Bankwezen Wurgt Solar Thermal Power


Join our supporters! and Check our twitter account

Wie een zonnepaneel maak verplicht de fabrikant tot het gebruik van kolen (voor electriciteit) waarbij 4 tot 6 jaar emissies wordt uitgestoten van de gegeven capaciteit paneel. Dus op het moment dat je een paneel thuis installeert heb je vier tot zes jaar kolen gebruik vooruit betaald. Ook het transport van de zware constructie, de mijnbouw en productie van aluminium en andere activiteten zijn goed voor de olie en kolen industrie. De fabricage van zonnepanelen versnelt dus de uitstoot. Hier kan men op twee manieren naar kijken, ten eerste zoals meestal gebeurt, dat een eigenaar van een zonnepaneel pas na een paar jaar echt groen is. Banken zien het anders, die zien een manier om snel veel kolen en olie in geld om te zetten. 

Er is momenteel een oorlog gaande om zonneenergie de nek om te draaien. Dit zal nog verder worden uitgelegd in een toekomstige post, maar dat gebeurt door financiele transacties, ‘shorten’ van first solar en slechte nieuws items. Hier is er een die de situatie goed weergeeft.

"Developers of solar thermal power plants are scrapping plans to use steam technology in favor of ever-cheaper solar panels that are easier to finance and could help assuage concerns about the systems’ environmental impact" (bron)

Hier zien we de verborgen macht en discretie van finaiciering. De reden doet er niets toe. Zonnethermische centrales zijn de goedkoopste energie centrales, de systemen zijn met zoveel draaiende centrales (sommigen sinds 1984) echt volwassen te noemen, maar finaciering is nog wel eens een probleem. Dat is omdat banken werken voor de olie,gas en kolen industrie. Dat is omdat die industrie will vekopen, kolen in het geval van zonnepanelen, en daarbij is duidelijk dat er meer wordt verdient aan de hele keten van de individuele zonnepanelen dan aan de zeer rendabele zonnecentrales. 

We moeten ons niet langer de les laten lezen als het om geld gaat. Geld is voor het essentiele deel een manier om aan fossiele brandstof te komen, dat is iets dat wonderwel kan. We moeten de manier waarop deze brandstoffen worden ingezet in het belang van onze maatschappelij bepalen, niet in het belang van onze ‘economie’. Banken moeten gedwongen worden bepaalde projecten te financieren, of ze moeten worden genationaliseerd. De energie die nodig is om hernieuwbare energie bronnen te maken moet worden gereserveerd, of hij wordt opgebruikt bij de fabricage van vuvuzela’s e.d. Als het lukt de zonnethermische industrie de nek om te draaien dan is er maar een scenario, kolen, gas en een dode planeet.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *