Energie en Werkgelegenheid De Baan per MegaWatt Uur

In een studie door Berkeley wordt geconcludeerd dat hernieuwbare energie goed is voor de werkgelegenheid. Daarbij wordt een nieuwe maat gebruikt, de baan per Megawatt. Eerst de conclusies en dan een kleine beschouwing mbt werk en energie, geld en banen. 

Soort FTE jaar per Gigawatt uur
Biomassa 0,12
Geothermische Energie 0,25

Vuilstort Methaan

0,72

Kleine Waterkracht

0,27

Zonnepanelen

0,87
Zonnecollectoren (maar ook CSP) 0,23
Windturbines 0,17
Kern Energie 0,14
Kolen 0,11

Aardgas

0,11

(bron)

een vaak gehoord argument tegen bepaalde duurzame beslissingen in dat het banen zou kosten. In onze huidige maatschappij kan dat van alles betekenen, veel banen tegenwoordig zijn niet productief, maar hebben te maken met het in goede banen leiden van consumptie, dus bv. reisorganisaties, reclame burea’s, televisie shows, maar ook talloze winkels waar spullen worden verkocht die niet eens door mensen gemaakt zijn. De betekenis van werk en banen bestaat er meestal uit dat de werknemer in staat is zijn rekeningen te betalen. Daarom communiceert het goed en kan zelfs de meest onwenselijke industrie ermee worden verdedigd.

Arbeid 

Eind 19e eeuw, voordat aardolie werdt ontdekt, was dat wel anders. Toen lag de gemiddelde energie consumptie per persoon bij de calorieen in zijn dagelijkse kost, en werdt werk meestal handmatig en in uitzonderlijke gevallen al met behulp van kolenstoom gedaan. Werk was werk. Een arbeider spande zich dagelijks fysiek in. Doordat logistiek nog niet met vrachtwagens, treinen en vliegtuigen tegen minmale kosten plaatsvond waren er voor veel producten veel verschillende fabriekjes en bedrijfjes. De bakker, de slager, de schoenmaker, de kruidenier en de boeren natuurlijk. Eider had speciaal ontwikkelde skills en vaardigheden, lichamelijke capaciteiten en een familie om het proces (hopelijk) te ondersteunen.

Baan 

In de twintigste eeuw werd de mechanisatie op basis van fossiele brandstoffen en de daarmee geproduceerde electriciteit zo ver mogelijk doorgezet. Mensen accepteren het graag als iets minder moeite kost, of het nu de ramen van de auto zijn of het klaarmaken van een maaltijd, als het al gebeurt is is dat makkelijker. De grens ligt bij de ervaring die mensen gelukkig maakt, en daar kan men door financiele druk en dump prijzen nog wel iets aan doen, dwz. meer mensen kunnen nog meer overlaten aan de fossiele energie bronnen als de banken en bedrijven zorgen dat ze zich geen andere levenstijl kunnen veroorloven. De drang van de maximalisatie van passieve consumptie heeft tot een verschraling geleid als het gaat om banen, kunde en kunst. Uniformiteit betekent lagere productie kosten, en de media helpen een handje , want men is toch geneigd zich aan te passen aan de ‘norm’.

Het doembeeld dat met het eind van de fossiele energie geschapen wordt is een teruggang naar de middeleeuwen. Mensen die het klimaat probleem ontkennen en de piek olie problematiek ontkennen zullen zeker niet opstaan voor meer hernieuwbare energie. Ze liegen en bedriegen al bewust en niet zonder reden, het laatste wat ze willen is de controle weggeven aan een booming duurzame energie industrie. Er zijn drie argumenten die als handige knoppen in ons brein zijn geprogrammeerd: 1. It is bad for the  economy. 2. It is to expesive 3. It costs jobs. Al seen economy geheel drijft op fossiele brandstoffen en de prijzen van alles wordt bepaald door fossiele brandstoffen en veel banen er zijn om de consumptie van fossiele brandstoffen te faciliteren heb je elke reden om dat te beweren. Behalve dat het niet waar is.

Arbeidspreventie (Duurzame baan) 

We gaan toe naar een situatie waarbij energie productie een groter deel vanonze (reele) economie uitmaakt. Meer mensen zullen betrokken zijn bij de productie. Maar in tegenstelling tot de periode tot de ontdekking van kolen en andere fossiele  bronnen zal het niet op fysieke arbeid aankomen, maar zullen er alleen meer installaties te onderhouden zijn. Zolang een installatie genoeg energie produceert om voor productie van voedsel en andere producten die degene die de installatie onderhoud kunnen motiveren om zijn werk te doen is een duurzame energie installatie levensvatbaar. Net als bouwland produceert zo’n installatie vele male meer dan de boer die het werk doet nodig heeft, en dat is in het ergste geval.

Peak oil scare tactics 

Zouden we vandaag in een fossiele brandstof vrije wereld worden geworpen dan hadden we geen keus of we zouden de herneuwbare bronnen initieel met mensenkracht moeten bouwen. Het is echter makkelijk te begrijpen dat we die ook met behulp van hernieuwbare energie kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld de methode om solar grade silicon te maken mbv zonlicht. In de transitie fase zal er in toenemende mate werk zijn in een wereld die nog door fossiele brandstoffen functioneel wordt gehouden.  Hoe makkelijk die ook is, de push naar meer energie bronnen is eigenlijk belangrijker dan die voor efficienter gebruik van bronnen, want de nieuwe bronnen zijn er permanent en vormen een reactie op dreigende tekorten, de efficientie push gebruikt energie maar is net als alle andere activiteit afhankelijk van de voortuderende beschikbaarheid (die momenteel dmv bezuinigingen en economische crisi wordt geregeld).

Berkeley heeft een nieuwe maat bedacht, die het nieuwe paradigma goed weergeeft, namelijk de Job/Mw.  Als de MW uit een proces voortkomt dat continu onderhoud nodig heeft, dan is de optimisatie die waarbij dit zo weinig mogelijk banen kost. Denkend echter in het fossiele paradigma waarin mensen geld moeten krijgen om met fossiele brandstoffen gemaakte producten te kunnen kopen is het een goed iets als er meer banen zijn. U snapt dat economisch denken in zijn basis waanzin is, want men heeft het over het creeren van werkgelegenheid tot je op de werkvloer komt, daar gaat het alleen om het dumpen van banen. Enfin, de Baan per Megawatt dus.

Leave a Reply