Doorbraak : Grote Banken VS Stappen In Solar Lease

 Update: Barclays Bank volgt

De knieval van Wallstreet en het olie/krediet systeem is een feit 

Een significante gebeurtenis. Het amerikaanse bankwezen stapt in de financiering van PV. Omdat Citi een van de ‘Big Four’ is, een van de ‘systemisch essentiele banken’ die ‘too big to fail’ waren in 2008, is hier sprake van een fundamentele beslissing. Olie, die nu dankzij het krediet aan de productie van (kolen en) zonnepanelen kan worden besteed zal zichzelf daarmee op termijn overbodig maken. Misschien is er in de optiek van de banken sprake van een kolen/tar sands oil transitie, omdat zonnepanelen mbv deze fossiele brandstoffen worden gemaakt. Op den duur echter zal dit soort financiering fossiele bronnen onnodig maken. De transitie kan hiermee eindelijk serieus beginnen.

"SunPower Corp and Citigroup have formed a new fund of $105 million to enable the solar panel maker

extend its lease to customers in eight states, the companies said." (bron)

Op basis van deze soort financiering zullen ander technieken ook oliekrediet moeten kunnen loskrijgen, met name CSP. Banken zullen zich door dit proces overbodig maken in hun huidige gecentraliseerde vorm omdat elke hernieuwbare centrale (op den duur) zelf kan bepalen hoe het zijn energie benut, in ruil waarvoor, dwz de productie kant van de economie wordt niet langer door de bank krediet maar door energie krediet bepaald. Energie producenten kunnen bepalen aan wie ze energie krediet verstrekken, dus energie geleverd voor een product is terug gegeven. Om bij de uiteinlijk ideale situatie te arriveren moet de energie productie in eigendom komen van de burger. Dat is met lease constructies het geval, maar het is beter om daar een wet voor te maken: Energie productie moet in handen zijn van bedrijven die alleen de klanten als aandeelhouders hebben oid.

"The sun gives in 8 minutes the same energy as we annualy use in the form of fossil and nuclear energy" 

Hermans life work : Act on granting priority to renewable energy sources

Energy democracy vs. centralized energy tyranny

Nieuwe Generatie Thermo Electrische Cellen

Warmte straling is zogenaame infra rood straling. Het is voor mensen onzichtbaar, wel voelbaar, en gedraagt zich als licht. Wordt een stuk metaal (bijvoorbeeld) heter dan begint het te stralen, eerst infra rood en naarmate de temperatuur stijgt ook zichtbaar licht, totdat we het over witheet hebben. Omdat de warmte straling licht is kunnen we die omzetten in electriciteit volgens het zelfde principe als zonnecellen dat doen, via het fotovoltaische effect. Tot nu toe waren deze niet erg duur en niet erg efficient.

Specifiek Licht 

Het fotovoltaische proces in zonnecellen bestaat er uit dat een licht deeltje (foton) een electron in de zonnecel uit zijn baan duwt naar een hogere baan (om de kern van het sicicium attom). Als het electron wil terugvallen begint het door een slimme opbouw van de cel te stromen, net alsof de wind water over een dijk stuwt, het kan niet terug en bevat de energie van de wind. De electronen stromen vervolgens via een omweg (bv. onze wasmachine) terug naar de zonnecel. Zonnecellen hebben een efficientie in het omzetten van licht in electriciteit die afhangt van de energie in het licht. Deze energie is makkelijk te herkennen, het is namelijk de kleur. Deste hoger de energie, deste makkelijker wordt een electron ‘over de dijk’ gestuwd. Hieronder een grafiekje van de gevoeligheid van verschillende typen cellen. Op de horizontale as staat de golflengte, die is bij hoog energetisch blauw licht korter dan bij laag energetisch rood licht. Het donkerblauwe deel van het plaatje slaat op licht dat wij niet kunnen zien, van ultraviolet tot infrarood. 

Wie het rendement van zonnecellen wil verhogen kan een paar dingen doen. Hij kan materialen zo kiezen dat een groter deel van het spectrum benut kan worden. Dit zijn de zogenaamde multi junction cells. Hieronder is te zien hoe zo’n cell moet zijn opgebouwd en hoe verschillende delen van het spectrum zo worden benut. Gallium, Indium, Selenium, Arsenicum en ander stoffen kunnen gemend worden om bepaalde golflengten te absorberen. Het is meteen te zien dat de efficientie omhoog gaat, hieronder maximaal 42% (zeer hoog). Omdat het een speciaal productie proces is zijn deze cellen erg duur. Ze worden meestal gebruikt in combinatie met CSP (geconcentreerd zonlicht) installaties, vandaar dat het rendement genoemd is bij ‘500 sun’ dwz bij licht dat 500 keer is geconcentreerd.

Een kleur filter

Een andere manier is om licht van onzichtbaar ultra violet om te zetten in zichtbaar licht. Dat kan met fluoriserende materialen. Dit is een voorbeeld van het veranderen van de golflengte van het licht zodat de zonnecel er meer mee kan. Dit is ook het principe van de nieuwe generatie thermoelectrische cellen. Wat men hierbij doet is warmte straling genereren met een specifieke golflengte en niets anders. De methode die gebruikt wordt is geinspireerd op de manier waarop bv. pauwen hun veren kleur geven. Dat is niet door middel van pigment, maar door de oppervlakte structuur. Die maakt dat alleen licht met bepaalde golflengten (lees kleur) kunnen ontsnappen. Dit principe werd al gebruikt bij de fabricage van lasers.

"The spectacular colors of the male peacock plumage are due to an optical interference phenomenon, known as the Bragg reflection, based on periodic nanostructures found in the barbules of their feathers." (bron)

In het geval van warmte betekent het dat een materiaal dat warmte wil uitstralen, maar dat aan de buitenkant een laag met een bepaalde structuur heeft, die warmte alleen nog maar in een bepaalde golflengte kwijt kan. Net als licht dat wil weerkaatsten van een pauwveer een bepaalde golflengte moet hebben om niet door de nano structuur  en interferentie patronen te worden geabsorbeerd. Het infra rood zal dus een hogere intensiteit hebben en precies geschikt gemaakt kunnen worden voor absorbtie door een zonnecel die gevoelig is voor infra rood, bv. GaSb cellen

Cellen die een combinatie zijn van speciale nano structuren die exact de juiste golflengte maken en zonnecellen die bij die golflengte optimaal fungeren vormen de nieuwe vinding door het MIT. Het voordeel is dat wat niet wordt uitgestraald warmte blijft en dus uiteindelijk wel en in de juiste golflengte vrijkomt. Omdat dit het rendement hoog genoeg maakt dan kan men opeens allerlei restwarmte gaan benutten. Warmte van de zon, van motoren, van de aarde, van vulkanen, remschijf wamte, warmte van het verval van radioactief materiaal. Helaas is er een maar in het verhaal:

"MIT’s breakthrough was enabled by a material with billions of nanoscale pits etched on its surface. When this pitted material absorbs heat, it radiates energy at precisely chosen wavelengths depending on the size of the pits. It is hoped that the technology may one day be used to generate power for spacecraft on long term missions where sunlight may not be available."

Het One Day syndroom 

Waar Greencheck vaak tegen te hoop loopt is het ‘one day’ syndroom. Het maken van de nano structuur is een eenvoudig iets, we weten allemaal dat een CD hetzelfde effect teweeg brengt, het is een ets proces. De soort zonnecellen die nodig zijn is ook niet exotisch, men kan de materialen zo kopen. Dus waarom moet heet ooit een keer in de ruimtevaart worden toegepast? Waarom niet vandaag in CSP centrales. Dat kan twee redenen hebben: 1. Het is BS. MIQT heeft helemaal niets uitgevonden maar wil met een mooi verhaal in het nieuws komen. Dit doen ze regelmatig, dat komt omdat de gemiddelde burger niet weet wat al is uitgevonden. Dit is het deinvented, reinvented en nu misschien uninvented proces dat universiteiten van geld voorziet, or waar ze zich mee laten omkopen (kiest u zelf). 2. Het is accuut in de mottenballen gestopt omdat het een te bruikbare technologie is die te competitief is met andere technieken, om specifiek te zijn die technieken die geld opleveren voor de fossiele industrie. Met een media die in toenemende mate niet weet waar het over schrijft ligt het gevaar op de loer dat verhalen klakkeloos worden herhaald, allen om het gevoel van vooruitgang in stand te houden (toevallig vandaag dit verhaal over het omzetten van cellulose mbv enzymen uit koeien. Dat probleem is al lang opgelost, maar het is een leuk verhaaltje).

Giftige Algen

"Environmentalists and officials say it is a result of the nitrates in fertilisers used by the region’s farmers.

De algen aan de franse kust zijn giftig. Een groep wilde zwijnen werd dood gevonden. In 2009 viel een paard dood neer en moest zijn berijder uit het groene slijm getrokken worden. Het probleem is niet de algen, of de meststoffen die in het water terecht komen. Het probleem ligt in het gebrek aan zuurstof. Dit zorgt voor dominantie van algen die het zeer giftige H2S ofwel Waterstof Sulfide maken. In alle gevallen blijkt dat het reduceren van de meststoffen die in de zee terechtkomen de oplossing brengt, maar de werkelijke reden voor de giftigheid (want er zijn ook niet toxische algen die van meststoffen houden), nl anoxia, neemt toe in alle zeeen op aarde. 

De Aarde heeft al eens een preriode doorgemaakt waarin het opwarmen van de atmosfeer (global warming) oceanen giftig maakten. Greencheck heeft hier al verschillende malen melding van gemaakt, omdat het waarschijnlijk is dat H2S het laatste is dat we zullen ruiken op aarde voor het leven aan de winterslaap van ongeveer 4 milioen jaar begint, met geluk, net als aan het eind van het Permian (toen de voorgangers van de zoogdieren en reptielen uitstierf). 

Daarom zijn de oceanen zo belangrijk. Ze zijn een gevaar dat aan te pakken is. Stewardship en correctie van de schade door de fossiele industrie is echter nog geen open onderwerp. Mensen die er verstand van hebben kunnen echter een goed beeld schetsen van de trend:

Energie en Werkgelegenheid De Baan per MegaWatt Uur

In een studie door Berkeley wordt geconcludeerd dat hernieuwbare energie goed is voor de werkgelegenheid. Daarbij wordt een nieuwe maat gebruikt, de baan per Megawatt. Eerst de conclusies en dan een kleine beschouwing mbt werk en energie, geld en banen. 

Soort FTE jaar per Gigawatt uur
Biomassa 0,12
Geothermische Energie 0,25

Vuilstort Methaan

0,72

Kleine Waterkracht

0,27

Zonnepanelen

0,87
Zonnecollectoren (maar ook CSP) 0,23
Windturbines 0,17
Kern Energie 0,14
Kolen 0,11

Aardgas

0,11

(bron)

een vaak gehoord argument tegen bepaalde duurzame beslissingen in dat het banen zou kosten. In onze huidige maatschappij kan dat van alles betekenen, veel banen tegenwoordig zijn niet productief, maar hebben te maken met het in goede banen leiden van consumptie, dus bv. reisorganisaties, reclame burea’s, televisie shows, maar ook talloze winkels waar spullen worden verkocht die niet eens door mensen gemaakt zijn. De betekenis van werk en banen bestaat er meestal uit dat de werknemer in staat is zijn rekeningen te betalen. Daarom communiceert het goed en kan zelfs de meest onwenselijke industrie ermee worden verdedigd.

Arbeid 

Eind 19e eeuw, voordat aardolie werdt ontdekt, was dat wel anders. Toen lag de gemiddelde energie consumptie per persoon bij de calorieen in zijn dagelijkse kost, en werdt werk meestal handmatig en in uitzonderlijke gevallen al met behulp van kolenstoom gedaan. Werk was werk. Een arbeider spande zich dagelijks fysiek in. Doordat logistiek nog niet met vrachtwagens, treinen en vliegtuigen tegen minmale kosten plaatsvond waren er voor veel producten veel verschillende fabriekjes en bedrijfjes. De bakker, de slager, de schoenmaker, de kruidenier en de boeren natuurlijk. Eider had speciaal ontwikkelde skills en vaardigheden, lichamelijke capaciteiten en een familie om het proces (hopelijk) te ondersteunen.

Baan 

In de twintigste eeuw werd de mechanisatie op basis van fossiele brandstoffen en de daarmee geproduceerde electriciteit zo ver mogelijk doorgezet. Mensen accepteren het graag als iets minder moeite kost, of het nu de ramen van de auto zijn of het klaarmaken van een maaltijd, als het al gebeurt is is dat makkelijker. De grens ligt bij de ervaring die mensen gelukkig maakt, en daar kan men door financiele druk en dump prijzen nog wel iets aan doen, dwz. meer mensen kunnen nog meer overlaten aan de fossiele energie bronnen als de banken en bedrijven zorgen dat ze zich geen andere levenstijl kunnen veroorloven. De drang van de maximalisatie van passieve consumptie heeft tot een verschraling geleid als het gaat om banen, kunde en kunst. Uniformiteit betekent lagere productie kosten, en de media helpen een handje , want men is toch geneigd zich aan te passen aan de ‘norm’.

Het doembeeld dat met het eind van de fossiele energie geschapen wordt is een teruggang naar de middeleeuwen. Mensen die het klimaat probleem ontkennen en de piek olie problematiek ontkennen zullen zeker niet opstaan voor meer hernieuwbare energie. Ze liegen en bedriegen al bewust en niet zonder reden, het laatste wat ze willen is de controle weggeven aan een booming duurzame energie industrie. Er zijn drie argumenten die als handige knoppen in ons brein zijn geprogrammeerd: 1. It is bad for the  economy. 2. It is to expesive 3. It costs jobs. Al seen economy geheel drijft op fossiele brandstoffen en de prijzen van alles wordt bepaald door fossiele brandstoffen en veel banen er zijn om de consumptie van fossiele brandstoffen te faciliteren heb je elke reden om dat te beweren. Behalve dat het niet waar is.

Arbeidspreventie (Duurzame baan) 

We gaan toe naar een situatie waarbij energie productie een groter deel vanonze (reele) economie uitmaakt. Meer mensen zullen betrokken zijn bij de productie. Maar in tegenstelling tot de periode tot de ontdekking van kolen en andere fossiele  bronnen zal het niet op fysieke arbeid aankomen, maar zullen er alleen meer installaties te onderhouden zijn. Zolang een installatie genoeg energie produceert om voor productie van voedsel en andere producten die degene die de installatie onderhoud kunnen motiveren om zijn werk te doen is een duurzame energie installatie levensvatbaar. Net als bouwland produceert zo’n installatie vele male meer dan de boer die het werk doet nodig heeft, en dat is in het ergste geval.

Peak oil scare tactics 

Zouden we vandaag in een fossiele brandstof vrije wereld worden geworpen dan hadden we geen keus of we zouden de herneuwbare bronnen initieel met mensenkracht moeten bouwen. Het is echter makkelijk te begrijpen dat we die ook met behulp van hernieuwbare energie kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld de methode om solar grade silicon te maken mbv zonlicht. In de transitie fase zal er in toenemende mate werk zijn in een wereld die nog door fossiele brandstoffen functioneel wordt gehouden.  Hoe makkelijk die ook is, de push naar meer energie bronnen is eigenlijk belangrijker dan die voor efficienter gebruik van bronnen, want de nieuwe bronnen zijn er permanent en vormen een reactie op dreigende tekorten, de efficientie push gebruikt energie maar is net als alle andere activiteit afhankelijk van de voortuderende beschikbaarheid (die momenteel dmv bezuinigingen en economische crisi wordt geregeld).

Berkeley heeft een nieuwe maat bedacht, die het nieuwe paradigma goed weergeeft, namelijk de Job/Mw.  Als de MW uit een proces voortkomt dat continu onderhoud nodig heeft, dan is de optimisatie die waarbij dit zo weinig mogelijk banen kost. Denkend echter in het fossiele paradigma waarin mensen geld moeten krijgen om met fossiele brandstoffen gemaakte producten te kunnen kopen is het een goed iets als er meer banen zijn. U snapt dat economisch denken in zijn basis waanzin is, want men heeft het over het creeren van werkgelegenheid tot je op de werkvloer komt, daar gaat het alleen om het dumpen van banen. Enfin, de Baan per Megawatt dus.

Who is converting his car? Heeft u al ombouw kriebels?

Let us know.

Ombouwen Oldtimers Naar Electrisch

Als men de motor in een oude auto door een electro motor vervangt, en lood accu’s installeert dan kan men voor 6000 Euro een electrische auto realiseren, met een actie radius van ongeveer 50 KM. Lood accu’s zijn zwaarder maar veel goedkoper, en afgezien van de inherente degradatie niet slecht als het om performance gaat. De man hierboven heeft over een jaar tijd elk weekend 2 uur besteed aan de conversie van een oude volvo die hij voor 150 euro op ‘marktplaats’ kocht. Nu forenst hij vrolijk elke dag 40 km naar zijn werk en terug. Het opladen kost 8 uur, maar hij heeft ook Solyndra PV buizen op zijn dak, dus hij betaalt niks. Nederlandsers kunnen dit echter beter!

Burtoncar heeft hetzelfde gedaan. Accu’s worden vaak het discussie punt gemaakt, maar veel practisch vervoer is niet over afstanden van 500 km, daarvoor zoun overigens schone brandstoffen als ammoniak beschikbaar. Iets voor u? Niets nieuws inn Nederland overigens, maar de geschiedenis is wat electrische auto’s betreft zorgvuldig herschreven, rond 1900 waren er alleen maar electrische auto’s, de electische paardenwagen..

(Genoeg parkeerruimte! bron

VAWT Deel 3

Na Technip is er nu ook een engels bedrijf dat grote vertikale windmolens gaat bouwen, Vertax. De complexiteit ivm een vertikale turbine is vele malen lager, en daarmee de kosten. Hoe lang voor we dit ook op land kunnen doen ? Greencheck wil een VAWT ontwikkelen. Duur is het iig niet. Er moet plek zijn voor een nederlandse VAWT producent.

Alarming Link Between Global Warming and Seismic Activity

Apparently there is. According to an article in June:

“There has been an unprecedented rise in the number of un-seasonal, unexplained tsunamis and regional earthquake activity, particularly along coastal regions.

These seismic activities are not well-explained by survey data and statistics without the incorporation of global warming.” (bron)

Mountains are growing in the Alps.

As the glaciers melt and the mountains are freed of their heavy burdens, the surface of the Earth springs back very slowly. This effect is well studied and it occurs in North America, too.” (bron)

If glaciers have an impact, what about the polar caps?

“At the same time the disappearance of ice caps will change the pressures acting on the Earth’s crust and set off volcanic eruptions across the globe” (bron)

A kilometer of displacement?

As the land ”rebounds” back up once the weight of the ice has been removed – which could be by as much as a kilometre in places such as Greenland and Antarctica” (bron)

Something to watch for sure.. 

 

The famous Yellowstone Cladera is often associated with climate change, as it’s erruption would devestate North America and darken the skies, cooling the surface. But it seems there could be a reverse causality, at least in theory. 

“This super volcano has erupted in a cycle about every 600,000 years. The last eruption occurred about 650,000 years ago. If the super volcano where to erupt, it would bring massive loss of life and tremendous loss, to the United States.” (bron)

Is this all a big surprise? Put it in other words : Which industry depends entirely on deep knowledge of geology?

How often would you suggest the guy above tries his luck?

Tony Hayward Geologist 

Kernenergie, Netjes Geregeld

Een kernramp zoals in Fukushima is (als we de berichten zien) geen eenvoudige zaak om op te lossen. De hoge stralings niveaus en radioactive lekken hebben intussen iedereen deelgenoot gemaakt van op zijn minst een paar ‘hot particles’ die bij de initiele explosie in onze atmosfeer terecht kwamen. Geen probleem voor TEPCO (de private beheerder van de centrale) overigens, dat aandeel is gekelderd en de aansprakelijkheid (zoals hier all eerder werd gemeld) is beperkt tot paar van de intussen 15 miljard dollar aan kosten.

De evacuatie van mensen uit het toch al zwaar getroffen gebied zou wat kosten betreft een kleinigheid moeten zijn, maar hieronder zien we dat de mensen die daar door TEPCO mee zijn opgescheept hier geen brood in zien. Verdaag het maar en als je wil verhuizen is dat op eigen risico. Hoeveel straling de mensen ontvangen wordt niet gemeld, alleen dat de regering zijn uiterste best doet om hem te beperken.

Het rendement van de TEPCO CDS (failissements verzekering) heeft veel beleggers rijk gemaakt iets dat alleen kan door handel na de ramp. Door TEPCO CDSen te kopen en tegelijkertijd het TEPCO aandeel te dumpen zouden grote beleggers zich eenvoudig met de ramp hebben kunnen verrijkt. Het is de vraag of dit niet gebeurt is. Had de Japanse regering dit zelf gedaan dan had het nu geen rekening van 12 miljard dollar voor de toch al radioactive burgers. (bron)

Overal is de aansprakelijkheid van de exploiterende bedrijven voor een kernramp beperkt, het is zelfs zo dat verzekeren zo duur is dat het de energie soort absoluut onrendabel zou maken. Toch gaat de drive mbt het bouwen van deze marginale energie bron door. De situatie is helaas zo dat de gemiddelde burger zijn energie ergens vandaan moet halen, en daarbij juridisch niet vrij is om te doen wat kan (bijvoorbeeld leveren aan de buurman). Het is de wetgeving die de energie monopolies beschermd met BTW en Energiebelasting, maar ook met regels als ‘Niet meer dan anders’ voor gas. Zou er een persoon die burger belangen behartigt in onze kamer zitten dan hoorde je af en toe nog eens ‘prioriteer lokale productie’ of ‘maak het netwerk gratis voor kleinproducenten’, of ‘open markt voor electriciteits meters’ oid.

"To meet the requirements of the law, Japanese nuclear plant operators buy property and liability insurance from the Japan Atomic Energy Insurance Pool (JAEIP). However, JAEIP does not sell the utilities coverage for earthquake damage, tsunami damage or business interruption, which could leave the Japanese government responsible for those costs." (bron)

Het bedrijfsleven krijgt momenteel voorrang, en dat is niet helemaal onterecht, aangezien de burgers in ons land de welvaart niet creeren, maar deze overwegend consumeren. Willen ze daar mee doorgaan dan moeten de producenten kunnen blijven produceren bij een stijgenden fossiele brandstof prijs. Toch is het idioot dat er zo veel restricties zijn, zodat grote bedrijven met aandeelhouders de kans krijgen om ons (net als in Japan) op te schepen met decennia aan problemen, alleen voor her rendement en de paar goed betaalde banen zolang alles goed gaat. Er zijn voldoende alternatieven.


Nog Steeds Wordt Het Verhaal Verkeerd Verteld

In onderstaande video wordt piek olie besproken en logischerwijs in verband gebracht met de voedselvoorziening. Onze afhankelijkheid wordt vaak gebracht als een noodzaak, maar dat is het absoluut niet. De enige reden waarom de mythe van onze afhankelijkheid wordt volgehouden is omdat er een grote klasse is die bestaat door belasting te heffen op de activiteit. Mensen die niet zelf produceren of consumeren, maar de transacties afromen en met dat geld zelf consumenten zijn. Elke keer als geld wordt besproken (ook in onderstaande video) wordt dat gedaan op een manier alsof geld iets waard is zonder olie. Geld is niets waard, het is een middel dat in toenemende mate nodig is als we olie gebruiken, omdat we in toenemende mate een geografische schieding creeren tussen de lokatie van productie en consumptie. Wie klaagt over de kosten en contractie van de economie begrijpt niet dat hij/zij pleit voor het voortduren van een monopolie dat de oil/renewables transitie niet KAN faciliteren.

Goud wordt gepresenteerd als het alternatief voor fiat geld. Dat is absoluut geen oplossing voor het probleem dat we hebben, nl. een krimpende energievoorziening. Het is wel een suggestie die in lijn ligt met de algemene trend onder de fantasieloze rente trekkers, namelijk regressie. Met regressie behoudt men de machtstructuur. In onderstaande video is goed beschreven wat er in de 20e eeuw gebeurde, ook al lijkt de maker van de video zich daar niet van bewust te zijn. Rond 1909 ontdekte Engeland olie in Iran. Toen werd snel BP opgericht. De heersers werden overtuigd om naar de brandstof te laten boren. Al snel bleek echter dat betalen voor olie met goud niet kon, de voorraad was te groot. Ook bleek dat de productiviet die olie mogelijk maakte zoveel ruilmiddel vereiste dat goud niet langer volstond. Er was niet genoeg. Dus stapte men af van de goudstandaard. Toen de VS zelf zijn voorraad olie had veilig gesteld door Israel nucleaire wapens te laten ontwikkelen stapte ook dat land van de goudstandaard. Financiele oorzaken van deze gebeurtenissen zijn betekenisloos, er was geen financieel systeem geweest zonder olie.

Met piek olie op de loer ontstond de vraag wie het langst van deze olie zou kunnen genieten. Dat zou het land zijn dat het langst het meest fiat geld zou kunnen creeren. We kennen dat land. Nu de hoeveelheid fossiele energie afneemt spreekt men van economische contractie en financiele problemen. De schulden last en het default van de VS. Aan de ene kant is zulke praat volledig betekenisloos. Het is een problemantiek die niet die van de burger is, maar die van degene die zo gesteld is op het fiat bank systeem. Ten tweede is het een fantasieloze domme problematiek. Het is als iemand die altijd een kopje koffie bij het ontbijt krijgt en als dat op een morgen niet gebeurt een enorme scene maakt. WAAR IS MIJN KOFFIE!!! Wie bediende wil zijn moet meedenken met het oplossen van de financiele problemen. Wie consequenties wil verbinden aan de incompetentie van het bankwezen moet ze geen haar meer gunnen, al het bezit ontnemen en de hernieuwbare toekomst forceren door confiscatie van de olie reserves en bouw van ‘zelf regenererende’ zonnecentrales.

Dit probleem lossen we niet op met een stap terug. Alleen een stap vooruit heeft zin. Een evolutionare stap. Die bestaat uit het energie neutraal maken van ons huidige bestaan op aarde, net als alles wat leeft. Netto consumptie van depletables moet nul worden.

Huge Biomass Boom On Chines Coast

Even on the algae fora there’s questions what to do about these blooms. The discussion ranges from dumping soda lime (as was done near Boston when the sewage caused an algae explosion) to more care for water treatment. But let’s consider the bright side: It’s biomass, it’s good fertilizer and judging from the people emersed in it it’s not even toxic (which it definitly can be). So let’s haul in the fuel for this winter, food for catle and use it to make oil and plastics. Sadly our world has been stumbling over the richness algae can offer for the last 50 years. 

Not the problem, the solution.

The oceans are rapidly becoming less hospitable to photosystetic microorganisms, small plants we call algae. If we follow the scenario that was followed during the last catastrophic warming period (250 million years ago) the rains caused nutrients to run off into the sea resulting in a layer of biomass sediment: Blooms. It’s not likely that is happening here yet. The problem with blooms is that they can produce massive amounts of hydorgen sulfide which is extremely toxic. If this biomass sinks to the bottom and stays there it means a considerable carbon sink.  IT then rots using all the oxygen and eventually spawns hydrogen sulfide producing bacteria. As long as there is enough oxygen in the water the H2S is not a problem, but with the progressing anoxia it will, unless we take action.

If greencheck could have it’s way it would investigate how to keep blooms like the one in the Yellow Sea going, how to collect the biomass for deep ocean disposal and how to pay for all of that by using a part of the enormous yield that is common with algae per hectare. Deep ocean water contains the nutrients so if you take a runoff bloom to kickstart deep ocean water pumps you may be able to sink many million tons of carbon for very little money. Someone already calcultated it would be benificial to plants on land as wel. 

"The North China Sea Marine Forecasting Center of State Oceanic Administration cited a July 23 monitoring statistics as saying that about 19,050 square km of seawater in the Yellow Sea were found with algae, while some 500 square km were covered with the plant." (bron)

On the other side the rains are more intense these days, the water keeps collecting in the slightly hotter atmosphere longer and then falls out washing the nutrients out of the top soil. It’s not clear if every area is able to deal with that. Especially if it’s just sand and fertilizer like with most intensive farming areas these days. The problem is that a changing climate might really mean plant life (like ocean life) is having a harder time coping. Even if humans don’t poison everything for profit. 

The aglae industry is alway trying to break even with advanced photobioreators. These tube like installations are reinvented time and time again for the pleasure of investors. But the most efficient way to grow algae is wirh open ponds and low wage labour. Then there are the flat plate collectors. These yeild 6% energy proifit in their basic design in Holland (according to a recent report) 6% more after cost is a good rate of interest on any investment.

Also the ‘sea farm’ or zeeboerderij, not new considering Japan has been farming seaweed for centuries, but finally it’s catching on in Holland. There’s even seaweed vodka. Holland is a bit of a pioneer country for this region of the world. It also allows algae grown from manure as food for hogs which amounts to increasing the yield per hectare compared to grass. Below a video (in dutch) about the seafarm, which if expanded could potentially feed 9 billion people with no carbon input.