Teruglevering van Gas

We hebben het dagelijks over het terugleveren van electriciteit van onze zonnepanelen. Velen van ons doen dat nu. Vooral tuinbouwbedrijven genereren soms stroom met combined heat and power (CHP) installaties, het gas verwarmt de kas, de CO2 is mest voor de planten en je houd ook nog stroom over! Er is recent een sterke groei van dat soort systemen, omdat gas naar de eindgebruiker vervoeren minder verlies geeft dan stroom te doen en misschien ook om andere reden, namelijk dat een deel van de industrie ons een gastransitie wil laten doormaken, “De Gouden Eeuw van gas noemen ze dat”. Maar wat kunt u ermee?

Prioriteiten, is gas er een? 

Je huis isoleren en of zonnewarmte benutten (wat nog redelijk moeilijk is) is effectiever, je krijgt meer woongenot per Euro, dan zonnepanelen kopen. Maar het laatste is nu eenmaal heel makkelijk. Die stroom kan een bron zijn van gas. U denkt, wacht eens even, gas is ethaan, methaan, co2, dat kun je niet maken met stroom. Klopt, maar waterstof gas is ook een gas. Dat kun je prima maken met stroom.

De afgelopen vier jaar werd in toenemend volume (tot maximaal twintig procent) waterstof bijgemengd in het aardgasnet van appartementencomplex Noorderlicht in Nes, Ameland. (bron GasTerra, Eneco, Joulz en Stedin)

Kan het? 

Een aantal bedrijven (ook Kema bv) heeft al sinds 2008 stilletjes geexperimenteerd met het bijmengen van waterstof. Het kan natuurlijk, ook 100% kan, hoewel dit niet zo snel geproduceerd wordt. Waterstof is energetischer dan aardgas, het bevat geen CO2, het brand heter, dus er zijn zeker aanpassingen nodig om het optimaal te laten werken. Misschien moet elke ketel en elk gasfornhuis een sensor hebben die het mengsel optimaal afstelt. Dat zal zeker moeten als wij zelf waterstof aan het net gaan toevoegen.

Uit het jaaverslag van Eneco (2008

Met behulp van Eneco Ecostroom wordt via elektrolyse waterstof geproduceerd. De Ecostroom voor de waterstofproductie wordt opgewekt door 334 m2 zonnepanelen die zijn geplaatst op het dak van het Kennis 8t Innovatiecentrum Ameland. Dit schone waterstofgas wordt vervolgens bijgemengd met gewoon aardgas. Stedin die het aardgasnet op Ameland beheert, stelt haar netwerk ter beschikking voor dit onderzoeksproject,

Waterstof verbrand met zuurstof en maakt zo water. Er komt geen CO2 vrij. Elk verbrandings proces in onze atmosfeer met hoofdzakelijk stikstof maakt echter ook stikstofmonoxide (NOx) dat schadelijk is. Deste heter de verbranding deste meer NOx. Een extreem verschil is er echter niet, toch blijft het beste de kook gassen af te voeren.

Koken op waterstof geeft heerlijk malse gerechten, omdat de verbrandingsgassen hoofdzakelijk uit waterdamp bestaan!

Hoe maken we dat waterstof?

Waterstof maken is erg simpel.Je zet er stroom op (twee draden erin) en bij een bepaald voltage zie je belletjes ontstaan op de draden. Dat is zuurstof aan de ene kant, waterstof aan de andere. Als je de draden van nikkel maakt of een ander slim materiaal en je voegt de juiste stoffen aan het water toe dan gaat dat best soepel. De efficientie (energie in waterstof per kWh stroom gebruikt) is hoog, 80% Er ontstaat ook wat warmte, die je nuttig kunt gebruiken (bv om water in een reservoir te verwarmen).

Het waterstof kan onder druk worden gegenereerd, dus gasdruk. Dan hoef je het niet meer samen te persen, dat gaat wel iets minder snel, maar de stap tussen uw waterstof en het gasnet is een hele eenvoudige. Misschien zijn er eisen aan het bijmengen en is het verstandiger om een unit in uw wijk te zetten die voor een aantal huishoudens de waterstof in het gasnet inbrengt, daarbij bv het waternet gebruikend en warmte aan de stadsverwarming toevoegend (hoewel gas en stadsverwarming meestal niet goed samengaan).

U kunt het waterstof gas als u dat thuis of in uw achtertuin genereerd ook zelf opslaan, gescheiden van uw gasvoorraad, en zelf bijmengen. De kosten daarvan zijn verbazend laag, als u maar ruimte heeft voor een grote ballon. Deste lager de druk in de ballon, deste minder gas zal er uitlekken. Een van de gevaren is het ontstaan van knalgas (u raad al waarom) maar er zijn methoden om dit te voorkomen.

En hoe gebruiken we de waterstof? 

Niet alleen kunnen we het met waterstof verrijkte gas gewoon verbranden, met minder CO2, we kunnen het ook in brandstof cellen gebruiken. Deze zijn soms in staat om zowel methaan als waterstof te verwerken. Dit proces is niet erg efficient, dwz je krijgt maar 50% van de energie die in het gas zit terug als stroom. De rest wordt omgezet in warmte. Dat laatste is alleen nadelig als je geen warmte nodig hebt. In de meeste huishoudens kan de warmte echter goed worden gebruikt, in de boiler of iets vergelijkbaars..

Ok dus teruglevering.. 

Gas is heel iets anders dan stroom. Als je gas in een leiding pompt zonder dat het meteen weg kan stromen gaat de druk omhoog. Later als je het gasfornuis gebruikt daalt die druk weer iets (moet in een bepaald gebied blijven). Stroom kun je zo niet ‘samenpersen’ of in het net opslaan. Gas terugleveren is dus makkelijker dan je zou denken. U kunt bij uw eigen waterstofgenerator het volume waterstof dat u toevoegt meten, of u kunt de stroom (kWh) meten die u naar een gezamelijke waterstofgenerator stuurt. Zo kan precies na worden gegaan wat uw aandeel is, en kan zelfs worden gesaldeerd. Opslag is eenvoudiger en goedkoper dan die van electriciteit. U zou net als op Ameland een panelen veldje kunnen hebben die uw net en buffers op druk houden.

Where to start 

Nederland is een gasland. Dat is wellicht de reden waarom we niet zo veel over zelf waterstof produceren horen. Een andere reden is misschien dat het mensen echt zelfstandig kan maken. Een paar kuub is genoeg om uw dagelijkse behoeften aan waterstof op te slaan, en dan heeft u geen gasaansluiting meer nodig. Dat ‘kost’ geld (te duur kan gezegd worden vanuit degenen die momenteel profiteert of vanuit uw optiek!).

Warmte is uberhaupt geen focus terwijl daar het grootste deel de energie die we verbruiken naartoe gaat. Het is de markt van de gasleveranciers en stadswarmte centrales die een zeer merkbare lobby hebben (misschien kent u de “niet meer dan anders” discussie, en de gespreken over prijsbescherming zodat stadsverwarming zelfs waar de dienst nog niet bestaat garantie heeft dat het genoeg zal omzetten?). U bent als burger echter niet beperkt in uw vrijheid om waterstof te gebruiken en bv. als cooperatie de mogelijkheden te exploreren. Piece of cake.

Biogas 

We hebben het overigens nog niet over terugleveren van biogas gehad. Dat zal in een huishouden niet snel voorkomen, omdat bioreactors moeilijk te managen zijn en de hoeveelheid te vergassen afval meestal meevalt. Maar biogas installaties zijn aangesloten op het gasnet. Hier gooit de gaslobby roet in het eten door bij elke aansluiting een bufferleiding te eisen die heel lang moet zijn en het aansluitproject heel duur maakt. Zoals zo vaak luistert de regering te veel naar de bestaande spelers, zich niet bedenkend dat het gewoon bedrijven zijn die zeggen en doen wat goed is voor de winst.

ref : gasterugleveren

Het NIeuwe Geld

De economische crisis is een energie crisis, dat mag u meteen in uw zak steken. Daarom is geen enkele strategie effectief, economische denken beschouwd de aanvoer van energie als normale handel in het systeem. Dat moet ook wel, want hoe verzilver je anders die miljoenen vaten olie, tonnen kolen en kuubs gas.

In werkelijkheid speelt fossiele energie natuurlijk een bijzondere rol in een economisch model. Het is een creatieve factor (als het in machines gebruikt wordt), het zorgt voor prijscompetitie en marktvergroting (als het in de logistiek gebruikt wordt), het is een grondstof, het kan tot producten verwerkt worden (plastic), het kan een factor zijn in de voedselproductie (kunstmest uit gas, landbouw). In veel van deze rollen zijn fossiele brandstoffen een limiting factor die nu nog niet limiting is, maar die dat wel met desastreuze gevolgen kan worden.

Maar stel dat er alleen fossiele energie werd gebruikt, dan moet duidelijk zijn dat de productie van goederen en diensten, de logistiek e.d. in omvang beperkt is door de aanvoer van die energie. Deste efficienter de ‘economie’ deste meer producten per vat olie, maar er is in principe een linear verband tussen het aantal producten dat steeds weer gemaakt moet worden en het aanvoer volume van de fossiele energie.

Over geld hebben we het dan nog niet gehad. Geld functioneert doordat mensen dingen voor een bepaalde prijs willen verkopen, met geld kan dat. 

Still Enjoying the Ride?

Ons economisch groeimodel wordt eindelijk openlijk door politieke partijen bekritiseerd. De groei is niet nodig, nadelig, onrealistisch wordt door verschillende politici betoogd, met name door Marianne Thieme van de Partij van de Dieren. Het is een feit dat als je de Aarde als koektrommel beschouwd, je net als bij een koektrommel op een goede dag de bodem zult zien, een bodem die je niet uitlegt hoe je de trommel weer vol krijgt.

Economische groei was de expansie van fossiele brandstof gebruik, met als bijeffect een toename in welvaart en bevolking. 

Een gebrek van de stelling dat economische groei onwenselijk is bestaat er uit dat het geen alternatief biedt. Ok, mensen kennen de economische principes, maar wat dan als je de maat ‘groei’ elimineert. De context die mensen meedragen en zo dagelijks ervaren lijkt geen alternatief toe te laten.

Best case scenario 

De grootste reden hiervoor is dat deze economie ons zo gemakkelijk ter beschikking staat. Dit is net als wanneer je met een touringcar en route naar een afgrond bent. De vering is comfortabel, de TV laat een leuke film zien, het uitzicht (omgeving Grand Canyon?) is adembenemend, het toillet is schoon, er is bier aan boord. De schauffeur roept nerveus in de microfoon "Wil iemand stoppen?". Iedereen haalt zijn schouders op.

Er zijn twee kanten aan het wakkerschudden van deze mensen. Ten eerste moet men hun aandacht hebben, ten tweede moet men weten wat ze in plaats van hun huidige gedrag moeten doen. Het grote probleem is dat de bindende factor in onze samenleving de eerste dienaar is van economisch denken, nl. geld. Ons gedrag wordt voor 90% georganiseerd door financiele afwegingen. Het economische marktprincipe zit in elke stap die we nemen. Alle stappen die ons van die rails oplichten zijn strafbaar, en iedereen vindt dat prima. Onze mentale capaciteit bepaald onze macht, niet onze fysieke, zelfs niet voor Badr Hari. Zo zijn we overgeleverd aan het publieke debat, waarbij de grenzen van wat we in dat debat kunnen bereiken wordt bepaald door wat de meeste mensen van commerciele media en gebrekkige publicaties onthouden. We zijn zo gevangen in een virtuele realiteit, in een touring car met video, gezelschap en bier.  

Disneyland heeft een schaduwkant

Oplossingen 

Maar wat dan? is de vraag. Het eerste antwoord is "Wat denk je zelf? Denk eens na!". Wie in de touringcar zit heeft immers verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Het schrikbeeld dat veel mensen er toe brengt om de ogen maar weer op de video te richten is een geliefd thema van economen. Zonder economische groei keren we terug naar de middeleeuwen. Dat is een handige positionering, want dat stelt de mensen die economische principes aanhangen in staat mensen naar wens tot de bedelstaf te veroordelen, dwz menselijke welvaart is een externaliteit van economisch denken (two tier economy?)! Dit is in de beleving van de rest dan de prijs van de strijd tot behoud van economische groei.

Goed opgeleide consumenten aan hun lot overlaten is wreed. Mensen die braaf geloofden dat ze niets hoeven te weten maar vooral sociaal moeten zijn staan opeens zonder braadworst bij de BBQ. Er zijn werkelijk een hoop mensen die zich met volle overgave met deze karikatuur vereenzelvigen. Daar horen ook een hoop afval scheidende groene stroom gebruikende vrijwilligers bij. De oplossing ligt NIET op individueel niveau! De oplossing ligt in een collectief stuursignaal.

Vergroenen is goed, maar een fundamentele verandering is vele malen effectiever.

Partijen die de bui al zagen hangen zijn meteen in actie gekomen om het ontstaan van een ‘dappere burger’ te voorkomen. Zo moeilijk is dat niet. Door de totale verbinding die we allemaal via onze portemonnai met economische principes hebben, en onze angst sociaal verworpen te worden is het zeer eenvoudig mensen in groepen te dirigeren. De OWS, de Tea party, De Zero Energy groepen, de Dierenliefhebbers, De poetsers, De Anarchisten. Panelen zijn duur, windmolens maken lawaai, je moet alles samen doen. Sociale vertraging, vraag het eens aan een friese boer, die kent dat niet. Elke valkuil wordt gevoed in een zeer effectieve verdeel en heers strategie. En natuurlijk zijn er genoeg mensen die werkelijk gepassioneerd zijn maar helemaal niet om het grote plaatje geven. In de touringcar ontstaan verschillende groepjes die om aandacht vragen en onderling heftige discussies voeren. Een miljoen mensen steekt de vinger tegelijk op. Er zijn spreekkoren die roepen "Stop de bus!". Een enkeling wil naar de chauffeur lopen, maar wordt snel getackeld, zo kunnen we niet overleggen! Geen geweld! Alsof het verpletterd worden onder in het ravijn een middagdutje is. Maar geweld is niet eens nodig.

Zoals altijd bestaat het probleem er uit dat niemand het oplost

Goed. Dus geen economische groei? Maar wel naar men mag aannemen productie, competitie, handel. Hoe dan? De oplossing is extreem simpel. Alleen activiteiten op basis van hernieuwbare energie, alleen activiteiten die netto hulpbronnen toevoegen. Einde zelfbeschikking van fossiele industrie en bankwezen, want iedereen weet dat geld de organiserende factor is, die factor moet niet aan de willekeur van banken zijn overgeleverd.

"Ja maar de banken weten wat het best is voor de economie!" Inderdaad. Dat is het probleem. Wat het best is voor de economie is niet het beste voor ons.

Dit aan het publiek uitleggen kan prima, maar dan hoeft men zich niet te laten beperken door economische overwegingen. Dat is het manco van alle voorstellen tot nu toe.  

"Ja maar je kunt niet zomaar met schulden en bezittingen aan de haal gaan!". Nee? Wie tart de wil van onze wetgevers? Wie bepaald wat er in Nederland of Europa gebeurt? Wie zo redeneert nodigt financieel stormweer en handels embargo’s uit. Het tipping point is waar de hernieuwbare branche de fossiele branche niet meer nodig heeft. Waar de agrarische sector autonoom fungeert. Momenteel is dat helaas nog niet zo ver.

Onze touringcar zit echter niet op slot, de handrem, contact sleutel, rem en het stuur zijn binnen bereik, de ramen kunnen er uit, de dieseltank en banden kunnen lek. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon met de chauffeur gaan praten, of de politie bellen. In Europa is actie veel beter mogelijk dan bv. in de VS. 

Het mooie is dat er zelfs een elegante uitweg is. Er is een goedkope vreedzame uitweg (hernieuwbare energie in zijn volle potentie), een die echter op alle fronten wordt geblokkeerd door degenen die momenteel het meest met het economische model zijn verbonden, de banken en de fossiele industrie. Dwz de man die de diesel voor de touringcar verkoopt wil dat we doorrijden en nog eens tanken, de man die daarvoor de geld transactie verzorgt en een dik salaris verdient is ook belanghebbende. Geld is politiek geladen, het is fundamenteel pro-fosiel (zn. #carboncredit). 

De fout die we tot nu toe gemaakt hebben is te denken dat de banken en olie maatschapijen hernieuwbare energie zouden toelaten, dat de markt neutraal en rechtvaardig is. Maar dat is niet zo. Economische wetten dwingen bedrijven te kiezen voor de makkelijkste en ‘goedkoopste’ manieren om hun ‘markt’ te veroveren. De competitie is zelf een resultaat van het verdelen van een schaars goed, nl. fossiele brandstoffen!


Einde oefening.

De fundamentele maatregel is het onder controle brengen van de fossiele industrie, en daarmee samenhangend de financiele sector (die anders direct zou instorten). De volgende keer dat de touringcar gaat tanken staan er een paar agenten bij de diesel pomp. Geen diesel meer op deze route! Uitstappen.

Als de macht van de fossiele sector gebroken is, en deze zich niet meer kan vertalen in willekeurige allocatie van economische kracht (geld), valt ook de rem van innovatie en realisatie van hernieuwbare energie. Patenten die fungeren in financiele instrumenten zijn zo’n vervreemding dat het systeem het meest gebaat is bij algehele opheffing. Auteurloze vernieuwing, zeer middeleeuws.

Denkt u dat het actie commitee "Red de woestijnmol" die de zonnecentrale tegenhoudt die passie nog opbrengt als het niet door een oliemaatschappij gefinancieerd wordt? Voorbeeld Koch en Teaparty ref Ivanpah. Door het probleem op deze manier aan te pakken los je het met kwadratisch effect op. Door het in de fossiele/financiele context te proberen op te lossen boek je alleen winst die je de hoop niet doet verliezen. "We hebben met de chaffeur gepraat, maar hij doet alleen zijn werk."

Een mes in het hart van het beest is beter dan duizend speldenprikjes in de gepanserde huid. Het mooie is, als u het wil gebeurt het, dan gaat het roer om, en is de toekomst weer rooskleurig.

Noem het de Groeitransitie. De transitie van schijngroei (expanderende fossiele consumptie) naar werkelijke groei (toename beschikbare hulpbronnen en welvaart). 

1. It ain’t over until it is over 

PS. Gandi deed het vredenlievend, denken velen. Maar er zat 10 jaar tussen het moment van zijn symbolische daad (zelf zout verzamelen) en het opheffen van de zout belastingen. Dat was op de dag dat de laatste Brit de regering verliet. Zo zal ook een fossiele uitfasering door een publiek, liefst mondiaal orgaan pas beginnen als elke huidige belanghebbende er uitgeknikkerd is en van zijn financiele macht is ontdaan.

2. Hoe krijg je iedereen mee 

Om gebieden die groot ascentie potentieel zien in hun fossiele reserves, zoals Venezuela en Brazilie, Africa mee te krijgen moet de rem van zonnecentrales, voor electriciteit en methaan (sabatier proces). Greencheck weer hoe dit zonder veel fossiele input kan worden gerealiseerd. 

3. Meer hulpbronnen

Niet economische initiatieven moeten hulpbronnen aanzuiveren. Dat kan zonder kosten. Greencheck weet hoe. 

PS 2

Banken en fossiele energie bedrijven zijn geen pure economische entiteiten.

Een bank kan geld creeren op basis van assets die ze zelf beoordelen. Met dat geld kunnen ze regulatie afstompen of omkopen. Dus zonder streng toezicht gaan ze op den duur stelen van beleggers en rekeninghouders. Dit is bijna niet te voorkomen.

Een fossiel energie bedrijf produceert zijn product met fossiele energie. Eventueel geld hebben ze niet nodig, ze kunnen altijd in de keten brandstof krediet creeren. Tegelijk is geld dat in omloop iets waar zo’n bedrijf volgens de regels zijn olie voor moet verkopen. De hoeveelheid geld die in omloop wordt gebracht moet dus afgestemd zijn op de fossiele brandstof productie (anders gaan de prijzen fluctueren). Deze verstrengeling en de rol van fundamentele motor achter productie maakt fossiele bedrijven een economische anomaliteit. Zelf zullen ze dit natuurlijk ontkennen.  

Waarom Electriciteitsopslag Niet Kan..

Stroom gedraagt zich anders dan je zou verwachten. Wanneer u een apparaat aanzet dan tapt u electronen af van een grote vijver, en daarmee verlaagt u het niveau van die vijver. Deze wordt direct aangevuld uit allerlei bronnen van seconde op seconde, om zo te zorgen dat elke keer als een apparaat aan of uit wordt gezet er ongeveer evenveel water in de vijver zit.

Vaak wordt gedaan alsof het om een soort pakhuis gaat, u neemt hier 10 kWh af en ergens anders komt even later 10 kWh bij. In de tussentijd zitten die kWh in het net. Dat is niet zo. Uw terug geleverde kWh is opgebruikt of verloren gegaan, en de geleverde kWh wordt op het moment van gebruik ergens in het net gegenereerd.

Verliezen per type electriciteits leiding 

Het net zelf consumeert stroom. In Nederland is dat minstens de output van 1 centrale die continue verloren gaat in netverliezen. Electriciteitsbedrijven zweren bij het net, the grid, smartgrid e.a. omdat dit hun business is. Je koopt stroom bij Eneco, Essent die via het netbedrijf bij u wordt geleverd. Door het directe karakter van stroom is zonder opslag een internationaal net nodig, zodat teveel ergens kan worden gebruikt, te weinig tijdig kan worden aangevuld.

U merkt daar niet veel van, staat de windmolen naast uw dorp op volle toeren te draaien dan gebruikt u die stroom voor het tarief. Is het windstill en nacht dan kunt u wel kernenergie uit Belgie gebruiken (ook ‘groen’!). Per geleverde kWh moet in het laatste geval flink meer kWh geproduceerd worden. De kosten voor u blijven gelijk, de kosten voor de leverancier zijn dat nooit. Die zijn voor elk huis verschillend. Dat is iets dat u niet vaak zult horen.

De aard van dit systeem met zijn noodzakelijke handel in actuele capaciteit, vraag en aanbod is een soort goudmijn voor de handelaren. Zonder de handel, zonder de noodzaak om te balanceren, zou het helemaal niet zo spectaculair zijn. Het zwakke punt, het ontbreken van goede buffering, is de reden waarom er zoveel werk in zit. 

Het is niet zo dat buffering niet mogelijk ik. Het kan al meer dan 100 jaar prima, maar dan heb je een probleem : je lost een belangrijk probleem op. Het kan met flow batterijen, accu’s, water opslag, perslucht opslag, waterstof batterijen, er zijn legio mogelijkheden. 

Buffering van energie is verliesgevend, alleen ultracapacitors hebben een zeer hoge efficientie (~95%), batterijen (85%) en waterstof (70%) laten maar weinig van de geinvesteerde energie over. Daarom is het ondanks de netverliezen nog steeds aantrekkelijker om direct te produceren en te leveren. Kortom met centrale opwekking op basis van grondstoffen (gas, kolen, olie, nucleair) is een uitgebreid grid zonder opslag het meest interessant.

Duurzaam hoeft niet efficient te zijn

Maar met hernieuwbare energie bronnen is dat verhaal anders. Die energie kost niks, of heeft een dalende prijs. Als daar wat van verloren gaat is dat niet erg. We denken heel snel in de waarde van windenergie omdat de turbines met leningen worden gebouwd. Daarbij wordt heel nauwkeurig de monetaire impact bepaald over 15 jaar oid. Het is een spel dat niet werken zal vanwege de aard van ons geld, maar momenteel nog voor veel ‘nuttige’ vertraging zorgt, een hoofdstuk apart.

Stel er staat een windmolen naast het dorp, en die molen is van u. Hij is afbetaald. Als we nu alleen op levering aan uw dorp focussen dan heeft u meteen een probleem. De molen draait met varierende snelheid, en vermogen, dus iedereen die die stroom gebruikt ziet de zelfde variatie (ref Rambo martel scene ). U zou opslag absoluut nodig hebben, of een groot deel van de stroom verliezen. Stel dat u die heeft, bv. via lage druk NickelWaterstof batterijen in de turbine pilaar. Dit is een type batterij dat zeer lang meegaat, zeer efficient is, zeker voor korte perioden van opslag. Dan kan (gegeven dat de batterij voldoende capactiteit heeft) u rustig gaan slapen terwijl een regel systeem de batterij vol en het net ‘nat’ houdt. 

Nickel IJzer Batterijen bevatten geen zuur en gaan 50+ jaar mee. 

U kunt met uw windmolen met opslag gaan nadenken over de utilisatie van uw stroom. De huizen vlak bij de molen gebruiken het minst per kWh. De huizen die ver staan het meest. Dit kunt u niet afrekenen door naar de meters in de huizen te kijken, die geven blij aan wat u ter plekke levert, niet wat u daarvoor moet produceren!

Bewoners die ver wonen kunnen aanbieden zelf opslag te regelen, zodat u die niet hoeft aan te schaffen, waarbij u levert tegen een lager tarief. Uiteinelijk kunnen zulke mensen zelf een molentje nemen, of zonnepanelen en dan hebben ze ook opslag nodig.

Nog schokkender kan het zijn als iedereen besluit dat stroom voor thuis consumptie via een gemeente belasting wordt betaald, een belasting die via het onderhoudswerk weer in de gemeenschap terugkeert. Dit vereist wel lokale turbine fabrieken, handige bouwers e.d. net zoals vroeger met onze houten windmolens die we zelf onderhielden. 

Om kort te gaan, met eigen energie bronnen is het een compleet ander verhaal dan nuleair/fossiel +grid+markt en geen opslag. Met hernieuwbaar+net+opslag zult u op den duur marginale kosten aan energie hebben, en is geen supergrid nodig, geen (inter) nationale handel.

Super snelle batterijen, werkelijke prijs is onbekend 

Het is een dynamisch spel waarbij het er om gaat hoe makkelijk het voor u is, hoeveel u moet betalen en hoeveel moeite u moet doen. Momenteel hebben de mensen die de centrales en de internationale markt exploiteren zoveel geld dat ze u op allerlei fronten kunnen wijsmaken dat dit de beste optie is. Maar voor de stroom en warmte waarmee u uw wooncomfort verzekerd zijn er ook andere oplossingen die in plaats van doorlopende kosten en complexiteit te realiseren zijn met afnemende kosten, simpel. 

De prijs van opslag is geen reele prijs. Bv. zogenaamde flow batterijen, van lood, vanadium of andere stoffen, zijn niet zo duur om te maken, zijn niet eens gepatenteerd. Tegelijk is de stroom die u wordt aangeboden veel te goedkoop. Dat kan bijvoorbeeld door de totale kosten van kernenergie niet direct te verrekenen maar op den duur op de dan levende mensen af te schuiven (Zoals ook met fossiele brandstoffen gebruikelijk is).

Er kan enorm veel geld in een internationaal grid worden gestoken. Dat geld kan men beter uitgeven aan energie opwekking, lokaal, duurzaam. Als u het bovenstaande heeft gevolgt weet u dat de sleutel om een verschuiving te weeg te brengen de opslag van stroom is. Dat geldt overigens ook voor warmte, dwz slimmere warmte opslag.

Een goed voorbeeld voor een manier van stroom opslaan is de Nicker IJzer batterij. Dit type is meer dan 100 jaar oud, gebruikt geen zuur, en gaat 50 jaar mee. Deze batterijen zijn duurder in de aanschaf, maar vervolgens heeft u er bijna geen omkijken meer naar.

Nieuw Zonne PV Project

Greencheck installeert momenteel ook CIS panelen, deze zijn zeer donker van kleur, ecologischer en leveren 20% meer op. Hierboven een ontwerp van een luifel van panelen, 21-23 stuks, opbrengst 3,4 kWp. Steunen zijn Schletter ‘facade support’ met aanpassingen.

Datasheet. Heeft u interesse dan kunt u altijd een email sturen naar info@greencheck.nl 

De Prijs van Stroom

We betalen voor stroom, electriciteit, als consument en als bedrijf. Deze stroom wordt momenteel op exchanges verhandeld, zodat hij zo goedkoop mogelijk is. Deze stroom kent oorsprongs certificaten, zodat we kunnen kiezen of we groene,grijze of zwarte stroom willen, althans, een abonnement er op. Dit is zo’n beetje de gangbare kennis. Daarbij denken de meeste mensen dat je stroom niet goed grootschalig kunt opslaan, en dat het daarom nodig is om kolen/gas centrales draaiende te houden. Al deze dingen zegt nog niks over de prijs van stroom. 

Consumenten betalen btw en energiebelasting over hun stroom, die ze ook weer terug ontvangen als ze terugleveren bv. met zonnepanelen. Wordt teveel teruggeleverd dan gelden andere regels, dan concureert men met producenten en moet men dezelfde lage prijs rekenen. Dit zijn regels die algemeen geldig zijn en die soms niet helemaal sporen. De energiebelasting is geintroduceerd om duurzaamheid te stimuleren. Een centrale voegt niks toe aan stroom, is niet persoonlijk betrokken bij de verkoop, dus waarom BTW?