Groen Geld in Amersfoort

"De PvdA ziet kansen om zonne-energie vaker in Amersfoort toe te passen. De partij wil dat onderzocht wordt of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende bouwgronden. Dat is niet alleen goed voor het genereren van schone energie, maar het levert tegelijkertijd ook inkomsten op voor de gemeente. " (bron)

Momenteel zien mensen de waarde van stroom nog in termen van de prijs die de energieleverancier bij teruglevering rekent. Maar op die manier wordt deelname aan de bestaande energie markt verondersteld. Misschien kan er voor de bewoners van Amersfoort meer welvaart worden gecreerd als de gemeente de eigen stroom direct via certificaten kan uitdelen aan bv. de middenstand, bakkers bijvoorbeeld, om zo het brood in de gemeente goedkoper te maken. Natuurlijk zal worden tegengeworpen dat stroom niet kan worden opgeslagen en men dus altijd afhankelijk zal zijn van de grote producenten. Dit is kolder.

Mocht Amersfoort er voor kiezen een lage druk waterstof opslag te bouwen naast de stadsverwarming (als die er is) dan zou er nooit een probleem zijn met overbodige stroom, en zou deze met 70% efficientie kunnen worden opgeslagen (en zou de CO2 uitstoot voor verwarming aanzienlijke verminderen). Maar de gemeente zou ook waterstof in het gas kunnen bijmengen, iets dat al op Ameland is gedaan, een kwestie van de mix een beetje verrijken. Daarover is hier ook wel eens geschreven.

De Waarde van Lokale Energie 

Energie is geld an sich, men heeft geen markt nodig als men de energie maar nuttig aanwend, bv. om grondstoffen mee te recyclen of water in het waterleiding net rond te pompen, de watertoren te vullen of electrische taxi’s te laten rijden. De voortdurende inmenging van bestaande carbon leveranciers is enorm storend, want bij gebruik van het netwerk heeft de gemeente meteen weer met allerlei partijen te maken die een achterhaald model als bestaansrecht hebben.

Netverliezen 

Lokale stroom is altijd groener omdat het (net als alles dat lokaal wordt geproduceerd) geen of minder logistiek nodig heeft. Kopere leidingen hebben weerstand, ze zetten een deel van de stroom om in warmte. Ook andere elementen in de transport keten eisen een deel door inefficientie. Hierover is niet altijd heldere informatie te vinden. KEMA heeft een mooi rapport uitgebracht, maar daarin wordt men op gegeven moment toch weer geconfronteerd met de verwarrende vermenging van administratieve verliezen (we weten niet wie stroom heeft gekocht en hoeveel) en technische verliezen (de stroom die we in het net stopte heeft de woning niet bereikt). Het monetaire (administratieve) deel is verwarrend, mmaar dat zit bij eigen levering wel goed, want tenslotte wordt elke kilowat uur netjes gemeten en als we terugleveren via een draaistroom meter dan willen we natuurlijk elk jaar de stand doorgeven. De technische veliezen zijn ook interessanter omdat deze iets zeggen over wat er werkelijk gebeurt wlas het om vergroening gaat. Hieronder een analyse van de getallen die Kema hierover publiceerde. 

40% van het vermogensverlies op het net vindt plaats binnen de gemeenten. Vervoer over het eigen netwerk bij lage spanningen genereert net zoveel verlies als vervoer over de hoogspannings netten. Beide verliezen worden vermeden door lokale opwekking, liefst zo dicht mogelijk bij de afnemers.. 

Om deze hoeveelheid in prespectief te plaatsen, het jaarlijks verlies gelijk aan de jaar opbrengst van een gascentrale van 500 MW. Aangezien deze centrales nog steeds rond de 50% efficient zijn (en dan is het maar de vraag of dat carnot of werkelijk is), nemen we 365g/kWh voor gas electriciteit dan betekent het dat de verliezen op het net voor 365000 ton CO2 uitstoot zorgen. Uw paneel is dus groener dan u denkt! Hier wordt overigens beweerd dat maar 7,6% van de in het net ingevoerde stroom verloren gaat, in andere rapporten is die getal hoger (tot 16%).

Locale verhandeling

Lokale verhandeling van stroom op een exchange or via een saldo is geen ideale oplossing. Want daarbij wordt aangenomen dat stroom op een rekening kan worden gezet. Dat kan niet. Stroom is in het net als het er is, en een milliseconde later niet meer. Men handelt in certificaten en de stroom waar het om gaat (in de zomer opgewekt en in de winter verbruikt) wordt eigenlijk min of meer weggegooid. 

Stroomhandelsrekeningen zijn een manier om te zorgen dat de eis om stroom daadwerkelijk op te slaan niet sterker wordt en zijn zo een reden voor het voortbestaan van vervuilende centrale opwekking. Lokale stroom zou overigens een hogere prijs moeten hebben dan centrale stroom, omdat de centrale stroom met verlies van soms 15% bij de gebruiker wordt afgeleverd, verlies dat zonnepaneel stroom uit dezelfde straat niet heeft. Voor een leverancier is lokale invoer dus waardevoller dan eigen productie!

Kaart van het electriciteits net in Nederland

Rapport over netverliezen KEMA 

Leave a Reply