Clean Energy Standard Act of 2012

In de VS is het huilen met de pet op wat klimaat actie betreft. Het land is aan tar sand olie verslaafd en kent een van de meest nutteloze EPA’s (Environmental Protection Agencies) ooit. Dat krijg je als je geld de enige standaard maakt in het bestaan, de dollar ontleent zijn waarde nl. aan maar een ding : olie. Toch zijn er lichtpuntjes, nu dus de Clean Energy Standard Act of 2012. Deze heeft tot doel in de economie van de VS in 2035 voor 80% op basis van "low carbon" energie te laten draaien. Niet "Zero carbon". Het is dus een plan om de huidige carbon centrales (kolen en gas) te laten draaien..

"Different generation resources are rewarded with a certain number of clean energy credits based on their carbon profile compared to an efficient coal-fired power plant. Instead of prescribing credits for different generating technologies, though, Bingaman’s bill calculates the credits based on individual power plant emissions, as reported to EPA.  This creates an incentive for every power plant to be run more efficiently, especially natural gas plants.

Typisch. Nutteloos en onnodig. Momenteel wordt PV bijvoorbeeld de nek om gedraaid door veel te lage gasprijzen. Gas kan arbitrair geprijst worden zolang er genoeg gas/diesel etc. is om het uit de grond te halen. Mensen denken almaar dat geld/krediet iets is waar hard voor moet worden gewerkt en wat een intrinsieke waarde heeft. Dat is niet zo. Geld ontleent zijn waarde aan de hoeveelheid fossiele brandstoffen die beschikbaar is. Is die nul dan is de waarde van de dolllar ook nul.

De voorgestelde standaard is slechts een manier om de opmars van decentrale schone energie te remmen. Dat lijkt echter niet meer mogelijk gezien de steeds verder dalende prijzen en nieuwe technieken om met nog minder energie te produceren (de sleutel tot een lage prijs). De VS is echte geen monolitisch land meer, staten voeren hun eigen beleid. En hopelijk zullen die de extreme rijkdom aan schone energie in weerwil van de misrepresentatie van de carbonmassochisten durven erkennen.  

Leave a Reply