Subsidies voor alernatieve energie aangekondigd

Van de SenterNovem site:

Begin april gaat de nieuwe ronde SDE 2009 van start. Het ministerie van Economische Zaken heeft de kamerbrief met de voornemens voor de open te stellen categorieën en voorgenomen tarieven SDE 2009 bekend gemaakt. De regeling gaat naar verwachting begin april open en sluit eind oktober 2009.

De Tweede Kamer mag op deze kamerbrief met de voornemens voor de open te stellen categorieën en voorgenomen tarieven SDE 2009 reageren. Daarna wordt de invulling van de SDE 2009 definitief vastgesteld. De verwachting is dat dit gebeurt rond eind maart. Bekijk ook het persbericht hierover op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

Voor 2009 kunnen aanvragen ingediend worden voor de volgende categorieën:

  • ZonPV (zonne-panelen) 
  • Wind op land 
  • Wind op Zee (opent naar verwachting eind 2009) 
  • Biomassa 
  • AWZI*, RWZI* en stortgas en AVI’s*
  • Waterkracht            

* Het gaat hierbij om zuiveringsinstallaties voor afvalwater en rioolwater en verbrandingsinstallaties voor afval.Op de sublinks aan de linkerkant van deze website staat een uitleg per categorie.

Binnenkort kunt u op deze website digitaal aanvragen. Vanaf dit jaar kunnen geïnteresseerden in de categorie ZonPV hun aanvraag via de computer indienen met behulp van digi-d. Vanaf 1 week voor de opening van de regeling kunt u dit programma op deze website bekijken. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend vanaf de dag van opening van de regeling.

De SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige zekerheid. Hiervoor is een systeem opgezet dat het verschil vergoedt tussen de kostprijs van de ‘reguliere energie’ en de duurzame energie; levert duurzame energie uit uw project te weinig op, dan vult de SDE de opbrengsten aan. Dit gebeurt voor een periode van vijftien jaar (Wind op land en Zon-PV) of twaalf jaar (Biomassa, Afvalverbranding en Groen gas).

SenterNovem Link