Waarom Electriciteitsopslag Niet Kan..

Stroom gedraagt zich anders dan je zou verwachten. Wanneer u een apparaat aanzet dan tapt u electronen af van een grote vijver, en daarmee verlaagt u het niveau van die vijver. Deze wordt direct aangevuld uit allerlei bronnen van seconde op seconde, om zo te zorgen dat elke keer als een apparaat aan of uit wordt gezet er ongeveer evenveel water in de vijver zit.

Vaak wordt gedaan alsof het om een soort pakhuis gaat, u neemt hier 10 kWh af en ergens anders komt even later 10 kWh bij. In de tussentijd zitten die kWh in het net. Dat is niet zo. Uw terug geleverde kWh is opgebruikt of verloren gegaan, en de geleverde kWh wordt op het moment van gebruik ergens in het net gegenereerd.

Verliezen per type electriciteits leiding 

Het net zelf consumeert stroom. In Nederland is dat minstens de output van 1 centrale die continue verloren gaat in netverliezen. Electriciteitsbedrijven zweren bij het net, the grid, smartgrid e.a. omdat dit hun business is. Je koopt stroom bij Eneco, Essent die via het netbedrijf bij u wordt geleverd. Door het directe karakter van stroom is zonder opslag een internationaal net nodig, zodat teveel ergens kan worden gebruikt, te weinig tijdig kan worden aangevuld.

U merkt daar niet veel van, staat de windmolen naast uw dorp op volle toeren te draaien dan gebruikt u die stroom voor het tarief. Is het windstill en nacht dan kunt u wel kernenergie uit Belgie gebruiken (ook ‘groen’!). Per geleverde kWh moet in het laatste geval flink meer kWh geproduceerd worden. De kosten voor u blijven gelijk, de kosten voor de leverancier zijn dat nooit. Die zijn voor elk huis verschillend. Dat is iets dat u niet vaak zult horen.

De aard van dit systeem met zijn noodzakelijke handel in actuele capaciteit, vraag en aanbod is een soort goudmijn voor de handelaren. Zonder de handel, zonder de noodzaak om te balanceren, zou het helemaal niet zo spectaculair zijn. Het zwakke punt, het ontbreken van goede buffering, is de reden waarom er zoveel werk in zit. 

Het is niet zo dat buffering niet mogelijk ik. Het kan al meer dan 100 jaar prima, maar dan heb je een probleem : je lost een belangrijk probleem op. Het kan met flow batterijen, accu’s, water opslag, perslucht opslag, waterstof batterijen, er zijn legio mogelijkheden. 

Buffering van energie is verliesgevend, alleen ultracapacitors hebben een zeer hoge efficientie (~95%), batterijen (85%) en waterstof (70%) laten maar weinig van de geinvesteerde energie over. Daarom is het ondanks de netverliezen nog steeds aantrekkelijker om direct te produceren en te leveren. Kortom met centrale opwekking op basis van grondstoffen (gas, kolen, olie, nucleair) is een uitgebreid grid zonder opslag het meest interessant.

Duurzaam hoeft niet efficient te zijn

Maar met hernieuwbare energie bronnen is dat verhaal anders. Die energie kost niks, of heeft een dalende prijs. Als daar wat van verloren gaat is dat niet erg. We denken heel snel in de waarde van windenergie omdat de turbines met leningen worden gebouwd. Daarbij wordt heel nauwkeurig de monetaire impact bepaald over 15 jaar oid. Het is een spel dat niet werken zal vanwege de aard van ons geld, maar momenteel nog voor veel ‘nuttige’ vertraging zorgt, een hoofdstuk apart.

Stel er staat een windmolen naast het dorp, en die molen is van u. Hij is afbetaald. Als we nu alleen op levering aan uw dorp focussen dan heeft u meteen een probleem. De molen draait met varierende snelheid, en vermogen, dus iedereen die die stroom gebruikt ziet de zelfde variatie (ref Rambo martel scene ). U zou opslag absoluut nodig hebben, of een groot deel van de stroom verliezen. Stel dat u die heeft, bv. via lage druk NickelWaterstof batterijen in de turbine pilaar. Dit is een type batterij dat zeer lang meegaat, zeer efficient is, zeker voor korte perioden van opslag. Dan kan (gegeven dat de batterij voldoende capactiteit heeft) u rustig gaan slapen terwijl een regel systeem de batterij vol en het net ‘nat’ houdt. 

Nickel IJzer Batterijen bevatten geen zuur en gaan 50+ jaar mee. 

U kunt met uw windmolen met opslag gaan nadenken over de utilisatie van uw stroom. De huizen vlak bij de molen gebruiken het minst per kWh. De huizen die ver staan het meest. Dit kunt u niet afrekenen door naar de meters in de huizen te kijken, die geven blij aan wat u ter plekke levert, niet wat u daarvoor moet produceren!

Bewoners die ver wonen kunnen aanbieden zelf opslag te regelen, zodat u die niet hoeft aan te schaffen, waarbij u levert tegen een lager tarief. Uiteinelijk kunnen zulke mensen zelf een molentje nemen, of zonnepanelen en dan hebben ze ook opslag nodig.

Nog schokkender kan het zijn als iedereen besluit dat stroom voor thuis consumptie via een gemeente belasting wordt betaald, een belasting die via het onderhoudswerk weer in de gemeenschap terugkeert. Dit vereist wel lokale turbine fabrieken, handige bouwers e.d. net zoals vroeger met onze houten windmolens die we zelf onderhielden. 

Om kort te gaan, met eigen energie bronnen is het een compleet ander verhaal dan nuleair/fossiel +grid+markt en geen opslag. Met hernieuwbaar+net+opslag zult u op den duur marginale kosten aan energie hebben, en is geen supergrid nodig, geen (inter) nationale handel.

Super snelle batterijen, werkelijke prijs is onbekend 

Het is een dynamisch spel waarbij het er om gaat hoe makkelijk het voor u is, hoeveel u moet betalen en hoeveel moeite u moet doen. Momenteel hebben de mensen die de centrales en de internationale markt exploiteren zoveel geld dat ze u op allerlei fronten kunnen wijsmaken dat dit de beste optie is. Maar voor de stroom en warmte waarmee u uw wooncomfort verzekerd zijn er ook andere oplossingen die in plaats van doorlopende kosten en complexiteit te realiseren zijn met afnemende kosten, simpel. 

De prijs van opslag is geen reele prijs. Bv. zogenaamde flow batterijen, van lood, vanadium of andere stoffen, zijn niet zo duur om te maken, zijn niet eens gepatenteerd. Tegelijk is de stroom die u wordt aangeboden veel te goedkoop. Dat kan bijvoorbeeld door de totale kosten van kernenergie niet direct te verrekenen maar op den duur op de dan levende mensen af te schuiven (Zoals ook met fossiele brandstoffen gebruikelijk is).

Er kan enorm veel geld in een internationaal grid worden gestoken. Dat geld kan men beter uitgeven aan energie opwekking, lokaal, duurzaam. Als u het bovenstaande heeft gevolgt weet u dat de sleutel om een verschuiving te weeg te brengen de opslag van stroom is. Dat geldt overigens ook voor warmte, dwz slimmere warmte opslag.

Een goed voorbeeld voor een manier van stroom opslaan is de Nicker IJzer batterij. Dit type is meer dan 100 jaar oud, gebruikt geen zuur, en gaat 50 jaar mee. Deze batterijen zijn duurder in de aanschaf, maar vervolgens heeft u er bijna geen omkijken meer naar.

Leave a Reply