescherming behoeft voor de periode om de investering in de vinding terug te verdienen. Dit is ook gevoelig voor fraude, zeker als banken snel krediet kunnen opblazen.

Mijn persoonlijke positie is dat een patent productie van een vinding niet mag tegenhouden, maar dat als dat gebeurt er wel een royalty geeist mag worden die echter de productie niet mag stoppen. Gegeven dat er gemiddeld 1/3 voor de producent en 1/3 voor de verkoper en 1/3 voor de kosten wordt gerekend kan men igv een patent met een klein percentage geheven over de producent en de verkoper de patenthouder belonen en compenseren. Dit echter voor een eindige periode.


Momenteel is het patentrecht een draak waarmee nuttige vindingen van de
markt worden gehouden, waarmee gedreigd kan worden en waarmee steeds
vaker voor de hand liggende vindingen kunnen worden beschermd, zodat
niets vermoedende producenten opeens juridisch onder vuur genomen kunnen
worden. Een goed voorbeeld is de aankondiging hieronder getoond van een
voor de hand liggend en meerder malen gedemonstreerd gebruik van LED
verlichting voor communicatie.


Een ‘We will sue you blind patent aankondiging’

Een visualisatie uit 2008


Leave a Reply