De Grote Transitie

A tale of how we ignored reality 

Ik werd via het email bericht van de VZKC attent gemaakt op het plan van NEF, een denktank zou men kunnen zeggen, die volgens het people/planet/profit model werkt. Ze bieden een gratis rapport aan "Finding a way to thrive and survive through the financial crisis".

"Humanity appears caught in a trap with no way out. ‘Business as usual’ is no longer an option. However, halting and reversing our consumption of more and more ‘stuff’ appears likely to trigger a massive depression with serious unemployment and poverty."

Persoonlijk vind ik dit een verkeerde keuze. Dit zijn niet de twee opties. Hierbij wordt overigens aangenomen dat mensen de woorden ‘massale depressie’ een angstaanjagend beeld vinden. Waar het om gaat is een analyse in navolging van een zekere Karl. Polanyi

"Polanyi analysed how market processes in the industrial revolution had created severe ruptures in the fabric of social life, and argued strongly that we needed to reverse this and find a balance between the market and the non-market; the private and the public; the individual and the community. What we have tried to do in this report is to set out how the balance Polanyi sought might be achieved in a modern context, particularly how this could be done in a way that safeguards the natural environment; where we live more in harmony with nature and within the ‘carrying capacity’ of our planetary resources." 

Het antwoord dat wordt gegeven is een ‘Great transition’ naar een lokale kleinschaliger economie. Het heeft onderdelen van de ‘Great revaluing’, ‘Great redistribution’,’Great rebalancing’, en meer Greats. U kunt het lezen en het getuigd van nobele waarden en pragmatische inzichten. Waar het ook van getuigd is een top down benadering met behoud van de top. Van een ingeboude zwakte en een vals positivisme "A tale of how it turned out right". Inderdaad, A tale, een fantasie. Door ons in een idealistische fantasie te verliezen komen we geen haar verder. Door economische argumenten te accepteren verklaren we onszelf voor gek. Door een oplossinng te zoeken voor een toeneemende schaarste zonder aan het fundament van onze activiteiten te zagen garanderen we dat we deze fundamenten tot de laatste snik dienen, en daarom wordt dit soort publicaties gemaakt. Wil u weten hoeveel effect het heeft om iets te willen met zijn alle? Kijk dan naar Den Haag, het heeft geen effect.

Onwenselijke rampen

Het energie vraagstuk is natuurlijk een belangrijk onderdeel van deze analyse. 

"Peak oil may be far closer than we think and there is little preparedness for the energy crisis that lurks just around the corner." 

"Outlook. In 2008, the IEA went further, stating that there would most likely be a ‘narrowing of spare capacity to minimal levels by 2013’.16 While this might at first sight seem welcome to those concerned about climate change, the social and economic consequences of being forced to go ‘cold turkey’, rather than managing the transition from dependency on oil, could spell disaster."

Goed, maar de tekst heeft het over een transitie tot 2050, 2013 is over twee jaar. Daarbij is er helemaal geen keus, we worden niet gedwongen ‘cold turkey’ te gaan, we gaan met zijn alle ‘cold turkey’. Het zou geen ramp kunnen zijn, het is een ramp. tijd om te reageren en zo direct mogelijk, niet via een of andere ‘sociale beweging’. Misschien ziet u de analogie met een dansje? ‘Beweging’? Doe een dansje voor het klimaat.

Hoe het zal gaan 

Omdat veel mensen niet voelen hoezeer hun levenstijl in gevaar is en omdat het illegaal is om andermans activiteiten te verstoren ook al kun je duidelijk uitleggen dat het rampzalige gevolgen heeft, bv. die van de olie raffinage en omdat het heel kosten effectief is om een ‘beweging’ te beginnen die radicalisme vermijdt en waarin de beschaafde burgers wel kunnen praten over veranderingen zonder te kunnen worden aangewezen als iemand die deze veranderingen ook werkelijk teweeg wenst te brengen "We zouden eigenlijk moeten ophouden met fossiele brandstoffen gebruiken. Bravo!", zal de klap erg hard aankomen. We noemen het bezuinigingen, maar het is het reduceren van ons energie verbruik zodat de industrie zo lang mogelijk kan doorgaan. Er wordt geprobeerd een stratum in de maatschappij aan te brengen waar we al dan niet bijhoren en waarvan we als we er niet bijhoren kunnen denken "Ach wat erg, hadden ze maar harde moeten werken".

Door op een beweging te focussen en te proberen andere mensen mee te krijgen verspillen we zeeen van tijd. Dat hoeft helemaal niet want we willen allemaal al om.

"The poll showed that 79 percent of the consumers surveyed would view as "positive" the companies that primarily use wind energy, with only 4 percent viewing that as "negative." (bron)

Democratie iemand? 

Het enige dat we hoeven te doen is zeer direct om duurzame energie te vragen. We moeten de strijd ongebalanceerd maken. Als Total een zonnepaneel fabriek koopt dan is dat een signaal dat de olie oogeeft, dat het de transitie wil maken. Dat zonne PV fabrikanten tegelijkertijd door banken in de mangel worden genomen, bv First Solar door JP Morgan Chase kan op twee manieren worden uitgelegd. Of ze willen het aandeel goedkoop maken voor een overname door een van hun klanten, of ze zijn nog steeds in dienst van de fossiele industrie bezig alternatieve energie de nek om te draaien. Dit is het slagveld waar de transitie wordt bestreden, niet in een filosofische realisatie dat dingen anders moeten. Hier moeten we de veranderingen forceren die onze welvaar duurzaam maken, in de kantoren van onze banken en olie maatschappijen, zonder terughoudendheid of analytische voorzichtigheid. De ‘Grote Transitie’ word alleen groot als we zelf groot durven te denken en als grote mensen naar de wereld kijken. 

Leave a Reply