Goed gekleed, slecht gevoed en dorstig ?

Het Aral Meer, droog vanwege de katoenbouw..

Critici van biobrandstoffen claimen dat de voedselprijzen stijgen door het gebruik van gewassen voor biobrandstoffen. De vrije markt voegt daar nog een concurrent aan toe : katoen. Net als afganen liever papaver en hennep verbouwen omdat het meer opbrengt, verbouwen amerikaanse boeren liever katoen, omdat de kleding industrie nu eenmaal meer opbrengt. Dat terwijl de regering in de VS de boeren vraagt om 10 miljoen extra hectare land in productie te nemen om tekorten aan soya bonen en graan op te vangen. Een stijgend tekort aan belangrijke voedingsmiddelen wordt zo veroorzaakt door de hebzucht van de handelaren en banken, want iemand moet de katoen boeren het geld voorschieten om het winstgevende katoen te verbouwen.

Organic cotton farming

Teken de Petitie Tegen Kern Energie (Klik op de afbeelding)

Zuinige Browsers

Uw PC gebruikt electriciteit, vaak zo’n 10 tot 50 watt, in sommige gevallen minder (Atom processors). Men kan de voeding (dat blok met de ventilator) vervangen of een compleet gelijkstroom netwerk installeren en daarmee aanzienlijk besparen. Een van de makkelijker manieren is echter om de software aan te passen. 

Wie klimaat bewust wil websurfen zou zich ten eerste moeten onthouden van het bekijken van video’s. Iets dat vrij lastig is tegenwoordig. Youtube video’s vreten bandbreedte dwz alle stations tussen de server en uw PC zijn in de weer als u een video download (bekijkt). Dit genereert ongeveer 0.2 gram CO2 per seconde en in totaal 23 miljoen ton CO2 per jaar. Een zuiniger browser kan dus iets goedmaken. Microsoft recent uitgezocht wat de relatieve prestaties zijn. Hieronder het grafiek, de onderbouwing kan worden gevonden via de link.

Atmosferische Zuurstof neemt af met 3.5 ppm per jaar

Ik stelde mezelf de vraag, als CO2 vrijwel onomkeerbaar wordt gevormd in de atmosfeer, kost dit dan niet onze zuurstof? Dat doet het inderdaad. Inhet onderstaande plaatje is zuurstof vanaf een waarde van 209460 ppm aan het dalen. Het was ooit 21% ofwel 210000 ppm, het zit nu op 209360 ppm. Het minium voor mensen is 190500 ppm. Met de huidige trend hebben we dus nog 209360 – 195000 = 14360 / 3.5 (per jaar) = 4020 jaar te gaan. Dan moeten onze oceanen wel blijven produceren, wat ze steeds minder doen. Enfin, voor niks gaat de zon op..

Lineare Heliostaat

We klnutselen aan een lineaire heliostaat als onderdeel van onze innovatie projecten. hieronder de rij spiegels die met twee motoren kan worden bestuurd. Vorig haar is al gewerkt aan de controller op basis van een Picaxe microcontroller. Wilt u meedoen, stuur dan een email naar info@greencheck.nl

Fukushima emails

Te lezen op telegraaf.nl referentie voor elke discussie tav kern energie. De menselijke maat zou de enige moeten zijn.

"Dit is X vanuit de kerncentrale Fukushima Daini…Huilen heeft geen zin. Als we al in de hel zitten dan is het enige dat we kunnen doen opkrabbelen richting de hemel. Kijk alsjeblieft
uit voor de verborgen kracht van kernenergie. Ik zal ervoor zorgen dat we
het herstel gaan inzetten
. Ik zou je willen vragen om ons te blijven
steunen. Veel dank.
"

De TEPCO CEO heeft zich intussen verstopt, dan wel zelfmoord gepleegd..


14 maart . De vier reactoren zullen worden afgedankt..

Greenchoice, Niet Gek Maar Wel Goed

Claimer

Deze website is niet primair commercieel. We verwelkomen bedrijven die er voor voelen op dit blog uiteen te zetten waarom hun product groen en schoon en voordelig is, en die daarmee onze site willen steunen (wat ik kan door de Google sponsors te bezoeken). Vandaag willen we echter aandacht schenken aan Greenchoice, zonder belang. Ze doen iets dat zij kunnen, en dat zonder meer het beste is dat met de huidige wetgeving verwacht kan worden, we hebben het over de pilot ‘Zonvast’.

Er zijn verschillende problemen die iemand die zijn electriciteits rekening onder controle wil krijgen parten speelt. De banken willen geen krediet verstrekken op een zonnepaneel installatie, ook al is het rendement op de cent over de looptijd uit te rekenen (met verzekering). Ze steunen wel wind projecten, met veel tegenzin voor 100% in sommige gevallen. Geld is olie en olie will niet meehelpen aan de transitie, ook al doen ze alsof.

Tussen Droom en Daad…

Een ander probleem is dat zelflevering niet door de wet wordt erkent, je bent of leverancier of je bent consument, beide kan niet. Dat hoeft geen probleem te zijn, als je eigen productie voor de meter afneemt, maar als je aan je buurman wil leveren dan moet je energie belasting en btw in rekening brengen. Hierdoor zijn grotere installaties niet makkelijk rendabel te krijgen, ook al helpen sommige gemeenten (en Greenchoice) mee.

Wie hier over nadenkt komt tot de conclusie dat men de zonne installaties eigenlijk door iets van een stichting moet laten inkoopen en beheren, zodat uitwisseling van stroom tussen installaties niet geldt als handel, maar dan heb je nog geen oplossing voor het netgebruik of de krediet verstrekking. Ook niet voor het veel gehoorde obstakel "Wat als de eigenaar verhuist"..

We moeten door

Hoewel deze zaken allemaal met een paar wetswijzigingen zouden zijn op te lossen is dat vandaag de dag (in onze ontluikende plutonomie) redelijke tijdverspilling. Greenchoice heeft een concept dat echter precies doet wat ze kunnen, niet zonder winst oogmerk overigens, maar ook niet zonder risico.

"ZonVast is een energiecontract waarmee we – samen met De
Zonnefabriek
en Stichting DOEN – een doorbraak willen bereiken voor
zonne-energie in Nederland. U betaalt niet voor de aanschaf van
zonnepanelen maar voor de stroom die de panelen op uw dak leveren. Zo
wekt u uw eigen groene stroom op, zonder eigen investering.
"

Systeem

Een systeem zonnepanelen van ZonVast bestaat uit 10 panelen die gemiddeld 1950 kilowattuur (kWh) per jaar opleveren. Zo’n systeem kost in de huidige markt ongeveer 5.000 Euro ex montage, Inkoop en btw vrij wel minder, ongeveer 3200 Euro. Vervolgens genereert het systeem voor de gebruiker stroom voor 23 ct/kWh en voor andere gebruikers op het net voor de markt prijs (die stijgende is). Het kost nu per kWh iets meer, maar de prijs ligt 20 jaar vast, op basis van inflatie alleen al een no-brainer. 

Voor Greenchoice is het geen slechte deal, want zij hebben 20 jaar inkomsten van hun panelen en beginnen met inkomsten boven de marktwaarde. Ze betalen de installatie tussen de 8 en 13 jaar terug. Als ze rekenen op het doorzetten van de hogere electriciteits prijzen (met een recente stijging van 20% voor grootverbruikers) dan zal door levering aan derden die geen panelen hebben de terugverdientijd korter zijn. De ‘terugverdien tijd’ is echter zowiezo een concept dat expliciet bedoelt is om mensen te ontmoedigen, en zou met leningen voor installaties ook voor de normale consument geen issue zijn. Zolang men een lening met de opbrengst kan financieren zijn de effectieve kosten irrelevant. Jammer toch dat we die van de banken niet krijgen.

Rekenvoorbeeld (Greenchoice)

Uw systeem wekt gemiddeld 1950 kWh (kilowattuur) op. U verbruikt 1000
kWh direct zelf en levert de overige 950 kWh terug aan het net. Dit
wordt gemeten door de teruglevermeter die bij het systeem wordt
geleverd. De hoeveelheid stroom die u op het ZonVast tarief afrekent is
dan: 1950 kWh (opgewekt) – 950 kWh (teruggeleverd) = 1000 kWh (eigen
verbruik) x 0,23 cent = 230 euro/ jaar = 19 euro per maand. Omdat u de direct verbruikte zonne-energie niet van het stroomnet
afneemt, zal uw nota voor de geleverde energie ook met ongeveer 19 euro
per maand afnemen.

1 Sievert Straling Bij Reactor nr. 2

"Water in an underground trench outside the No. 2 reactor
had levels exceeding 1 sievert an hour, a spokesman for plant
operator Tokyo Electric Power Co. told reporters in the capital
today. Thirty minutes of exposure to that dose would trigger
nausea and four hours might lead to death within two months,
according to the U.S. Environmental Protection Agency. " (Bron)

A puddle of metals..

Getijde Energie

De energie die wind turbines genereren hangt af van de snelheid waarmee de lucht zich verplaats, de wind. Dit is omdat de turbines de druk van deze wind die samenhangt met de massa ervan omzet in roterende beweging, die doorgaans een electrische generator aandrijft. Lucht weegt ongeveer 1.3 Kg per kuub, water 1000 kg per kuub. Bewegend water is dus een veel rijkere bron om energie uit te putten, ongeveer 780 keer rijker.

(Marine Current Turbine’s 1.2 MW getijde turbine, goed voor 10 MW per eb/vloed cyclus

Potentieel

Onderstaande plaatje toont de cotidal lines’ de isocline equivalent voor getijde gradienten. Het is te zien dat het water onder invloed van de maanstand op sommige plaatsen rondstroomt. Voor de nederlandse kust is de stroming niet super sterk omdat deze door het engelse kanaal wordt geblokkeerd. Er is echter geen ruimte gebrek onder water, dus men kan de bladen langer maken, net als bij wind turbines gedaan wordt. Ook kan energie gewonnen waar niemand er last van heeft. De beste plekken zijn die waar de lijnen het dichts bij elkaar liggen.

Standaarden

Hoewel er nog nauwelijks getijde installaties gebouwd worden is er al wel een internationale standaard. Was die er voor olie boringen in het begin van die industrie? Boven getoonde turbine voldoet dan ook aan "UK Government’s operating performance criteria for tidal and wave energy". Natuurlijk zijn de waterwegen en vaarroutes belangrijk en zou het niet handig als iedereen maar zijn gang kan gaan. Maar met zulk potentieel kun je toch bijna niet de mist in gaan?

Zorg om de Milieu Impact

De milieu aspecten worden steeds als voorwaarde gesteld voor de volgende stap, net als bij shale gas en olie winning! Goed zo! Er is bijvoorbeeld een moratorium op de Schalie gas test boringen in Boxtel, nav de vele meldingen van vergiftigd grondwater in de VS (Oh, nee, dat moratorium is er niet! Oops, onze fout). Het is logisch dat de ene zeer productieve alternatieve energie bron bij elke stap op mogelijke nadelige gevolgen wordt afgerekend, terwijl de andere vervuilende fossiele energiebron ontdanks bewezen schadelijke gevolgen wordt toegestaan. En dan willen we de doodoener ‘global warming’ niet eens noemen. Problemen zijn economische kansen, dus deste meer deste beter zal een econoom je uitleggen (als het busje nog niet gekomen is).

"All we’ve seen is them (fish) bypass the turbine"

"SeaGen has been independently monitored for over two years with no sign of any environmental harm"

Oh, niet te vroeg gejuicht!De interviewster zegt het zelf "your job is to look for possible negatives"..

"All we have to do is prove in a second phase that the environmetal impacts are sufficiently small"

"These turbines are big"


Turbines in de Afsluitdijk

Offshore Wind en Getijde combinatie?

Misschien zijn deze wel te combineren, en misschien is offshore tidal wel goedkoper. Zijn die twee wel eens vergeleken?

Rance Niet Vergeten

"In November 1996 the La Rance tidal power plant celebrated 30 years of active service during which time 16 billion kWh of electricity were generated without
major incident or mechanical breakdown. The initial capital cost of the
power plant (620 million Francs) has long since been recovered, and the
cost of electricity production is now
below 0.02 Euro per kWh." (bron)

Intussen 45 jaar X 68 MW per jaar = meer dan 4 GigaWatt aan 100 Schone energie. Rennes is al 30 jaar klimaat stad nummer 1 van Europa! De huidige kosten per khw zouden dus onder de 0.02 Euro/kWh moeten liggen. Niet gek, een installatie die steeds goedkoper genereert. Dat betekend steeds meer winst. Dat zou een goede basis voor een pensioen fonds kunnen zijn, olie wordt wel meer waard, maar mensen kunnen het op gegeven moment niet meer betalen en dan stort de economie in en is je investering in olie aandelen waardeloos..

Patenten en Belastingen

Patenten

Patenten worden gezien als internationaal geldige eigendomscertificaten voor nieuwe technologie. De gedachte is (was) dat de uitvinder een bepaalde periode gegund moet worden om zijn inspanning beloond te zien. Het systeem heeft een evolutie doorgemaakt door lobby van bedrijven met zeer lucratieve patenten, net als het auteursrecht is gevormd door de grootste belanghebbers, o.a. Disney. Tegenwoordig horen ook ontastbare zaken als een bedrijfsmodel en een manier van handelen (bv. een windmolen op een hoge plaats zetten) tot de te beschermen ideen. Er zijn voortdurend rechtzaken om de patent rechten en plichten op de internationale markt vast te stellen. Bv. Microsoft vs. Google Apple vs. Kodak Apple vs. Nokia of British Petrol die probeert biofuel productie met de door hen gepatenteerde methode te blokkeren.

Vrije Markt

Deze dynamiek is een vanzelfsprekend onderdeel van de vrije markt. Iedereen krijgt een kans, en waardevolle ideen verdienen de bescherming van de gemeenschap (via de overheid) zodat ze hun maatschapplijke bijdrage kunnen leveren. Ook op internationaal niveau is het niet anders dan rechtvaardig dat het bedrijf met het beste idee daar ook van kan profiteren (ook al is het iets voor de hand liggends als ‘Het aanpassen van een website voor specifieke gelegenheden‘). Het is alleen maar rechtvaardig dat een bedrijf met veel patenten en dat zelf innoveert gebruik maakt van de rechtstaat om te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de genialiteit. Zo’n bedrijf geeft tenslotte veel terug aan de gemeenschap via de belastingen. Toch?

Belastingen

Daar wringt de schoen. De laatste decennia hebben grote bedrijven zich ontwikkelt tot min of meer lands onafhankelijke entiteiten die geen of weinig belasting betalen in het land waar ze gevestigd zijn. Ze gebruiken het internationale juridische substraat niet alleen om hun monopolies veilig te stellen, maar ook om te zorgen dat ze zo min mogelijk van hun inkomsten moeten teruggeven aan de bewoners van de landen waar ze deze verdienen. Het is parasitair gedrag, want als ons water niet uit de kraan komt en de vuilnisman niet komt dan zullen we weinig interesse hebben in een Ipad oid. De markt gebruikt het comfort en de bestedingsruimte die belastingbetalers mogelijk maken. Het is daarom verbazend te lezen dat General Electric, een bedrijf dat miljarden verdient aan allerlei patenten (o.a. op de slecht ontworpen reactoren in Fukushima) 0% belasting betaalt in de VS. Sterker nog, het kreeg afgelopen jaar $3.2 subsidie.

“He understands what it takes for America to compete in the global
economy,” Mr. Obama said of Mr. Immelt, on his appointment in January,
after touring a G.E. factory in upstate New York that makes turbines and
generators for sale around the world. Sure Obama.

Markt Bewoners

De wereld positie van GE kan niet al te competitief genoemd worden, het concureert oneerlijk met bijna alle kleinere bedrijven. Het kan zijn patenten eindeloos beschermen en die van kleine partijen opkopen. Het is geen deelnemer in de markt, maar een bewoner. Samen met een aantal andere grote bedrijven (banken voornamelijk) zijn het onaantastbare partijen voor iedereen die wil deelnemen aan de ‘markt’. Het bestaan van het bedrijf brengt alleen voordelen voor de werknemers, die bovendien bewegen in een wereld waar ze zelf geen rode cent voor betalen. Obama prijst het bedrijf omdat een deel van de werknemers waarschijnlijk hun geld uitgeven in de VS, en omdat het een belangrijk onderdeel is van de wapenindustrie.

Gift

Men kan beweren dat de maatschappij weinig bijdraagt aan het succes van deze grote bedrijven, of het nu banken, chemische fabrieken, olie maatschappijen of machine fabrikanten zijn. Dat is echter niet waar, want de werknemers komen uit (in het geval van GE) de wereld bevolking, en niet allemaal uit de sloppenwijken van Mumbai. Bij voorkeur komen deze uit nette gezinnen die de rust hebben genoten van een goed georganiseerde maatschappij. Bedrijven die zoals GE 0% belasting betalen beschouwen dat als een verdiende gift. De vraag is nu: Verdienen bedrijven die niet bijdragen aan de welvaart en algemene voorzieningen in een land ook de rechtsbescherming van de technologie waar ze intussen wel van profiteren? Is het tijd voor een royalty tax die niet kan worden ontdoken? Kunnen we hen aanspreken op patenten die niet worden gebruikt en verbieden dat ze naast onterecht voordeel te genieten niet ook onterecht nadeel (door het blokkeren van economische activiteit) mogen brengen? Of zijn we blij met het recht om af en toe een dure auto langs te zien scheuren of een mooi gebouw te kunnen aanwijzen "Daar zit GE/Shell/BP/ etc)."