Shell Pretends to Give A Damn

Cannibals inviting you to discuss the best way to eat you, that’s what Shell is as it tries to own the discussion of how to deal with their ferocious selfishness. "The resource consumption puzzle", how about producing resources for a change? 

IF YOU DON’T WANT TO SOLVE A PROBLEM YOU KEEP LOOKING FOR SOLUTIONS!

The solution is to use most if not all carbon resources to build solar wind and wave energy sources that can be used to make more solar wind and wave energy sources, and with the resulting exponential energy supply recapture carbon, restore the oceans and replant the forests, irrigate deserts and clean up the damage of the 20th century.

SHELL WILL NOT HELP YOU, YOU NEED TO TELL SHELL 

The pretence of shell is preposterous. They go around earth scanning the ground and drilling holes. They pull out something very usefull and now they pretend to be the freaking stewards of humanity? For stewardship we should consult people that really give a damn about us. Not Shell with the highest occurance of aggressive egotists amongst their ranks.

Exxon Directeur Maakt Zich Niet Druk

Een colporteur niet meer..

Rex Tillerson denkt dat het klimaat probleem ‘Te managen’ is, hij wil liever de armen van Africa van stroom voorzien. Op basis van fossiele brandstoffen!

"The world’s poorest residents “don’t even have access to fossil fuels to burn."

Intussen weten we dat fossil fuels helemaal niet de enige manier is om een land uit de armoede te lichten. Wel een manier om meer olie te verkopen,vooral olie die uit Sudan komt bv. Exxon wil afrikaanse olie exploiteren, en moet de bevolking dus iets beloven. Een bevolking die in 2020 al met 50% minder regen moet doen volgens sommige analyses, en dus maar rain index futures moet kopen, want irrigatie is zeer ongebruikelijk.

“Increasing CO2 emissions in the atmosphere will have a warming impact,” Tillerson said. “It’s an engineering problem and it has an engineering solution.”

Ja, hij is civil engineer, en veroorzaakt het probleem. Managers van olie maatschappijen zijn ijselijk eenkennig. Ze zeggen gewoon wat goed voor hun business is. Wat het ook moge zijn. Dat moet eenvoudigweg verboden worden. We mogen geen directeuren van kinderspeelgoed hebben die openlijk beweren dat lood in speelgoed wel tot hersenschade bij kinderen leidt maar dat we dat straks met medische technieken wel oplossen. Zo iemand beschouwen we als een psychopaat. Bedrijven moeten verder kijken dan de eigen kassa. Wat zou er gebeuren als we een goed alternatief hadden dat geen klimaatprobleem veroorzaakte? Dat hebben we. Solar. Jaarlijks 23 keer zoveel energie als al de kolen, olie en het resterende gas bij elkaar. 

De Robo(eco)nomy And Why You Should Care

The maker of this website is trying for some time now to drive home a vision called the Robo(eco)nomic future. It’s nothing futuristic, it’s the concept that with plenty of renewable energy we won’t have to work to live well anymore. Why? Becaue machines can do it, and we won’t have to power them, the sun, wind and waves will do that. To make it easy to grasp the vision please consider the image below. 

Before liquid fuels we’de be toiling in the heat mowing our lawn. Addin a motor to the device was considered a wastefull thing, we where frugal because we came out of an era with little automation and stong dependence on human involvement. We where already privileged to have a lawn by industrialization, without it we’d still be working the field.

When carbon liquid fuels started to permeate every aspect of society (because there was plenty and someone made money selling it) lawnmowing became easy, at least if you where able to afford it. You did not have to work to mow the lawn, but you where supposed to work to expand the use of carbon, according to economic theory. You had to increase the earnings of the carbon distributors, the oil companies and banks. That was called economic growth. You get 25 days of every year for helping out.

Now we are at the dawn of the Robo(eco)nomy. It’s a world in which nobody has to work. It is the same world we live in today, but now unemployed (unnecessary) people are still competing for carbon. That makes their lives miserable and if we are working for our carbon we are supposed to hate those that are not. The secret is that nobody makes carbon, coal oil or gas, so nobody should feel a right to use it, whether they work or not.

But the future doesn’t know the primary reason to be economic : scarcity. Not if you make sure there is plenty of renewable energy. So nobody will need to work. You will be able to enjoy a mowed lawn and the robotic maintenace system will come around running on it’s own solar energy to maintian the mower, every system will be autonated except perhaps when people really like to do the job or want to keep an eye on it, it will be your choice. Beauty and fun will be the prmary persuit of most people.

The owners and sellers of carbon like to paint a bleak future. That’s because they don’t want you to stop needing them. But the future is bright, clean and easy. How about spending a century restoring earth using renewables? Humans are keepers and fosterers, so  after a century of massochistic confusion under the thumb of ruthless oil, coal and gas cartels it’s time to make this vision real. It will be the best fun you have ever imagined possible, the best gift to your family and the best choice for mankind.  

GMO, Genetisch gemanipuleerd gras wordt giftig

Een boer in Texas vond zijn vee stervende nadat hij het voor het eerst weer te grazen had gelaten op een veld met get genetisch gemanipuleerd gras Tifton 85. Het gras bleek cyanide gas te produceren als gevolg van een willekeurige mutatie. In andere velden werd hetzelfde fenomeen aangetroffen.

"Dr. Gary Warner, an Elgin veterinarian who specializes in cattle, conducted the 15 necropsy.  Preliminary tests revealed the Tifton 85 grass, which has been here for years, had suddenly started producing cyanide gas, poisoning the cattle.

Veel GMO gewassen produceren gifstoffen waarvan beweerd wordt dat deze voor de mens niet schadelijk zijn. In andere gevallen worden ze juist resistent gemaakt tegen gifstoffen zodat deze overvloedig gebruikt kunnen worden, bv. zn. Roundup Ready systemen. Er zijn veel klachten over bv. Roundup, dat helemaal niet biologisch afbreekbaar blijkt. 

Grassen kunnen onder bepaalde omstandigheden cyanide produceren. Het is de vraag of dit veld Tifton 85 dat meer deed dan anders, of onder ongebruikelijke omstandigheden. De boer die het veld al jaren had zag in ieder geval geen reden om giftigheid te verwachten.

Ter inperking van de risico’s van GMO en het onherroepelijke verlies aan varieteiten en verschraling van de grond zou het geen gek idee zijn ze in het algemeen te verbieden. Variatie is nodig om evolutie te laten plaatsvinden, en dat is gezien het veranderende klimaat geen luxe. 

Resistentie 

De natuur laat zich niet voor een gat vangen. Wortelverterende wormen die door GMO gewassen werden geweerd blijken resistent te zijn geworden.

"A growing number of rootworms are now able to devour genetically modified corn specifically designed by Monsanto to kill those same pests. A new study shows that while the biotech giant may triumph in Congress, it will never be able to outsmart nature.

Het gevecht met plagen in de natuur is even complex als elk ander gevecht. De strategie van GMO is om zich in de meest effectieve bescherming te specialiseren. Daarmee worden de pesten geselecteerd die daar het beste mee kunnen omgaan. Deze resistentie is vervolgens in de hele populatie te vinden. Door zoals traditionele boeren dat doen een netwerk van interacterende gewassen met natuurlijke gifstoffen te gebruiken is de bescherming niet specifiek genoeg om je aan aan te passen en ontstaan er ook geen superweeds.  

Jolanda Sap’s Onbewuste Strijd

Dit stuk gaat over duurzaamheid, al is dat misschien niet meteen duidelijk.. 

In haar open brief aan Mark Rutte gaat Jolanda Sap terecht tekeer tegen de valse keuze die ons de laatste tijd wordt geboden : Al dan niet Europa, de Eurezone. Het is de keuze die gemaakt zou worden door degene die voor Europa kozen en er nu geen voordeel meer in zien, niet door degene die een groot samenwerkingsverband van zeer verschillende landen als een hoopgevend en kansrijk en de vrede bevorderend behoudenswaard vinden.

De Eurozone is een monetaire zone. Het beheer en ‘eigendom’ ligt bij de instituten die Euro’s creeren en de Euro stromen beheren. Zoals Sap zegt: "Op dit moment is de financiële sector soeverein", daarmee bedoelt ze dan landen en regeringen geen invloed hebben over de financiele sector. Deze bevind zich in een ‘crisis’, als een depressieve puber die de wereld haat en onverantwoordelijk om zich heen slaat. Een ‘crisis’ maakt dat we verlies accepteren. Noem het eens een ‘gevecht’ en elk verlies zou ons sterker motiveren om er tegenaan te gaan, de vraag zou zich opdringen "Hoe?". Dit is exact wat Sap constateert, de afwezigheid van die vraag. De ‘crisis’ wordt voornamelijk gebruikt om hele landen in armoede te storten, en de vraag is of dat binnen het zelfde monetaire denkraam wel te voorkomen is. Dat is het niet.

Sap zegt: "Met een eurootje minder hier en wat kaasschaven daar komen we er niet. Komen we niet uit de financiële crisis en niet uit de fossiele crisis.". Hier wordt bijna gezegd wat Greencheck.nl al jaren zegt, nl. dat de Financiele crisis een Energie crisis is. Omdat er een fossiele energie crisis is die nooit meer zal ophouden, zal ook de economische crisis heen einde zien. Sap denkt echter dat zich een fossiele crisis aandient in de achtergrond van de zeer zichtbare economische/financiele crisis. Sap’s verwarring is duidelijk aangezien ze te rade gaat bij Lex Hoogduin , voormalig centraal bankier bij De Nederlandsche Bank. Zei ze niet ook dat we geen soevereingiteit meer hebben tegenover de banken? Een Europa (wat ze wil) zonder soevereigne landen, wat is dat precies? De financiele sector kan zo lezen dat ze het probleem niet snapt, goed zo Sap.

Net als Rutte zit ze in een matrix van overtuigingen zonder te zien dat ze het antwoord wel weet. Ze legt steeds de link maar ziet hem toch niet:

"De financiële sector trekt zich niets aan van grenzen, zij werkt internationaal. Net als, overigens, vervuilde lucht en rivieren dat doen, maar dit terzijde.

Jolanda Sap moet kiezen. Ze beklaagt zich over de financiele sector, die natuurlijk de vervuiling en fossiele depletie veroorzaakt en aanmoedigt (de economie rekent pas met natuurlijke hulpbronnen als ze op een of andere manier worden verhandeld, zodat er nooit een schuld ontstaat tegenover het ecosysteem of onze minerale en fossiele voorraad) en zegt vervolgens "…dat Nederland als groot exportland ontzettend afhankelijk is van de internationale handel en wandel.". Welk Nederland wil je beschermen Jolanda? Heb je daarvoor uberhaupt de middelen?

Ze vergeet overigens dat de internationale export vanuit Nederland wordt afgebouwd. Dat de zware industrie naar Azie verhuist en dat de rotterdamse haven probeert zich van Rotterdam af te scheiden. Dat is allemaal vanwege de zelfde financiele sector, maar ze legt de link niet.

De financiele crisis gaat over het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen in Europa ten voordele van de VS. Het gaat over de verschuiving van activiteit naar Azie omdat daar nog een enorme voorraad kolen is en China militair domineert. Er was een Europees samenwerkingsverband dat tot doel had vrede en welvaart in Europa te introduceren, maar de financiele sector is niet noodzakelijkerwijs geinteresseerd in vrede en welvaart, het verdient biljoenen aan oorlog en vergaart voornamelijk bezit door te stelen (door geld te muntten en schulden te creeren) en in faillisementen. Het is vanaf de eerste dag in staat geweest bezit te vergaren doordat het geld kan creeren. Het fractioneel bankieren dat door de heersers indertijd als privilege werd toegestaan. Door de industrialisatie van het leger doen regeringen er niet meer toe.

Terwijl vorig jaar in Athene de straten in brand stonden zaten de leden van de International Chamber of Commerce in dezelfde stad te vergaderen over de verdeling van Griekse bezittingen. Het doel is krediet te creeren zodat de natuurlijke hulpbronnen door de eigenaren van dat krediet verdeelt kunnen worden. In de VS wordt momenteel tegen de banken geageerd, maar men komt tot de ontdekking dat de regering in Washington zijn schulden door dezelfde banken laat beheren. Elke politicus in het Congress zit op de schopstoel in een gecommercializeerde verkiezingscultuur. Ze mogen ook meeliften, want handelen met voorkennis op de toch al zo kunstmatige beurzen is niet strafbaar voor leden van het congres! 

Jolanda Sap heeft het antwoord op de crisis, ze kan van de crisis een gevecht maken. In een gevecht kunnen mensen zich achter een van de kanten scharen, en als ze het gevecht goed neerzet zal iedereen zich aan haar kant bevinden. Het is het gevecht voor duurzame energie. Energie is de basis van de waarde van krediet. Maak die energie zelf en je hebt geen behoefte meer aan krediet.

Er is een goede reden om schulden, met name die voortkomend uit derivaten, betekenisloos te verklaren. Dat kan onze regering en die in Washington zo doen. De reden is dat de matrix ons afleid van de ernstigste bedreiging van onze welvaart ooit, het wegvallen van steeds meer fossiele brandstof zonder harde push voor vervanging. We vernietigen kolen, olie en gas als we het gebruiken, en er is een eindige voorraad. We zijn gewent geraakt aan het automatisme van bv. betalen voor benzine, maar dit is net als het pakken van een koekje uit een hele grote koektrommel, op een goede dag zijn de koekjes op. Stel je dat scenario voor als je op Nova Zembla zit oid. Die sudden death is een gigantisch risico voor onze welvaart en economie, niet de avonturen van de ruilmiddelen en de sector die het creert en beheert. Die sector heeft er echter enorm belang bij dat we ons druk maken over de hoeveelheid koektrommels, zonder dat we ons afvragen of er nog iets in zit. Het wil zijn belang behouden.

De kern van de macht van de financiele sector ligt in de controle over brandstoffen, kolen olie en gas. De crisis is een brandstof crisis die de banken zo lang mogelijk proberen te maskeren met economische argumenten en verhalen. "Het trommeltje is wel vol", "er zijn andere trommeltjes", "die mensen daar eten ons trommeltje leeg", "we zullen vast wel meer trommeltjes in de provisiekast vinden".

We moeten voorbij de fianciele retoriek kijken. We moeten de grondstof zelf gaan maken die we nodig hebben : Energie. De ruilmiddel beheerders zijn niet geinteresseert in het oplossen van deze ‘crisis’, het is hun eigen product! Zoals Rutte (VVD) zei dus, "Niet kijken naar de toekomst" want in dit scenario is die er niet! Europa wordt afgeschaft ten behoeve van sterkere machten die de fossiele brandstoffen die ze nodig hebben onder controle hebben. Zo behouden de mensen die van het gebruik ervan leven hun baan. Duurzame energie? Daar komt geen cashflow van.

Of Europa of de Eurozone gered wordt is de vraag, wat de situatie iig enorm zou verbeteren is het inzicht dat hernieuwbare energie een nood ledigt die de schulden crisis tot een bijzaak maakt. Een administratieve rel van massochistische accountants. De burgers van Nederland zouden geen gebrek hoeven leiden of bezuinigingen ondergaan. Maak de grondstof energie overvloedig en er kan geen gebrek zijn aan welvaart, er kan geen probleem zijn met het herstel van de ecologie. Om te winnen moet Jolanda de crisis zijn correcte plaats geven en de focus leggen op de strijd voor maximale duurzame energie in Europees verband. Als ze het bovenstaande volgt zal ze wellicht erkennen dat dat de stijd is die ze al voert.  

Hollandse Wapens voor Indonesische Kolen?

Meer foto’s

Het debat over de wapenleverantie aan Indonesie is een vreemde kwestie. Tanks op een eiland vormen niet snel een bedreiging voor andere landen, en het zijn nog oude tanks ook. Etische kwesties zijn van marginaal belang. Niemand zegt iets over Shell in Nigeria. Wat misschien speelt is het feit dat Indonesie een flinke kolen voorraad heeft. De rupias die Nederland voor de wapens vangt zijn dus harde currency, zeker tav bv China (tenzij ze voor dollars verkocht worden, wat ik me niet snel kan voorstellen). Wapens zijn hard currency omdat ze bezit kunnen beschermen of verovering ervan faciliteren. Indonesie kan olie maken van kolen, dus heeft geen brandstof probleem, dwz de wapens hebben onafhankelijke praktische waarde. Overigens is dit geen analyse van de broeiende sfeer in de Chinese Zee, de VS maakt er geen geheim van dat het daar een macht opbouwt. 

Onze Koningin vliegt binnenkort op biokerosine, potentieel schoner en ecologischer.

Ze is pas echt groen als ze Royal Dutch Shell van naam verandert of dit bedrijf wordt genationaliseerd.

Nathan de Rothschild heeft afgelopen jaren een poging gedaan greep op de indonesische kolen te krijgen, maar werd vorig jaar na een ‘couppoging’ zo goed als uit het bestuur van Bumi gezet. Misschien kan het Nederland en bv. Shell geen windeieren leggen de oude contacten te herstellen, er is nog steeds respect ondanks het falen van Nederland om Indonesie te beschermen. Hoewel kolen niet groen zijn en de verbranding ervan net als de olie uit Indonesie (waarmee Shell oa begon) zou moeten worden voorkomen, is het wel belangrijk de optie en toegang tot energie zeker te stellen. Zolang we de transitie nog niet op duurzame basis kunnen maken is die nodig. Of zijn we uit op tabak? 

Hollywood Scenarios

Nadenken over Brandstof Subsidies

Er zal minder subsidie naar energie bedrijven en olie maatschappijen gaan. Daar maken veel partijen (over de hele wereld) zich sterk voor. Goed idee zou je zeggen maar wat is precies een goed idee? Wat betekent het precies om minder subsidie aan energiebedrijven te geven? 

Het heet niet voor niks ‘licht aan het einde van de tunnel’.. 

Een oliemaatschappij verkoopt olie in ruil voor geld. Dat is vreemd want als het dat geld uitgeeft komt de ontvanger van dat geld terug bij hetzelfde of een andere olie maatschappij om bv. benzine met dat geld te kopen. Geld is dus niet waardevol voor een oliebedrijf. Het heeft het niet nodig voor het boren, of het bouwen van een booreiland, dat doe je niet met een briefje van 50 Euro, en de lasser die dat briefje aanpakt last niet met dat biljet, alles gebeurt met kolen, olie of gas. Geld is slechts een ruilmiddel dat niet in een product zoals olie valt om te toveren, terwijl alle andere deelnemers van de economie het geld wel kunnen omzetten in een gewenst product, daarbij over het algemeen olie, kolen of gas verbruikend. 

Geld kun je drukken, het is wettelijk bepaald niks waard te zijn. Olie, kolen en gas kun je niet drukken. 

Deze realisatie maakt duidelijk dat subsidie er nooit was om het olie/energiebedrijf iets te geven, het was er om te maken dat het olie/energie bedrijf iets niet verloor, namelijk olie, kolen of gas. Door het geld uit circulatie te halen en te parkeren op de rekening van het olie/energiebedrijf was dit niet beschikbaar in de handen van consumenten om olie/benzine/gas oid mee te kopen. Zo werkt het carbon/credit systeem.

Schijncrisis

Nu onze wereld door de banken in een liquiditeitsvortex is gestuurd die om het even welke quantiteit aan geld kan opslurpen (een proces dat expliciet is bedoelt om het afnemen van de fossiele brandstof hoeveelheid te maskeren) zijn de subsidies niet meer nodig. Er wordt toch gezorgd dat er te weinig geld is om de prijs van fossiele brandstoffen te laten oplopen, te weinig om het tekort te doen blijken. Veel mensen worden armer en hebben geen geld om benzine meer te kopen, en toch gaat de prijs omhoog, wat zou de prijs zijn als iedereen het nog zonder nadenken zou kopen? Daarom zeggen rechtse denkers dat "Mensen zullen altijd in de auto stappen ongeacht de prijs". Natuurlijk niet!

Throw them a (cardboard) bone

Dus de verschillende partijen die nu ‘vechten’ voor het afschaffen van de subsidies laten zich bespelen als economische nullen. Afschaffen is een goed idee, maar beter nog is de macht van onze energie leveranciers direct af te schaffen. En een cursus ‘beheer van natuurlijke hulbronnen’ in te lassen. Slide nr. 1 ‘De Zon’, ahem "De zon produceert jaarlijks meer dan 25 keer zoveel winbare energie als er momenteel aan totale olie reserve bestaat." . Elke dag dat we onbenullen blijven worden de olie/energie bedrijven machtiger en de situatie van de afvallers desperater en is het meest rampzalige ecologische scenario meer verzekerd.

Voortgang Met Een Servo Gebaseerde Heliostaat/Zonnetracker

In het engels. Ik laat zien hoe een heliostaat met 2 assen via een microcontroller kan worden aangestuurd. De hoeken van de assen worden heel precies en herhaalbaar bepaald door magnetische sensors.

Op deze manier ontstaat een programmeerbare spiegel/zonneconcentrator waarmee u warmte of licht uw woning of kantoor in kunt sturen. Dit is eqivalent aan extra ramen echter zonder het energie verlies. Moet de gas rekening omlaag? Door in de winter zonlicht te concentreren op uw woning (bv. mbv een speciale radiator of raampje voor het binnenlaten ervan) kan dit.

Heliostaten, dus spiegels die licht uw gebouw insturen, vallen onder de Energie Investerings Aftrek.

Watmtenet en Zachte Heelmeesters..

Via de Linkedin Groep Duurzame Energie Koepel werd Greencheck attend gemaakt op de brief van Mvr. Spies tav het Bouwbesluit 2012. De kwestie was de daarin vastgelegde regel dat een oplossing die gelijkwaardig is aan wat het warmtenet biedt ook is toegestaan. Daarmee kan een bouwer dus afzien van een aansluiting.

U blijft betalen.. 

Aangezien de aanleg van het warmtenet een manier is om kolen/gas/vuil en biomassa verbranding en centrale energie opwekking en distrubutie te consolideren, en daarmee de cashflows voor de banken, kwam er een ongelijkwaardige reactie van de beheerders van de business case ‘warmtenet’.

"Gemeenten en warmtebedrijven lieten weten dat als gevolg van het gelijkwaardigheidsbeginsel investeringen in een warmtenet onzeker zouden zijn, omdat niet meer op voorhand duidelijk zou zijn of het voor de exploitatie van een warmtenet minimaal vereiste aantal aansluitingen in de loop der tijd daadwerkelijk zou worden bereikt. Zij vroegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de aansluitplicht zo in te vullen dat het gelijkwaardigheidsbeginsel niet gold of tenminste werd ingeperkt." 

Moet u nagaan dat de warmte netten nog niet eens voet aan de grond hebben en toch al ruimte maken ten koste van andere oplossingen. Daar is geld voor nodig. Het garanderen van inkomsten is een vorm van subsidie. Waar is de VVD?

Dit werd in naam van gemeenten gevraagd. Die laten zich lenen voor dit pleidooi ten koste van innovatie en lokale bedrijvigheid op dit gebeid. Burgers? Whatever.

Hoewel de vraag uit democratische overwegingen genegeerd zou moeten worden kwam het antwoord van Mevrouw Spies, die terecht probeert de potentiele toepassing van innovatieve oplossingen te beschermen..

"Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bij aansluiting op het warmtenet." 

Als de beheerders exploitanten van het warmtenet nu slim waren zouden ze aan de milieukant ver voorbij de vereisten gaan zitten, dwz eigen bos planten en verbranden, keten bescherming en de hele reutemeteut, tot het geheel netto een carbon sink werd. Maar omdat onze economie op koolstof verbranding is gebaseerd zal dat door dezelfde ‘beheerders van de business case’ worden tegengewerkt. 

Door de lobby een ondemocratische stem te geven (ze zoeken immers klanten in de markt) kan er vervolgens worden gekronkelt om er toch nog wat van te maken. De motie van De Boer/Verhoeven compliceert de kwestie nog verder

"In deze motie wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om bij de keuze van technieken voor hogere energieprestatie ook rekening te houden met de effecten op de energierekening van de eindgebruikers." 

 Niet doen. Want de prijs van centraal gedistribueerde energie is arbitarair. Geld ontleend zijn waarde aan de energie die we er mee kunnen kopen. De energie producenten hebben geen geld nodig om energie te produceren, ze hebben het alleen nodig om het over de economie te verdelen. De rekening van het warmtenet kan dus varieren. De prijs van duurzaam opgewekte warmte is constant : Nul. 

Je weet dat je als burger genaaid wordt als je mag lezen:

"Door uit te gaan van het gelijkwaardigheidsbeginsel kunnen alternatieve technieken op gebouwniveau, zoals vergaande isolatie of duurzame energie opwekking in het gebouw blijven concurreren" 

Blijven concurreren? Geen energie kopen concureert niet met wel energie kopen. Maar omdat het foutief in de financiele context wordt geplaatst lijkt zo’n uitspraak ergens op te slaan. Maar het woord blijven moet de doorslag geven voor iedereen die twijfelt aan de intenties van de lobby voor het warmtenet. Als het aan het warmtenet lag zouden we ons huis niet isoleren, maar fijn doorstoken door de muren heen. En dat terwijl men het warmtenet presenteert als een baken van energiezuinigheid en milieurespect. Daarvan mogen we ons dus genezen achtten. Wie lobbiet voor de zonnewarmte installateurs?