Hopeloze Klimaatpositie China en India

Ter voorbereiding op de COP15 klimaat meeting in Kopenhagen voeren India en China onderling overleg over hun positie. Ze vormen in wezen een blok en het resultaat is desastreus.

Azie zet Eigen Groei Voorop

China en India zijn het met elkaar eens dat zij toestemming moeten hebben om of fossiele basis te groeien, terwijl het westen zijn gebruik afbouwt. Dit vinden ze redelijk omdat per capita gebruik in Azie lager is dan in het westen, dus er valt wat in te halen. Daarbij vinden ze dat het wel interessant als het westen dat afbouwen via het Clean Development Mechanism doet. India: "Bindende Uitstoot Doelstellingen zijn iets voor het Westen"

Waar dit effectief op neer komt is dat in Azie de uitstoot zal toenemen, en dat elk project dat in het westen uitstoot verminderd gepaard zal gaan met een toename van de uitstoot elders. Netto zal de uitstoot dus toenemen.

Fossiele groei

Fossiele brandstoffen zijn de hoofdreden van onze welvaart. Ze zijn de hoofdreden van onze maatschapij en veiligheid, natuurlijk naast het onverwijld uitputten van elke beschikbare grondstof die op aarde te vinden is. Grondstoffen die zonder olie vaak niet eens gewonnen zouden kunnen worden. Fossiele brandstoffen hebben het westen de overmacht in oorlogen gegeven en luxe om de technologische voorsprong te ontwikkelen. Het is echter onontkenbaar dat deze zegen een hoge prijs heeft. De aarde is aan de vooravond van een massaal uitsterven vanwege ongenadig snelle wijzigingen in temperaturen, waterstanden en weerpatronen. De groeivisie van Azie is een voorspelbaar misverstand. De technologische stand die ze willen bestaat al, maar het desastreuze effect zit hem in de haast waarmee de burgers van Azie deze algemeen bezit willen maken (als dat al mogelijk is).  

Doodlopende weg

Het is schrijnend hoe delusionair de leiders van onze wereld zijn. Zelfs al zou Azie een fossiele groei kunnen realiseren met een algemene welvaartstijging tot gevolg, dan zou deze alsnog abrupt ten einde komen als de olie op is, en dat is vrij binnenkort. Dan staan alle kleine brommertjes en TATA Nano’s stil en heeft niemand ook maar iets aan deze doodslag aan de schedel van ons ecosysteem gehad. Voedsel productie komt dan ernstig in gevaar en er zullen alsnog alternatieven gevonden moeten worden.

Geassisteerd afkicken

Het Westen en Azie zijn op de zelfde manier als junks aan fossiele brandstoffen gebonden. Het Clean Development Mechanism levert daarbij geen positieve bijdrage. Het zorgt er alleen voor dat nieuwe schone projecten elders vuile projecten mogelijk maken.  De strijd tegen het klimaatprobleem kan gewonnen worden door Azie schone technologie te bieden waar ze iets mee kan. Competitief met fossiele brandstoffen, schoner, beter, mooier, gezonder. Het is als zoeken naar een ‘methadon’ ter vervanging van de olie heroine. De infrastructurele voorsprong kan daarbij voordelig zijn, omdat centrale opwekking en distributie in China bv. nog niet volwassen is (er moeten nog een hoop kolencentrales gebouwd worden). 

Het risico van oorlog

Nu de VS een zwaar verlies leidt door de versnelde verlating van de dollar als wereld reserve munteenheid (met name door olieverkoop in andere muntsoorten) verschuift de wereldmacht naar Azie. Net als Engeland begin 19e eeuw besloot zich Irans olie toe te eigenen waardoor het aan macht won, doet China dat nu door Iranese en Nigeriaanse olie te kopen. Als olie verkoop helemaal niet meer in dollars plaatsvind, maar bv. Euro’s dan profiteert Europa daarvan. De VS zullen dan eerst Euro’s moeten kopen, net zoals Europa tot nu toe steeds eerst dollars heeft moeten kopen. Het is echter de vraag wat de waarde van een dollar is als hij niet aan olie is gekoppeld en als de VS niets voor een dollar te bieden hebben (wat maken ze tegenwoordig nog, en waarmee?). De benarde positie waarin de VS zich daarom bevindt lijkt nu reeds aanleiding te geven tot oorlogen (Iraq en Iran,in de maak). Het doel van de VS is om aan de ene kant de Olie ter beschikking te hebben en aan de andere kant hem aan andere landen (oa China) te ontzeggen. Het zou veel beter zijn als dit soort spanningen door de beschikbaarheid van alternatieven onzenuwd werden.

Kijken, niet Kopenhagen15

Voorlopig lijkt er geen bewustzijn te bestaan van de verbondenheid van het klimaat probleem met het olie probleem. In Kopenhagen denk men met de huidge voorraad nog minstens 40 jaar vooruit te kunnen.

 

350.org International day of Climate Action

The Malediven zullen onder de zee verdwijnen..
350.org
Het koolstofdioxide gehalte in onze athmosfeer is momenteel 390 parts per million. 350.org zet zich in voor een terugkeer naar 350 parts per million. Dit omdat met dat co2 niveau de effecten nog net acceptabel zijn. Men moet zich wel realiseren dat bij elk niveau boven het historische maximum van ongeveer ~300 het zowieso nog enkele duizenden jaren duren voor de CO2 weer uit de atmosfeer is. Tijd dus, voor ACTIE.
 
(bron : klimaatportaal)

Open Parabolic Trough Plant in 1913

  Naar www.parabolictrough.org

Dit is een voorbeeld van een van zoniet de eerste geconcetreerd zonlicht energiecentrale, natuurlijk na te bouwen zonder enige patant restricties. Frank Shuman liet hem in 1913 aanlegen bij Meadi in Egypte. De centrale produceerde een totaal van 55 hp/41 kW waarmee een stoompomp werd aangedreven die ongeveer 6000 gallons (22 kuub) water per minuut oppompte..

Each collector rij was 61 meter lang en vier meter breed. De parabolische spiegels volgden de zon dmw een tracking systeem (stoom aangedreven?).

Source:‘The power of light: the epic story of man’s quest to harness the sun by Frank Kryza’ .
Biennale 2009
Al gravende naar informatie struitte ik er op dat op de Biennale in Venetie een installatie aan dit project werd gewijd onder de titel ‘Sun 1913’. Ook een zweeds blog doet gedetailleerd verslag van de avonturen van Shuman: Zijn project viel kleiner uit dan hij hoopte (100 ipv 1000 kw), het ontwerp word geoptimaliseerd door een zekere Charles Vernon Boys, waardoor het echter ook duurder uitvalt, en de stoom zo heet wordt dat zink niet meer volstaat als materiaal (word vervangen door gietijzer). De eerste wereld oorlog en de omarming van olie als brandstof door Churchill doet de ontwikkeling uiteindelijk de das om. 
Woestijnpotentie

Het loont mischien de moeite droge maar zonnige gebieden vaker te bekijken met de gedachte:"Wat als hier een zonnedesalinatie of irrigatie centrale stond, wat zou het land dan opleveren?". Een van de methoden die daartoe ook bruikbaar zijn is de Oer Hollandse (door mij omgedoopte) "Woestijnkas" of ‘Desert Greenhouse’.

Kopenhagen COP15, Oliestrijd onderhandelingen?

Wie de website van de klimaat conferentie (COP15) in Kopenhagen bezoekt, die volgens Gordon Brown, "onze planeet zal moeten redden", kan deelnemen aan een quizz. Hieronder vraag 10 van de Quizz.

Hoe veel jaren kan de huidge productie worden gehandhaafd?

Er zijn mensen die deze vraag lezen als een academische, nl. Hoeveel jaar kan de exacte output van dit moment voortduren. Deze menesen gaan echter voorbij aan de realiteit van voortdurend toenemend gebruik van olie. Olie gebruik groeit met ongeveer 7% per jaar. Men kan dus aannemen dat deze vraag of irrelevant is, of iets anders bedoelt word, namelijk "Hoe lang kunnen we op de huidige manier doorgaan". 

Hoe lang kunnen we op de huidge manier doorgaan?

De Huidige manier betekent een verdubbeling van het gebruik van oile elke tien jaar. Er moet exact evenveel olie gevonden worden in de komende tien jaar als tot nu toe is gedaan. Om een beeld te geven, de olie die uit de aardkorst is gehaald zou de middelandse zee kunnen vullen. Van Gibraltar tot Tel Aviv een zee van olie.

Peak Oil (De Olie Piek)

We horen echter van het International Energy Agency dat we de piek in olie vonsten hebben gehad. Nog eens evenveel vinden als we al gebruikt hebben in de komende tien jaar lijkt uitgesloten. Het is duidelijk dat in Kopenhagen op dat vlak geen bellletje is gaan rinkelen. Je mag kiezen tussen:

  • 40 jaar, equivalent aan 16 keer wat als is gevonden
  • 60 jaar, equivalent aan 28 keer wat als is gevonden
  • 100 jaar, equivalent aan 1024 keer wat als is gevonden

Kopenhagen Oil Oorlog Conferentie?

Een beter moment en een slechter moment voor het houden van de klimaat conferentie in Kopenhagen lijkt niet denkbaar. De internationale politiek ligt overhoop omdat de US en Groot Britanie andere landen bankair in hun greep houden. Een sterk blok vormt zich (BRIC) om de US van de troon te stoten. In deze atmosfeer van non-cooperativiteit lijkt het onbegonnen werk om iets te doen aan de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het is echter een excellente gelegenheid om de stier bij de hoorns te vatten mbt tot de toekomstige oliestrijd. Dit lijkt helaas niet te dagen bij de mensen in Kopenhagen, nog een gemiste kans om de wereld te redden. 

Qbox, wat doet ie dan?

Wat is de Qbox?
De Qbox van Qurrent wordt gepresenteerd als innovatief en heeft zelfs een prijs gewonnen. Wat de Qbox ‘doet’ is het inzichtelijk maken van je energie productie (wind zonne, energie, etc.) en het verdelen ervan over de leden van een aangesloten ‘groep’ (dit kan bv. een gebouw zijn of een straat). Daarnaast kan het een schakelfunctie vervullen die de kosten van electriciteit van het net minimaliseert.

500.000 Euro, hoeveel bomen zijn dat in Africa?

Waarom een Qbox?

Dat is een goede vraag, tenslotte zou de de uitgave van 279,- Euro (dat kan alleen met subsidie, en dan zonder alle functionaliteit) in deze tijd een verstandige moeten zijn. Er is een reeks barierres opgeworpen tegen de mensen die alternatieve energie wilden gebruiken, die de meeste mensen niet eens op hebben gemerkt.

Draaistroom meters

Toen zonnepanelen nog te duur waren (omdat Shell de patenten in de kast hield), kon iedereen een paneel installeren, en de zelf opgewekte stroom werd met de zn. draaistroom meter automatisch in mindering gebracht op het gebruik. Dit betekende dat uw stroom die in het net terecht kwam gewoon door iemand anders werd gebruikt. Er moest specifiek politieke actie plaatsvinden om te zorgen dat u wanneer u meer dan uw verbruik terug leverde ook geld van uw energie bedrijf kreeg.

Nieuwe meter

Toen zonnepanelen voor het eerst werden gesubsidieerd bedongen de energie bedrijven een mooie regel, namelijk dat iedereen die een zonnepaneel wilde kopen, ook een nieuwe energiemeter moest installeren (met twee telwerken), en de boel moest worden gekeurd. Dit was totaal overbodig en voegde een paar jaar aan de terugverdientijd van zonnepanelen toe.

Omvormers

Een gelijktijdige aanval op de rentabiliteit van zonnepanelen, nog steeds van kracht, werd en word gevormd door de prijs van de omvormer ofwel inverter. Het apparaat dat van de variabele output van uw zonnepaneel 220 wisselspanning maakt. Het prijsverschil tussen ‘voor netkoppeling goedgekeurde’ en off-grid (accu 12v 220v omvormers) is nog steeds erg groot. Te groot als je ziet wat er in de kastjes zit. Natuurlijk vertellen deze omvormers je wel wat de opbrengst is (zelfs via internet), iets dat u niet zou interesseren als het allemaal te betalen zou zijn. Omvormers doen weinig bijzonders. In Azie zijn ze veel goedkoper (maar natuurlijk niet toegstaan in Europa).

Een lokaal net

Wat een Qbox doet is ongeveer wat het net doet zonder Qbox. Het verdeelt de stroom lokaal al naar gelang de behoefte. Het vereist een lokaal stroom netwerk, wat in een gebouw of nieuwe wijk best kan. Daar is niets op tegen, maar is dat niet stokoude techniek die electriciteitbedrijven dagelijks uitrollen? Waarom kan gebouw beheer niet aan het netbedrijf vragen om een verdeelkast in de flat te hangen om de stroom te verdelen al naar gelang de behoefte? Sla mij maar lek, het antwoord is: Omdat zo’n verdeelkast er al hangt!

Onderhouds factor

De beweging naar lokale opwekking en gebruik is onstuitbaar. Het is een verstandige beweging. Uiteindelijk is duurzaamheid het meest rendabel, net als een goed paar schoenen die iets duurder zijn, maar jaren meegaan. Dit vult de enrgie bedrijven met een vrees, namelijk dat mensen hun diensten niet meer zullen afnemen. Bovenstaande trucs zijn gebruikt om het tij te bevechten, en dit gebeurt op talloze andere manieren (oa met grote uitgestelde centralistische projecten, gas afhankelijke CHP) waarover op deze blog ook wel word geschreven. Een andere manier is om het onderhoudsmodel en de technologische mythe te behouden. Veel beter was het als de energie bedrijven hun metering data lokaal zouden gaan delen bv. via internet. Geen Qbox nodig, wel een maatschappelijke dienst. Maar het wiel opnieuw uitvinden is nu eenmaal redabeler..

Cui Bono ?

Er is een serieuze beweging die door middel van detaillistische argumenten probeert controversie mbt het klimaat probleem te creeren. Dit is pure tijdverspilling. Deze beweging werkt in het voordeel van de status quo. Net als het orkest in the Titanic, dat vrolijk doorspeelde om de mensen toch een amusante  ondergang te bezorgen, is het bedrijfsleven dat wil ‘doorspelen’ onder de huidige omstandigheden onverantwoordelijk en bijna strafbaar bezig. Wie betaalt onderstaande reporter ? Is deze myopische figuur slechts uit op zijn eigen gewin ?

Home Freezer Superconductivity ?

Super Conductivity

Just your random subject I guess, from a technological perspective. Superconductivity is the phenomenon where electrons basically lose sight of the material they are moving trough, stop interacting and just flow without any resistance. Superconductive materials have no resistance and can conduct electrons e.g. current without loss over (theoretically) infinite distances.

In your Freezer

Until now, temperatures at which superconductivity could be achieved where pretty low. That meant that to have the lossless conduction and other perks (for instance lossles maglev) you needed to invest a considerable amount of cooling, which complicated the designs. The new type of material, which is a marriage between two other known superconductors (the upper part of a 9212/2212C and the lower part of a 1223, see the article here). It becomes superconductive at 254 Kelvin (-19C, -2F). Less than minus 20 degrees. Within the realm of ordinary (ubiquitous) cooling equipment.

Cold is usually not beneficial to power lines

Power Lines

One major application of such high temperature superconductivity is in electric power lines. In power lines, according to Joule’s Law, the losses are proportional to the square of the current. Halving the current makes the transmission loss one quarter the original value. Still the loss is about 10% on average. This means after only 33% of the energy in coal is converted into energy, 10% of that is lost on the way to your wallsocket. That 10% could be won with superconducting powerlines. Of course the cooling would cost something as well (it could be solar cooling), but as the line would not absorb energy of the passing current, it would not heat up because of resistance like a normal power line. One commercial example is a company called American Superconductor which plans to be invloved in the Tres Amigas Superstation (interconnecting different grids). AS’s product may be improved on. Of course powerlines mean centralized power generation, an obsolete concept, but this technology could provent construction of new plants.

Practicalities?

The material is made out of abundant elements (Ba, CU, CA, Ti and O). It is a ceramic type sintered (brittle) material, as usual with super conducting materials. No reason it would not open up other applications, for instance in alternative energy, maybe even as a vital part of some new type of generator, magneto hydro dynamics, who knows.

Royalty Waiver

This discovery may be used royalty free, unpatented. That is a big step which may have to do with the potential social benefits of this discovery. It is a bold one. A general patent waiver should (imho) be mandatory on technology with obvious utility in the fight against climate change. How rediculus would it sound to have to say (in a hundred years) “We had the technology, but could not afford to license it from its greedy owner”. Some compensation should flow to inventors of course, but it would be much better if that was a percentage of the profits of a sold embodyment of the invention, not a pre production license fee (which some bankers hope to create a speculative bubble around in the near future).

Solar Cooling (Zonnekoelen), Klaar voor gebruik!

Solar Cooling of Solar Refrigiration verwijst naar koel and airconditioning systemen die zonnewamte gebruiken als energie bron. Afgelopen week (29 sept-2 okt) werd in Palermo, Sicilie de derde door OTTI georganiseerde conferentie gehouden over de stand van de techniek. De conclusie mag luiden: Zonnekoelen is klaar voor gebruik.

Denken of doen

Kort gezegd zijn er twee benaderingen van het concept ‘koelen met zonlicht’. De eerste beschouwd zonlicht als eenvoudigweg een andere bron van energie. Van oudsher zijn er koel technieken gebaseerd op warmte, voornamelijk gas gestookte koelinstallaties. Vervang gas door zonnewarmte en er is in wezen geen ontwikkelings traject te doorlopen. Dit is de strategie van SOLID, een internationaal opererend Oostenrijks bedrijf dat conventionele zonnepanelen gebruikt voor grootschalige koel applicaties. Er zijn verschillende voorbeelde van uitontwikkelde technologie, zn. absorptie chillers en steam jet Chillers, hierover zal ik nog meer informatie toevoegen. Met behulp van die technieken, zonnepanelen en een warmte/koude opslag is een zonnefractie van 100% bereikbaar.

De tweede benadering refereert aan nieuwe technologie, of het door ontwikkelen van bestaande technieken onder de specifieke constraints gecreerd door zonnewarmte, dwz de temperatuur, de beschikbaarheid etc. Hierbij is er veel activiteit op het gebied van adsorptiekoelling en zn. desiccant wielen. DEC ofwel desiccant wielen maken gebruik van een sterk hydrofiele stof (silica gel, zeoliet of bv. zout) om koelwater aan te koelen lucht te onttrekken. Dit wordt ook themische compressie genoemd. Een andere vorm van thermische compressie koeling mbv. hydrofiele stoffen is de zn. vacuum adsorptie koeler. Daarin wordt ook waterdamp geadsorbeert, maar deze is ontstaan door verdamping, en het gekoelde medium is het achter gebleven water. Vacuum adsorptie koeling is een techniek die al in 1987 gepatenteerd werd en door een japanse bedrijf [naam volgt]. Er is een hoop te zeggen over de verschillende ontwikkelingen, en er zullen hier oon nog enkele artikelen verschijnen over de huidge stand van de techniek.

Waarom de Solar Cooling Conferentie

OTTI is een duitse organisatie ter bevordering van ‘technologie transfer’. Eckardt G

ünter, het hoofd van de afdeling voor duurzame energie van OTTI en de initiatief nemer voor de Solar Cooling conferenties legde uit dat zijn motivatie niet is gelegen in idealisme ten aanzien van het klimaatprobleem. De hoofdmotivatie was voor hem dat zonnewarmte die momenteel in toenemende mate voor verwarming wordt benut een groot deel van de tijd onbenut blijft. Om de uitnutting van de investering in thermische zonnepanelen te vergroten leek het zinvol een ander gebruik van de bschikbare energie te bevorderen.

En de koel industrie?

De koelindustrie kijkt intussen toe vanaf de zijlijn. In het geval dat absorptie koelers worden gekoppeld met zonnepanelen hoeven ze niets te doen. Voor het uitnutten elke laatste beetje zonlicht is meer nodig. Koel installatie expertise kan goed worden benut in het veld van zonnewarmte koeling. Lessen van de optimalisatie trajecten ten behoeve van zonnekeoeling leveren ook nuttige lessen voor bestaande technieken. Een voorbeeld is dat regelbare ventilatie en het niet strak handhaven van temperatuur gereisten (maar binnen een acceptabele marge) ook simpelweg electriciteit kunnen besparen. Koeltorens kunnen in veel gevallen vervangen worden door warmte pompen. Een expert in koeltechiek zou in plaats van een vreemde eend in de bijt zonnekoeling kunnen beschouwen als een verrijking van zijn werkveld, met aangename gevolgen voor het image van koelbranche.

Vertegenwoordigers van de australische koelbranche (Stephen White van CSIRO) en bv. Uli Jacob van Greenchiller.de waren aanwezig om aan te geven dat de koelbranche in die landen in ieder geval geinteresseerd is. De houding kan (gezien de omzet in de koelbranche) mijns in ziens veel proactiever, dat zou ook goed zijn voor de werkgelegenheid.

Meer informatie over de conferentie in Palermo en de gepresenteerde technieken zal in de komende weken op deze site worden toegevoegd. Op 6 oktober is er in Nederland overigens een conferentie over Energie besparen met Verwarmen en Koelen.