Watmtenet en Zachte Heelmeesters..

Via de Linkedin Groep Duurzame Energie Koepel werd Greencheck attend gemaakt op de brief van Mvr. Spies tav het Bouwbesluit 2012. De kwestie was de daarin vastgelegde regel dat een oplossing die gelijkwaardig is aan wat het warmtenet biedt ook is toegestaan. Daarmee kan een bouwer dus afzien van een aansluiting.

U blijft betalen.. 

Aangezien de aanleg van het warmtenet een manier is om kolen/gas/vuil en biomassa verbranding en centrale energie opwekking en distrubutie te consolideren, en daarmee de cashflows voor de banken, kwam er een ongelijkwaardige reactie van de beheerders van de business case ‘warmtenet’.

"Gemeenten en warmtebedrijven lieten weten dat als gevolg van het gelijkwaardigheidsbeginsel investeringen in een warmtenet onzeker zouden zijn, omdat niet meer op voorhand duidelijk zou zijn of het voor de exploitatie van een warmtenet minimaal vereiste aantal aansluitingen in de loop der tijd daadwerkelijk zou worden bereikt. Zij vroegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de aansluitplicht zo in te vullen dat het gelijkwaardigheidsbeginsel niet gold of tenminste werd ingeperkt." 

Moet u nagaan dat de warmte netten nog niet eens voet aan de grond hebben en toch al ruimte maken ten koste van andere oplossingen. Daar is geld voor nodig. Het garanderen van inkomsten is een vorm van subsidie. Waar is de VVD?

Dit werd in naam van gemeenten gevraagd. Die laten zich lenen voor dit pleidooi ten koste van innovatie en lokale bedrijvigheid op dit gebeid. Burgers? Whatever.

Hoewel de vraag uit democratische overwegingen genegeerd zou moeten worden kwam het antwoord van Mevrouw Spies, die terecht probeert de potentiele toepassing van innovatieve oplossingen te beschermen..

"Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet ten minste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bij aansluiting op het warmtenet." 

Als de beheerders exploitanten van het warmtenet nu slim waren zouden ze aan de milieukant ver voorbij de vereisten gaan zitten, dwz eigen bos planten en verbranden, keten bescherming en de hele reutemeteut, tot het geheel netto een carbon sink werd. Maar omdat onze economie op koolstof verbranding is gebaseerd zal dat door dezelfde ‘beheerders van de business case’ worden tegengewerkt. 

Door de lobby een ondemocratische stem te geven (ze zoeken immers klanten in de markt) kan er vervolgens worden gekronkelt om er toch nog wat van te maken. De motie van De Boer/Verhoeven compliceert de kwestie nog verder

"In deze motie wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om bij de keuze van technieken voor hogere energieprestatie ook rekening te houden met de effecten op de energierekening van de eindgebruikers." 

 Niet doen. Want de prijs van centraal gedistribueerde energie is arbitarair. Geld ontleend zijn waarde aan de energie die we er mee kunnen kopen. De energie producenten hebben geen geld nodig om energie te produceren, ze hebben het alleen nodig om het over de economie te verdelen. De rekening van het warmtenet kan dus varieren. De prijs van duurzaam opgewekte warmte is constant : Nul. 

Je weet dat je als burger genaaid wordt als je mag lezen:

"Door uit te gaan van het gelijkwaardigheidsbeginsel kunnen alternatieve technieken op gebouwniveau, zoals vergaande isolatie of duurzame energie opwekking in het gebouw blijven concurreren" 

Blijven concurreren? Geen energie kopen concureert niet met wel energie kopen. Maar omdat het foutief in de financiele context wordt geplaatst lijkt zo’n uitspraak ergens op te slaan. Maar het woord blijven moet de doorslag geven voor iedereen die twijfelt aan de intenties van de lobby voor het warmtenet. Als het aan het warmtenet lag zouden we ons huis niet isoleren, maar fijn doorstoken door de muren heen. En dat terwijl men het warmtenet presenteert als een baken van energiezuinigheid en milieurespect. Daarvan mogen we ons dus genezen achtten. Wie lobbiet voor de zonnewarmte installateurs? 

Leave a Reply