Amory Lovins: Renewables Mean More Stability

– More renewable power installed than fossil in 2008
-Meer duurzame energie gerealiseerd dan fossiele in 2008

– Renewable sources are becoming commodities in spite of scale
– Duurzame energiebronnen worden massaproducten, ook al zijn ze groot

– Subsidies for renewables often only function to offset subsidies to fossil energy. Reduce those first
– Subsidies voor duurzame energie hebben meestal als functie dat geconcureert kan worden met subsidie voor fossiele energie. Haal die subsidies eerst weg.

– Small modular projects carry fewer financial risks so are more attractive
– Kleine modulaire projecten hebben minder financiele risico’s dan grote projecten, incl. fossiel

– All blocking of progress is by intitutions, non technical
– De problemen die duurzame energie tegenhouden zijn institutioneel van aard, niet technologisch.

– Utilites turning on to ‘Negawatts’, savings and efficiency as they see the use of existing plants drop
– Energie bedrijven in de VS beginnen zich te focussen op Negawatts omdat het ebruik van beschikbare capaciteit afneemt.

– Utilites become interested in distributed to avoid price shocks
– Energie bedrijven zien voordelen in gedistribueerd omdat dit de prijs van electriciteit minder schoksgewijs beinvloed.

– Military is focusing on ‘energy TCO’ striving for battlefield efficiency
– Het leger focust op energie TCO. Efficientie op het slagveld spaart een hoop logistiek. (GC het geheim is dat conventionele oorlog zonder olie niet mogelijk is)

– Military facilities going off the civilian grid to avoid the risks of protracted disruptions
– Het VS leger wil zich onafhankelijk van het grid maken omdat het dit ombetrouwbaar acht.

– A roadmap in the works for 100% renewable US in 2050
De VS maakt ook een roadmap voor carbon neutrality in 2050

– Solar plants win from coal plants hands down because they start yeilding earlier and power is better peak correlated

Economisch gezien is een zonnecentrale een verstandiger keus dan een kolen centrale.

– Solar power plants are so profitable they can ‘Reproduce’
– Zonne PV centrales zijn zo winstgevend dat ze zichzelf kunnen ‘reproduceren’.

Check out ‘Small is profitable’

Leave a Reply