Duits Wind Energie Surplus Leidt tot Negatieve Stoom Prijzen

Bloomberg meldt dat door de sterke wind in Duitsland er nu al 31 uren zijn geweest dat de windparken hun stroom nauwelijks kwijtkonden. 

"Rather than an anomaly, the event marked the 31st hour this year when power companies lost money on their

electricity in the intraday market because of a torrent of supply from wind and solar parks.

The phenomenon was unheard of five years ago." (bron)

Dit is niet alleen aan indicatie van veranderende weerpatronen, maar ook van een nieuwe economie waaring energie niet langer een beperkende factor is. Deze situatie is overigens interessant, want de windparken besloten om de electriciteit wel op de markt te brengen, terwijl ze ook de windturbines zouden kunnen stilzetten. Net als we zien met kernenergie in Belgie, kunnen windparken de prijzen onder druk zetten door het overschot te dumpen, en zo niet alleen andere windparken onrendabel maken, maar ook bv. een nieuwe kolen centrale. Greencheck is echter van mening dat de markt die voor electriciteit betaald met euro’s nog steeds een belemmerende relatie heeft met de olie/gas/kolen markt. Het zou beter zijn electriciteit in een industrieel liquide bulkgoed te verhandelen, bv ijzer contracten of platina.

"Narrower margins mean it will take longer for companies to pay off building new gas- and coal-fired facilities. Those plants are needed.

They can run around the clock, preventing blackouts when the sun sets or the wind dies as European power demand

grows 5 percent through 2015 compared with 2010, according to Paris-based bank Societe Generale SA’s forecast.

Nee, "those plants are not needed", electricteit is dus op te slaan. 

"Using Minnesota wind to make nitrogen fertilizer for farmers

could transform agriculture, wind and hydrogen economics overnight"

Rolf Nordstrom, Upper Midwest Hydrogen Initiative (bron)

Energie opslag is nog altijd een ‘probleem’ en het is de vraag waarom, we hebben redox flow batterijen, vandium en anderssoortig (hierover binnekort meer),we kunnen waterstof maken en opslaan onder lage druk, we kunnen methanol maken, ammoniak (beide ook goed op te slaan) we kunnen de energie in electrische autobatterijen kwijt (ook een goede manier van distribueren), maar al die opties zijn ‘duur’, de meeste zijn verzzwegen of ontkend. Een protable ammoniak fabricage container voor windparken werd in de VS bedacht, maar komt niet uit de verf, terwijl het een heel makkelijk process is. ‘Could’ wordt vaak geinterpreteerd als ‘mogelijk ooit’, naar betekent in veel gevallen ‘kan nu maar doen we niet’. 

Groener dan gasgebaseerde kunstmest 

Laten we ons niet door de banken wijsmaken dat wind geen toekomst heeft omdat er een overschot is, alleen als de laatste nucelear en carbonfuel centrale (olie, kolen, gas, biomassa) gesloten is zijn we behoed van de terugkeer van het huidige carbon/credit systeem , en banken zijn daar zeer aan gehecht. Als de energie van een windmolen of zonnepark nuttig gebruikt kan worden dan rechtvaardigt dit de bouw. Desnoods maken we windmolens met windmolen energie.

Fudging Climate Science

James Delingpole should be understood to be of the same ilk as Chris Monkton (not a lord if you thought so). There are a million ways to win an argument using retoric tricks, like James in below video to deny climate science is about consensus. That is correct, science is not about consensus, but what the reporter means is that while striving to check and refute or find other reasons for the results, the conslusion is the largely and uniformly same. So there is a consensus about the accuracy of the scientific results. James explains he is an ‘interpreter of interpretations’..I’d call him a liar and a bullshitter.

Geen protest tegen windmolen

Hoewel hij met stevige wind nogal kan piepen en kraken, en de wieken toch duidelijk hoorbaar zijn op korte

afstand, en het gevaarte een duidelijke breuk maakt in het overigens vlakke landschap, is er momenteel geen protest tegen het bestaan van deze windmolen..

Zaag/maalmolen de Grauwe Beer, al meer dan 350 jaar een doorn in het oog, toch?

Afgaand op de geuitte sentimenten ten aanzien van windmolens in Nederland zal het echter

steeds moeizaam blijven meer nuttig werk te laten doen door energie gewonnen uit de wind. 

(Overigens tenzij je een groot energiebedrijf bent, een investerings bank of misschien onze regering).  

Texas Turning?

Let’s see happy Raybaned Gun-Ho texans on quads running on solar or wind ammonia. Let them realize they are not only rich underground, but also gifted from above..

(source

Solar Laser Pumping, Or Solar Hydrogen (and Magnesium) Part II

Sunlight arrives on earth in almost parallel beams. A mirror reflection of direct sunlight shows you can point it at a distant spot. This ‘quality’ of sunlight is exploited in solar tower power plants. Heliostats all focus the suns reflection on a central reciever where the light is turned into heat (althoug sunlight has a good deal of invisible infra red light to start), and heat into electricity (usually). But sunlight could be more concentrated and thus usefull in different ways if it where used to power lasers.

Solar laser as a way to create a magnesium economy, maybe a step to far.. (by ELI)

We looked at concentrated sunlight for hydrogen a week ago, and the temperatures for water splittinghave to be high. With solar pumped lasers those temperatures are easy to reach, so this peeked the interest of the japanese researchers. It turns out it is not even that complicated, while the advantages of having your solar energy packaged into a neat beam should be obvious..

Solar concentration fresnel lenses for solar pumped lasers (source)

Looking further into the options I came across an interesting and potentially very usefull line of research, that of solar pumped lasers. This requires some explanation, which is not easy, but bear with us.

Solar pumped laser in action

Lasers are light sources where the light is traveling in perfect parallele beams. This is why laserlight shone to a far spot makes only a tiny dot. Laser light is produced in crystals that can be exited, so they start to emit light, and that because of their shape and nature will excite light in extremely parralel beams. There are several ways to ‘exite’ laser material, a common way is to shine flash light on it, which is why we associate laser with electrical sparks and high electric buzz. In the research I came across it is suggested it is done using focussed sunlight.

“Solar pumped laser has been studied. Recently, ceramic laser pumped by

pseudo solar light shows high efficiency of 43%.” (source)

Solar Pumped Laser

So you can make laser beams with sunlight, and you can do that with reasonable efficiency, meaning (as stated above) 43% of the energy in the sunlight is transferred it laser light. What does this mean?

sunlight continuously exites the laser chrystal that is doped to absorb visible light

In the article by Kazuo Imasaki et al. it means one can run a chemical process of hydrogen generation more efficiently. This is mainly because the laser can transfer the energy (which turns from light into heat) fast, with low losses and very precise into a reaction container. Imagine you make a heat storage vessel with a tiny hole where the laser comes in, the heat loss from the vessel is extremely low because the ususal pipes and such don’t exist. The laser can transport energy into small well insulated spaces to reach extreme temperatures.

The production of ammonia using the high temperatures achieveable with solar pumped

laser is deemed a great way to create high energy density fuel 

Another possiblility with solar laser light is it’s direct transportation over considerable distances. One can imagine a solar tower near a town beaming it’s energy to a nearby town, or perhaps through a wide diameter glass fiber tube. This might be less lossy and cheaper to realize than either copper/carbon electricity lines or pipes transporting heated oil, sodium or something like that. The laser idea was created for power beaming to satellites, but here we see that there can be a domestic advantage too..

Back from space 

The science is growing, but with a focus on space. Why not on earth, after all not all light is absorbed ealily by our atmosphere..

The solar radiation was chopped at a 20% duty cycle to avoid overloading of the cooling system. The peak power output was more than 65 W during the chopper’s open times” 

(source)

A ten megawatt solar-pumped continuous liquid laser system for space applications is examined. ” 

 “ a single inflatable mirror of 434 m diameter used in conjunction with a conical secondary concentrator is sufficient 

(source

More about The laser material 

More about Laser driven vehicles

Soluable Lead Flow Batteries

This article disappeared…our bad, below a recap.

Lead acid batteries are still the most common large batteries around. They are found in every car and have seen remarkably little innovation in the past decades. They can be used for large capacity storage, but they still wear down and there is no easy modular recycling infrastructure for worn out electrodes, most are still throwaway. We hear a lot about flow batteries for large capacity storage. Flow batteries are batteries where the electrolyte reservoiw is much bigger than usual. Most of it is out of reach of the electrodes most of the time, so a pump needs to cause a flow so it can deliver its charge. Flow batteries are resonably simple devices, we have written about the Vanadium type, a type that is unpatented and works like a charm over long periods without intervention. Vanadium has two compartments with electrolyte as shown below.

Below a summary of the work at the University of Southampton in the UK. There a lead acid flow battery was build and tested on a small scale. Scalability is one thing flow batteries are designed for though.

“Technology based on flow batteries is one potential solution to such energy storage because they have a very high energy efficiency. In Southampton, the programme centres on the soluble lead flow battery, Click on the image to see the electrode reactions.”

“And the electrolyte is methanesulfonic acid. Compared to other flow batteries, the advantage is that a separator is unnecessary and there is only one electrolyte flow. The electrode reactions are possible at high rates. The challenge is now to control the deposition of the lead and lead dioxide at all the rates and in all the conditions met in an operating energy storage system.”

(source)

As you can see above the battery performs over many cycles with little loss. The loss that occurs gradually is usually a result of degradation of the electrodes and sediment in the electrolyte. So these aspects require maintenance. Every other type of energy infrastructure requires maintenance as well though. So why isn’t this tried?

Griekenland Kan Stroom leveren aan Duitsland

Ja, nogal wiedes, voor de oplettende observant is er natuurlijk geen enkele reden waarom Griekenland niet een van de welvarenste landen rond de Middenlandse zee zou zijn, het land is immers doordrenkt van gratis zonneenergie. Terwijl de grote financiele spelers tegelijk de carbon consumptie van het land proberen te reduceren door het diep in de schulden te manouvreren (met hulp van Papandreou en de oligachie weliswaar) en de International Chamber of Commerce uit de VS likkebaardend zit te overleggen hoe de staatseigendommen van Griekenland verkocht gaan worden (iets wat niet mag volgens de griekse grondwet), zijn er ook landen die een minder radeloze toekomst zien. 

"La Grèce envisage d’installer sur une superficie de 20.000 hectares des parcs solaires dans le but d’exporter de l’énergie renouvelable vers l’Allemagne, rapporte le quotidien Ta Nea. "

"Griekenland ziet heil in de ontwikkeling van 20.000 hectare PV parken voor export van hernieuwbare energie naar Duitsland volgens Ta Nea. (bron)

De deal is simpel, als griekenland Duitsland het productiemiddel energie geeft, ontvangt het van Duitsland het geld om deze te kopen. Dit is economisch denken, en niet eens roboeconomisch, al zal het daar uiteindelijk wel op neerkomen. Het verschil tussen Keynsian economisch denken in deze context is dat de 20.000 hectare PV parken zullen worden aangelegd met dure leningen, dat ze na de afschrijving zullen worden vervangen ongeacht of ze nog langer mee zouden kunnen, dat Duitsland dus altijd voor de stroom moeten blijvenbetalen (hoe die vervoerd moet worden is nog de vraag, misschien met de hoog geleidende nieuwe ‘graphene’ koolstof filmen, in welk geval men voor elke gram royalties zal moeten betalen aan de VS/MIT).

Ter vergelijking, Cepalco in de Filipijnen runt een 1 MWp PV park op 2 hectare, en produceert daarmee gemiddeld 1,261,400 kWh per jaar. Op 20.000 hecate kan men dus (rekenend op vergelijkbaar hoge insolatie) 10 Gigawatt produceren.  

In een Roboeconomische wereld zullen de panelen parken in Griekenland steeds goedkopere stroom leveren, tot ze met hun eigen energie het eigen onderhoud en zelfs de vervanging van panenlen zullen kunnen opvangen. In de Roboeconomie trenden alle kosten naar nul omdat de duurzame energie bronnen de schaarste van grondstoffen opheft en omdat er minder handel nodig is, en de kosten van transport ook steeds lager worden. Deze factoren maken op hun beurt een topzwaar fiancieel systeem volkomen overbodig. 

Ook Engeland zoekt naar een manier om de potentie van graphene te verzilveren

Tools for the Robo(eco)nomy

More on Roboeconomy..

Duitse Panelen Zijn Goedkoper

Klik voor een groter beeld. 0,50 Euro/Wp, maar wel zelf ophalen..

Tip: 

Kijkt u voor panelen ook eens over de grens. De prijzen daar zijn aanzienlijk lager, hoewel vervoerskosten er wel bij komen. Als u 40 ct. per Wp bij de prijs optelt heeft u een redelijk beeld van u uiteindelijke kosten. De panelen worden in grote hoeveelheden aangeboden op Ebay. Er zijn geen invoerrechten op panelen.

Radioactieve Rijst 56 km van Fukushima

"De rijst (met meer dan 500 becquerel straling per kilo, ver boven de norm) was afkomstig uit een oogst uit de plaats Nihonmatsu in de prefectuur

Fukushima op 56 kilometer ten oosten van de radioactief materiaal lekkende kerncentrale Fukushima I." (bron)

Hmm..jaja, kerncentrales zijn geen gevaar voor de volksgezondheid. Daarop zeggen we maar weer eens :