Hopeloze Klimaatpositie China en India

Ter voorbereiding op de COP15 klimaat meeting in Kopenhagen voeren India en China onderling overleg over hun positie. Ze vormen in wezen een blok en het resultaat is desastreus.

Azie zet Eigen Groei Voorop

China en India zijn het met elkaar eens dat zij toestemming moeten hebben om of fossiele basis te groeien, terwijl het westen zijn gebruik afbouwt. Dit vinden ze redelijk omdat per capita gebruik in Azie lager is dan in het westen, dus er valt wat in te halen. Daarbij vinden ze dat het wel interessant als het westen dat afbouwen via het Clean Development Mechanism doet. India: "Bindende Uitstoot Doelstellingen zijn iets voor het Westen"

Waar dit effectief op neer komt is dat in Azie de uitstoot zal toenemen, en dat elk project dat in het westen uitstoot verminderd gepaard zal gaan met een toename van de uitstoot elders. Netto zal de uitstoot dus toenemen.

Fossiele groei

Fossiele brandstoffen zijn de hoofdreden van onze welvaart. Ze zijn de hoofdreden van onze maatschapij en veiligheid, natuurlijk naast het onverwijld uitputten van elke beschikbare grondstof die op aarde te vinden is. Grondstoffen die zonder olie vaak niet eens gewonnen zouden kunnen worden. Fossiele brandstoffen hebben het westen de overmacht in oorlogen gegeven en luxe om de technologische voorsprong te ontwikkelen. Het is echter onontkenbaar dat deze zegen een hoge prijs heeft. De aarde is aan de vooravond van een massaal uitsterven vanwege ongenadig snelle wijzigingen in temperaturen, waterstanden en weerpatronen. De groeivisie van Azie is een voorspelbaar misverstand. De technologische stand die ze willen bestaat al, maar het desastreuze effect zit hem in de haast waarmee de burgers van Azie deze algemeen bezit willen maken (als dat al mogelijk is).  

Doodlopende weg

Het is schrijnend hoe delusionair de leiders van onze wereld zijn. Zelfs al zou Azie een fossiele groei kunnen realiseren met een algemene welvaartstijging tot gevolg, dan zou deze alsnog abrupt ten einde komen als de olie op is, en dat is vrij binnenkort. Dan staan alle kleine brommertjes en TATA Nano’s stil en heeft niemand ook maar iets aan deze doodslag aan de schedel van ons ecosysteem gehad. Voedsel productie komt dan ernstig in gevaar en er zullen alsnog alternatieven gevonden moeten worden.

Geassisteerd afkicken

Het Westen en Azie zijn op de zelfde manier als junks aan fossiele brandstoffen gebonden. Het Clean Development Mechanism levert daarbij geen positieve bijdrage. Het zorgt er alleen voor dat nieuwe schone projecten elders vuile projecten mogelijk maken.  De strijd tegen het klimaatprobleem kan gewonnen worden door Azie schone technologie te bieden waar ze iets mee kan. Competitief met fossiele brandstoffen, schoner, beter, mooier, gezonder. Het is als zoeken naar een ‘methadon’ ter vervanging van de olie heroine. De infrastructurele voorsprong kan daarbij voordelig zijn, omdat centrale opwekking en distributie in China bv. nog niet volwassen is (er moeten nog een hoop kolencentrales gebouwd worden). 

Het risico van oorlog

Nu de VS een zwaar verlies leidt door de versnelde verlating van de dollar als wereld reserve munteenheid (met name door olieverkoop in andere muntsoorten) verschuift de wereldmacht naar Azie. Net als Engeland begin 19e eeuw besloot zich Irans olie toe te eigenen waardoor het aan macht won, doet China dat nu door Iranese en Nigeriaanse olie te kopen. Als olie verkoop helemaal niet meer in dollars plaatsvind, maar bv. Euro’s dan profiteert Europa daarvan. De VS zullen dan eerst Euro’s moeten kopen, net zoals Europa tot nu toe steeds eerst dollars heeft moeten kopen. Het is echter de vraag wat de waarde van een dollar is als hij niet aan olie is gekoppeld en als de VS niets voor een dollar te bieden hebben (wat maken ze tegenwoordig nog, en waarmee?). De benarde positie waarin de VS zich daarom bevindt lijkt nu reeds aanleiding te geven tot oorlogen (Iraq en Iran,in de maak). Het doel van de VS is om aan de ene kant de Olie ter beschikking te hebben en aan de andere kant hem aan andere landen (oa China) te ontzeggen. Het zou veel beter zijn als dit soort spanningen door de beschikbaarheid van alternatieven onzenuwd werden.

Kijken, niet Kopenhagen15

Voorlopig lijkt er geen bewustzijn te bestaan van de verbondenheid van het klimaat probleem met het olie probleem. In Kopenhagen denk men met de huidge voorraad nog minstens 40 jaar vooruit te kunnen.

 

Leave a Reply