Grafiekjes Waar Je Blij Van Wordt

(bron

De potentie van Zonneenergie is vele malen groter dan alle fossiele bronnen samen 1600 vs 23000 Twy. En de zon gaat nog miljarden jaren door. Toch een foutje : Golf en tidal zijn een ‘beetje’ groter, OTEC is echter pure tijdverspilling.

"An independent market assessment estimated the world-wide potential of wave energy economic contribution in the electricity market to be in the order of 2,000 TWh/year" (bron)

De prijs van zonnepanelen daalt gestaag. Op het moment dat de productie keten van zonnepanelen volledig zou draaien op afbetaalde zonnestroom zou de prijs van een paneel nul zijn. Dat kan werkelijk gebeuren. Om met fossiele brandstoffen door te gaan moet continu worden gezocht en wordt de verspilling en natuurvernietiging steeds groter.

Een enorm verschil tussen nucleaire energie en zonne energie is dat centrales van PV panelen en zelfs CSP centrales DIRECT beginnen met stroom leveren, en kunnen mee groeien met de vraag. Kerncentrales kosten jaren om te bouwen waarin niks wordt geproduceerd, de splijtstof moet worden gedolven mbv fossiele energie en het afval moet door iemand ooit worden verwerkt en opgeslagen, meestal op kosten van de belastingbetaler. Kenrcentales zijn niet te verzekeren, en dus ook niet verzekerd, de fondsen in de VS bevatten maar een fractie van het nodige geld. Dat is overigens logisch omdat geld in een fonds veel kans heeft waardeloos te zijn tegen de tijd dat het nodig is. Geld vertegenwoordigt alleen waarde als je er energie mee kunt kopen. 

"In reactor 2 zijn volgens Tepco stralingswaarden gemeten van tien maal de dodelijke dosis. Daarnaast staat er een laag koelwater in de reactor van slechts zestig centimeter. In december, toen de toestand in de kerncentrale stabiel werd verklaard, schatte de Japanse regering nog dat het koelwater tien meter hoog stond." (bron) Beunhazen

Het is altijd goedkoper om iets zelf te hebben dan om het te ‘huren’. In Nederland zijn nu verschillende subsidies en regelingen van kracht die iedereen met een eigen huis in staat stellen voor bijna niks panelen te installeren. 

Leave a Reply