Genetisch Gemodificeerde Soya Veroorzaakt Infertiliteit?

In Rusland zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van GM (Genetisch gemodificeerd) voedsel. GM gewassen zijn resistent gemaakt tegen bepaalde herbiciden, en vormen in combinatie met specifieke bestrijdingsmiddelen een ‘systeem’ voor productie van voedsel.

De indiase boeren die door hun overheid gedwongen worden GM gewassen te gebruiken melden dat de gewassen vaak niet groeien. Omdat deze gewassen meestal opzettelijk geen zaden leveren (zn. terminator seeds) raken de boeren in de schulden. Onder druk van de lokale loan sharks plegen ze dan zelfmoord.

Niet alleen gewassen worden genetisch gemodificeerd, ook bv. hormonen die in de bio industrie gebruikt worden om melkproductie te verhogen. Hierdoor zou een toename zijn in gevallen van verschillende soorten kanker. Meer hier.

Nu is er een vergelijkings experiment met Soya gedaan bij hamsters. Er was bij de groep die GM soya at een significante toename in onderontwikkeling, steriliteit en sterfte van het pas geboren jong. Leest u zelf door deze link te volgen.

Deze GM gewassen en hormonen worden gepromoot met een winst argument, toch heeft zelfs een westerse boer met alle subsidies tegenwoordig het laagste sinds 20 jaar.

Leave a Reply