Zonleningen.nl

Greencheck heeft stilletjes gewerkt aan een nieuwe crowdfunding site voor zonneinstallaties. Deze site brengt mensen bij elkaar die aan de ene kant ruimte hebben voor een installatie, en aan de andere kant met hoog rendement willen investeren. 

Zonleningen werkt met contracten die altijd 100,- Euro kosten. De investeerder kan een aantal contracten reserveren voor een komende installatie en investeert zo mee. Voor de duur van het contract ontvangt de investeerder het rendement tot het contract wordt teruggekocht.

Zonleningen.nl

We zijn op zoek naar mensen die een pilot willen doen met dit systeem. De beste kandidaten kennen mensen in de buurt die wel willen investeren. Deste meer deste beter. Het proces begint met het registreren op de website, en het aangeven van de gezochte capaciteit. Zonleningen maakt een inschatting van de beschikbare ruimte en de kosten en plaats deze op de site, waarna investeerders contracten kunnen reserveren.

Momenteel zoeken we mensen in de grote Randsteden. U kunt uzelf registreren door deze link te volgen

Leave a Reply