Hoe Een Overdreven Response Een Eind Maakt Aan Organische Boeren in de VS

Onderstaande rapportage is een voorbeeld van de misleidende indruk die ‘gebalanceerde’ verslaggeving kan wekken. Aan het eind zegt de narrator: "Hoewel er negatieve aspecten zijn is een meerderheid van de food safetly advocates voor de nieuwe wetgeving.

De wetgeving is gemotiveerd door 200 slachtoffers van salmonella vergiftiging van spinazie in 2006. Omdat van de 300 miljoen amerikanen 200 ziek werd (vergelijk 10.000 mensen hebben jaarlijks medische zorg nodig omdat ze van de lift gebruik hebben gemaakt) is er nu een nieuw kostbaar adminstratief systeem voor boeren waarmee deze moeten aangeven hoe en wat ze doen om contaminatie te voorkomen. Dit systeem onder de leiding van de FDA betrekt ook de binnenlandse veiligheids dienst en het ministerie van financien bij de beoordeling en controle van de voedsel voorziening.  

Michael Moss legt uit dat de FDA ook een andere missie heeft, namelijk het ‘Agrresief promoten van amerikaanse voedsel producten in de VS en het buitenland’. Dat betekend dat de FDA binnen de VS de grootste producenten steunt, en buiten de VS probeert de ongezond gebleken genetisch gemodificeerde varieteiten te promoten.

Een voorbeeld van onderzoek naar genetisch gemodificeerde soya, wijd verbreid in de VS en erbuiten:

"After
feeding hamsters for two years over three generations, those on the
GM diet, and especially the group on the maximum GM soy diet,
showed devastating results. By the third generation, most GM soy-fed
hamsters lost the ability to have babies. They also suffered slower
growth, and a high mortality rate among the pups.
"

(bron)

Leave a Reply