Van Goghs Windkaart…

Een live windkaart..check it out! (bron

Verbied Schalie Gas Boringen

www.waterdefence.org

Nieuw Ontwerp Voor Vliegende Windturbine

Onderstaand ontwerp slaat twee vliegen in een klap. De turbine bevind zich in een rok die het vermogen vergroot, doordat er tegelijkertijd over en onderdruk ontstaat. Tevens kan deze turbine op grote hoogte worden opgelaten waar meer en gelijkmatiger wind is. Het mooie van deit ontwerp is dat het weinig grondstoffen gebruikt, geen staal voor de steunpilaar, geen diesel voor vervoer en oprichting ervan, en dat betekent dat deze turbine stukken goedkoper zal zijn dan normale. Ook kan deze turbine makkelijk op een afgelegen plek worden opgelaten, zodat de energie logistiek eenmalig wordt in plaats van continu.  

(bron

About Fucking TIme : General Motors Recognizes Climate Change

"After getting called out by an environmental group, General Motors has pulled support from the Heartland Institute, a Chicago-based nonprofit well-known for attacking the science behind global warming and climate change."(bron)

Of course climate change has been a phenomenon known to the US industry for more than 50 years now. Listen to below recording  radio program called "Excursions in Science" presented by General Electric Research Laboratories. GENERAL ELECTRIC, making money off coal fired power plants, diesel engines and nuclear powerplants that SUCK so much the designers quit their jobs over them.

Voedsel Veiligheid


U vindt het rapport hier.

Groen Geld in Amersfoort

"De PvdA ziet kansen om zonne-energie vaker in Amersfoort toe te passen. De partij wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende bouwgronden. Dat is niet alleen goed voor het genereren van schone energie, maar het levert tegelijkertijd ook inkomsten op voor de gemeente. " (bron)

Momenteel zien mensen de waarde van stroom nog in termen van de prijs die de energieleverancier bij teruglevering rekent. Maar op die manier wordt deelname aan de bestaande energie markt verondersteld. Misschien kan er voor de bewoners van Amersfoort meer welvaart worden gecreerd als de gemeente de eigen stroom direct via certificaten kan uitdelen aan bv. de middenstand, bakkers bijvoorbeeld, om zo het brood in de gemeente goedkoper te maken. Natuurlijk zal worden tegengeworpen dat stroom niet kan worden opgeslagen en men dus altijd afhankelijk zal zijn van de grote producenten. Dit is kolder.

Mocht Amersfoort er voor kiezen een lage druk waterstof opslag te bouwen naast de stadsverwarming (als die er is) dan zou er nooit een probleem zijn met overbodige stroom, en zou deze met 70% efficientie kunnen worden opgeslagen (en zou de CO2 uitstoot voor verwarming aanzienlijke verminderen). Maar de gemeente zou ook waterstof in het gas kunnen bijmengen, iets dat al op Ameland is gedaan, een kwestie van de mix een beetje verrijken. Daarover is hier ook wel eens geschreven.

De Waarde van Lokale Energie 

Energie is geld an sich, men heeft geen markt nodig als men de energie maar nuttig aanwend, bv. om grondstoffen mee te recyclen of water in het waterleiding net rond te pompen, de watertoren te vullen of electrische taxi’s te laten rijden. De voortdurende inmenging van bestaande carbon leveranciers is enorm storend, want bij gebruik van het netwerk heeft de gemeente meteen weer met allerlei partijen te maken die een achterhaald model als bestaansrecht hebben.

Netverliezen 

Lokale stroom is altijd groener omdat het (net als alles dat lokaal wordt geproduceerd) geen of minder logistiek nodig heeft. Kopere leidingen hebben weerstand, ze zetten een deel van de stroom om in warmte. Ook andere elementen in de transport keten eisen een deel door inefficientie. Hierover is niet altijd heldere informatie te vinden. KEMA heeft een mooi rapport uitgebracht, maar daarin wordt men op gegeven moment toch weer geconfronteerd met de verwarrende vermenging van administratieve verliezen (we weten niet wie stroom heeft gekocht en hoeveel) en technische verliezen (de stroom die we in het net stopte heeft de woning niet bereikt). Het monetaire (administratieve) deel is verwarrend, mmaar dat zit bij eigen levering wel goed, want tenslotte wordt elke kilowat uur netjes gemeten en als we terugleveren via een draaistroom meter dan willen we natuurlijk elk jaar de stand doorgeven. De technische veliezen zijn ook interessanter omdat deze iets zeggen over wat er werkelijk gebeurt wlas het om vergroening gaat. Hieronder een analyse van de getallen die Kema hierover publiceerde. 

40% van het vermogensverlies op het net vindt plaats binnen de gemeenten. Vervoer over het eigen netwerk bij lage spanningen genereert net zoveel verlies als vervoer over de hoogspannings netten. Beide verliezen worden vermeden door lokale opwekking, liefst zo dicht mogelijk bij de afnemers.. 

Om deze hoeveelheid in prespectief te plaatsen, het jaarlijks verlies gelijk aan de jaar opbrengst van een gascentrale van 500 MW. Aangezien deze centrales nog steeds rond de 50% efficient zijn (en dan is het maar de vraag of dat carnot of werkelijk is), nemen we 365g/kWh voor gas electriciteit dan betekent het dat de verliezen op het net voor 365000 ton CO2 uitstoot zorgen. Uw paneel is dus groener dan u denkt! Hier wordt overigens beweerd dat maar 7,6% van de in het net ingevoerde stroom verloren gaat, in andere rapporten is die getal hoger (tot 16%).

Locale verhandeling

Lokale verhandeling van stroom op een exchange or via een saldo is geen ideale oplossing. Want daarbij wordt aangenomen dat stroom op een rekening kan worden gezet. Dat kan niet. Stroom is in het net als het er is, en een milliseconde later niet meer. Men handelt in certificaten en de stroom waar het om gaat (in de zomer opgewekt en in de winter verbruikt) wordt eigenlijk min of meer weggegooid. 

Stroomhandelsrekeningen zijn een manier om te zorgen dat de eis om stroom daadwerkelijk op te slaan niet sterker wordt en zijn zo een reden voor het voortbestaan van vervuilende centrale opwekking. Lokale stroom zou overigens een hogere prijs moeten hebben dan centrale stroom, omdat de centrale stroom met verlies van soms 15% bij de gebruiker wordt afgeleverd, verlies dat zonnepaneel stroom uit dezelfde straat niet heeft. Voor een leverancier is lokale invoer dus waardevoller dan eigen productie!

Kaart van het electriciteits net in Nederland

Rapport over netverliezen KEMA 

Water Lenses, Quite A Good Idea

(bron

Water has a refractory index (n) of 1.333. Light penetrates it and part of it gets absorbed, but not to much to prevent usefull energy to be available in the focal point, if you care to design the lens right. Using the below formula to calculate the focal length of a lens 

Where R1 and R2 are radii n is the refractory index (1 for air) d is the thickness of the lens we can calculate the focal length. As a waterlens with open top has a flat side one of the radii (r2) will be infinite (it’s a so called plano convex lens), the term will be zero. Radius R1 is set by deciding that the maximum thickness of the water can not be more than 2,5 cm. 

The formula for a plano convex lens is actually a lot simpler : f= R/(n-1)

But what will R be, if the water is kept thin then R will have to be large. Using an online calculator and a Chord (Koorde) AB and Segment height ED at 2 meters and 10 cm we arrive at a radius of 505 cm. This in turn leads to a focal length of 1516 cm. Quit far. One could use a reflector on the ground or opt for other dimension.

 Cord  Depth Radius Focal length
 200 cm  10 cm  505 cm  1516 cm
 100 cm  10 cm  130 cm

 390 cm

 100 cm  5 cm  252.5 cm  758 cm
 500 cm  50 cm  650 cm   1951 cm

Efficiency

Efficiency is always a funny term when energy would have been wasted otherwise. If people are so stressed about efficiency, then why burn coal which is a lot of work if you compare it to sitting back and letting a solar panel generate your energy! But how much energy can be concentrated using above examples? It is not answered simply because water does absorb heat radiation. It has a specific sensitivity in the low frequencies, which is why it looks bleuish. According to a list about seawater absorption it’s still about 40% after 100 cm without qualification of what type of light is left. In all these lense should be kept thin.

Concentration

The amount of concentration in a circular bowl of water can be enormous because all the light will end up in one point. So if the surface area is 1 meter squared and the insolation is 800 Watt, the loss is 30% you still got 490 Watt hitting 1 square millimeter, and that’s a lot of power. Of course wind and vibrations will deteriorate the lens quality (if you let it). Still, this method is nearly costless and it can increase the yield of f.i. pv cells working at 5 times concentration considerably (while actually keeping them a bit cooler than ususal).  

Best design 

The best design is yet unseen online, it’s the solar/parabolic trough. Usinng water to build a parabolic trough should be easy, and it prevents the problem of the short lived focal point as the sun moves along the sky. It does require one to move the spot where one collects the concentrated sunlight. This is unavoidable. But water troughts positioned North-South should work fine. This calls for a real life experiment! 

Grafiekjes Waar Je Blij Van Wordt

(bron

De potentie van Zonneenergie is vele malen groter dan alle fossiele bronnen samen 1600 vs 23000 Twy. En de zon gaat nog miljarden jaren door. Toch een foutje : Golf en tidal zijn een ‘beetje’ groter, OTEC is echter pure tijdverspilling.

"An independent market assessment estimated the world-wide potential of wave energy economic contribution in the electricity market to be in the order of 2,000 TWh/year" (bron)

De prijs van zonnepanelen daalt gestaag. Op het moment dat de productie keten van zonnepanelen volledig zou draaien op afbetaalde zonnestroom zou de prijs van een paneel nul zijn. Dat kan werkelijk gebeuren. Om met fossiele brandstoffen door te gaan moet continu worden gezocht en wordt de verspilling en natuurvernietiging steeds groter.

Een enorm verschil tussen nucleaire energie en zonne energie is dat centrales van PV panelen en zelfs CSP centrales DIRECT beginnen met stroom leveren, en kunnen mee groeien met de vraag. Kerncentrales kosten jaren om te bouwen waarin niks wordt geproduceerd, de splijtstof moet worden gedolven mbv fossiele energie en het afval moet door iemand ooit worden verwerkt en opgeslagen, meestal op kosten van de belastingbetaler. Kenrcentales zijn niet te verzekeren, en dus ook niet verzekerd, de fondsen in de VS bevatten maar een fractie van het nodige geld. Dat is overigens logisch omdat geld in een fonds veel kans heeft waardeloos te zijn tegen de tijd dat het nodig is. Geld vertegenwoordigt alleen waarde als je er energie mee kunt kopen. 

"In reactor 2 zijn volgens Tepco stralingswaarden gemeten van tien maal de dodelijke dosis. Daarnaast staat er een laag koelwater in de reactor van slechts zestig centimeter. In december, toen de toestand in de kerncentrale stabiel werd verklaard, schatte de Japanse regering nog dat het koelwater tien meter hoog stond." (bron) Beunhazen

Het is altijd goedkoper om iets zelf te hebben dan om het te ‘huren’. In Nederland zijn nu verschillende subsidies en regelingen van kracht die iedereen met een eigen huis in staat stellen voor bijna niks panelen te installeren. 

Clean Energy Standard Act of 2012

In de VS is het huilen met de pet op wat klimaat actie betreft. Het land is aan tar sand olie verslaafd en kent een van de meest nutteloze EPA’s (Environmental Protection Agencies) ooit. Dat krijg je als je geld de enige standaard maakt in het bestaan, de dollar ontleent zijn waarde nl. aan maar een ding : olie. Toch zijn er lichtpuntjes, nu dus de Clean Energy Standard Act of 2012. Deze heeft tot doel in de economie van de VS in 2035 voor 80% op basis van "low carbon" energie te laten draaien. Niet "Zero carbon". Het is dus een plan om de huidige carbon centrales (kolen en gas) te laten draaien..

"Different generation resources are rewarded with a certain number of clean energy credits based on their carbon profile compared to an efficient coal-fired power plant. Instead of prescribing credits for different generating technologies, though, Bingaman’s bill calculates the credits based on individual power plant emissions, as reported to EPA.  This creates an incentive for every power plant to be run more efficiently, especially natural gas plants.

Typisch. Nutteloos en onnodig. Momenteel wordt PV bijvoorbeeld de nek om gedraaid door veel te lage gasprijzen. Gas kan arbitrair geprijst worden zolang er genoeg gas/diesel etc. is om het uit de grond te halen. Mensen denken almaar dat geld/krediet iets is waar hard voor moet worden gewerkt en wat een intrinsieke waarde heeft. Dat is niet zo. Geld ontleent zijn waarde aan de hoeveelheid fossiele brandstoffen die beschikbaar is. Is die nul dan is de waarde van de dolllar ook nul.

De voorgestelde standaard is slechts een manier om de opmars van decentrale schone energie te remmen. Dat lijkt echter niet meer mogelijk gezien de steeds verder dalende prijzen en nieuwe technieken om met nog minder energie te produceren (de sleutel tot een lage prijs). De VS is echte geen monolitisch land meer, staten voeren hun eigen beleid. En hopelijk zullen die de extreme rijkdom aan schone energie in weerwil van de misrepresentatie van de carbonmassochisten durven erkennen.  

Rotterdam Solar Greenpoint Initiatief 1 Euro/Wp

In Rotterdam is het Solargreenpoint initiatief van start gegaan. Dit initiatief laat bewoners voor 1 euro/Wp in zonne electriciteit investeren.

"Solar
Green
Point
 heeft 
de 
ambitie
 om
 voor
 2020,
200
 Solar
Green
Points
 in

 Rotterdam 
te


openen 
met 
een
 totale 
capaciteit
van
 20
MW, 
waarbij
 minimaal
 10.000 
Rotterdammers
 van


zonnestroom
 genieten.
 De
 verworven
 subsidie
 zal
 worden
 aangewend
 om
 het
 eerste


stadsinitiatief
 Solar
Green
Point
 te 
realiseren.
 Hierbij
 zijn
 de
 subdoelstellingen:

1. Verwerven 
van 
een geschikte
locatie;

2. Werven
 van 
leden;

3. Werven
 van 
sponsoren;

4. Verkrijgen 
van
 de 
benodigde
 vergunningen."

Een beschrijving van het initiatief in pdf vorm vindt u hier