Wanneer Verbieden We In Nederland de Plastic Zak

Italie heeft het zojuist gedaan. Het is een ramp voor de oceanen, en als de plastics niet al durect kankerverwekkend zijn dan vermalen ze zich uiteindelijk tot zulke kleinen deeltjes dat we ze niet uit onze voedselketen kunnen weren, met alle gezondheids gevolgen van dien. Dan hebben we nog niet aan de dieren gedacht, wat wel eens mag nu we in een ongekende acceleratie van uitstervingen van soorten gevangen lijken. 

Leave a Reply