Texas en Oklahoma Worden Woestijn, No ‘Ecological Future’

" A whopping 97 percent of the Lone Star State is in the midst of a drought, with almost three-quarters facing exceptionally bad conditions, according to a national report released Thursday." (bron)

"If a few acres burn, a forest can recover. But at really large scales, the opportunity to recover is limited,” said forest ecologist Dan Binkley of Colorado State University. “The large-scale devastation has taken away the ecological future." (bron)

Oplossing: Zonnethermische desalinatie, oa via het saltworkstech proces.

Bankwezen Wurgt Solar Thermal Power

Wie een zonnepaneel maak verplicht de fabrikant tot het gebruik van kolen (voor electriciteit) waarbij 4 tot 6 jaar emissies wordt uitgestoten van de gegeven capaciteit paneel. Dus op het moment dat je een paneel thuis installeert heb je vier tot zes jaar kolen gebruik vooruit betaald. Ook het transport van de zware constructie, de mijnbouw en productie van aluminium en andere activiteten zijn goed voor de olie en kolen industrie. De fabricage van zonnepanelen versnelt dus de uitstoot. Hier kan men op twee manieren naar kijken, ten eerste zoals meestal gebeurt, dat een eigenaar van een zonnepaneel pas na een paar jaar echt groen is. Banken zien het anders, die zien een manier om snel veel kolen en olie in geld om te zetten. 

Er is momenteel een oorlog gaande om zonneenergie de nek om te draaien. Dit zal nog verder worden uitgelegd in een toekomstige post, maar dat gebeurt door financiele transacties, ‘shorten’ van first solar en slechte nieuws items. Hier is er een die de situatie goed weergeeft.

"Developers of solar thermal power plants are scrapping plans to use steam technology in favor of ever-cheaper solar panels that are easier to finance and could help assuage concerns about the systems’ environmental impact" (bron)

Hier zien we de verborgen macht en discretie van finaiciering. De reden doet er niets toe. Zonnethermische centrales zijn de goedkoopste energie centrales, de systemen zijn met zoveel draaiende centrales (sommigen sinds 1984) echt volwassen te noemen, maar finaciering is nog wel eens een probleem. Dat is omdat banken werken voor de olie,gas en kolen industrie. Dat is omdat die industrie will vekopen, kolen in het geval van zonnepanelen, en daarbij is duidelijk dat er meer wordt verdient aan de hele keten van de individuele zonnepanelen dan aan de zeer rendabele zonnecentrales. 

We moeten ons niet langer de les laten lezen als het om geld gaat. Geld is voor het essentiele deel een manier om aan fossiele brandstof te komen, dat is iets dat wonderwel kan. We moeten de manier waarop deze brandstoffen worden ingezet in het belang van onze maatschappelij bepalen, niet in het belang van onze ‘economie’. Banken moeten gedwongen worden bepaalde projecten te financieren, of ze moeten worden genationaliseerd. De energie die nodig is om hernieuwbare energie bronnen te maken moet worden gereserveerd, of hij wordt opgebruikt bij de fabricage van vuvuzela’s e.d. Als het lukt de zonnethermische industrie de nek om te draaien dan is er maar een scenario, kolen, gas en een dode planeet.  

Corrupte Wetenschapper Willie Soon

What ? Me ?

"Climate sceptic Willie Soon received $1m from oil companies, papers obtained by Greenpeace show. The prominent opponent of climate change was funded by ExxonMobil, among others" (bron)

Net als sommige mensen denken dat geld nog steeds door goud is gesteund, dat het papier meer waard is dan het papier en onze gewoonte het als geld te gebruiken, zijn er mensen die nog steeds denken dat top wetenschappers en hoogleraren boven enige twijfel verheven moeten zijn. Als een hoogleraar iets zegt dan is dat zo. Het debat kan zo makkelijk beginnen. Willie Soon gebruikt net als Bjorn Lomborg semi wetenschap om door het debat tijd te winnen.

"Willie Soon has testified before Congress on the issue of climate change" (bron)

Wetenschappelijke feiten zijn een resultaat van een gezamelijk process van onderlinge toetsing van vooral de methode, niet de resultaten. Een enkeling kan wel een interessante theorie lanceren, maar tegenover een meerderheid van collega’s die het tegendeel beweren omdat ze dat gezamelijk een gevolg vinden van wat ze waarnemen betekend het niks. Het was het Flying Spagetti monster. Niemand luistert daarnaar. 


Pastafarians. It’s real!

In de VS zijn het de Koch Brothers (olie magnaten) die op grote schaal discussie op gang houden en elke wetgeving die de fossiele industrie dwars kan zitten afschieten door de betokken wetgevers inside informatie of geld te geven (beiden manieren van omkopen zijn legaal in de VS)

In Nederland hebben we vreemd genoeg hoogleraren die alle  praatjes over nucleaire energie en het smart grid napraten, terwijl ze er niet zelf mee gekomen zijn en kernenergie maar 2% van het wereldwijde aanbod vormt en in de afgelopen maanden iedereen (door de hot particles die vrijkwamen bij de explosies van Fukushima) een vergrote kans geven op kanker.  Waar komt de motivatie vandaan om voor zaken te pleiten die toevallig precies dezelfde zijn als die waarvoor olie maatschappijen en grote energie bedrijven pleiten? U weet het, er worden dingen beloofd.Er gaat geld in om. Er word beloond en gepaaid. 


Flapdrol aan het werk.

Freud stelt dat mensen een ID een Ego en een Super Ego hebben, waarbij het ID de behoeften representeerd, het Ego het geplande gedrag om die te bevredigen en het Super Ego de rem is om te zorgen dat het Ego zichzelf en andere net schaadt. Het is een simpele regel dat mensen die door hun oplossingen gemotveerd worden, dus hun Ego, mensen met veel gedrag en bezittingen, als gevolg daarvan een onderontwikkeld Super Ego hebben. Materialisme maakt immoreel. Dat is logisch want voor het grootste deel van onze geschiedenis bezaten we niks en was datgene wat we ‘hadden’ onszelf en riskeerde we dus alleen ons eigen leven. Nu zijn we min of meer virtuele wezens geworden met allerlei zaken die we hebben en beheersen. De kracht die we daaraan ontlenen maakt ons onverschillig voor gevaar voor onszelf en anderen. Niemand is ongevoelig voor ‘Ego building’, onze wil is relatief ongelangrijk vergeleken bij de indrukken die we dagelijks oppikken of waar een goede lobby ons aan kan blootstellen.

Onze media cultuur is opgebouwd rond persoonlijkheden waarmee we ons identificeren, die we volgen en geloven, maar niets garandeert daarmee onze veiligheid

Hernieuwbare energie is de grote gelijkmaker, de great equalizer. Waar fossiele brandstof wel werk voor ons doet maar ons niet in ecologische balans brengt, waar de overvloed aan producten en diensten op basis van de olieweelde ons nooit zal verzadigen tot onze virtuele identiteit overladen en uitgeput is, zal hernieuwbare energie ons ook uitdagen mens te blijven tegenover complete oplossingen zoals auto’s, internet en de supermarkt (even ruw geschetst). Maar doordat hernieuwbare energie zonder limiet niet alleen kan worden ingezet voor luxe en een gelijkwaardig bestaan, maar ook voor de reparatie en opschoning van ons milieu, is het een soort energie die gelijk is aan de in de natuur zichtbare potentie tot zelfherstel. Hernieuwbare energie kan de mens in zijn moderne vorm in balans brengen met onze aarde.


I get payed by the biggest oil company to lie to you.


Nasa Scientist Claims Cold Fusion Is Real, Plant build in Greece

Update 30 juni:

 Interview met Brian Josephson of Camebridge 

June 22: 

We are not really talking about cold fusion though, but about weak interaction. In february this year Rossi and Focardi at the University of Blogna demonstrated a ‘cold fusion reactor’ that was boiling water using Nickel and Hydrogen. They patented it in bad english outside the US.

Dennis Bushnell  of NASA explains what is going on in this inverview (evworld). Aparently the Widom Larsen theory of weak interaction provides a way for electrons and neutrons to interact in a way different from fusion (where two particles are being banged together to fuse). Here is a video about the theory.

We’re not an expert but here’s an explanationof what happens:

"Widom-Larsen theory explains how an electron and a proton (Hydrogen ion) could combine into slow neutrons plus neutrino in a fluctuating electric field. The slow neutron then recombines with other elements in the setup through a chain of nuclear reactions, ultimately resulting in Helium being produced

There are rumours of two plants being build, one in Greece, possibly in Xanthi by Defkalion Green Technologies, and one in the US.

"Our E-Cats are perfectly reproducible and their performance is standard. Out of 100 we guarantee that 100 respect the performance data. Should not be so we could not go deliver in Greece a 1 MW plant, made by 300 E-Cats.

"We are stress testing all the modules that will compound the 1 MW plant we are manufacturing. " (Rossi bron)

The basic E-Cat module was already put to good use  

"In past we used a module to heat our offices ( please see the Focardi-Rossi paper on the Journal of Nuclear Physics): we made it to make R&D, but also saved thousands of euros to heat our offices. Warm regards, A.R. (Rossi bron)

Now the basic ingredients of Nickel and Hydrogen cost energy to make. Nickel in particular. According to their won claims 100 gram of nickel was used to generate 10 thermal KW continuously for six months, this is about 43 MW. With an efficiency of 20 conversion into electricity this would mean 8 MW, but the value as heat might be much more important, as heating is 60% of our needs.

Nickel-58 is 49 ppm, the earth by that ration has 2,92736E+21 Tonns of it (a lot)

Disclaimer : This may still all be a buch of balony, but what do you expect out of Bologna? 😉 

Electriciteits Opslag Met Vanadium Flow Batterijen

Een video over een manier waarop electricteit kan worden opgeslagen. Meer informatie vind u in deze oudere post.

Werk = Energie = Geld

In deze video worden onze huidige financiele systemen geschetst, het is een goed uitgangspunt om de oplossing aan te wijzen:

De man klaagt dat kapitalimse er toe heeft geleid dat steeds meer geld in handen van de banken kwam die er ook belang bij hadden om deze vast te houden. Men kan zeggen dat de banken nu vooral onderling om de eer strijden, min of meer los geslagen van de reele economie. De narrator zegt geen oplossingen te hebben en dat is vreemd. Het probleem beschrijven is niet genoeg. Het is namelijk goed te begrijpen.

De oorzaak ligt in een onderdeel van onze economie dat onvervangbaar is (hoewel de voorraad aanzienlijk is) en dat is fossiele energie. Stel nu eens dat in plaats van wat in de video wordt uitgelegd mensen zonder schuld  

Ammoniak Als Oplossing

Interesse, steun en email info@greencheck.nl

De Grote Transitie

A tale of how we ignored reality 

Ik werd via het email bericht van de VZKC attent gemaakt op het plan van NEF, een denktank zou men kunnen zeggen, die volgens het people/planet/profit model werkt. Ze bieden een gratis rapport aan "Finding a way to thrive and survive through the financial crisis".

"Humanity appears caught in a trap with no way out. ‘Business as usual’ is no longer an option. However, halting and reversing our consumption of more and more ‘stuff’ appears likely to trigger a massive depression with serious unemployment and poverty."

Persoonlijk vind ik dit een verkeerde keuze. Dit zijn niet de twee opties. Hierbij wordt overigens aangenomen dat mensen de woorden ‘massale depressie’ een angstaanjagend beeld vinden. Waar het om gaat is een analyse in navolging van een zekere Karl. Polanyi

"Polanyi analysed how market processes in the industrial revolution had created severe ruptures in the fabric of social life, and argued strongly that we needed to reverse this and find a balance between the market and the non-market; the private and the public; the individual and the community. What we have tried to do in this report is to set out how the balance Polanyi sought might be achieved in a modern context, particularly how this could be done in a way that safeguards the natural environment; where we live more in harmony with nature and within the ‘carrying capacity’ of our planetary resources." 

Het antwoord dat wordt gegeven is een ‘Great transition’ naar een lokale kleinschaliger economie. Het heeft onderdelen van de ‘Great revaluing’, ‘Great redistribution’,’Great rebalancing’, en meer Greats. U kunt het lezen en het getuigd van nobele waarden en pragmatische inzichten. Waar het ook van getuigd is een top down benadering met behoud van de top. Van een ingeboude zwakte en een vals positivisme "A tale of how it turned out right". Inderdaad, A tale, een fantasie. Door ons in een idealistische fantasie te verliezen komen we geen haar verder. Door economische argumenten te accepteren verklaren we onszelf voor gek. Door een oplossinng te zoeken voor een toeneemende schaarste zonder aan het fundament van onze activiteiten te zagen garanderen we dat we deze fundamenten tot de laatste snik dienen, en daarom wordt dit soort publicaties gemaakt. Wil u weten hoeveel effect het heeft om iets te willen met zijn alle? Kijk dan naar Den Haag, het heeft geen effect.

Onwenselijke rampen

Het energie vraagstuk is natuurlijk een belangrijk onderdeel van deze analyse. 

"Peak oil may be far closer than we think and there is little preparedness for the energy crisis that lurks just around the corner." 

"Outlook. In 2008, the IEA went further, stating that there would most likely be a ‘narrowing of spare capacity to minimal levels by 2013’.16 While this might at first sight seem welcome to those concerned about climate change, the social and economic consequences of being forced to go ‘cold turkey’, rather than managing the transition from dependency on oil, could spell disaster."

Goed, maar de tekst heeft het over een transitie tot 2050, 2013 is over twee jaar. Daarbij is er helemaal geen keus, we worden niet gedwongen ‘cold turkey’ te gaan, we gaan met zijn alle ‘cold turkey’. Het zou geen ramp kunnen zijn, het is een ramp. tijd om te reageren en zo direct mogelijk, niet via een of andere ‘sociale beweging’. Misschien ziet u de analogie met een dansje? ‘Beweging’? Doe een dansje voor het klimaat.

Hoe het zal gaan 

Omdat veel mensen niet voelen hoezeer hun levenstijl in gevaar is en omdat het illegaal is om andermans activiteiten te verstoren ook al kun je duidelijk uitleggen dat het rampzalige gevolgen heeft, bv. die van de olie raffinage en omdat het heel kosten effectief is om een ‘beweging’ te beginnen die radicalisme vermijdt en waarin de beschaafde burgers wel kunnen praten over veranderingen zonder te kunnen worden aangewezen als iemand die deze veranderingen ook werkelijk teweeg wenst te brengen "We zouden eigenlijk moeten ophouden met fossiele brandstoffen gebruiken. Bravo!", zal de klap erg hard aankomen. We noemen het bezuinigingen, maar het is het reduceren van ons energie verbruik zodat de industrie zo lang mogelijk kan doorgaan. Er wordt geprobeerd een stratum in de maatschappij aan te brengen waar we al dan niet bijhoren en waarvan we als we er niet bijhoren kunnen denken "Ach wat erg, hadden ze maar harde moeten werken".

Door op een beweging te focussen en te proberen andere mensen mee te krijgen verspillen we zeeen van tijd. Dat hoeft helemaal niet want we willen allemaal al om.

"The poll showed that 79 percent of the consumers surveyed would view as "positive" the companies that primarily use wind energy, with only 4 percent viewing that as "negative." (bron)

Democratie iemand? 

Het enige dat we hoeven te doen is zeer direct om duurzame energie te vragen. We moeten de strijd ongebalanceerd maken. Als Total een zonnepaneel fabriek koopt dan is dat een signaal dat de olie oogeeft, dat het de transitie wil maken. Dat zonne PV fabrikanten tegelijkertijd door banken in de mangel worden genomen, bv First Solar door JP Morgan Chase kan op twee manieren worden uitgelegd. Of ze willen het aandeel goedkoop maken voor een overname door een van hun klanten, of ze zijn nog steeds in dienst van de fossiele industrie bezig alternatieve energie de nek om te draaien. Dit is het slagveld waar de transitie wordt bestreden, niet in een filosofische realisatie dat dingen anders moeten. Hier moeten we de veranderingen forceren die onze welvaar duurzaam maken, in de kantoren van onze banken en olie maatschappijen, zonder terughoudendheid of analytische voorzichtigheid. De ‘Grote Transitie’ word alleen groot als we zelf groot durven te denken en als grote mensen naar de wereld kijken. 

Cultuur Bezuinigingen zijn Energie Bezuinigingen

De industrie weet al wat het plan is, Nederland wordt consumptie land. De staalsmelters en raffinaderijen in Europa hebben steeds minder te doen, dat maakt van Rotterdam steeds meer een import haven. Dit is zoals het gaat onder centrale energie opwekking op basis van fossiele brandstoffen. Die worden daar besteed waar er de meeste lol mee te beleven is, en dat is Azie. Omdat oplossingen niet mogen zal Nederland armer en armer worden.

Vandaag bevond ik mij toevallig tussen de demonstrerende muzikanten en zangers en andere culturele professionals rond het binnenhof. De ME was er in vol ornaat en zorgde voor onnodige problemen met de doorstroming, duizenden protesteerders zaten vast in een nauwe straat voor de deur van Nieuwspoort. De leus was "Oprotten" en hoewel subsidie voor cultuur een luxe lijkt was ik het er wel mee eens. Niet omdat ik zo voor cultuur ben, maar omdat het de prioriteiten verkeerd legt. De bezuinigings maatregelen zijn gericht op niet industriele activiteiten, zorg en cultuur en onderwijs, omdat de lobby van de industrie dit eist. Daarbij is de hele schulden problematiek een schimmenspel in handen van onze banken, De Jager laat zich de regels voorschrijven. De banken weten al dat ze naar Azie gaan verhuizen. Stelt u zich eens de vraag:

"Zou er een economische crisis zijn als er olie in overvloed was en geen klimaat probleem?" 

Het antwoord is natuurlijk nee. Er zouden meer schulden kunnen worden aangegaan op basis van geprojecteerde economische groei over de hele wereld. Helaas is het ongekeerde het geval Er is steeds minder olie en het eco systeem heeft steeds minder te bieden. Ergo, dingen stelen en doen alsof je ze gemaakt hebt is een model dat steeds slechter werkt. De consumptie moet worden geremd en gelukkig kan dat via het systeem dat de banken hebben geintroduceerd, dat van het olie/krediet. trek het krediet in met de staats en andere schulden en je neemt mensen het middel in handen om olie te consumeren.

Het probleem is echter dat dit niet wordt erkend. Het zijn allerlei partijen die handel drijven met eigen motivaties etc. Maar iedereen ziet dat ze een systeem vormen met een kerndoel, namelijk zo leuk mogelijk zo snel mogelijk zo veel mogelijk fossiele brandstof verbruiken. Nu is Nederland de verliezer in dit spel, het heeft geen verdediging in reele zin. Waar Denemarken  (die in hetzelfde schuitje zit) de welvaart opzoekt door zelf 100% energie op te wekken hebben we in Nederland nog de invloed van Shell, en VS sympatisanten die eerst de boel in de uitverkoop gooien om er zelf nog even beter van te worden. Zo is het goud van de pensioenfondsen afgepakt, is er een beweging van Rotterdam als "Exclusive economical zone", krijgen we netjes kerncentrales die we niet nodig hebben en proberen we een gashub te worden. dat gaat goed tot Exoxn Mobile Shell de pas afsnijdt, of China of een ander leger. En dan heb je helemaal niks om de situatie nog te verbeteren.

Bij het volgende protest zal het nog iets slechter gaan met Nederland. En bij het daarop volgende weer iets slechter. Welvaart hangt af van productie, en die hangt af van de beschikbare energie. Laten we dat inzien en kiezen voor nieuwe energiebronnen die duurzaam zijn, en zo snel mogelijk Denemarken navolgen. 

Australie Zet Door Met Carbon Tax

Reuters meldt dat Australians cool on tackling climate change, maar die headline is enigzins misleidend. Het is helemaal geen probleem als consumenten zich tegen een carbon tax verzetten. Consumenten zijn maar 1/20 deel van het verbruik, de andere 19/20 deel ligt bij de industrie. Het is geen enkel probleem om de industrie te laten aanpakken als je de consument met rust laat. De industrie is ook de sector die de welvaart creert, dus deste eerder die schoon is deste beter voor de welvaart. In ons land en elders wordt dit fijn omgekeerd omdat daar geld voor is. Eerst u een spaarlamp en dan wij ons systeem vergroenen svp. 

"Australian Prime Minister Julia Gillard Monday promised generous tax cuts and payments to compensate households for the impact of a new carbon tax as she steps up efforts to win public support for an increasingly unpopular policy

De actie lijst zou moeten zijn :

1. Verbieden industrie die nederlanders niet ten goede komt, dwz alle activiteit waarvan de winsten via constructies weg worden gesluist. Nederland is geen afwerkplaats.

2. Invoeren van carbon tax waarbij een industrie deze belastinggelden mag aanwenden voor vergroening. Banken moeten leningen verstrekken op basis van deze gelden tegen de europese rente.

3. Belasten van alle niet essentiele producten die fossiele input gebruiken, belasten van gas ammoniak, belasten van plastic. Belasten van koolstof houdende brandstoffen.

4. Verbieden van markteing van industrieen of bedrijven die geen agressief vergroeningsplan hebben. Het moet prioriteit nr. 1 zijn want het de grootste bedreiging van onze welvaart. Om dit te makkelijker te maken kunnen bedrijven worden vrijgesteld van aflossingen van hun leningen.  

5. Consumenten moet een alternatief geboden worden dat groen is hoewel sommige niet essentiele activiteiten wel duurder gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld vliegen is nu niet duur, maar zal dat ongetwijfeld worden, dus het is egoistisch om te eisen dat we het zo lang mogelijk goedkoop houden. 

6. Subisidie voor verduurzaming moet zich richten op de basis van onze welvaart, dwz onze huizen, onze voedsel voorziening, veiligheid en medische zorg. Een olie schok mag daar geen effect hebben.