Voorbeelden Drijvende Zonnecentrales

Algemene informatie over drijvende zonnecentrales

Drijvende zonnecentrales nemen de vorm van verschillende soorten drijvende ondersteuning met daarop zonnepanelen. Dat zijn nu nog zware panelen, maar in sommige gevallen al lichtere dunne film panelen. De drijvende structuren kunnen bestaan uit een plastic zeil dat als boden van een grote circulaire ponton dient of individuele blokken waarop de panelen gemonteerd worden.

Er is intussen veel ervaring met dit soort centrales, ook met de snelle uitrol ervan, dit kan doorgaans vanaf de kant. De drijvende blokken kunnen dan op hun plaats worden geduwd en genankerd. Grote centrales van 150 MW zijn geen uitzondering meer. Hieronder een aantal links naar projecten.

Biggest ‘floating solar park’ in Europe will open this year in Portugal

Shining Bright: India’s Largest Floating Solar Power Plant

Europe’s largest floating solar plant opens in France

German firm builds floating solar plant on quarry lake

Floating PV for unused swimming pools

Malaysia’s water reservoir to host 150 MW floating solar plant

GCLSI used in Albania’s Largest Floating Solar Project

#mmzc_voorbeelden_drijvende_zonnecentrales

Technische Details

Technische Details voor de MarkermeerZonnecentrale

De markermeer zonnecentrale zal niet alleen een zonnecentrale zijn. Andere functies kunnen onderdeel uitmaken van het uiteindelijke ontwerp. Dit kan er voor zorgen dat er voor alle stakeholders een win te behalen is. De stakeholders zijn oa:

  • Alle nederlandse gemeenten
  • Vissers
  • Belangen Waterrecreatie
  • Woningbouw project ontwikkelaars

Kosten en Omvang Zonnecentrale

Groenleven bouwt nu 1,45MWp op 1 Hectare voor 1 Miljoen Euro. Omdat het vermogen van gas centrales anders wordt uitgedrukt betekent dit dat 40 MW gascentrale equivalent kan worden gerealiseerd op 30 Hectare, dus 1,3 GMW/Hectare. Dit betekent dat de berekening wordt aangepast.

Rekenen we dit om naar de capaciteit van alle Nederlandse centrales dan komt dit op het volgende uit :

  • Vermogen (MW) : 25,000
  • Oppervlak (Hectare) : 18750
  • Kosten (Euro) :28.125 Miljard

De huidge CO2 emitterende centrales in Nederlands produceren zo’n 25 GigaWatt per jaar. Om deze volledig te vervangen met (drijvende) zonnepanelen op basis van dit voorbeeld. Deze 40 MW centrale beslaat 85.54 Hectare en heeft 120,000 zonnepanelen. De kosten waren $45 miljoen.

  • Vermogen (MW) : 25,000
  • Oppervlak (Hectare) : 47474
  • Kosten (Euro) : 21 Miljard

Anders gerekend (volgens deze gegevens), met 17 panelen per huishouden en 10 miljoen huishoudens kom je op 170.000.000 panelen. Die vertegenwoordigen 48.295 MW en 347.727.272 m2 of 347 km2, dat is bijna de helft van het Markermeer.

Dit oppervlak is 61 % van het totale oppervlak van het Markermeer. Dit rekenvoorbeeld is echter vooral bedoelt om te laten zien dat de ambitie haalbaar is. Alle centrales in Nederland kunnen worden vervangen door een centrale op het Markermeer. Overigens draait een van de huidige centrales om bv de netverliezen op te vangen en bestaan andere voor de export of om piek belasting te bedienen. De totale capaciteit is dus niet de capaciteit die echt nodig is. Daarbij zullen de zonnepanelen op het markermeer niet de enige zijn.

De capaciteit van zonneparken verschilt nogal en bij het project in Barger Compascuum wordt bijna het dubbele vermogen gehaald. Het markermeer is maar 4 meter diep, dus als een systeem mogelijk is waarbij de panelen niet drijven maar op palen zijn opgesteld (die zelf in hoogte verstelbaar zijn ivm met de waterspiegel stijging) is ook denkbaar. De techniek staat niet vast, als deze maar direct te realiseren is en bijdraagt aan het gestelde doel.

Techniek

Drijvende zonnepanelen zijn er nu van verschillende leveranciers, dwz het gaat om drijvers waarop zonnepanelen gemonteerd kunnen worden. De lijst vind u via de referentie link. Het is denkbaar dat er in Nederland een systeem voor drijvende panelen wordt ontwikkeld, bv. het bedrijf Van der Valk heeft een soortgelijk product.

Voor dit project is het denkbaar dat de panelen in een speciaal voor dit doel gebouwde fabriek gemaakt worden. Dit hangt af van de investeringen. Er zal echter niet gewacht worden tot zo’n fabriek er is. Als een van de stakeholders een deel van de centrale wil neerleggen (met bepaalde leveranciers) dan kan dat, omdat drijvende zonnepanelen altijd te verplaatsen zijn.

Inbedding

Het doel is om tegelijkerijd zo snel mogelijk delen van de centrale operationeel te krijgen, en een plan te ontwikkelen voor de nevenfuncties. Hierbij kan gedacht worden aan geintegreerde natuurstroken, vogel plaatsen, maar ook drijvende jachthavens, hotels, visboerderijen enz. De centrale hoeft niet recht en hoekig te zijn maar kan een soort eilanden groep worden met rietkragen enz. waar je met je bootje tussendoor kunt varen.

#mmzc_technische_details