350.org International day of Climate Action

The Malediven zullen onder de zee verdwijnen..
350.org
Het koolstofdioxide gehalte in onze athmosfeer is momenteel 390 parts per million. 350.org zet zich in voor een terugkeer naar 350 parts per million. Dit omdat met dat co2 niveau de effecten nog net acceptabel zijn. Men moet zich wel realiseren dat bij elk niveau boven het historische maximum van ongeveer ~300 het zowieso nog enkele duizenden jaren duren voor de CO2 weer uit de atmosfeer is. Tijd dus, voor ACTIE.
 
(bron : klimaatportaal)

Leave a Reply