Het NIeuwe Geld

De economische crisis is een energie crisis, dat mag u meteen in uw zak steken. Daarom is geen enkele strategie effectief, economische denken beschouwd de aanvoer van energie als normale handel in het systeem. Dat moet ook wel, want hoe verzilver je anders die miljoenen vaten olie, tonnen kolen en kuubs gas.

In werkelijkheid speelt fossiele energie natuurlijk een bijzondere rol in een economisch model. Het is een creatieve factor (als het in machines gebruikt wordt), het zorgt voor prijscompetitie en marktvergroting (als het in de logistiek gebruikt wordt), het is een grondstof, het kan tot producten verwerkt worden (plastic), het kan een factor zijn in de voedselproductie (kunstmest uit gas, landbouw). In veel van deze rollen zijn fossiele brandstoffen een limiting factor die nu nog niet limiting is, maar die dat wel met desastreuze gevolgen kan worden.

Maar stel dat er alleen fossiele energie werd gebruikt, dan moet duidelijk zijn dat de productie van goederen en diensten, de logistiek e.d. in omvang beperkt is door de aanvoer van die energie. Deste efficienter de ‘economie’ deste meer producten per vat olie, maar er is in principe een linear verband tussen het aantal producten dat steeds weer gemaakt moet worden en het aanvoer volume van de fossiele energie.

Over geld hebben we het dan nog niet gehad. Geld functioneert doordat mensen dingen voor een bepaalde prijs willen verkopen, met geld kan dat. 

Leave a Reply