The Future Future, or how “The Meak Will Inherit The Earth”

Think big and you’ll burst out of the box.. 

Futures markets are a common phenomena, originating in the need for farmers to finance planting of crops, by selling yields before they happen. The paper dollar actually came about in the shape of a silver ‘future’, a promissary note for real silver to keep the Boston soldiers quiet that returned from raiding the french in Canada empty handed. Futures and promissary notes are great ways to increase liquidity now, without having to arrange much, especially when the promise can be adjusted along the way, like with pensions.

The response to climate change needs financing that has an interest in it’s succes.  

But imagine a future future, a future that gave right to a piece of our future. We can see a financial collapse of at least dire poverty clearly on the horizon for billions if we keep dancing to the tune of our banks and economically brainwashed governments. We need something to provide a firm ground under the renewable powered future if we want to even have a chance to pull through global warmings effects.

Derivative futures 

Put your money on a different game 

Stepping over all the obstacles now thrown up by all those invested in, dependent on and indifferent to the destructive power of fossil fuels we need a way to separate our behaviour, our actions from the current flow of activities. The only way to do that is to use another currency and another source of credit. Simply put, we need a means of financing our actions. Of course we can’t ‘finance’ anything if we don’t have access at least to some fossil fuels, the fuel is what makes credit work after all. Why borrow money if you can’t make things happen with it. Engines must run, machines must turn, initially using fossil fuels, but as soon as possible using renewable power. A renewable powered factory of renewable energy sources is the benchmark breakthrough for the future (so called) Roboeconomy, in other words, the world free from fossil fuel dominance.

Buy your acres now! 

We propose the following scheme. We Sell the future’s Earth surface in 20 year future contracts. Each acre on the world map can be sold, just buy it from us. The contract will give the owner right to everything on that acre from 2033 onwards, but prohibits fossil fuel exploration. The sale of the futures is to generate as much renewable energy sources as soon as possible, to build them using renewables as soon as possible and to restore the ecosystem as agressively as possible. The oceans are off limits to all, but the Earth land surface has about 36,803,875,446 Acres. The mechanism is to sell the futures to the highest bidder. This will create an authority to enforce the right being sold as well as deploy the activities necessary to ensure there is a future to sell! 

Do you want to own the Eiffel tower? Reconquer the Earth!

The future will be swappeable but not sellable, so as to not enable any leveraging or secondary (fossil fuel credit driven) market. As there are less people on Earth than there are contracts ownership by one person will be maximized to 7 acres. All unsold acres will be owned by the administration until it will be evenly and randomly divided over all no land owners in 2043. Those that make this scheme work in the interest of their own future "will inherit the earth" so to say. Any place is for sale irrespective of it’s present owner, irrespective of other contracts. They will not matter if the scheme works. The process is not complicated, it has an input and an output:

  • Create a database to contain the four corners of each acre sold as a future. The deed will be akin to a land patent.
  • The resources or income will be allocated according to a master plan for fighting climate change and restoring the eco system. It’s goals are simple : replace fossil and restore CO2 to 300 ppm or so it was before the industrial revolution.
  • The sale continues until 2043, then the remainder will be devided randomly and evenly. Swaps are allowed.
  • Renewable and ecorestauration projects can offer themselves for consideration.

We invite any buyer to come forward by emailing us at Greencheck.nl funds will be used as described and to establish the futures administration and a global headoffice in Amsterdam. Surprised or stunned by this crazy scheme? Well, this is how banks work all the time. They buy stuff they have no right to by selling stuff they don’t own (ususally because it doesn’t exist). They call it the bubble economy. So get with this program!

Tot 25% subsidie voor Zonnepanelen in Den Haag

Volgens een nieuwe regeling die op 10 april 2013 is ingegaan maakt u kans op tot 25% subsidie op de volledige kosten van uw zonneinstallatie als deze groter is dan 600 Wp. De subsidie wordt toegekend aan de meest bescheiden korting vrager die dus de meest Wp voor gegeven subsidie zal installeren. 

  • De subsidie wordt toegekend op basis van open inschrijving. Hierbij geeft u zelf aan hoeveel vermogen (in Wattpiek) u wilt plaatsen en welk bedrag u hiervoor van de gemeente wilt ontvangen. 
  • De inschrijvers die het laagste bedrag per Wattpiek aanvragen komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Op deze manier wordt zoveel mogelijk duurzame stroom opgewekt met de beschikbare subsidie. (bron)

Wij kunnen een offerte voor u opstellen voor systemen voor een plat dak of schuin dak, met mirco omvormers of met een normale centrale omvormer. Doet u het samen met de buren dan zal dit kosten besparen. Zie onze projecten hier. U kunt zich ook registreren via zonleningen.nl

De Duitse Transitie naar 100% Hernieuwbare Energie

Er is een infographic beschikbaar van hoe Duitsland naar 100% hernieuwbaar kan migreren tegen 2050. Dat jaar wordt steevast gebruikt alsof zo snel mogelijk geen optie is en alsof er geen accelleratie plaatsvindt wanneer de balans duidelijk naar duurzaam is omgeslagen. De duitse Groenen willen bijvoorbeeld al in 2030 klaar zijn. De strijd woedt hevig met onze VVD en PVDA aan de foute gas kant met voornamelijk bankaire en risico relativerende argumenten.

De infographic is een puzzel van elementen waarmee men van energie bronnen tot de noodzakelijk veronderstelde energiebeschikbaarheid komt (voor consument en industrie). Het bevat niet altijd correcte informatie, een van de bronnen is de Boston Consultancy Group, een club die net als anderen het bankwezen dient en dus niet let op alternatieven die het bankwezen schaden en buiten het kader van ‘betalen voor energie’ vallen. Het is veel waarschijnlijker en in ieder geval goed mogelijk dat we tegen 2050 niet meer voor stroom en warmte betalen.

Drie elementen verdienen de aandacht in het kader van de huidige myopische haagse discussie rond energie. De efficientie van opslag, van Gas to Power en de opties tav Warmte generatie en opslag. 

Energie Opslag 

De opslag van energie in batterijen of anderzins is de sleutel tot het bevrijden van de consument van het energie kartel dat nu de dienst uitmaakt. Maar als opslag heel duur gemaakt wordt door de industrie, en snel genoeg kapot gaat, blijft dat onderdeel in handen van hetzelfde kartel. Daarom is het belangrijk dat burgers en lokale overheden in opslag investeren. Dan kan vervolgens de noodzaak van dure netwerk upgrades worden aangevochten, en ontstaan er door de toevoeging van hernieuwbare energiebronnen energie eilanden die min of meer zelf voorzienend zijn. De infographic laat de efficientie van opslag zien: Links bovenin, 10,5 TerraWatt erin 9,9 TerraWatt eruit. Dat kost dus 6% van de energie. Dat is weinig. Volgens de Boston Consultant Group gaan de batterijen 15 jaar mee, maar dat is onzin. Er zijn commerciele batterijen die 50 jaar meegaan en 100% recyclable zijn, de Nikkel IJzer batterij, en nog een flink aantal typen. De Vanadium Flow Batterij slijt ook niet, hoogstens moeten pompen worden vervangen of de Redox vloeistof gezuiverd en opnieuw gemengt (en dit batterij type heeft bovendien geen geldig patent). Dat betekent dat batterij opslag als het er een maal is met marginale kosten kan worden gerunt, mits men de industrie opbouwt die voor het onderhoud en recycling nodig is. 

Vanadium-redox batteries can be built to have sufficient energy and power, and cycle lifetimes have been reported at more than 10,000 cycles. The cost of these batteries is reportedly about $280/kWh of storage. (bron)

Voor windmolens is er de NikkelWaterstof batterij, die in de pilonen kan worden geintegreerd. Deze heeft vermeende tekortkomingen omdat deze niet met een paar simpele aanpassingen worden verholpen. De kosten ervan zijn lager dan de BCG schat.

"The hydrogen the battery produces and consumes is assumed to be stored at low pressure in the wind turbine tower, which is a potentially very low-cost approach (capital cost of $88/kg)2. Projected costs for these batteries are $70–$280/kWh." (bron)

Dan is er nog de vertrouwde Loodaccu, maar dan in flow variant, horen we niks over. Miljoenen mensen rijden met een paar liter zwavelzuur onder de motorkap rond, dus een stationair bassin met deze vloeistof kan geen veiligheidsprobleem zijn. In transformator huisjes is de atmosfeer soms ook giftig. Natuurlijk hebben de relatief non toxische en alkalische Nikkel IJzer en Nikkel Waterstof accu’s onze voorkeur.  

Power to Gas

Een ander interessant onderdeel is de zogenaamde Power to Gas conversie of P2G, zichtbaar in het plaatje onder de battery storage. 219 TerraWatt erin, 131 TerraWatt er uit. Dit laat een verlies zien van 41%. Daarbij volgt dan nog het verlies aan energie wanneer het gas wordt gebruikt om te koken of motoren aan te drijven.

Grootste Power to Gas plant in Duitsland (bron)

First Power-to-Gas (Waterstof) plant ordered in Germany 

Eon Power to Gas Pilot

North Sea Power to Gas 

Power to Gas is een proces dat van waterstof en CO2 methaan maakt. Andere koolwaterstof verbindingen en ook ammoniak kunnen op dezelfde manier gemaakt worden, maar methaan heeft het voordeel van een enorme infrastructuur in Nederland, een nadeel gezien de gevaarlijke schaliegas discussie. 

Gas to Power is een transitie technologie die door de gas sector zal worden aangegrepen om zeer langzaam te falen, tenzij een duidelijk capaciteitspad wordt uitgestippeld door onze regering

Power to Gas heeft CO2 nodig, en is daarmee een wig om fossiele centrales in gebruik te laten. Dit terwijl in combinatie met hernieuwbaar de noodzaak van een baseload wordt bestreden. Waterstof is dan een beter alternatief, dus het maximaal bijmengen van waterstof in het gas is een manier om de efficientie van Power to Gas te vergroten. Generatie van NH3 (ammoniak) is nog beter wellicht omdat het makkelijker te vervoeren en gebruiken is (en kan ook door gasleidingen vervoerd worden). Maar dat alternatief overweegt de Boston Consultancy Group niet, noch enige andere partij. Het zal duidelijk zijn dat alles wat niet absoluut gas nodig heeft beter met electrische energie kan worden gedaan. Aan de andere kant is het een kwestie van meer wind en golf en geothermische capaciteit en niemand kan het nog wat schelen hoe efficient de conversie is. Als het gas er maar is.

Wind electriciteit direct gebruiken is veel efficienter dan P2G, en gassen kunnen ook elders worden gegenereerd bv. met behulp van zonnewarmte/stroom

Een voorspelbaar nadeel van de huidige P2G lobby is dat de energie bron, wind, op deze manier nooit gratis wordt. De verzamelde partijen hebben belang bij schaarste en creeren de markt, wat een doorbraak van hernieuwbaar kan vertragen. 

De ontwikkeling van P2G maakt wel de weg vrij voor CCS op grotere schaal, dwz in respons op de hogere CO2 concentratie in de atmosfeer. Zo brandstof maken en/of koolstof opslaan op de zeebodem op afgelegen winderige plekken is geen slecht idee.

Central Solar Thermal 

Central solar thermal, men kan zich afvragen wat dit betekent. Centrale warmte opslag is efficient omdat warmte in een groot volume niet makkelijk ontsnapt. Vele kleine opslag tanks hebben meer oppervlak dan een grote (net als muizen meer warmte verliezen dan olifanten). Bovendien is het graven van een flinke kuil geen dure zaak, zeker niet als je organische biobrandstof uit de buurt gebruikt, of ammoniak (excuses, maar NH3 kan ook als brandstof in een graafmachine worden gebruikt). Het is een zeer goed idee. Straat open, tank erin, straat weer dicht, straat in de zomer warmte opvangen en opslaan in de tank en claro…Het nodige volume water is groot, maar het kost niet veel dus wat maakt het uit. Metteen ook geen gas meer nodig.

De vacuum zonnecollectoren van SRB Energy zijn een efficientie doorbraak, genereren hoogwaardige warmte 

De nieuwe RSB warmte collectoren en ons concept van Wind naar Warmte maken dat men zeer optimistisch kan zijn over warmte generatie in Duitsland. Tegen lage kosten. Het is niet duidelijk of de Boston Consultant Group deze twee mogelijkheden hebben meegenomen. We zouden best tijd willen steken in het ontwikkelen van een optimaal transitie plan met alle technologie in te picture, niet alleen die tech die het bankwezen en de bestaande marktpartijen optimaal beschermen, en natuurlijk de ontwikkeling van Wind naar Warmte (askus).

Micro omvormers

Heeft u interesse in een systeem, laat ons dat dan weten via info@greencheck.nl 

Prijs is ongeveer 500,- per paneel incl. alles, excl. ballasttegels. 

Recent hebben we twee projecten gedaan gebruik makend van de nieuwe Enphase Microinverters. Microinverters of Microomvormers worden elk gecombineerd met een zonnepaneel, en leveren 220 volt aan een verzamelkabel dat direct aan de electra van het huis kan worden aangesloten. De gegevens over productie worden via de 220 verbinding gecommuniceerd naar de zn. Envoy, die deze zelfs naar de gratis gegevens site van Enphase kan uploaden.

De bovenstaande foto is van de Enphase 215, die geschikt is voor panelen van maximaal 250 Wp output (60 cellen). Wij hebben voor dit project 240 Wp panelen gebruikt. 

Schaduw en multistring configuraties 

De micro omvormers hebben als eerste voordeel dat ze schaduw effecten (die er niet zouden moeten zijn) lokaliseren tot uitsluitend de getroffen panelen. In een situatie waarin zeg 9 tot zelfs 12 panelen 1 string vormen kan schaduw op een paneel de hele string blokkeren.  Microomvormers zijn dus ook voordelig als uw dak oppervlakken uit meerdere vlakken bestaat waar op verschillende delen van de dag de zon op staat. Panelen onder de ideale hoek en onder een iets minder ideale hoek zitten elkaar niet dwars.

Module, Enhpase microomvormer en 220 Volt wisselstroom verbindingskabel 

Snelle installatie 

Door de opbouw van het systeem is installatie eenvoudiger. U hoeft alleen een geaard aansluit punt te hebben waar het kabel van de omvormers het huis binnen komt. De rest gebeurt buiten. Wel is het verstandig een twee polige schakelaar te monteren zodat het systeem kan worden losgekoppeld voor onderhoud en andere werkzaamheden. Bijna plug and play.

Uitbreidbaarheid

Micro omvormer systemen zijn uitbreidbaar zolang er ruimte is. Het enige dat hoeft te gebeuren is het verlengen van het kabel, en de opstelling van een extra paneel en omvormer. Dit kost momenteel ongeveer 450,- Euro. U kunt uw systeem dus gaandeweg uitbreiden. De Envoy module (zie hieronder) kan met tot 250 microinverters communiceren, is dus goed voor 60-75 kWp.   

De Envoy kan met internet verbonden worden dmv een ethernet kabel. De zogenaamde ‘Enlighten’ website toont gedetailleerde informatie over elke module en de productie van uw systeem. Via deze link kunt u bestaande systemen bekijken die hun gegevens hebben vrijgegeven.


Klik op afbeelding voor groter formaat.

Hieronder een overzicht van enphase installaties in de regio Den Haag..


Klik op afbeelding voor groter formaat.


Enphase micro omvormer van dichtbij.

Zonnestroom zonder Salderingslimiet en het belang van Electriciteitsopslag

EZ meldt dat salderen per 1 juli onbeperkt zal kunnen. Dat betekent dat hoeveel zonne, wind of andere stroom u ook opwekt, u krijgt er geld voor van uw energiebedrijf.

De woordvoerster van EZ, Esther Benschop: “Ja, het klopt dat er onbeperkt gesaldeerd mag gaan worden. In de Wet belastingen op milieugrondslag waar de energiebelasting deel van uitmaakt, was onbeperkt salderen voor kleinverbruikers al mogelijk voor zover de productie van zelfopgewekte elektriciteit het verbruik van elektriciteit niet overstijgt. In het wetsvoorstel dat onder andere ziet op wetswijzigingen in de Elektriciteitswet is het voorstel om deze salderingsgrens voor duurzame elektriciteit nu ook te laten vervallen”.

Dit zou in principe betekenen dat Nederlandse burgers alle stroom die ze nodig hebben zelf kunnen opwekken en verhandelen, want met de productie van een kWh krijgt een producent ook het geld om producten te kopen die met die kWh geproduceerd kunnen worden. Er zijn echter nog een paar obstakels.

Zonwater? 

De productieve waarde van stroom 

Met stroom kun je bv. water zuiveren, dwz bronwater maken. Als u met uw zonnepanelen aan het net levert zou u de Euros kunnen gebruiken om in bij de bronwaterwinkel een fles te kopen. De fles brengt u terug. In principe kunt u die fles dus kopen met geld dat u van uw energie bedrijf krijgt en die de bronwaterwinkel later gebruikt om de stroom te betalen die het water zuiverde (afgezien van kapitaal kosten, dus stel het kost u meer, bv. vijf keer meer, dan nog zou u van uw zonnestroom bronwater kunnen kopen).

Dit creert een vreemde geldstroom voor de economie zoals we die kennen, want sec hoeft het energie bedrijf niet betrokken te zijn, en hoeft het zelfs niet om Euro’s te gaan. Het mogen ook Joules of kanaries zijn. U kunt de ‘credits’ in principe in de vorm van Euro’s direct van de belastingdienst oid ontvangen op een voorwaarde : Dat ze verdwijnen als de bronwaterwinkel de energie heeft gebruikt. Er zijn momenteel nog vier problemen met deze wenselijke pure handels situatie.

De oorsprong van het geld

Nu krijgt u uw geld van het energie bedrijf, dwz als u teruglevert ontvangt u Euro’s van Eneco, Greenchoice of Essent oid. Die moeten die euro’s in kas hebben. Gelukkig gaat het voor het energiebedrijf in de meeste gevallen niet om betalingen maar om gedorven inkomsten (u houdt geld dat u elders verdiende). Echter energie schepping rechtvaardigt (mits de energie wordt verhandeld) geldschepping zonder meer, zolang dit geld wordt vernietigd bij levering van de energie. Zoals de energie wordt geconsumeerd wordt dan ook het geld geconsumeerd. Energie bedrijven werken niet zo. Banken werken wel zo, want die creeren schuld (die het geschapen geld ‘consumeert’), echter banken zijn gebonden aan fossiele energie en werken niet mee aan vrije geldstromen (want dat betekent machtsverlies). Deze monopolies moeten worden opengebroken door (hernieuwbare) energieproducenten een geldscheppende rol te geven. 

Het moment van productie 

Doordat opslaan van stroom (en warmte) sterk wordt ontmoedigd en vertraagd moet geproduceerde stroom momenteel grotendeels direct worden geconsumeerd. Het net is geen batterij, en is geen manier om energie op te slaan. Er is hoogstens sprake van vervanging, dwz uw zomerzonnestroom wordt vervangen door winterkolenstroom. Dus als u geld krijgt voor uw stroom, en dit twee dagen later bij de waterwinkel uitgeeft aan een fles bronwater, dan heeft u het energie bedrijf nodig gehad om voor de winkel de stroom te produceren. Wat met uw stroom is gebeurt is moeilijk te zeggen.

Om handel te krijgen zoals hierboven beschreven met de waterwinkel is energie opslag essentieel. In uw buurt moeten zn. flow batteries of accu banken worden gebouwd, of uw stroom moet in de vorm van waterstof of methaan of methanol of ammoniak ergens centraal worden gebufferd. Dit zorgt voor verlies, maar u produceert gratis dus dat is op den duur irrelevant. Alleen dan kunt u uw verdiende geld aan de waterwinkel geven, en kunnen deze in principe exact met gebruikmaking van uw stroom het water zuiveren. U snapt dat de ontmoediging van energie opslag (en het misbruiken van die term voor een heffing) een sleutelstrategie is van de fossiele energie sector. 

Technisch verlies

Zou de belastingdienst direct Euro’s creeren in handen van de mensen die energie terugleveren dan zou de voorwaarde wel moeten zijn in hoeverre deze energie in een verhandelbare en benutbare pool terecht komt. Dus leidt uw stroom tot verhandelbare goederen. Zoniet dan is hij waardeloos, of slechts geschikt voor uw eigen gebruik (om een ei mee te bakken of de koelkast draaiend te houden). Kan een tuinder in uw buurt de stroom gebruiken voor de lampen boven de tomaten dan wordt de stroom een factor in het verhandelbaar zijn van tomaten, dus een economische factor. Dan moet die kweker uw stroom kunnen kopen en dat rechtvaardigt dat u geld krijgt om uit te geven. 

het is dus nodig op individuele basis te onderzoeken hoeveel van uw stroom kan worden afgenomen. Dit wordt beinvloed door verlies bij transport, door het aanbod van andere producenten etc. Dit zou door een jaarlijkse of maandelijkse herijking van de waarde van uw stroom kunnen worden bereikt. Dit betekent dat in deze ‘Joule economie’ veel meer zicht is op productiviteit, en dat er plekken zijn waar hernieuwbare investeringen meer welvaart opleveren dan elders. Hierbij speelt opslag ook een belangrijke rol, want dit maakt transport van energie mogelijk.  

Belasting 

Een veel gehoord argument tegen verduurzaming is de belastingderving door de staat. Deze is verbonden met schuld verplichtingen en betalingen. Wie meer van onze economie snapt weet dat het nooit gaat om al het geld, maar alleen om het geld dat we direct kunnen besteden en waarmee we fossiele energie consumeren. De rest is geen geld in enige betekenis, slechts een belofte, en zoals we zien (met de bezuiniginen) een waardeloze belofte. Belasting heffen op geldstromen die banken en de staat zelf genereren houdt slechts in dat de staat een bepaalde hoeveelheid product en met name fossiele energie uit de totale pool neemt zodat het deze naar eigen inzicht kan aanwenden.

In een situatie waar burgers die stroom krijgen hiervoor door de belastingdienst van Euro’s worden voorzien (naar rato van de productiewaarde zie hierboven) kan de belastingdienst niet zomaar een deel van die Euro’s innemen (of inhouden, wat niet weet wat niet deert). Het moet daarbij ook intelligent kijken naar de waarde van energie tav het eigen beleid. Dus wil het sociale woningen electrisch laten koken dan kan dat met stroom van nabijgelegen huizen, en deze mensen leveren dus een zinvollere bijdrage aan de maatschappij dan iemand op een boerderij ver van andere woningen. Het heeft geen enkele zin geld te creeren (in de kas van de belastingdienst) om die stroom te kunnen kopen dan wel te doen alsof die elders beschikbaar is. Als de boer de stroom gebruikt om kunstmest te maken is het echter een heel ander verhaal, dan kan de belastingdienst met het gecreerde geld de kunstmest kopen, of dat geld aan arme boeren geven die de kunstmest willen kopen. Kunstmest productie met stroom is overigens een belangrijke vorm van energie opslag.

Zie voor een transitie strategie : De Euro, Auro en de Joule 

U snapt dat dit een veel gedetailleerde aanpak en vernieuwend economisch denken vereist, en dat de opslag van energie de belangrijkste sleutel is om tot dit proces te komen. Olie, gas zijn al in opslagmedium, zijn te transporteren met weinig verlies en hebben daarmee alle wenselijke eigenschappen als energiebron en drager. Door de realisatie van stroom opslag kan ongelimiteerde saldering leiden tot een nieuwe economie. Dus gericht subsidieren van energie opslag, batterijen, flow batteries, NH3 generatie, lage druk H2 opslag en andere wijzen van het vastleggen van zelf opgewekte energie zouden nu op de agenda van een welvaartsgericht EZ moeten staan.

Meer via Roboeconomy.com

AD Meldt SER Akkoord waar niemand van weet

Het AD meldt vandaag dat er een akkoord is bereikt tussen een aantal partijen tav onze hernieuwbare energie ambities. Het SER overleg was breed aangekondigd als een manier om de bevolking te betrekken en het onze regering te laten informeren. Partijen als Greenpeace, Milieudefensie, VNO-NCW, Energie Nederland namen deel. Dit initiatief van EZ leek van begin af aan al een schijnbeweging van Rechts, wat gezien de manier waarop het gaat wordt bevestigd. Er is namelijk helemaal geen akkoord, dus het AD maakt zich schuldig aan tragisch slechte berichtgeving, en kent de feiten niet, aandeel duurzame energie is bv. 10%

"Met SER-voorzitter Wiebe Draijer praten zij sinds eind maart over een nationaal Energieakkoord. Dat akkoord moet er uiterlijk in juni liggen, maar lijkt nu eerder mogelijk"

Het is misselijkmakend dat we in een ‘democratie’ leven waar bedrijfsbelangen ongegeneerd aan tafel zitten, alsof dat de burgers in enige zin dient. VVDers zeggen dan "Dat is ook zo, de energie sector houdt alles draaiend!". De discussie gaat echter juist om de manier waarop en de energie sector wil het op de gebruikelijke desastreuze manier blijven doen, een waar Nederland en Europa alleen maar slechter van worden. De VVD ziet meteen kans de (geopperde) krimp te consolideren in het belang van fossiel.

Maar er is nog geen akkoord. de SER wil ook niks, de partijen die bij de SER aan tafel zitten (op uitnodiging van de SER) willen iets, en de belangrijkste partij die gewoon kolen en gas willen stoken en de meeste invloed heeft op EZ is Energie Nederland, want fossiele energie en geld zijn stilzwijgend synoniem.

Discussies over geld gaan fundamenteel over de allocatie van fossiele energie, over de verdeling en het gebruik van zn. Carboncredit. Daar wordt momenteel geen enkele rekening mee gehouden. Ok, u wilt iets veranderen, zou u dat mbv hernieuwbare energie kunnen doen?

Dit gevecht wordt alleen gewonnen als we alleen partijen met goede intenties aan tafel laten. Werken aan een probleem met inbraken in de buurt kan niet door de inbrekers het beleid te laten beinvloeden terwijl ze nog steeds willen doorgaan met inbreken "Minder sloten, dan deken de inbrekers dat er niks te halen is hihi..". Zolang de energie sector inzet op fossiel (ten koste van biomassa, kan hun dat wat schelen?) is het een kwaadaardige sector die niet alleen astma, kanker en dementie veroorzaken, maar ons land doen onderlopen en onze planeet een onoverleefbare richting induwen. Het is een aanfluiting van de democratie dat partijen die Nederland grote schade willen toebrengen het beleid mogen vormen.  

De carbon psychose. Er is geen sprake van een "budget", wel van een lethale dosis

De ondemocratische discussie gaat natuurlijk voornamelijk over geld, en dat is ook een puur punt van winst voor fossiel. We kijken tegen een enorme hobbel aan, deze week gepresenteerd als de ‘Carbonbubble’, maar in werkelijkheid reele fossiele schaarste. Die zullen we ondervinden omdat we decennia lang zijn weerhouden van een transitie weg van fossiel. Het is een voortzetting van de financiele crisis, maar nu onder het valse voorwendsel dat regeringen fossiele reserves in de grond zouden houden. Dat is nog nooit gebeurt, en kijk maar naar het SER overleg, onze regering wil dat ook niet. 

Nog 4000 jaar op deze manier en onze O2 is op. Het zal door sterven van de oceanen en verbranden en uitdrogen van bossen waarschijnlijk veel sneller gaan. 

Eens moet een simpele beslissing worden genomen, nl. dat we fossiel niet meer gebruiken, niet meer aanboren, opgraven, wegpompen. Dat moet een beslissing zijn omdat we zoals het plaatje hierboven laat zien zonder een rationeel besluit (geinformeerd door welvaarts overwegingen en niet door geld) als mensheid niet zullen overleven. De veranderingen en afstervingen zullen groter zijn dan in enige massaextinctie die onze planeet gezien heeft, en zuurstof zal er ook niet meer voldoende zijn.

Groei is niet nodig in een economie die welvaart als voornaamste doel heeft, want zo’n economie is volwassen

Fossiele brandstoffen zijn gif, en onze planeet heeft reeds een lethale dosis binnen. Alleen een harde push voor uitsluitend hernieuwbare energie in alle gevallen op alle plaatsen, in combinantie met een intelligente eco restauratie strategie kan ons nog redden. En dat maakt de SER eigenlijk irrelevant. 

Zonleningen.nl

Greencheck heeft stilletjes gewerkt aan een nieuwe crowdfunding site voor zonneinstallaties. Deze site brengt mensen bij elkaar die aan de ene kant ruimte hebben voor een installatie, en aan de andere kant met hoog rendement willen investeren. 

Zonleningen werkt met contracten die altijd 100,- Euro kosten. De investeerder kan een aantal contracten reserveren voor een komende installatie en investeert zo mee. Voor de duur van het contract ontvangt de investeerder het rendement tot het contract wordt teruggekocht.

Zonleningen.nl

We zijn op zoek naar mensen die een pilot willen doen met dit systeem. De beste kandidaten kennen mensen in de buurt die wel willen investeren. Deste meer deste beter. Het proces begint met het registreren op de website, en het aangeven van de gezochte capaciteit. Zonleningen maakt een inschatting van de beschikbare ruimte en de kosten en plaats deze op de site, waarna investeerders contracten kunnen reserveren.

Momenteel zoeken we mensen in de grote Randsteden. U kunt uzelf registreren door deze link te volgen

More Room for Bicycles

Bicycle protest in Budapest, Hungary. 

Breaking down Fractional Reserve Banking

Part of the retraction from a carbon credit economy would be the abolishment of fractional reserve banking. Why? Because you don’t expect credit to be matched with oil. coal or gas by definition, at least not now that conventional reserves run dry and the US is losing grip on sources against China, Europe and Africa. It means good news for gold, but it is no solution to climate change or the dangers of true resource scarcity or food security. Those problem can only be solved by covering the energy demand using renewable energy sources, all the more important now that momentum is building to deal with the carbon bubble.

The question "Could we have liquidity without fractional reserve banking" is answered by roboeconomic principles. People that generate energy for users are going to be the people that will generate liquidity by selling energy credit. Organic, non input farmers can also extend credit to buy their produce. That credit returns to them as they sell their produce for the credit, and thus a system that is always exactly as liquid as it should be evolves. Banks play no role in them becuase anyone can store the credits in their own stores, especially if they are digital tokens of some kind.

We developed a system called Tubecoin.com in 2007 that would facilitate such an economy. We are currently working on a hypertransparent system in which anyone can be the issuer of credit of any kind. Of course normal rules and laws would apply, but the source of liquidity and power to control activities would no longer lie with banks. We are looking for sponsors to complete the systems (askus).

Carboncredit and the Carbonbubble

Credit in our world only has value because it can ultimately buy fossil fuels. We hope to change this of course but common credit as provided by the so called carboncredit system really only works because it does exactly that : buy fossil fuels. The ongoing credit crisis thus does not mean there’s not enough paper or numbers in bank accounts, but that there is not enough fossil fuels. To reduce consuption credit is squeezed out of your pockets. You think you lack money and don’t notice the carbon shortage.

"Short-termism in financial markets was the other major reason for the carbon bubble." Short-termism isn’t a weakness, it’s a willfull crime

Now the crisis gets it’s real name : The Carbon bubble. We may never know whether it is real, what the name refers to is the situation in which credit is created without carbon being supplied, something that should result in massive inflation as more credit hunts less carbon for sale. According to the Guardian it’s a result of climate targets. That would be beautyfull, but believe us, it’s very hard to believe not all carbon that can be extracted is not extracted eventually, at least until society gets a grip on the industry. As economist Stern puts it : 

at least two-thirds of these reserves will have to remain underground if the world is to meet existing internationally agreed targets to avoid the threshold for "dangerous" climate change.

An alternative reality may be that carbon/fossil fuels are running out and the credit created in expectation of future yield has to be cut to avoid inflation. It’s really besides the point if you understood carboncredit. First the enormity of getting stuck without fossil fuels while being continuously obstructed in building alternatives by the same banks that announce the needed cuts. Second, it’s not about credit at all, that is a bank problem, not a practical one. Oil drillers never need any money. Drilling is not done with money, but with metal, diesel, oil, coal, and drillers can easily get their hands on that stuff selling their fuel. If drillers need more money to drill, it does show they use up more fossil fuels in the process.

We are spending as much to stay with fossil fuels ($674bn/£441bn) as it would take to transition to renewables!

The role of money in this process is to hand control over the distribution of the oil to the banks that extend the credit, which is crucial for the management of the carboncredit system. Of course when it comes to drilling banks are not going to deny the industry the use of it’s own product, after all, without fossil fuels no banking as we know it.

The Bank of England has also recognised that a collapse in the value of oil, gas and coal assets as nations tackle global warming is a potential systemic risk to the economy, with London being particularly at risk owing to its huge listings of coal

So yes, the money and whatever derivative paper associated with carbon reserves is at risk of not buying anything if you cut down on fossil fuels quickly. But we are already in that process, it’s called the economic crisis. This is not a risk to the economy, but the end of the ‘economy’.

The appropriate resonse is to strart war-industry like production of renewable energy sources and quickly decarbonize essential production processes 

Let’s play the banks and economist game and pretend we will cut back on carbon extraction and that is the reason there is a growing carbon/fossil fuels shortage (this has not happend in the last 50 years, but anyway). Then the banks are happy to write off any assets associated with these reserves. It gives them a legitimate position in our ‘economy’ that will continue to consume the carbon that could buy our escape ticket. Our economy itself will be dying because it is completely based on carbon/fossil fuels. It will fall from the sky like a plane that ran out of fuel, and even if it lands safely it has no fuel to take off again, and no fuel to secure any fuel.

Banks should not lead the effort to deal with te carbon bubble. The bubble happens because of the banks, and we are in the worst possible shape to deal with the consequences because of economics and banking

You see, here banks lead us into the era of carbon rationing, while the public should have eliminated the banks and economists and start doing that a long time ago. Rationing carbon use towards renewables and the bare necessities. Now the banks signal the end of their own carboncredit paradigm and pretend to be in charge of even the last phase of using up fossil fuels.  

To respond to the threat to our wealth we need to be able to act free from banks or economic principles, at least not as defined in the carboncredit system

This announcement is the end of banking as we know it. It should be. It should be recognized as the point where people go "WTF, no fuel for anything is on the horizon? How am I going to live without gasoline, gas, airlines, trucks, factories etc..". How am I going to build windturbines if I have no fuel to power machines, or if that fuel gets more difficult to buy as banks squeeze credit more. 

There is plenty of technology to fix our situation, but the banks and their desire to remain in control of the burning of all available carbon reserves is preventing any breakthrough. It can be achieved by tenaciously manufacturing renewable energy sources, because that creates an independent economic base for resisting the carboncredit economy. But things would move much quicker if we declared investment rules that would drive replacement to power essential parts of our economy, for our food, water and heating, for instance through the diversification of credit types (The Euro, Auro and Joule).

More Roboeconomics